Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 44 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 3

Topographical anatomy of limbs
..klíčová slova: H01.158.100.216, A01.378.800, A01.378.610, topographical..

Laboratorní úlohy z lékařské biofyziky

ZÁKLADY FARMAKOKINETIKY

Obrazový průvodce RTG snímků horní končetiny - typy fraktur, luxace

Perorální antidiabetika a jiné látky s hypoglykemizujícím účinkem používané k terapii diabetu mellitu 2. typu

Epidemiology of malignant tumours in the Czech Republic

Syndroma caudae equinae discogenes

diagnostic methods of nuclear medicine

Vyšetřovací metody nukleární medicíny

Dechový test s močovinou značenou uhlíkem 13C ( 13C-UBT)

Topografická anatomie dolní končetiny
..klíčová slova: H01.158.100, topografická anatomie, dolní k..

VÝZNAM GENETICKÉHO POLYMORFISMU ENZYMŮ CYP450 PRO ÚČINEK LÉČIV

Podklady pro prezentaci Strategie integrovaného vedení dětských onemocnění (IMCI)

Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice

Practical exercises from Medical Biochemistry for students of Dental Medicine

eAtlas klinického EKG s informační podporou výuky a studia

Diabetes mellitus asociovaný s cystickou fibrózou

Akútna myeloblastová leukémia

Operační léčba v onkogynekologii – karcinom hrdla, těla dělohy a ovaria

Lekárska chémia - Návody a protokoly na praktické cvičenia

Disekcia hrudníkovej aorty

Virtuální mikroskopický atlas

Komplexná preparácia zubného kazu použitím erbiového laseru (2940nm)

Management of breast cancer

TELEHEMATOLOGIE: společné řešení pro edukační obrazový archiv a vzdálené konzultace

The Use of the Er:YAG Laser 2940 nm in complex caries removal

Manažment karcinómu prsníka

Digitální atlas normálních nálezů v DICOM formátu

MOŽNOSTI ZOBRAZENIA FORMOU 3D TLAČE V OFTALMOLÓGII

Využití 3D zobrazení intrakraniálních procesů pro výuku studentů na NCHK LF MU

MEF strana 1
1
strana 2
2
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2019-11-21]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.9 [2014].