Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 6 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 17

Výukový atlas zubů člověka

Výukový atlas zubů člověka

Výukový atlas zubů člověka si klade za cíl rozšířit studijní materiály v oblasti morfonologie zubů člověka a její variability studentům oborů, ať již bakalářských či magisterských - primárně Antropologie na Přírodovědecké fakultě a také lékařských oborů na Lékařské fakultě – a obohatit tak výukové zdroje v oboru dentální antropologie a zubního lékařství. Atlas je vytvořen tak, aby se student seznámil jednak s anatomickou normou každého zubu a jednak se seznámil s možnými varietami dílčích zubů. Přestože je variabilita morfologie zubů člověka velmi pestrá a nelze ji zcela postihnout v rozsahu předkládaného atlasu, cílem bylo, aby student na základě anatomické normy a nabízené škály variet byl schopen určit typově lidský zub v praxi, ať již antropologické, či stomatologické, a měl tak prohloubenější a ucelenější znalosti v oblasti morfologie.

 
autor: Jan Huták | LF MU | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: zub, dentální antropologie, variabilita morfologie zubů, chrup | příloh: 2 | zobrazeno: 13801x | publikováno: 8.12.2011 | poslední úpravy: 29.4.2014

Multimediální atlas pro výuku stomatologické chirurgie - retence zubů a vývojové odontogenní cysty

Multimediální atlas pro výuku stomatologické chirurgie - retence zubů a vývojové odontogenní cysty

Management retinovaných zubů patří k základním součástem praxe dentoalveolární i maxillofaciální chirurgie. Ačkoli většinu retinovaných zubů tvoří třetí moláry, retence může postihnout kterýkoli zub. Obvyklým řešením retence třetích molárů je extrakce, u ostatních retinovaných zubů potom fenestrace (s nebo bez použití ortodontické brakety), napřímení, transplantace nebo extrakce.

 
autor: Ondřej Liberda, Vojtěch Peřina, Milan Machálka, Oliver Bulik, Daniel Schwarz | LF MU | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Multimediální učební pomůcky, Edukační weby | klíčová slova: retence, chirurgická extrakce, třetí moláry, cysta, odontogenní, diagnostika, terapie, komplikace | příloh: 1 | zobrazeno: 10158x | publikováno: 19.2.2009

Konverzní poruchy

Konverzní poruchy

Ve výukovém videu seznámíme diváky se základními informacemi o konverzních (dissociativních) poruchách a budeme prezentovat videozáznam projevů konverzní poruchy motoriky u hospitalizované pacientky.           

                                                                                                                     

 
autor: Jiří Podlipný | LF UK Plzeň | disciplína: Psychiatrie, psychologie, sexuologie | klíčová slova: konverzní poruchy | příloh: 1 | zobrazeno: 2537x | publikováno: 17.4.2013 | poslední úpravy: 5.8.2014

Spánkové poruchy dýchania

Spánkové poruchy dýchania

Tento materiál je určený najmä ako učebná pomôcka pre poslucháčov všeobecného lekárstva v 6. ročníku štúdia v rámci prípravy na štátnu skúšku z vnútorných chorôb. Podáva komplexnú informáciu o klasifikácii, epidemiológii, patogenéze, klinickom obraze, diagnostike a liečbe spánkových porúch dýchania v rozsahu postačujúcom pre uvedenú skúšku.

 
autor: Robert Vyšehradský | JLF UK v Martine | disciplína: Vnitřní lékařství, Pneumologie | kategorie: Multimediálne pomôcky, Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: Sleep Apnea Syndromes, spánok, dýchanie, apnoe, chrápanie | příloh: 1 | zobrazeno: 3205x | publikováno: 14.10.2012 | poslední úpravy: 4.3.2013

poruchy metabolismu sodíku a vody

Poruchy metabolismu sodíku a vody

Přednáška shrnuje základní patofyziologické principy a klinický význam poruch metabolismu sodíku a vody, jejich diagnostiku a léčbu. Nejprve je vysvětlena patofyziologie regulace vodní a sodíkové homeostázy a následně probrána hyponatremie, hypernatremie, hypovolemie a edémové stavy.

 
autor: Jakub Závada | 1.LF UK | disciplína: Nefrologie | kategorie: Podklady k přednáškám, Ozvučené přednášky | klíčová slova: hypernatremie, hyponatremie, hypovolemie, hypervolemie, edém, diuretika, infuzní léčba | příloh: 1 | zobrazeno: 10801x | publikováno: 29.11.2006 | poslední úpravy: 26.4.2012

poruchy acidobazické rovnováhy a metabolismu kalia

Poruchy acidobazické rovnováhy a metabolismu kalia

Přednáška shrnuje základní patofyziologické principy a klinický význam poruch acidobazické rovnováhy a metabolismu kalia, jejich diagnostiku a léčbu. Postupně je zmíněna patofyziologie acidobazické rovnováhy (ABR), respirační a metabolické poruchy ABR, hyperkalemie a hypokalemie.

 
autor: Jakub Závada | 1.LF UK | disciplína: Nefrologie | kategorie: Podklady k přednáškám, Ozvučené přednášky | klíčová slova: acidobazická rovnováha | příloh: 1 | zobrazeno: 8893x | publikováno: 29.11.2006 | poslední úpravy: 23.6.2009
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 59 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 31

Klinický obraz dentinogenesis imperfecta
.... .. z roku 2008 a v súčasnosti. Sú pre vás obrazo kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové k.. .. LA: Vigantol Pedostomatologická anamnéza: pr mliečne zuby sa prerezali v 9. mesiaci TO: .. ..klíčová slova: K00.5 Dědičné poruchy ve struktuře zubů nezařazené jind.. ..klíčová slova: Dědičné poruchy ve struktuře zubů nezařazené jinde, Q78.. ..klíčová slova: Dědičné poruchy ve struktuře zubů nezařazené jinde, Q78.0 Ost.. ..klíčová slova: Dědičné poruchy ve struktuře zubů nezařazené jinde, Q78.0 Ost.. ..klíčová slova: Dědičné poruchy ve struktuře zubů nezařazené jinde, Q78.0 Osteogenesis im.. ..klíčová slova: Dědičné poruchy ve struktuře zubů nezařazené jinde, Q78.0 Osteogenesis imperfekta, .. ..klíčová slova: Dědičné poruchy ve struktuře zubů nezařazené jinde, Q78.0 Osteogenesis imperfekta,.. ..klíčová slova: Dědičné poruchy ve struktuře zubů nezařazené jinde, Q78.0 Osteogenesis imperfekta, dentinogenesis..

Pečetění fisur
.. akumulaci plaku. Jedná se zejména o čerst prořezané stálé stoličky, které ještě nedosahují .. .. fisur je minimálně invazivní technika ošetření zubů. Jejím cílem je zabránit vzniku kazů v jenom z pr.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citli [?] Licence Prezentace: Pečetění fisur | 2... ..klíčová slova: stomatologie, ošetření zubů, foramina..

Psychiatrie: pro 5. ročník
.... .. psychopatologie; Organicky podmíněné duševní poruchy; Základy biologické psychiatrie; Schizofrenie; S.. .. pro studenty 5. ročníku 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze: Zahájení, úvod - Ps.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citli [?] Licence Psychiatrie: pro 5. ročník | 2.. ..klíčová slova: biologická psychiatrie, schizofrenie, afektivní poruchy, demence, poruchy osobnosti, neurotické poruchy, ..

Atlas histologie tvrdých tkání
.. bločků bylo zpracováno, vybroušeno, obarveno a nasnímáno. Textová část atlasu, která pokrý.. .. nedemineralizovaných mikroskopických preparátů zubu a kosti. Celkem 41 tkáňových bločků bylo zpra.. .. Nedorost~autori.php?tid=20#Zbyněk Tonar, ra Tomanová, Lada Eberlová, Omid Moztarzadeh, V.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Li..

Minimálně intervenční stomatologie
.. k přednáškám~sekce-pkp#Výuko.. .. dnes umožňuje odklonit se od cesty „bezhlaho zhotovování výplní“ směrem k detailní dia.. .. pacienta a zastavení další progrese onemocnění zubů a dásní. Pod pojmem „minimálně intervenční .. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citli [?] Licence Prezentace: Minimálně intervenční st..

Praktická cvičení z preventivní stomatologie
.. praktických cvičení z preventivní stomatologie je naučit se správně vyš.. .. význam plaku a jeho roli ve vzniku onemocnění zubů a dásní, naučit pacienta plak efektivně ods.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citli [?] Licence Prezentace: Praktická cvičení z pr.. ..klíčová slova: dásně, plak, onemocnění zubů, preve.. ..klíčová slova: dásně, plak, onemocnění zubů,..

Diagnostika ortodontických anomálií na fotografiích chrupu, 1. díl
.. publikace a autorská .. .. Na fotografiích chrupu pacientů jsou jednotli anomálie označeny a v následujícím textu pops.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Li.. ..klíčová slova: anomálií, vztah zubních oblouků, postavení zubů, prořezávání zubů.. ..klíčová slova: anomálií, vztah zubních oblouků, postavení zubů, prořezávání zub..

Diagnostika ortodontických anomálií na fotografiích chrupu, 2. díl
.. publikace a autorská .. .. Na fotografiích chrupu pacientů jsou jednotli anomálie označeny a v následujícím textu pops.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Li.. ..klíčová slova: anomálií, vztah zubních oblouků, postavení zubů, prořezávání zubů.. ..klíčová slova: anomálií, vztah zubních oblouků, postavení zubů, prořezávání zub..

Preendodontická dostavba
.... .. dostavby destruované korunko části zubu před endodontickým oše.. .. dostavby destruované korunkové části zubu před endodontickým ošetřením. Horní molár s .. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citli [?] Licence Preendodontická dostavba | 6.2.2013 ..

Obecná a speciální psychiatrie
.. publikace a autorská .. .. je součástí neurod, které zaznamenávají dynamický rozvoj. I když js.. .. Pilařová, Radovan Přikryl, Radek Ryšánek, Pavel Theiner, Markéta .. .. 12.1.2006 76.5 KB registrovaný uživatel – Poruchy vnímání | 12.1.2006 74 KB registrovaný uživatel &.. .. zveřejnění prezentací je usnadnění získání přehledu k.. ..klíčová slova: vyšetření, poruchy emotivity,..

Základy dětské otorhinolaryngologie
.. publikace a autorská .. .. vyšetřovacích postupech a chorobných stavech pro přípravu studentů LF ke zkoušce z Oto.. .. Poranění hrtanu a průdušnice Poruchy inervace hrtanu Diferenciální diagnostika d.. .. Vyšetřovací metody ucha Vrozené vývojo vady ucha Choroby zevního ucha .. ..klíčová slova: fyziologie, vyšetřovací metody, vrozené vývojo vady, terapeutické metody, diferenciální di..

Vyprázdňovanie moču a stolice
.. pacienta -poruchy a ťažkosti pri mikcii, patologické prímesi a zme.. .. druhy katétrov k cievkovaniu, katetrizácia močoho mechúra, pomôcky ku katetrizácií, katetrizácia .. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Lice..

Morfologie orofaciálního systému pro studenty zubního lékařství
.. studium v oboru stomatochirurgie. 2. upravené vydání (online) ISBN 97.. .. především oblasti hlavy a krku, ze kterých jsou domě vynechány ty oblasti a struktury, které jsou .. ..klíčová slova: topografie, mikroskopická stavba, vývoj zubů, anatomie zubů a ..

Základy receptury léčivých přípravků
.. publikace a autorská .. .. léčivých přípravků určených k ošetřování zubů, parodontu a sliznice dutiny.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Li.. ..klíčová slova: přípravky, preskripce, lékové formy, lékopis, sto..

Medicína založená na důkazu
.. materiály pro pregraduální a postgraduální výuku .. .. Jsou uspořádány do tří modulů v následující struktuře: MODUL 1 Úvod do .. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Li..

Vybrané kapitoly z psychiatrie
..Ve vybraných kapitolách z psychiatrie je zahrnuto 6 .. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citli [?] Licence Vybrané kapitoly z psychiatrie | .. ..klíčová slova: psychiatrie, afektivní poruchy, psychózy, ..

Artróza váhonosných kloubů ve světle medicíny založené na důkazu
.. je nejčastějším kloubním onemocněním lidí ve středním a starším věku. Je pro ni typická přede.. .. po onemocněních srdce. Několik slov k vlastní struktuře knížky. Po nezbytné části úvodní, v níž se dotkne.. .. Gallo~autori.php?tid=11#Pavel Horák, Alois Krobot, Jindra .. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Li.. ..klíčová slova: klouby, Medicína založená na důkazu, Riziko..

Preendodontická dostavba z kompozitního materiálu
.. V mnoha případech je však zub destruován do tako míry, že nasazení kofferdamu a zhotovení fun.. .. chemické vyčištění systému kořenových kanálků zubu a jeho následné hermetické zaplnění a utěsnění. P.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citli [?] Licence Preendodontická dostavba .. ..klíčová slova: ošetření, kompozitní výplň, gingivektomie, endodontické ..

Vybrané kapitoly z implantologie formou videozáznamů
.. následně celého zkráceného postupu vlastního zavedení implantátů a nakonec stav po zavedení. V prů.. .. - sólo pilíře a uzavřený sinuslift Ukázka šdského implantačního systému se svými char.. .. mikrozávity. Případ chybění jednotlivých zubů ve spojitosti s uzavřeným vyplněním čelistní duti..

Jak utěsnit kofferdam snadno a levně?
.. je dezinfekce systému kořenových kanálků. tšina výplachových roztoků používaných pro dosaže.. .. výplachů mimo kořenový systém zubu je nesporně používání kofferdamu, který přin.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citli [?] Licence Jak utěsnit kofferdam snadno ..

Schizofrénia
.. odborov a tiež lekárom v špecializačnej príprave.. .. patrí medzi najzávažnejšie psychické poruchy. Je to porucha psychotická (TP1) a podľa k.. ..vedená je problematika rôznych koncepcií sc..

Obecná psychopatologie
.. v kontextu základních okruhů psychiky: domí a orientace – vnímání – myšlení &.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Li.. ..klíčová slova: Psychika, Duševní poruchy..

Rozštěpové vady obličeje
.. publikace a autorská .. .. skript je dát ucelený přehled o etiologii, prevenci a léčbě rozštěpových vad obličeje v rozsahu od.. .. Halačková, Jiří Ve.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Li.. ..klíčová slova: vady, rozštěp rtu, rozštěp patra, ortodontická lé.. ..klíčová slova: ortodontická léčba, vývoj čelistí, anomálie zubů, fixní ortodontický aparát, snímatelný orto..

Atlas onemocnění hlasu a řeči
..Ve spolupráci Foniatrické kliniky 1. LF UK a VFN a K.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citli [?] Licence Atlas onemocnění hlasu a řeči | 5.6.. ..klíčová slova: onemocnění, hlas, hlasivky, poruchy..

Úvod do biologické psychiatrie
.. k přednáškám~sekce-pkp#Výuko.. .. poruchami a poruchami chování z hlediska přírododeckého. V této práci jsou shrnuty základní pozn.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citli [?] Licence Úvod do biologické psychiatrie | 6.. ..klíčová slova: receptory, psychofarmaka, schizofrenie, poruchy nálady, ..

Vybrané kapitoly z fixní protetiky
.. publikace a autorská .. .. výuky na Lékařksé fakultě v Brně, kdy studenti ve spolupráci s pedagogem a expertem v dané oblasti .. .. Netopilová, Kateřina Jakubíčková, Kateřina Pavelková, Michael Kotas, Olga Frydrychová, Edita P.. .. je rozebrána preparace zubů jak v distálním tak ve frontálním úseku chrupu.   Použití kovů v pr.. .. pahýlu. V další časti je rozebrána preparace zubů jak v distálním tak ve frontálním úseku chrupu. &.. ..klíčová slova: pacient, titan, implantologie, válco..

Biofyzika vidění
.. vnímání barvy a jasu a zmiňuje též některé poruchy tohoto vnímání. Vnímání barev zajišťují čípk.. .. k vlnovým délkám, které určují jednotli barvy. Čípky vnímající červenou, zelenou a modro.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citli [?] Licence Biofyzika vidění | 19.2.2008 p..

Biologická psychiatrie
.. biologické psychiatrie, která zkoumá duševní poruchy z biologického, tj. chemického i fyzikálního hle.. .. spočívá hlavně v tom, že primární příčina tšiny duševních poruch není dosud známá. Většina m.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Li.. ..klíčová slova: Modelo systémy, Nervový p..

Základy neuroanatomie a nervových drah
.. publikace a autorská .. .. výklad základního strukturálního uspořádání nervo soustavy, který je nezbytný k pochopení její fun.. .. k pochopení její funkce. Základní informace o struktuře a funkcích nervové soustavy jsou nutné pro st.. .. Hřbetní mícha Mozkový kmen Hlavo nervy Mozeček Obecná s..

Funkčné vyšetrenie respiračného, kardiovaskulárneho a močového systému
.. diagnostike predovšetkým pľúcnych ochorení (poruchy funkcie dýchacích ciest a pľúc). Samo o sebe nem.. .. kardiovaskulárneho systému - štandardné 12-zvodo (pokojové) EKG, 24-48 hodinové sledovanie EKG (.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Lice.. ..klíčová slova: spirometria, ergometria, Holter, obličko..

MEF strana 1
1
strana 2
2
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2019-02-24]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.9 [2014].