Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 2 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 3

Onkologické ochorenia.v detskom veku

Onkologické ochorenia v detskom veku

Cieľom predkladaného učebného textu je prehľadne priblížiť študentom medicíny pred záverečnou štátnou skúškou z pediatrie a lekárom v príprave na špecializačnú skúšku z pediatrie základné a najnovšie poznatky o klinickom priebehu, diagnostike a liečbe onkologických ochorení, ktoré sú typické pre detský vek.

 
autor: Alexandra Kolenová | LF UK v Bratislave | disciplína: Hematologie, Onkologie, radioterapie | kategorie: Pedagogické diela, Materiály k prednáškam | klíčová slova: Leukémia, lymfómy, extrakraniálne solídne nádory | příloh: 1 | zobrazeno: 777x | publikováno: 26.3.2018

Chirurgická léčba Chronické pankreatitidy

Chirurgická léčba chronické pankreatitidy

Chronický zánět slinivky břišní je onemocnění postihující populaci ve stále se zvyšující incidenci, jedná se o fibroproduktivní zánět postihující i okolí slinivky, z něhož plynou významné stenosy žlučovodů a výtokové části žaludku a duodena a v neposlední řadě i bolesti. Léčí ji gastroenterolog, pankreatolog, těžká bolest, stenosy a nemožnost odlišení od nádoru je indikací k chirurgickému výkonu.

 
autor: Jan Šváb | 1.LF UK | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Podklady k přednáškám, Ozvučené přednášky | klíčová slova: chronická pankreatitis, historie, diagnostika, léčba | příloh: 1 | zobrazeno: 8683x | publikováno: 13.12.2006 | poslední úpravy: 27.4.2012
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 26 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 9

Rizikové faktory vzniku kardiovaskulárnych ochorení
..klíčová slova: Chronické neinfekčné ochorenia. Kardiovaskulárne oc.. ..klíčová slova: neinfekčné ochorenia. Kardiovaskulárne ochorenia, .. ..klíčová slova: neinfekčné ochorenia. Kardiovaskulárne ochorenia, kardiovaskulárne r.. ..klíčová slova: neinfekčné ochorenia. Kardiovaskulárne ochorenia, kardiovaskulárne riziko, rizikové f.. ..klíčová slova: neinfekčné ochorenia. Kardiovaskulárne ochorenia, kardiovaskulárne r..

Choroby gingív
..  gingivitídy ako akútne a chronické.. .. ochorenia gingív patria medzi najrozšírenejšie formy záp.. .. 5.43 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Chronické klinické formy gingivitíd 18.12.2009 9 MB p.. ..klíčová slova: zápalové ochorenia,..

Vybrané kapitoly z angiológie
..Kardiovaskulárne ochorenia patria k základným príčinám morbidity a.. .. ochorenia patria k základným príčinám morbidity a mort..

Aktuálna problematika infekčných ochorení
.. a ambulantnej praxi. Ideálna infekcia. Infekčné ochorenia - história, súčasnosť. Všeobecná problematika ant.. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licencia Infekčné ochorenia 5.5.2008 18.61 MB ktokoľvek – – ..

Edukácia a kompliancia pacienta s chronickým ochorením so zameraním na bronchiálnu astmu
.. pre naplnenie cieľov self-manažmentu a kontroly ochorenia. Kompliancia a adherencia u pacienta s chronickým .. .. pre naplnenie cieľov self-manažmentu a kontroly ochorenia. Kompliancia a adherencia u pacienta s.. ..klíčová slova: chronické ochorenie, bronchiálna astma, legislatívne a..

The Health of the Roma People in Central and Eastern Europe
.. a parametrov z nasledovných skupín: infekčné ochorenia, štúdie rastu a vývinu detskej populácie a rep.. ..klíčová slova: populácia, zdravie, infekčné ochorenia..

Ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s vybranými ochoreniami dýchacieho systému
.. a pneumónia. Uvedená je charakteristika ochorenia, príčiny vzniku, symptomatológia, diagnostika, te.. .. starostlivosť o pacientov s vybranými ochoreniami dýchacieho systému - skripta 26.10.2012 987.17 ..

Sprievodca všeobecného lekára Hematoonkologickými ochoreniami
.. sú pomerne neurčité a ľahko zameniteľné s inými ochoreniami. Preto je veľmi dôležité, aby sme boli inf.. .. všeobecného lekára hematoonkologickými ochoreniami veľmi zrozumiteľne a prakticky informuje o s..

Rohovka - 1.časť
.. seminár V práci sa rozoberá anatómia a základné ochorenia rohovky, možnosti liečby a operačné pos.. ..klíčová slova: Ochorenia..

Vybrané biochemické a molekulárne-biologické metódy v lekárskom výskume a medicínskej diagnostike
.. metódy pre alergiu a autoimunitné ochorenia  67  Záver ..

Schizofrénia
.. je spomenutá len okrajovo vo vzťahu ku konceptom ochorenia a symptómom. Do textu sú začlenené obrázky, prič..

Tubulointersticiální nefritidy
.. obraz i léčbu. Postupně jsou probrány akutní i chronické TIN, bakteriální a hypersensitivní TIN, an..

Infekce v gynekologii a porodnictví - Pánevní zánětlivá nemoc
.. vzniku neplodnosti, mimoděložního těhotenství, chronické pánevní bolesti a j..

Rohovka - 3. časť - KERATOPLASTIKA - PERFORAČNÁ
.. ochorenia rohovky, napríklad degeneratívne choroby (.. .. sú hlavne čas odberu od smrti, závažné infekčné ochorenia donora, počet endotelových buniek transplantátu a..

Syndroma caudae equinae discogenes
..klíčová slova: ochorenia medzistavcových platničiek, komplikácie, syndróm ..

Novinky v infektológii
.. ako i infektológom a záujemcom o infekčné ochorenia. Veríme, že čitateľ nájde v publikácii aktuálne in.. .. ako i infektológom a záujemcom o infekčné ochorenia. Veríme, že čitateľ nájde v publikácii aktuálne i..

Nervus vagus
.. stavov spojených so zápalom (napr. autoimunitné, kardiovaskulárne, gastrointestinálne, metabolické, onkologické, ne..

Eustachova trubice a pneumatický systém spánkové kosti
.. systému spánkové kosti, ať už akutní či chronické, patří k nejčastěji se vyskytujícím chorobám před..

Ošetrovanie chronických rán
.. rán je obsahovo zameraná na problematiku preväzu chronickej rany. Poukazuje na jednotlivé kroky pracovného p.. .. vzdelávania - Ošetrovateľská starostlivosť o chronické rany [PSV-OChR] Pracoviská: Ústav o..

NEFROLÓGIA pre študentov lekárskych fakúlt
.. prevenciou, diagnostikou a liečbou akútneho a chronického poškodenia obličiek pri primárnych chorobách ob.. .. nefropatia Akútne zlyhanie obličiek Chronické zlyhanie obličiek Eliminačné metódy Tra..

Vyšetrovacie metódy v osteológii
.. bolesti a fyzickej disability. Za hlavné ochorenia, ktorým sa venovala zvýšená pozornosť, boli vybr..

Úvod do nemocničnej medicíny
.. zdravotná starostlivosť pacientom s najťažšími ochoreniami, úrazmi, alebo ak je potrebná operácia. V ne.. .. najmä pacientom s najťažšími akútnymi ochoreniami, úrazmi, alebo ak je potrebná náročnejšia oper..

Roztroušená skleróza - diagnostika, léčba, diferenciální diagnostika
.. Roztroušená skleróza mozkomíšní (RS) je chronické, zánětlivé, demyelinizační onemocnění centrá..

Stres a adaptácia
.. allostatického preťaženia. Zistilo sa, že aj keď chronické pôsobenie stresorov zväčša priamo nevyvoláva vzni..

eOtorinolaryngologie
.. Anatomie pro FES 15.3 Závratě 15.4 Chronické rinosinusitidy 15.5 HRCT anatomie..

Diferenciální diagnostika změn ST-T úseku na EKG
.. EKG jsou většinou spojovány s projevy akutní či chronické formy ischemické choroby srdeční. Diferenciální d..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2019-12-11]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.9 [2014].