Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 17

Infekčné komplikácie onkologických pacientov
.. kapitoly. Febrilná neutropénia. Invazívne mykotické infekcie. Moderná protinádorová lie.. .. kapitoly. Febrilná neutropénia. Invazívne mykotické infekcie. Moderná protinádorová liečba prináša o.. .. Febrilná neutropénia. Invazívne mykotické infekcie. Moderná protinádorová liečba prináša okrem význ.. .. čo nakoniec viedlo k zníženiu mortality na infekcie v tejto vulnerabilnej populácii pacientov. V .. ..klíčová slova: neutropénia, Invazívne mykotické .. ..klíčová slova: neutropénia, Invazívne mykotické.. ..klíčová slova: neutropénia, Invazívne mykotické infekcie..

Novinky v infektológii
.. literatúre súhrnne spracované ako infekcie a hojenie rán, bazilárna meningitída, infekcie v .. ..klíčová slova: C, infekcie, zoonózy, bazilárna meningitída, hemoragická hor..

Aktuálna problematika infekčných ochorení
.. Zásady racionálneho používania ATB. Nozokomiálne infekcie. Vírusové zápaly pečene – hepatitídy - diag..

Endoskopické vyšetrovacie metódy
.. vyšetrovacie metódy sú moderné invazívne vyšetrovacie a operačné metódy, ktoré umožňujú pr..

Spiroergometrie u zdravých a nemocných osob
.. stanovení anaerobního (stresového) prahu invazivně a neinvazivně. Popsáno vyhodnocení zátěžového tes..

Mikrobiológia a Imunológia On-line
.. anaeróby a pseudomonas – oportúnne infekcie mykobaktérie, korynebaktérie a legionely z..

NEFROLÓGIA pre študentov lekárskych fakúlt
.. Vyšetrovacie metódy v nefrológii Infekcie močových ciest Tubulointersticiálne nefritídy ..

Sprievodca všeobecného lekára Hematoonkologickými ochoreniami
.. typom chemikálií (napr. benzén), vírusové infekcie, RTG žiarenie, genetická predispozícia a ni..

Rohovka - 3. časť - KERATOPLASTIKA - PERFORAČNÁ
.. aplikovať antibiotické kvapky na prevenciu infekcie a niekoľko mesiacov kvapky s kortikosteroidmi ..

Imunopatogenéza a imunoterapia sclerosis multiplex
.. vírusmi a SM podporujú aj údaje, že vírusové infekcie často predchádzajú záchvaty choroby. Pra..

Náhrada mitrálnej chlopne pre stenózu a MAZE pre paroxyzmálnu fibriláciu predsiení
.. Stomatologické vyšetrenie: bez známok fokálnej infekcie. ORL vyšetrenie: bez známok fokálnej infekcie. Zo..

Pleuropneumónia
.. uviedla na základe údajov zo 188 krajín, že infekcie dolných dýchacích ciest boli druhou najčastejšou .. .. priebehom ochorenia s akútnymi symptómami infekcie dolných dýchacích ciest. Svetová zdravotnícka org..

Podtlakové uzatváranie rán – nové poznatky a možnosti aplikácie
.. účinky VAC terapie, a to predovšetkým rozvoj infekcie v rane. Napriek tomu, že VAC terapia nie je v ..

Orálna mukozitída pri liečbe akútnej lymfoblastovej leukémie
.. sa riziko vzniku sekundárnej bakteriálnej infekcie. Hojenie: Pokles produkcie cytokínov, ..

Manažment ochorenia sinus pilonidalis
.. v rane po operácii, lebo tá predstavuje riziko infekcie a rozpadu rany v pooperačnom období. Pacient v p..

NK- a NKT-bunky - ich charakteristika, biologický a medicínsky význam
.. homeostázu epitelových buniek. V prípade infekcie, v zápalovom prostredí, pod vplyvom IL-18, IL-12 ..

Infekčná endokarditída trikuspidálnej chlopne u intravenózneho narkomana
.. príznakom je horúčka a nešpecifické príznaky infekcie, niekedy chronicky prebiehajúcej. Ostatné k..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2019-06-19]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.9 [2014].