Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 3

manažment karcinómu prsníka

Manažment  karcinómu prsníka

Karcinóm prsníka je najčastejším typom karcinómu postihujúceho ženy a vedie aj v príčinách úmrtí žien na rakovinu. Zahŕňa heterogénnu skupinu ochorení s rozličným histologickým nálezom, klinickou manifestáciou a odpoveďou na liečbu. Popisuje prípad ženy liečenej na chirurgickej klinike pre duktálny karcinóm prsníka.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

 
autor: Martina Vidová Uğurbaş, Lucia Sukovská Lakyová | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Obrazové kazuistiky | klíčová slova: D05 Carcinoma in situ prsu, karcinóm prsníka, diagnostika, chirurgická liečba | příloh: 15 | zobrazeno: 535x | publikováno: 19.11.2017 | poslední úpravy: 16.4.2018

manažment bolesti v urgentnej medicíne

Manažment bolesti v urgentnej medicíne

Bolesť je Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) a medzinárodnou spoločnosťou pre štúdium a liečbu bolesti (IASP) definovaná ako „nepríjemná senzorická a emocionálna skúsenosť spojená s akútnym či potencionálnym poškodením tkanív alebo je popisovaná výrazmi takéhoto poškodenia.. Bolesť je vždy subjektívna“.

 
autor: Oto Masár, Gabika Ďuricová, Ilona Mauritzová | LF UK v Bratislave | disciplína: Akutní medicína, Všeobecné praktické lékařství, Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Pedagogické diela, Prednášky, Konferencie a reporty | klíčová slova: Bolesť, Vyšetrenie pacienta | příloh: 1 | zobrazeno: 776x | publikováno: 28.4.2017 | poslední úpravy: 9.5.2017

manažment ochorenia sinus pilonidalis

Manažment ochorenia sinus pilonidalis

Sinus pilonidalis je špecifický podkožný zápalový proces v intergluteálnej sakrokokcygeálnej oblasti nad konečníkom. Väčšina prípadov sa objavuje u mladých pacientov – mužov. Najčastejšou liečbou je chirurgická, a to incízia, marzupializácia, exstirpácia tkaniva s primárnou sutúrou alebo s presunom lalokov na miesto defektu. Prezentujeme dva prípady riešené s rozličnými chirurgickými technikami.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

 
autor: Martina Vidová Uğurbaş, Lucia Sukovská Lakyová | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Obrazové kazuistiky | klíčová slova: sinus pilonidalis, Jeepova choroba, sinus pilonidalis, Jeepova choroba | příloh: 9 | zobrazeno: 1603x | publikováno: 26.10.2017 | poslední úpravy: 16.4.2018
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 10

Súbor prednášok z predmetu Ošetrovateľstvo I-2
.. posudzovacím nástrojom v ošetrovateľstve, manažmentu v ošetrovateľstve a ošetrovateľstvu založenom na.. .. 69.11 KB ktokoľvek – – 8. Manažment v ošetrovateľstve 17.12.2018 148.34 KB ktokoľvek .. ..klíčová slova: konceptuálne modely, hodnotiace nástroje, manažment v..

Kompendium medicíny katastrof pre študentov medicíny
.. nové chápanie organizačnej štruktúry krízového manažmentu v zdravotníctve a odborne kvalifikovaný p.. ..klíčová slova: Krízový manažment, .. ..klíčová slova: manažment,..

Urgentná medicína pre medikov
.. Šok Dýchavica a dychová nedostatočnosť Manažment infarktu myokardu v prednemocničnej etape ..

Diferenciálna diagnostika opuchov v detskom veku
.. príčiny, diagnostický a terapeutický manažment opuchových stavov v detskom veku. Osobitne ..

Cervikálne prekancerózy a rakovina krčka maternice
.. biológie, diagnostiky a terapie však posúvajú manažment cervikálnych prekanceróz a rakoviny krčka ma..

Prvá pomoc pre medikov
.. a medicíny katastrof Súvisiace články: Manažment bolesti v urgentnej medicíne Kompendium ..

Pleuropneumónia
.. alebo výsev herpes simplex. Pre správny manažment liečby pacienta a určenie, či bude liečba pre..

Akcidentálna intoxikácia plodmi Antropa belladona
.. antidepresíva, fenotiazíny, antipsychotiká,...). Manažment akútnej intoxikácie je vo všeobecnosti ko..

Nodulárny melanóm nechtového lôžka
.. hematóm alebo mykóza. Autori prezentujú manažment liečby u 66 r. pacienta s melanómom nechtového lô..

Podtlakové uzatváranie rán – nové poznatky a možnosti aplikácie
.. vlhkého prostredia rany • zlepšenie manažmentu výpotku • odstránenie infekčného agens &bu..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2019-02-24]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.9 [2014].