Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 1

Moderní formy prezentování výsledků na konferencích

Moderní formy prezentování výsledků na konferencích

Výukový materiál  je určen pro posluchače doktorského studijního programu. Vznikl v rámci řešení projektu Evropských sociálních fondů "Zvýšení kvalifikace a flexibility absolventů doktorského studijního programu na LF UP v Olomouci". Nabízí praktické návody, jak vytvořit atraktivní a kvalitní powerpointovou prezentaci a plakátové sdělení.

 
autor: Kateřina Langová | LF UP | disciplína: Ostatní | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: konferenční prezentace, plakátová sdělení, počítačová grafika | příloh: 1 | zobrazeno: 5624x | publikováno: 31.1.2009 | poslední úpravy: 23.7.2012
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 32 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 5

Orálna mukozitída pri liečbe akútnej lymfoblastovej leukémie
.. ich života. Prejavuje sa bolesťou v ústnej dutine, poruchou prijímania potravy a zvýšeným rizikom v.. .. konziliárne vyšetrenie pre bolesti v ústnej dutine a ťažkosti s prijímaním potravy. Intraorálne vyše.. ..klíčová slova: Akútna lymfoblastová leukémia, K12.1 Iné formy stomatitídy, K12.3 Zápal sliznice úst (.. ..klíčová slova: Akútna lymfoblastová leukémia, K12.1 Iné formy stomatitídy, K12.3 Zápal sliznice úst (u.. ..klíčová slova: Akútna lymfoblastová leukémia, K12.1 Iné formy stomatitídy, K12.3 Zápal sliznice úst (u.. ..klíčová slova: Akútna lymfoblastová leukémia, K12.1 Iné formy stomatitídy, K12.3 Zápal sliznice úst (ulcerózny), orálna muk..

Príprava a aplikácia liekov
.. účinky liekov, podávanie liekov, tuhé liekové formy, druhy tabliet, tekuté liekové formy, polotuhé li..

Choroby gingív
.. medzi najrozšírenejšie formy zápalov v ústnej dutine. Napriek tomu doteraz neexistuje jednotná a .. .. ochorenia gingív patria medzi najrozšírenejšie formy zápalov v ústnej dutine. Napriek tomu doteraz n.. .. siete MEFANET – Akútne klinické formy gingivitíd | 18.12.2009 5.43 MB používateľ vzd..

Sprievodca všeobecného lekára Hematoonkologickými ochoreniami
.. nám varovné svetlá zasvietia hneď, mnohé iné sú pomerne neurčité a ľahko zameniteľné s inými o.. .. Etiológia Presné príčiny ich vzniku vo väčšine prípadov nepoznáme, za rizikové faktory sú pov..

Základy receptury léčivých přípravků
..klíčová slova: přípravky, preskripce, lékové formy, lékopis, ..

Webcasting a vzdelávanie
.. Fakultné semináre, Konferencie, Akcie, Archív a Iné. V rámci týchto kategórií sú uvedené buď všetky p.. .. Je efektívnym nástrojom pre dištančné formy vzdelávania ale i poskytovanie najnovších vý..

Vybrané kapitoly z obecné farmakologie pro studenty všeobecného a zubního lékařství na LF MU
.. základních poznatků o farmakodynamice a farmakokinetice. Dále přináší přehled lékových forem. V textu.. ..klíčová slova: farmakokinetika, lékové formy, interakce léčiv, nežádoucí úči.. ..klíčová slova: farmakokinetika, lékové formy, interakce léčiv, nežádoucí účin..

Choroby nadobličiek v detskom veku
.. v príprave na skúšku z pediatrie, ale aj pre iné príbuzné odbory. ..

Meracie nástroje v gerontologickom ošetrovateľstve
.. č. 054UK-4/2012 (2. Nové technológie, metódy a formy vo..

Hygienické zabezpečenie rúk v zdravotníckej starostlivosti (metodické usmernenie)
.. problematikou. Následne sú popísané jednotlivé formy hygieny rúk (mechanické umývanie rúk, hygienické ..

Rohovka - 2. časť - KERATOPLASTIKA - LAMELÁRNA
.. zmenách spôsobujúcich ulcerácie, jazvenie alebo iné zmeny povrchu. V prílohe uvádzame výučbový film, .. .. zmenách spôsobujúcich ulcerácie, jazvenie alebo iné zmeny povrchu. Pri ALK sa používa špeciálny tre..

Imunopatogenéza a imunoterapia ulceróznej kolitídy
.. nie rozhodujúcim, na patogenéze sa zúčastňujú aj iné cytokíny, najmä IL-33 a IL-9. Otázka je, ako pr.. .. je účinný pri zvládaní strednej a ťažkej formy UC, pri liečbe Crohnovej choroby je neúčinný. Lit..

Diferenciální diagnostika změn ST-T úseku na EKG
.. většinou spojovány s projevy akutní či chronické formy ischemické choroby srdeční. Diferenciální diag..

Komplexná preparácia zubného kazu použitím erbiového laseru (2940nm)
.. je laserová preparácia amalgámu. Iné kontraindikácie nie sú známe. Použitie vlnovej dĺ..

Nekonvenčné T-lymfocyty
.. Rozpoznávajú sulfatidy, lyzofosfatidylcholín a iné glykolipidy. Biologický význam NKT-buniek sa z..

Prezentácia antigénov
.. CD1- a MR1-moleluky, ktoré prezentujú iné ako proteínové antigény. CD1-molekuly sa šp..

Náhrada aortálnej chlopne, plastika trikuspidálnej chlopne
.. 76-ročná žena OA: liečená na AH, DM, iné ochorenia neguje RA: dedičné ochorenia v rodine n..

Imunopatogenéza a imunoterapia sclerosis multiplex
.. herpetický vírus 6 alebo 7, koronavírusy a iné. Vzťah medzi vírusmi a SM podporujú aj údaje, že ..

NK- a NKT-bunky - ich charakteristika, biologický a medicínsky význam
.. skupiny buniek, ktoré označujeme ako LAK (lymphokine activated killer cells); im sa podobajú TIL .. .. imunity. Z morfologickej stránky patria k skupine veľkých granulárnych lymfocytov – LGL (l..

Ako publikovať v biomedicínskych vedách
.. anglicky, lebo celá literatúra je len v angličtine, tých pár výnimiek nestojí za reč. Treba vedieť č..

Náhrada mitrálnej chlopne pre stenózu a MAZE pre paroxyzmálnu fibriláciu predsiení
.. hepatopathia, cervikokraniálny syndróm, na iné vážne ochorenia na nelieči v dok. RA: matka zo..

Základy biostatistiky
.. přístup a je použitelný pro všechny formy výuky i .. .. má některé specifické vlastnosti, nabízí mimo jiné snadné členění do podkapitol, používání editoru p..

Multimediální výukový atlas poruch řeči a příbuzných kognitivních funkcí
.. bude k dispozici jako multimediální DVD (off-line verze), ve formátu pdf (světový standard při tvo.. .. dopadem.   Obr. 1a: Úvodní strana atlasu Formy výstupů a dostupnost Atlas představuje ucelené au..

Autoimunitná hepatitída
.. sú chronické hepatitídy spojené s hypergamaglobulinémiou a prítomnosťou cirkulujúcich autoprotilátok, .. .. (GMT, ALP), ktorá nebola dodiferencovaná, bez iného interného predchorobia. Pre akútne zhoršenie st..

Diverticulitis appendicis vermiformis
.. udával solitárnu obličku v dôsledku agenézy, iné závažnejšie ochorenia, operácie a úrazy negoval. ..

Akútna apendicitída a Meckelov divertikul
.. zväčša nešpecifické a môžu imitovať mnohé iné ochorenia ako sú bolesti gynekologického pôvodu u..

Pleuropneumónia
.. stredne ťažkého stupňa Hypokaliémia Hypoproteinémia Diskusia: Pneumónia je výsledkom komplexného ..

Akútna lymfoblastová leukémia u pacientky s Ph pozitívnym chromozómom
.. lymfoblastov. Časté chromozómové translokácie či iné aberácie vedú k aktivácii onkogénov v blízkosti g..

INTERAKTÍVNY 3D ATLAS ĽUDSKÝCH KOSTÍ – SKELETOPEDIA
.. kvalitné zachytenie kostí a ich prevedenie do formy 3D modelov sme použili 7-osé rameno Romer s i..

Podtlakové uzatváranie rán – nové poznatky a možnosti aplikácie
.. 400 mmHg a stanovujú optimum 50-125 mmHg [2,4]. Iné práce zužujú rozmedzie aplikovateľného podtlaku d..

MEF strana 1
1
strana 2
2
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2019-05-27]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.9 [2014].