Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 2 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1

Zvuky srdca

Zvuky srdca

Výchovno-vzdelávací materiál pre študentov lekárskej fakulty v predmete interná propedeutika. K dispozícii sú najdôležitejšie patologické auskultačné nálezy - prídatné ozvy a šelesty u vrodených a získaných chorôb srdca.

 
autor: Jozef Gonsorčík, Anton Farkaš, Pavol Joppa | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Kardiologie, angiologie | kategorie: Multimediálne učebné pomôcky, Digitálne audio/video | klíčová slova: srdce, auskultácia | příloh: 9 | zobrazeno: 11124x | publikováno: 9.7.2008 | poslední úpravy: 9.3.2011

Srdcová tamponáda u pacientky s metastatickým postihnutím srdca

Srdcová tamponáda u pacientky s metastatickým postihnutím srdca

Zvýšenie intraperikardiálneho tlaku následkom nahromadenia tekutiny alebo vzduchu v perikardiálnej dutine vedie k srdcovej tamponáde, ktorá je charakterizovaná zvýšením vnútrosrdcových tlakov, progresívnym obmedzením komorového plnenia v diastole s následným znížením srdcového výdaja (Obrázok 1). Tamponáda predstavuje život ohrozujúci stav, ktorý bez urgentnej liečby vedie k zlyhaniu srdca ako pumpy. Kazustika opisuje prípad 63-ročnej onkologickej pacientky, u ktorej došlo k rozvoju srdcovej tamponády indikovanej na perikardiocentézu.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

 
autor: Ivana Trojová | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Vnitřní lékařství, Kardiologie, angiologie | kategorie: Obrazové kazuistiky | klíčová slova: Srdcová tamponáda, srdcová tamponáda | příloh: 5 | zobrazeno: 939x | publikováno: 4.12.2017 | poslední úpravy: 30.4.2018
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 30 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 8

Aortokoronárny bypass
.. oddelenie pre dokumentovanú ischemickú chorobu srdca s trojcievnym koronárnym postihnutím. Pacient p.. .. EKV – elektrokardioverzia; ICHS – ischemická choroba srdca; LCA – ľavá koronárna ar.. .. elektrokardioverzia; ICHS – ischemická choroba srdca; LCA – ľavá koronárna artéria; LIMA &.. .. býva s manželkou TO: Pacient udával búšenie srdca so spontánnym ústupom a tlakové bolesti na hr.. ..klíčová slova: Ischemická choroba srdca, aortokoronárny .. ..klíčová slova: choroba srdca, aortokoronárny .. ..klíčová slova: choroba srdca, aortokoronárny ..

Ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s vybranými ochoreniami dýchacieho systému
.. – bronchiálna astma, chronická obštrukčná choroba pľúc, pľúcna tuberkulóza a pneumónia. Uvedená je .. ..klíčová slova: astma, chronická obštrukčná choroba pľúc, pľúcna tuberkulóza, pneumónia, diagn..

Konstriktívna perikarditída, reoperácia
.. IAS – interatriálne septum; ICHS – ischemická choroba srdca; IVS – interventrikulárne .. .. interatriálne septum; ICHS – ischemická choroba srdca; IVS – interventrikulárne septum; LA .. .. do 4.7cm, s rozšírenými predsieňami aj komorami srdca, s priestrannejšou VCS a výraznejšie rozšírenou V..

Ischemické poškodenie miechy v experimente
..klíčová slova: aorty, ischemická paraplégia, ..

Český národní hemofilický program: vzdělávací síť hemofilických center
..klíčová slova: von Willebrandova choroba, vrozené krvácivé stavy, vzdělávací síť, Český ná..

Behaviorální metody v neuropsychofarmakologii
..klíčová slova: deprese, schizofrenie, Parkinsonova choroba, chování, potkan, m..

Akútna myeloblastová leukémia
.. žiadna zmena, často máva búšenie srdca v kľude, slabosť a zadýchavanie sa. V..

STEMI zadnej steny
.. 0. ACD: dif. AS zmeny do 50%. Záver: Koronárna choroba srdca - 2 cievne postihnutie Intervencia: Názov .. .. dif. AS zmeny do 50%. Záver: Koronárna choroba srdca - 2 cievne postihnutie Intervencia: Názov ..

Aktuálna problematika infekčných ochorení
.. Nové infekcie dýchacích ciest - Legionárska choroba, SARS, Vtáčia c..

Vybrané kapitoly z neurologie
.. sítě MEFANET Kazuistika - Parkinsonova choroba | 8.3.2017 uživatel vzdělávací sítě MEFANET Praco..

Příklady uplatnění moderních forem léčby v dětské ortopedii
..klíčová slova: Ponsetiho terapie, sádrové obvazy, Perthesova choroba, pánevní osteotomie, Salter, S..

MRI V DETSKEJ KARDIOLÓGII
.. pacienta Synchronizácia MRI s pohybmi srdca a dýchaním pacienta Klinické využitie MRI v det..

Atelektáza pravého pľúcneho krídla na podklade bronchogénneho karcinómu
.. (2007) s reziduálnou ľavostrannou hemiparézou. Ischemická choroba dolných končatín Fontaine IIa. Návyková .. .. Osobná anamnéza: Chronická obštrukčná choroba pľúc GOLD C (III). Artériová hypertenzia. Stav po..

Imunopatogenéza a imunoterapia sclerosis multiplex
.. multiplex je autoimunitná choroba, pri ktorej dochádza k deštrukcii myelínových oba.. .. multiplex (SM) je autoimunitná choroba, pri ktorej dochádza k deštrukcii myelínových oba..

Nervus vagus
..klíčová slova: vagus, choroba..

Autoimunitná hepatitída
.. sklerotizujúca cholangiitída - Wilsonova choroba - Hemochromatóza Zobrazovacie metódy a k.. .. hepatopatie. ECHOKG: bez dilatácie dutín srdca, bez známok cor pulmonale acutum, bez ..

Praktické návody pre diagnostiku a liečenie popálenín
.. Transport popáleninových úrazov Popáleninová choroba Starostlivosť o pacienta v neodkladnom ..

Hypoventilačný syndróm pri obezite
.. Osobná anamnéza: chronická obštrukčná choroba pľúc, hypoventilačný syndróm pri obezite, obšt.. .. so známkami pľúcnej hypertenzie, rozšírený tieň srdca (Obrázok 2) Polysomnografia: obštrukčné spánkové ..

Primomanifestácia pernicióznej anémie formou rozvoja sekundárneho infarktu myokardu
.. cyanózy, anemický kolorit, spojovky bledé, akcia srdca pravidelná: 80/min., systolický šelest nad celým ..

Imunopatogenéza a imunoterapia ulceróznej kolitídy
.. choroba (CD - Crohn disease) a ulcerózna kolitída (UC - u.. .. choroba a ulcerózna kolitída patria k chronickým zá..

Vyšetrovacie metódy v osteológii
.. zlomeninu. Osteoporóza je nielen rozšírená choroba, ale má aj závažné následky - úmrtie a drama..

Manažment ochorenia sinus pilonidalis
.. tkanivo. Ochorenie sa nazýva aj Jeepova choroba, podľa auta typu jeep. Je pomenované po a.. ..klíčová slova: pilonidalis, Jeepova choroba, sinus pilonidalis, Jeepova..

Infekčná endokarditída trikuspidálnej chlopne u intravenózneho narkomana
.. vezikulárne, bez vedľajších fenoménov, akcia srdca pravidelná v pásme tachykardie (110/min.), p..

Pitva oka - stáže z oftalmológie - 1.časť
.. korekcie lámavých chýb oka. Glaukómová choroba - rizikové faktory, diagnostika a rozdelenie ..

Vybrané kapitoly z dětské chirurgie
.. tlustého střeva, Laddův syndrom, Hirschsprungova choroba, anorektální malformace (atrézie anu). Syndrom tý..

Akcidentálna intoxikácia plodmi Antropa belladona
.. sa na neznesiteľné sucho v ústach, búšenie srdca, nevoľnosť a zvracanie, neistotu pri chôdzi, zh..

Cesta prehltnutej špilky do pečene
.. lipomatózne zmeny renálnych sínusov. Echo srdca zobrazilo miernu hypertrofiu myokardu ĽK. Na ..

Nekonvenčné T-lymfocyty
.. diferenciácie v týmuse vzniká imunoproliferačná choroba viazaná na pohlavie (X-linked ..

Podtlakové uzatváranie rán – nové poznatky a možnosti aplikácie
.. po infekčnej komplikácii rekonštrukčnej operácie srdca [32]. VAC terapia si využitie našla aj v t..

MOŽNOSTI ZOBRAZENIA FORMOU 3D TLAČE V OFTALMOLÓGII
.. pribudli zložité zdravotnícke pomôcky (model srdca) a napokon aj celé domy. Zväčša sa však nesp..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2019-09-18]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.9 [2014].