Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 27 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 4

Hypoventilačný syndróm pri obezite
.. kazuis.. ..azové .. .. syndróm pri obezite (OHS) je definovaný ako k.. ..ačný syndróm pri obezite (OHS) je definovaný ako ko.. ..ana.. .. Fyzikálne vyšetrenie: hyperstenický habitus, extrémna obezita, eupnoe, cyanóza, trofické zmeny kože do.. .. vyšetrenie: hyperstenický habitus, extrémna obezita, eupnoe, cyanóza, trofické zmeny kože dolných kon.. .. Spánková anamnéza: 48-ročný pacient podstúpil celon.. .. Výška: 172 cm,  Hmotnosť: 135 kg BMI: 45,63 kg/m2 Fyzikálne vyšetrenie: hyperstenický h.. .. na 24,10 mmol/l, k nárastu pO2 zo 6,48 na 11,40 kPa a saturácie z 81,50 na 97,40%, zároveň došlo .. ..Anamnéza: Spánková anamnéza: 48-ročný pacient podst.. ..klíčová slova: E66.22 Extrémna obezita s alveolovou hypoventiláciou B.. ..klíčová slova: Extrémna obezita s alveolovou hypoventiláciou BMI: 40 a .. ..klíčová slova: Extrémna obezita s alveolovou hypoventiláciou BMI: 40 a viac, .. ..klíčová slova: Extrémna obezita s alveolovou hypoventiláciou BMI: 40 a viac, .. ..klíčová slova: Extrémna obezita s alveolovou hypoventiláciou BMI: 40 a viac, J96.11 Chronická .. ..klíčová slova: Extrémna obezita s alveolovou hypoventiláciou BMI: 40 a viac, J96.11 Chronická respiračná in.. ..klíčová slova: Extrémna obezita s alveolovou hypoventiláciou BMI: 40 a viac, J96.11 Chronická respiračná in.. ..klíčová slova: obezita s alveolovou hypoventiláciou BMI: 40 a viac, J96.11 Chronická respiračná in.. ..klíčová slova: Extrémna obezita s alveolovou hypoventiláciou BMI: 40 a .. ..klíčová slova: obezita s alveolovou hypoventiláciou BMI: 40 a viac, J96.11 Chronická respiračná insuficiencia ne..

Metabolický syndrom a fyzická aktivita 1,2
.. metabolického syndromu (MS) v České republice se udává přibližně .. ..alence metabolického syndromu (MS) v České re.. ..áclav.. .. vzdělávací sítě MEFANET – Nadváha a obezita | 16.11.2012 12.41 MB uživatel vzdělávací sítě ME.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Me.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: metabolického s.. ..klíčová slova: alence metabolického ..

Obesity hypoventilation syndrome
..suistics in.. ..asuistics in.. ..sity hypoventilation syndrome (OHS) is defined as.. .. hypoventilation syndrome (OHS) is defined as the combined.. .. Paraničová~authors.. ..ana.. ..sis: Sleep anamnesis: 48-year old patient.. .. Anthropometry: Height: 172 cm Weight: 135 kg BMI: 45.63 kg/m2 Physical examination: hypersthenic,.. .. 24.10 mmol/L, and a rise of pO2 from 6.48 to 11.40 kPa and saturation from 81.50 to 97.40%. pH was.. ..Anamnesis: Sleep anamnesis: 48-year old patient.. ..klíčová slova: E66.22 Extreme obesity with alveolar hypoventilation.. ..klíčová slova: Extreme obesity with alveolar hypoventilation BMI: 40 and.. ..klíčová slova: Extreme obesity with alveolar hypoventilation BMI: 40 and more, J96.11 Chronic respiratory failure.. ..klíčová slova: obesity with alveolar hypoventilation BMI: 40 and more, J96.11 Chronic respiratory failure.. ..klíčová slova: Extreme obesity with alveolar hypoventilation BMI: 40 and more, J96.11..

Nové trendy a perspektívy v histológii IV
.. trendy a perspektívy v histológii IV“ predstavujú ne.. .. trendy a perspektívy v histológii IV“ predstavujú ne.. .. ktorá obsahuje 21 článkov. Všetky články viac či menej súvisia s funkčnou histológiou. Okrem ve.. .. Kovalská~autori.php?tid=131#Marian .. ..ária Kovalská~autori.php?tid=131#Marian .. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia N.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé .. ..klíčová slova: histológia, veda, .. ..klíčová slova: á histológia, veda, ..

Horúčka
.. k prednáš.. ..ady k.. .. je nešpecifickým prejavom mnohých ochorení. Vo viac ako .. ..a je nešpecifickým prejavom mnohých ochorení. Vo vi.. .. je nešpecifickým prejavom mnohých ochorení. Vo viac ako 90% ju vyvoláva infekcia, najčastejšie ví.. .. Podracká~autori.php?tid=107#Lászlo.. ..a Podracká~autori.php?tid=107#Lászlo K.. .. horúčka špecifikuje odporúčané diagnostické a liečebné post.. .. horúčka špecifikuje odporúčané diagnostické a liečebné po.. ..klíčová slova: a..

Stravovanie a podávanie jedla pacientom
..šky~clanky.php?s=prednasky#Materiály k .. ..ášky~clanky.php?s=prednasky#Materiály k p.. .. výživy, posudzovanie stavu výživy, A-antropometrické vy.. ..amída výživy, posudzovanie stavu výživy, A-an.. .. Os.. ..a.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia P.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé .. ..klíčová slova: a..

Pediatrické ošetrovateľstvo
.. pomôcky~clanky.php?s=multimedia#E-learningové .. ..álne pomôcky~clanky.php?s=multimedia#E-learningové .. .. kurz v prostredí LMS Moodle. E-learningový kurz je z.. ..arningový kurz v prostredí LMS M.. .. Ovšonková~autori.php?tid=116#Mária Zanovitová, Ma.. ..Anna Ovšonková~autori.php?tid=116#Mária Za.. .. E-learningové vzdelávanie v pediatrickom ošetrovateľstve. Pre prezeranie e-learningového k.. .. je vytvorený podporou grantu KEGA č. 039UK-4/2012 E-learningové v.. .. a heslom ako do IIKS (napr. do systému AIS). Viac informácií nájdete v manuály pre prihlásenie, na .. ..klíčová slova: pediatria, ošetrovateľská s.. ..klíčová slova: arning, pediatria, ošetrovateľská st..

Ošetrovanie chronických rán
.. pomôcky~clanky.php?s=multimedia#E-learningové .. ..álne pomôcky~clanky.php?s=multimedia#E-learningové .. .. -learningový kurz v prostredí LMS Moodle. Prvá lekcia e-learningového ku.. .. -learningový kurz v prostredí LMS Moodle. Prvá le.. .. Tabaková, Katarína Žiaková, Anna Ovš.. ..aela Miertová~autori.php?tid=88#Mária Tabaková, Ka.. .. prezeranie e-learningového kurzu je potrebné sa prihlásiť na e-learningový univerzitný server mo.. .. prezeranie e-learningového kurzu je potrebné sa p.. .. heslom ako do IIKS (napr. do systému AIS). Viac informácií nájdete v manuály pre prihlásenie, na .. ..klíčová slova: rana, ošetrovanie, hojenie, preväz, čistenie r.. ..klíčová slova: á rana, ošetrovanie, hojenie, preväz, čistenie ra..

Diabetes mellitus asociovaný s cystickou fibrózou
.. kazuis.. ..azové .. ..stika opisuje 24-ročnú pacientku s diagnózou cy.. ..azuistika opisuje 24-ročnú pacientku s diagnózou cy.. .. Malachovská~autori.php?tid=363#Miriam Kozárová, Lenka Ko.. ..ana Malachovská~autori.php?tid=363#Miriam .. .. V súčasnosti 27-ročná pacientka (v čase diagnózy CFRD.. ..Anamnéza: V súčasnosti 27-ročná pacientka (v čase d.. .. - mukoviscidóza) je ako klinická jednotka známa viac ako 80 rokov - r. 1936 ju prvýkrát opísal šv.. ..klíčová slova: stická fibróza, diabetes mellitus, cystická fi.. ..klíčová slova: á fibróza, diabetes mellitus, cystická fibróza, di..

Klasifikácia v psychiatrii
.. diela~clanky.php?s=Pedagogika#Materiály k .. ..agogické diela~clanky.php?s=Pedagogika#Materiály k .. ..sifikačné systémy v medicíne umožňujú profes.. ..asifikačné systémy v medicíne umožňujú profes.. ..án.. .. psychiatrii je problém klasifikácie veľmi di.. .. psychiatrii je problém klasifikácie veľmi diskutovaný a p.. .. diskutovaný a princípom klasifikácie sa (možno viac ako v iných odboroch) venuje viac pozornosti v .. ..klíčová slova: sifikácia, psychiatria, .. ..klíčová slova: asifikácia, psychiatria, ..

Manažment karcinómu prsníka
.. kazuis.. ..azové .. .. prsníka je najčastejším typom karcinómu post.. ..arcinóm prsníka je najčastejším typom karcinómu pos.. .. Vidová Uğurbaş~autori.php?tid=364#Lucia Sukovská .. ..artina Vidová Uğurbaş~autori.php?tid=364#Lucia Su.. .. gény, časté vyšetrenie RTG a CT hrudníka, obezita, stres, depresie. Liečba je multidisciplinárna, .. .. 57- ročná pacientka bola odoslaná na chirurgickú kliniku. Pacientka udávala, že.. .. 2 roky v skupine 50–69 rokov. V skupine 40–49 rokov sa názory na skríning líšia, no u .. ..Anamnéza: 57- ročná pacientka bola odoslaná na chi.. .. systém do prvej uzliny, aby modrá farba ešte viac napomohla detekcii Sentinelovej uzliny (Obrázok .. ..klíčová slova: Carcinoma in situ prsu, karcinóm prsníka, diagnostika, c.. ..klíčová slova: Carcinoma in situ prsu, karcinóm prsníka, d..

Základné princípy diagnostiky a liečby autoimunitných chorôb
.. diela~clanky.php?s.. ..agogické .. .. systém je mimoriadne komplexným a zložitým &bd.. .. systém je mimoriadne komplexným a zložitým „orgánom“, k.. .. obraz s postupným nenápadným začiatkom a často viac rokov trvajúcim obdobím, kedy pacient navštevuje .. ..aniela.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia Z.. .. - Doc. MUDr. Vít Petrů, CSc., | 20.7.2018 400.76 KB ktokoľvek – – ISBN | .. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé .. ..klíčová slova: autoimunitné ..

Urgentná medicína pre medikov
.. diela~clanky.php?s.. ..agogické .. .. text je doporučenou literatúrou pre študentov piateho ročníka LF UK v Bratislave. Je k.. ..adaný text je doporučenou literatúrou pre št.. .. Masár~autori.php?tid=35#Jan Pokorný, Jaroslav K.. .. Masár~autori.php?tid=35#Jan Pokorný, Jaroslav K.. .. Kliniky urgentnej medicíny a medicíny katastrof a povinného predmetu urgentná medicína a me.. ..a je už druhá v poradí, ktorú kolektív vytvoril. Za.. .. už druhá v poradí, ktorú kolektív vytvoril. Za viac ako 5 rokov fungovania Kliniky urgentnej.. ..klíčová slova: medicína, šok, anafylaxia, diabetes.. ..klíčová slova: á medicína, šok, anafylaxia, diabetes m..

O vedeckom bádaní v medicíne
.. diela~clanky.php?s=Pedagogika#Edukačné w.. ..agogické diela~clanky.php?s=Pedagogika#Edukačné we.. .. Preto táto knižka nie je učebnicou a nemá ani usporiadanie – od jednoduchého k zložitému. Je.. .. bádanie nie je výučbovým predmetom. Preto táto kni.. .. Hulín~autori.php?tid=23#Daniela Ostatníková a k.. ..an Hulín~autori.php?tid=23#Daniela Ostatníková a ko.. .. a vedecké bádanie potrebujú hlboko premýšľajúcich profesionálov. Medicína sa nemôže hrdiť s.. ..a a vedecké bádanie potrebujú hlboko pr.. .. s vedeckým prínosom obsahu, ktorého meranie je viac taxáciou ako kvantifikáciou.   OBSAH N.. ..klíčová slova: bádanie, vedecká publikácia, abs.. ..klíčová slova: bádanie, vedecká publikácia, a..

Onkologické ochorenia v detskom veku
.. diela~clanky.php?s=Pedagogika#Materiály k .. ..agogické diela~clanky.php?s=Pedagogika#Materiály k .. .. učebného textu je prehľadne priblížiť študentom medicíny pred záverečnou štátnou skúškou .. .. predkladaného učebného textu je prehľadne priblížiť štude.. ..Alexandra.. .. text je doplnený o kapitolu o najčastejších dlhodobých následkoch po liečbe. Posledná .. .. text je doplnený o kapitolu o najčastejších dlhodobých následkoch po li.. .. liečby, chemoterapie a rádioterapie vyliečiť viac ako 75 % pacientov s detským onkologickým o.. ..klíčová slova: lymfómy, extrakraniálne solídne .. ..klíčová slova: a, lymfómy, extrakraniálne solídne ná..

Home mechanical ventilation in a patient with Duchenne muscular dystrophy
..suistics in.. ..asuistics in.. .. muscular dystrophy (DMD) is a hereditary progressive.. .. muscular dystrophy (DMD) is a hereditary progressive.. .. Paraničová~authors.. ..ana.. ..sis: Current disease: 20-year old student with DMD.. .. Anthropometry: Height: 178 cm Weight 36 kg BMI: 11.36 kg/m2 Physical examination: eupnoea,.. .. is about 27 years with some living up to 40 years. In Slovakia noninvasive ventilation is.. ..Anamnesis: Current disease: 20-year old student.. ..klíčová slova: Muscular dystrophy, J96.11 Chronic respiratory.. ..klíčová slova: Muscular dystrophy, J96.11 Chronic respiratory failure..

Úvod do nemocničnej medicíny
.. diela~clanky.php?s=Pedagogika#Materiály k .. ..agogické diela~clanky.php?s=Pedagogika#Materiály k .. ..sokoškolské skriptá pre študentov lekárskych fakú.. .. skriptá pre študentov lekárskych fakúlt. Nemocnice tv.. .. Ka.. ..Skriptá Úvod do nemocničnej medicíny sú doplnkom uč.. ..á Úvod do nemocničnej medicíny sú doplnkom učebníc .. .. štúdiom. Po ukončení pregraduálneho tradične viac akademicky ako prakticky zameraného štúdia na un.. ..klíčová slova: skytovanie zdravotnej starostlivosti, vyšetrenie .. ..klíčová slova: anie zdravotnej starostlivosti, vyšetrenie ..

NK- a NKT-bunky - ich charakteristika, biologický a medicínsky význam
.. diela~clanky.php?s.. ..agogické .. ..sp;  Lymfocyty predstavujú veľmi heterogénnu p.. .. Lymfocyty predstavujú veľmi heterogénnu populáciu buniek. Obyčajne .. .. od 0,01 % až po 1 %, pričom u žien je ich viac. Na imunitných reakciách sa napokon zúčastňujú aj.. ..an.. ..sp;  Dlhé roky sa populácia lymfocytov delila .. .. Dlhé roky sa populácia lymfocytov delila iba na dve základné s.. .. NK-bunkami majú menej CD56, ale za to omnoho viac CD16-molekúl; majú aj NKp46. Tieto NK-bunky sa n.. ..klíčová slova: NK, NKT, LAK, TIL, MAIT,..

Orálna mukozitída pri liečbe akútnej lymfoblastovej leukémie
.. kazuis.. ..azové .. .. mukozitída je špecifický typ postihnutia sliznice a .. ..álna mukozitída je špecifický typ postihnutia sl.. ..slav Ďurica~autori.php?tid=368#Lucia Kovácsová, Vl.. ..aroslav Ďurica~autori.php?tid=368#Lucia Kovácsová, .. .. 17-ročný pacient hospitalizovaný na oddelení detskej onkológie a he.. ..Anamnéza: 17-ročný pacient hospitalizovaný na odd.. ..klíčová slova: Akútna lymfoblastová leukémia, K12.1 Iné formy stomatitídy, K12.3 .. ..klíčová slova: Akútna lymfoblastová leukémia, K12.1 Iné formy sto..

Nastavenie liečby domácou umelou pľúcnou ventiláciou u pacienta s Duchennovou svalovou dystrofiou
.. kazuis.. ..azové .. .. svalová dystrofia (Duchenne muscular dystrophy - .. ..a svalová dystrofia (Duchenne muscular dystrophy - .. ..ana.. .. Terajšie ochorenie: 20-ročný študent s Duchennovou sv.. .. Antropometria: Výška: 178 cm Hmotnosť: 36 kg BMI: 11,36 kg/m2 Fyzikálny nález: eupnoe, n.. .. 27 rokov, niektorí pacienti sa dožívajú takmer 40 rokov. Na Slovensku je podľa metodických o.. ..Anamnéza: Terajšie ochorenie: 20-ročný študent s Du.. ..klíčová slova: Svalová dystrofia, J96.11 Chronická respiračná ins.. ..klíčová slova: Svalová dystrofia, J96.11 Chronická respiračná ins..

Plastika mitrálnej chlopne pre M. Barlow (s regurgitáciou) s peroperačným SAM (prolaps predného cípu mitrálnej chlopne do výtokového traktu ľavej komory)
.. kazuis.. ..azové .. ..stika popisuje hospitalizáciu 26 ročného muža s M. .. ..azuistika popisuje hospitalizáciu 26 ročného muža s.. ..š.. ..áš .. .. liečený pre arteriálnu hypertenziu, matka diabetes mellitus LA: sine AA: ibuprofen (opuch) NA:.. .. et valvuloplastica mitralis cum ring Physio No. 40, sutura A2-P2 – ECC (extrakorporálny .. ..Anamnéza: 26-ročný muž OA: doteraz neliečený pre ži.. .. prstenca - 4,5cm, objem regurgitácie závažný, viac ako 60 ml, LVD: 6,5, LVS: 4,5cm - dilatovaná, .. ..klíčová slova: Barlow, insuficiencia mitrálnej .. ..klíčová slova: Barlow, insuficiencia mitrálnej ..

Autoimunitná hepatitída
.. kazuis.. ..azové .. .. hepatitídy sú chronické hepatitídy spojené s hyp.. ..Autoimunitné hepatitídy sú chronické hepatitídy spo.. ..atarína .. .. 69-ročný pacient bol dlhodobo ambulantne sledovaný pre eleváciu cholestatických hepatálnych .. .. posterior bilat hmatné EKG: SR, fr. 91/min., PQ 140 ms, QRS 80 ms, ST bez denivelizácie, T pozit., .. ..Anamnéza: 69-ročný pacient bol dlhodobo ambulantne .. .. f-kappa 42,96 mg/l*, f-lambda 33,13 mg/l*, SLA viac ako 600*, APCA výrazne pozit.*, Cu 25,86 .. ..klíčová slova: 1. typ, elevácia hepatálnych enzýmov, ikterus,.. ..klíčová slova: Autoimunitná hepatitída, autoimunitná hepatitída 1...

Diverticulitis appendicis vermiformis
.. kazuis.. ..azové .. ..sis a diverticulitis appendicis vermiformis je.. .. a diverticulitis appendicis vermiformis je.. .. Vidová Uğurbaş~autori.php?tid=364#Lucia Sukovská .. ..artina Vidová Uğurbaş~autori.php?tid=364#Lucia Su.. .. kliniku pre trojdňovú anamnézu tupých bolestí brucha, lokalizovaných s maximom v oboch h.. ..Anamnéza: Pacient, 59 ročný bol prijatý na chi.. .. oboch hypogastrií, no bolesti boli lokalizované viac vpravo a už s rozvinutými príznakmi pe.. ..klíčová slova: apendixu, divertikulitída apendixu, diagnostika,.. ..klíčová slova: Divertikl apendixu, divertikulitída apendixu, diagnostika, ..

Imunopatogenéza a imunoterapia ulceróznej kolitídy
..šky~clanky.php?s=Prednasky#Elearningové .. ..ášky~clanky.php?s=Prednasky#Elearningové k.. .. choroba (CD - Crohn disease) a ulcerózna kolitída (UC - ulcerative c.. ..a choroba (CD - Crohn disease) a ulcerózna .. ..an.. .. zápalovým chorobám čreva, ktoré nevyvolávajú špecifické patogénne mikroorganizmy, ale ide o n.. ..a choroba a ulcerózna kolitída patria k chronickým .. .. UC a tí, ktorí sú nositeľmi HLA_DRB1*01:03 sú viac náchylnejší na vývoj pankolitídy. Haplotyp HLA-.. ..klíčová slova: a kolitída, ILC2-bunky, Th9-lymfocyty, IL-33, ..

Pleuropneumónia
.. kazuis.. ..azové .. .. pneumónia (community-acquired pneumonia – CAP) predstavuje dôležitý problém verejného zdr.. ..á pneumónia (community-acquired pneumonia – .. ..ana.. .. Terajšie ochorenie: 48-ročná pacienta bola odoslaná ob.. ..Anamnéza: Terajšie ochorenie: 48-ročná pacienta bol.. .. verejného zdravia. Streptococcus pneumoniae má viacero faktorov virulencie, najdôležitejším je pol.. ..klíčová slova: Pneumónia, pneumónia, pleuritída, streptococcus.. ..klíčová slova: Pneumónia, pneumónia, pleuritída, streptococcus p..

Atelektáza pravého pľúcneho krídla na podklade bronchogénneho karcinómu
.. kazuis.. ..azové .. .. výraznému pokroku v diagnostike a liečbe nádorov pľúc v posledných rokoch pat.. ..apriek výraznému pokroku v diagnostike a liečbe ná.. ..ana.. .. Osobná anamnéza: Chronická obštrukčná choroba pľúc G.. ..Anamnéza: Osobná anamnéza: Chronická obštrukčná cho.. .. onkologickej liečby po predvolaní onkológom. Po viac ako dvoch rokoch (jún 2015) od zistenia diagnózy .. ..klíčová slova: atelektáza, bronchogénny k..

Podtlakové uzatváranie rán – nové poznatky a možnosti aplikácie
.. k prednáš.. ..ady k.. .. tejto štúdie bolo prehľadne prezentovať najnovšie inf.. .. tejto štúdie bolo prehľadne prezentovať najnovšie informácie o po.. ..š Toporcer~autori.php?tid=299#Jozef.. ..áš Toporcer~autori.php?tid=299#Jozef .. .. Väčšina publikovaných prác prezentuje pozitívny vplyv .. .. je viac účinná, biela špongia s priemerom pórov 400μm sa používa ak granulačné tkanivo prerastá d.. .. Väčšina publikovaných prác prezentuje pozitívny vply.. .. Čierna špongia s priemerom pórov 600μm je viac účinná, biela špongia s priemerom pórov 400μm .. ..klíčová slova: AC terapia, hojenie..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2019-01-17]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.9 [2014].