Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 3

Hygienické zabezpečenie rúk v zdravotníckej starostlivosti II.

Hygienické zabezpečenie rúk v zdravotníckej starostlivosti II.

Predkladané učebné texty prezentujú problematiku hygieny rúk v klinickej praxi v širších súvislostiach. Dodržiavanie hygieny rúk podľa odporúčaných smerníc pre nemocničné prostredie zdravotníckymi pracovníkmi (ZP) je veľmi neuspokojivé. Viaceré krajiny prijali smernice hygieny rúk v zdravotníckych zariadeniach, však compliance zdravotníckych pracovníkov s hygienou rúk je veľmi nízka, a to z rôznych dôvodov. V rámci WHO multimodálnej stratégie pre zlepšenie hygieny rúk zdravotníckych pracovníkov sa odporúčajú edukačné stratégie, ktoré sú významné pre zmenu postoja na nápravu nesprávnych postupov hygieny rúk v klinickej praxi. V rámci zdravotníckych i vzdelávacích inštitúcií sa kladie dôraz na efektívne vzdelávanie v tejto problematike, ako na kľúčový faktor prevencie vzniku nemocničných infekcii.
Vysokoškolské skriptá sú určené študentom všeobecného lekárstva, ošetrovateľstva, pôrodnej asistencie, ale aj sestrám z klinickej praxe a všetkým, ktorí majú o danú problematiku hlbší záujem. Poznatky sú spracované z relevantných literárnych prameňov.

 
autor: Simona Kelčíková | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: hygiena rúk, postupy hygieny rúk, Mechanické umývanie rúk, Hygienická dezinfekcia rúk, Chirurgická dezinfekcia rúk, prevencia nemocničných infekcii | příloh: 5 | zobrazeno: 3860x | publikováno: 22.7.2013 | poslední úpravy: 9.2.2015

Vybrané kapitoly z paliatívnej ošetrovateľskej starostlivosti

Vybrané kapitoly z paliatívnej ošetrovateľskej starostlivosti

Učebný text je určený pre vzdelávanie študentov, ktorí sa pripravujú na vykonávanie sesterskej profesie, ako aj sestrám a pedagógom, ktorí sa venujú starostlivosti a edukácii o nevyliečiteľne chorých v domácom prostredí, či inštitúciách.
Text je členený na štyri kapitoly. Prvá kapitola sa zameriava na historické súvislosti, súčasné definovanie, charakteristiku a ciele paliatívnej starostlivosti. Ďalšie tri kapitoly sú venovanné najčastejším obťažujúcim symptómom a problémom v telesnej, psychickej a spirituálnej oblasti. Jednotlivé obťažujúce symptómy a problémy sú opísané so zreteľom na ich prejavy, posudzovanie a odporúčané intervencie pre ich odstránenie, či zmiernenie.

 
autor: Jana Nemcová | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: paliatívna ošetrovateľská starostlivosť, nevyliečiteľne chorý, umierajúci, obťažujúce symptómy a problémy | příloh: 4 | zobrazeno: 2879x | publikováno: 28.10.2013 | poslední úpravy: 31.10.2013

Hygienické zabezpečenie rúk v zdravotníckej starostlivosti (metodické usmernenie)

Hygienické zabezpečenie rúk v zdravotníckej starostlivosti (metodické usmernenie)

Predkladané učebné texty prezentujú problematiku hygienického zabezpečenia rúk zdravotníckych pracovníkov v klinickej praxi. Uvedené sú jednotlivé definície, základné pojmy a legislatíva súvisiace s danou problematikou. Následne sú popísané jednotlivé formy hygieny rúk (mechanické umývanie rúk, hygienické umývanie rúk, hygienická dezinfekcia rúk, chirurgická dezinfekcia rúk), používanie sterilných a jednorazových rukavíc. Popisujú sa taktiež ďalšie aspekty hygieny rúk – starostlivosť o nechty, nosenie arteficiálnych nechtov, náramkov, prsteňov apod. Text obsahuje prehľadové tabuľky, schémy a odkazy na literárne zdroje.

 
autor: Simona Kelčíková | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: hygiena rúk, mechanické umývanie rúk, hygienické umývanie rúk, hygienická dezinfekcia rúk, chirurgická dezinfekcia rúk, dezinfekčné prostriedky, rukavice | příloh: 5 | zobrazeno: 6836x | publikováno: 10.12.2012 | poslední úpravy: 9.2.2015
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 33 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 3

Úvod do nemocničnej medicíny
.. o nemocniciach a v nemocniciach poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Venujú sa zásadám bezpečného posk.. .. a v nemocniciach poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Venujú sa zásadám bezpečného poskytovania zdra.. ..klíčová slova: zdravotnej starostlivosti, vyšetrenie .. ..klíčová slova: zdravotnej starostlivosti, vyšetrenie ..

Kompendium medicíny katastrof pre študentov medicíny
.. bola v podmienkach Slovenska vypracovaná ucelená koncepcia medicíny katastrof. V oboch novovzniknutých r.. .. zdravotníctva prostredníctvom poskytovanej zdravotnej starostlivosti, ktorej rozsah a kvalita sú za .. .. prostredníctvom poskytovanej zdravotnej starostlivosti, ktorej rozsah a kvalita sú za mimoriadnych ..

Psychológia v pôrodnej asistencii
.. prispieva tak k zvyšovaniu kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Tento učebný text určený pre.. .. tak k zvyšovaniu kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Tento učebný text určený predovšetkým štude..

Ošetrovateľský proces (teória a prax)
.. sa metódy ošetrovateľského procesu a vedenia zdravotnej dokumentácie. Učebný text poskytuje prehľad dom.. .. v ambulancii, v ústavnom zariadení (zariadenia zdravotnej a sociálnej starostlivosti) a v domácom p.. .. rámcom pre poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti je metóda ošetrovateľského procesu, ktorá je v sú..

Kompendium všeobecného praktického lekára pre medikov
.. stáva sa hlavným manažérom medicínskej starostlivosti. Pacienti majú často ordinované od jednotlivých š.. ..klíčová slova: Koncepcia zdravotnej starostlivosti, prevencia,.. ..klíčová slova: zdravotnej starostlivosti, prevencia,.. ..klíčová slova: zdravotnej starostlivosti, prevencia,..

Súbor prednášok z predmetu Ošetrovateľstvo I-2
.. kvalitu poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti - koncept chýbajúcej, prideľovanej a ne.. .. Koncept chýbajúcej,prideľovanej a nedokončenej starostlivosti 17.12.2018 127.4 KB ktokoľvek – – ..

Inovácia obsahu, foriem a metód na podporu praktických zručností v pôrodnej asistencii
.. asistencie, rešpektuje koncepcie poskytovania zdravotnej starostlivosti v pôrodnej asistencii, zohľadňuje .. .. rešpektuje koncepcie poskytovania zdravotnej starostlivosti v pôrodnej asistencii, zohľadňuje nové leg..

Súbor prednášok z predmetu Ošetrovateľstvo II-1
.. Koncept chýbajúcej, prideľovanej a nedokončenej starostlivosti ako nový fenomén, ktorý ohrozuje kvalitu po.. .. 5.Koncept chýbajúcej,prideľovanej a nedokončenej starostlivosti 14.12.2018 127.4 KB ktokoľvek – – ..

Súbor prezentácií z predmetu Ošetrovateľstvo
.. tiež kvalite poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti, nástrojom kontinuálneho zvyšovania kvality po.. .. 310.34 KB ktokoľvek – – 6. Mapy starostlivosti ako nástroj zvyšovania kvality 14.6.2018 159.21 K..

Ošetrovateľstvo
.. kontinuálneho zvyšovania kvality poskytovanej starostlivosti - štandardy a mapy ošetrovateľskej st.. .. používateľ – – Mapy ošetrovateľskej starostlivosti 29.7.2013 677.05 KB registrovaný používateľ &nd.. ..klíčová slova: model, klasifikačné systémy, mapy starostlivosti, registrácia, regulácia, š..

Vybrané kapitoly z ošetrovateľskej teórie II
.. sestry, charakteristiku metód ošetrovateľskej starostlivosti, charakteristiku ošetrovateľstva ako vedy so z.. ..  Metódy poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti  7  1.3 ..

Webcasting a vzdelávanie
.. účelom podpory globálneho zdravia, prevencie a zdravotnej starostlivosti, riadenia zdravotníctva či z.. .. globálneho zdravia, prevencie a zdravotnej starostlivosti, riadenia zdravotníctva či zdravotníckeho vý..

Biopsia kože
.. aj na vyhodnotenie celkovej úrovne zdravotníckej starostlivosti..

Vybrané kapitoly z ošetrovateľskej teórie I
.. prax a vzdelávanie; kvalita ošetrovateľskej starostlivosti (nástroje jej zabezpečenia); štandardná oše..

Ošetrovateľstvo v neurológii
.. i špeciálnej neurológie, o ošetrovateľskej starostlivosti poskytovanej pacientom s vybranými ..

Multimediálna e-učebnica Ošetrovateľské postupy v špeciálnej chirurgii
.. s ošetrovateľskými postupmi perioperačnej starostlivosti v rámci chirurgickej propedeutiky. ..

Prvá pomoc pre medikov
.. ukončovaním alebo nezahajovaním neperspektívnej starostlivosti a zásady správnej výučby KPR. Publikované odpo..

The Health of the Roma People in Central and Eastern Europe
.. stave Rómov a o prístupe ku zdravotníckej starostlivosti. Rimárová K.: The Health of the Roma People in C..

Hygienická starostlivosť
.. vlasy, nechty. Starostlivosť o chrup, špecifiká starostlivosti o dutinu ústnu. Kúpeľ pacienta - pod sprchou, vo ..

Náhrada ascendentnej aorty pre aneuryzmu ascendentnej aorty a plastika bikuspidálnej aortálnej chlopne pre kombinovanú chybu
.. na ôsmi pooperačný deň prepustený do ambulantnej starostlivosti. Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požad.. .. Na 8. pooperačný deň prepustený do ambulantnej starostlivosti.   Skratky: ACD – pravá koronárna a..

Urgentná medicína pre medikov
.. etape Závažné arytmie v prednemocničnej starostlivosti Diabetes mellitus a jeho životohrozujúce k..

Náhrada aortálnej chlopne, plastika trikuspidálnej chlopne
.. na ôsmy pooperačný deň prepustená do ambulantnej starostlivosti. Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požad.. .. Na 8. pooperačný deň prepustená do ambulantnej starostlivosti.   Skratky: ACD – pravá koronárna a..

Konstriktívna perikarditída, reoperácia
.. siedmy pooperačný deň prepustený do ambulantnej starostlivosti. Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požad.. .. Na 7. pooperačný deň prepustený do ambulantnej starostlivosti.   Skratky: ACD – pravá koronárna a..

Plastika mitrálnej chlopne pre M. Barlow (s regurgitáciou) s peroperačným SAM (prolaps predného cípu mitrálnej chlopne do výtokového traktu ľavej komory)
.. na ôsmy pooperačný deň prepustený do ambulantnej starostlivosti. Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požad.. .. Na 8. pooperačný deň prepustený do ambulantnej starostlivosti.   Skratky: ACD – pravá koronárna a..

Aortokoronárny bypass
.. siedmy pooperačný deň prepustený do ambulantnej starostlivosti. Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požad.. .. Na 7. pooperačný deň prepustený do ambulantnej starostlivosti.   Skratky: ACD – pravá koronárna a..

Náhrada mitrálnej chlopne pre stenózu a MAZE pre paroxyzmálnu fibriláciu predsiení
.. deň bola pacientka prepustená do ambulantnej starostlivosti. Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požad.. .. Na 10. pooperačný deň prepustená do ambulantnej starostlivosti.   Skratky: ACC – arteria carotis..

STEMI zadnej steny
.. rytmu. Na 5. deň prepustená do ambulantnej starostlivosti. Terapia pri prepustení: Anopyrin 100mg tbl. ..

Akcidentálna intoxikácia plodmi Antropa belladona
.. Pacient bol prijatý na jednotku intenzívnej starostlivosti IV. internej kliniky, kde boli ďalej ..

Nastavenie liečby domácou umelou pľúcnou ventiláciou u pacienta s Duchennovou svalovou dystrofiou
.. odporúčania udávajú ako vhodnú metódu starostlivosti o pacientov s Duchennovou dystrofiou použitie ..

Nodulárny melanóm nechtového lôžka
.. hospitalizácie bol prepustený do ambulantnej starostlivosti a  odoslaný opätovne do komisie OMeK a..

MEF strana 1
1
strana 2
2
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2019-11-17]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.9 [2014].