Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 2

spánkové poruchy dýchania

Spánkové poruchy dýchania

Tento materiál je určený najmä ako učebná pomôcka pre poslucháčov všeobecného lekárstva v 6. ročníku štúdia v rámci prípravy na štátnu skúšku z vnútorných chorôb. Podáva komplexnú informáciu o klasifikácii, epidemiológii, patogenéze, klinickom obraze, diagnostike a liečbe spánkových porúch dýchania v rozsahu postačujúcom pre uvedenú skúšku.

 
autor: Robert Vyšehradský | JLF UK v Martine | disciplína: Vnitřní lékařství, Pneumologie | kategorie: Multimediálne pomôcky, Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: Sleep Apnea Syndromes, spánok, dýchanie, apnoe, chrápanie | příloh: 1 | zobrazeno: 3331x | publikováno: 14.10.2012 | poslední úpravy: 4.3.2013

Eustachova trubice a pneumatický systém spánkové kosti

Eustachova trubice a pneumatický systém spánkové kosti

Zánětlivé postižení v oblasti pneumatického systému spánkové kosti, ať už akutní či chronické, patří k nejčastěji se vyskytujícím chorobám především v dětském věku, ale zároveň není nevýznamné také u dospělé populace.

Společně s probíhajícími i budoucími změnami s organizací zdravotnické péče v České republice bude při diagnostice a terapii těchto patologických stavů nesporně stoupat význam praktických lékařů a také otorinolaryngologů v ambulantní sféře. Tato monografie přináší souhrn základních poznatků o klinické embryologii, anatomii, fyziologii, patofyziologii, dostupných vyšetřovacích technikách, diagnostice a terapii nejvýznamnějších patologických stavů v oblasti pneumatického systému spánkové kosti se zaměřením na Eustachovu tubu, jejíž anatomické a funkční vlastnosti považujeme za klíčové pro vznik, průběh a prognózu zánětů v oblasti středouší.

 
autor: Ivo Šlapák, Dalibor Janeček | LF MU | disciplína: Otorinolaryngologie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: Pneumatický systém, spánková kost | příloh: 1 | zobrazeno: 15263x | publikováno: 13.8.2007 | poslední úpravy: 27.10.2011
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 5

Hypoventilačný syndróm pri obezite
.. prevalenciu u pacientov s obštrukčným spánkovým apnoe, u ktorých sa výskyt OHS pohybuje medzi 10-38%. N.. .. pľúc, hypoventilačný syndróm pri obezite, obštrukčné spánkové apnoe, cor pulmonale chronicum, pľúcna h.. .. hypoventilačný syndróm pri obezite, obštrukčné spánkové apnoe, cor pulmonale chronicum, pľúcna h.. .. syndróm pri obezite, obštrukčné spánkové apnoe, cor pulmonale chronicum, pľúcna hypertenzia, k.. ..klíčová slova: nezatriedená inde typ II (hyperkapnický), G47.31 Obštrukčné spánkové apnoe, obezita, hypo.. ..klíčová slova: nezatriedená inde typ II (hyperkapnický), G47.31 Obštrukčné spánkové apnoe, obezita, hypoventilácia, re.. ..klíčová slova: inde typ II (hyperkapnický), G47.31 Obštrukčné spánkové apnoe, obezita, hypoventilácia, respiračné zl.. ..klíčová slova: II (hyperkapnický), G47.31 Obštrukčné spánkové apnoe, obezita, hypoventilácia, respiračné zlyhanie, ne..

Nastavenie liečby domácou umelou pľúcnou ventiláciou u pacienta s Duchennovou svalovou dystrofiou
.. zatienení (Obrázok 2) Polygrafia: obštrukčné spánkové apnoe stredne ťažkého stupňa s apnoi.. .. zatienení (Obrázok 2) Polygrafia: obštrukčné spánkové apnoe stredne ťažkého stupňa s apn.. .. (Obrázok 2) Polygrafia: obštrukčné spánkové apnoe stredne ťažkého stupňa s apnoicko-hypopnoickým in.. ..klíčová slova: nezatriedená inde typ II (hyperkapnický), G47.31 Obštrukčné spánkové apnoe, Duchennova muskulárna .. ..klíčová slova: nezatriedená inde typ II (hyperkapnický), G47.31 Obštrukčné spánkové apnoe, Duchennova muskulárna dystrofia, .. ..klíčová slova: inde typ II (hyperkapnický), G47.31 Obštrukčné spánkové apnoe, Duchennova muskulárna dystrofia, .. ..klíčová slova: II (hyperkapnický), G47.31 Obštrukčné spánkové apnoe, Duchennova muskulárna dystrofia, respiračná in..

Home mechanical ventilation in a patient with Duchenne muscular dystrophy
.. 2) Polygraphy: moderate obstructive sleep apnoea with apnoea-hypopnoea index 19.7 episodes/h,.. ..klíčová slova: respiratory failure type II - hypercapnic, G47.31 Obstructive sleep apnoea, Duchenne muscular.. ..klíčová slova: type II - hypercapnic, G47.31 Obstructive sleep apnoea, Duchenne muscular dystrophy, respiratory..

Obesity hypoventilation syndrome
.. data describe subjects with obstructive sleep apnoea, wherein its prevalence has been estimated to.. .. hypoventilation syndrome, obstructive sleep apnoea, cor pulmonale chronicum, pulmonary.. ..klíčová slova: respiratory failure type II - hypercapnic, G47.31 Obstructive sleep apnoea, obesity,.. ..klíčová slova: type II - hypercapnic, G47.31 Obstructive sleep apnoea, obesity, hypoventilation, respiratory failure,..

eOtorinolaryngologie
.. 15.8 Endoskopie v ORL 15.9 Obstrukční sleep apnoe syndrom (OSAS) 15.10 Tympanoplastiky -..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2019-08-18]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.9 [2014].