Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 19 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 4

Orálna mukozitída pri liečbe akútnej lymfoblastovej leukémie
.. mukozitída je špecifický typ postihnutia sliznice a podslizničného väziva v súvislosti s che.. .. kvalitu ich života. Prejavuje sa bolesťou v ústnej dutine, poruchou prijímania potravy a .. .. epitelizačným, anestetizujúcim a protizápalovým účinkom. Pacient bol dôkladne pri každom kon.. .. zubov a atrofiou papíl (Obrázok 1), erózie sliznice na hrane jazyka vpravo (Obrázok 2). Pri .. .. na konziliárne vyšetrenie pre bolesti v ústnej dutine a ťažkosti s prijímaním potravy. Int.. ..klíčová slova: leukémia, K12.1 Iné formy stomatitídy, K12.3 Zápal sliznice úst (ulcerózny), orálna muk.. ..klíčová slova: leukémia, K12.1 Iné formy stomatitídy, K12.3 Zápal sliznice úst (ulcerózny), orálna mukozitída, akú.. ..klíčová slova: K12.1 Iné formy stomatitídy, K12.3 Zápal sliznice úst (ulcerózny), orálna mukozitída, akútna lymf.. ..klíčová slova: Iné formy stomatitídy, K12.3 Zápal sliznice úst (ulcerózny), orálna mukozitída, akútna lym.. ..klíčová slova: Iné formy stomatitídy, K12.3 Zápal sliznice úst (ulcerózny), orálna mukozitída, akútna lymfoblastová leu..

Základy receptury léčivých přípravků
.. určených k ošetřování zubů, parodontu a sliznice dutiny.. .. k ošetřování zubů, parodontu a sliznice dutiny úst.. .. - cvičení [ZLFA0722c] Pracoviště: Farmakologický úst..

Fyziológia a patofyziológia nosa, jej význam pre funkciu dolných dýchacích ciest
.. 42.67 KB ktokoľvek – – Pracoviská: Ústav patologickej.. ..klíčová slova: dýchacie cesty, funkcia, reflex, zápal, dolné dýchacie cesty, k..

Jak utěsnit kofferdam snadno a levně?
.. do dutiny ústní může poškodit zasažené sliznice. První volbou pro zabránění úniku výplachů m.. .. cíle je dráždivé povahy a při úniku do dutiny ústní může poškodit zasažené sliznice. První vol..

Primomanifestácia pernicióznej anémie formou rozvoja sekundárneho infarktu myokardu
.. vyšetrenie, ktoré dokázalo známky atrofie sliznice tela žalúdka. Serológickým vyšetrením sa potvr.. .. stavu, hodnôt hemoglobínu (hemoglobín pri prepustení 83,1 g/l) a normalizáciou MCV (pri prepustení ..

Hygienická starostlivosť
.. lézie, krvácanie do kože a slizníc, edém. Dutina ústna - zápach z úst, pery a jazyk, ďasná, chrup, vla.. .. 239.96 KB ktokoľvek – – Pracoviská: Ústav..

Imunopatogenéza a imunoterapia ulceróznej kolitídy
.. (UC - ulcerative colitis) patria k chronickým zápalovým chorobám čreva, ktoré nevyvolávajú špeci.. .. choroba a ulcerózna kolitída patria k chronickým zápalovým chorobám čreva, ktoré nevyvolávajú špeci.. .. makrofágov, eozinofilov a mastocytov. Zápal sliznice hrubého čreva spôsobí stratu jej absorbčnej funk.. .. ktoré dokazujú, že pri UC je ozaj zvýšená priepustnosť týchto spojení a tým zvýšený prestup komenz..

Dvojfázová liečba distooklúzie spojenej s protrúziou horných rezákov
.. priemerná, kazivosť nízka, gingíva ružová, sliznice bez patologických eflorescencií, vestibulum oris .. .. 12 ročná pacientka poukázaná na oddelenie čeľustnej ortopédie svojim ošetrujúcim zubným lekárom pr..

Kombinovaná ortodonticko-chirurgická terapia retinovaných zubov
.. priemerná, kazivosť nízka, gingíva ružová, sliznice bez patologických eflorescencií, Vestibulum oris .. .. 14 ročná pacientka poukázaná na oddelenie čeľustnej ortopédie svojim ošetrujúcim zubným lekárom pr..

Terapia predhryzu retrakciou frontálnych zubov k dočasným kotviacim zariadeniam (TADs)
.. priemerná, kazivosť priemerná, gingíva ružová, sliznice bez patologických eflorescencií, Vestibulum oris .. .. pacientka sa dostavila sama na oddelenie čeľustnej ortopédie so žiadosťou o ortodontickú ter..

Základy dětské otorhinolaryngologie
.. poruchy hlasu Poruchy hlasu z postižení sliznice a podslizničí hlasivky Poruchy hlasu z p.. .. Ucho Nos Dutina ústní a hltan Hrtan a průdušnice ..

Akútna apendicitída a Meckelov divertikul
.. vyšetrenie krvi bolo v norme až na elevované zápalové parametre: zvýšený počet bielych krviniek (14,.. .. bez porúch pasáže a na šiesty deň bol prepustený domov. Diskusia: Diagnózu akútnej ap..

Imunopatogenéza a imunoterapia sclerosis multiplex
.. tvorbu demyelínových plakov a akumuláciu zápalových buniek v okolí malých cievok v bielej hmote .. .. s genetickou predispozíciou k chorobe. Zo spúšťacích faktorov sa obviňujú vírusy. Pat.. .. tvorbu demyelínových plakov a akumuláciu zápalových buniek v okolí malých cievok v bielej hmote .. .. s genetickou predispozíciou k chorobe. Zo spúšťacích faktorov sa obviňujú vírusy, ktoré mech..

eOtorinolaryngologie
.. postup) 15.11.8 Ošetřování poškozené nosní sliznice nemocným 15.12 Nazální likvorea 15.13 Po.. .. metody 04 Nemoci nosu 05 Nemoci dutiny ústní 06 Nemoci hltanu 07 Nemoci jícnu 08 N..

Akcidentálna intoxikácia plodmi Antropa belladona
.. fotofóbia, mydriáza zreníc (Obr. 2), suché sliznice – pri hyposalivácii a sínusová tachykardia .. .. – sťažoval sa na neznesiteľné sucho v ústach, búšenie srdca, nevoľnosť a zvracanie, nei..

Atelektáza pravého pľúcneho krídla na podklade bronchogénneho karcinómu
.. pneumológom pre protrahovaný pravostranný zápal pľúc s následnou realizáciou CT vyšetrenia hrud.. .. ktorá indikovala systémovú liečbu a následne prepustený s odporúčaním zahájenia onkologickej liečby po..

Manažment ochorenia sinus pilonidalis
.. pilonidalis je špecifický podkožný zápalový proces v intergluteálnej sakrokokcygeálnej o.. .. definitívne chirurgické riešenie až po ústupe zápalu a abscesu, vzhľadom na to, že primárna sutúra in.. .. v lokálnej anestézii na ambulancii, chirurg vypustil hnis, vzorku zobral na K+ C a do dutiny po..

Cesta prehltnutej špilky do pečene
.. čo sú známky systémovej odpovede organizmu na zápal a infekciu . Výsledky laboratórnych testov z k.. .. stravou, afebrilný, a v dobrom stave prepustený na 19. pooperačný deň do domáceho ošetrenia. ..

Infekčná endokarditída trikuspidálnej chlopne u intravenózneho narkomana
.. oddelenie, kde bola laboratórne potvrdená vysoká zápalová aktivita a zistený spomínaný RTG nález. Pre po.. .. s pokračovaním hospitalizácie a následne bol prepustený do domácej starostlivosti. Diagnóza: In..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2019-05-27]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.9 [2014].