Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 12 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 2

Urologie pro studenty všeobecného lékařství - Obecná urologie, vrozené vady, infekce
..klíčová slova: Urologické symptomy, Infekce močových a pohlavních ce.. ..klíčová slova: symptomy, Infekce močových a pohlavních ce..

Vybrané kapitoly z paliatívnej ošetrovateľskej starostlivosti
.. a spirituálnej oblasti. Jednotlivé obťažujúce symptómy a problémy sú opísané so zreteľom na ich prej.. ..klíčová slova: nevyliečiteľne chorý, umierajúci, obťažujúce symptómy a..

Psychiatrické vyšetření
.. – cílené psychiatrické vyšetření - symptomy manie (1. část) | 10.3.2011 62.85 MB r..

Metabolický syndrom a fyzická aktivita 1,2
.. aktivit. Pohybová aktivita (PA) zlepšuje symptomy MS a snižuje rizika aterosklerózy. Exercise w..

Schizofrénia
.. – koncepty, symptómy, diagnostické kritériá. Predkladaný učebný text ..

Syndróm nepokojných nôh
.. sa zo života a k partnerským problémom. Tieto symptómy a komplikácie často vedú k opakovaným kon..

Akútna apendicitída a Meckelov divertikul
.. prvýkrát popísal Fitz v roku 1886. Dovtedy sa symptómy a patológia tejto náhlej príhody brušnej pri..

Náhla príhoda brušná - biliárny ileus
.. je ešte stále kontroverzná. Klinické známky a symptómy biliárneho ilea sú nešpecifické a vedú k ones.. .. tam je priemer čreva najmenší. Klinické znaky a symptómy biliárneho ilea sú zvyčajne nešpecifické a spôs..

Diverticulitis appendicis vermiformis
.. Zobrazovacie metódy: Pacient bol odoslaný na urologické vyšetrenie, ktoré vylúčilo pôvod ťažkostí v močov..

Disekcia hrudníkovej aorty
.. Privezený RLP, najskôr vyšetrený na neurologickej ambulancii pre bolesti v oblasti hrudníkovej a .. .. disekcie aorty sú veľmi typické nasledujúce 3 symptómy: náhle vzniknutá rezavá bolesť, deficit pulzácií ..

Cesta prehltnutej špilky do pečene
.. a migrácia prebieha väčšinou latentne a symptómy sa môžu prejaviť aj po niekoľkých mesiacoch, či r..

Ruptúra aneuryzmy artérie hepatiky
.. incidentálna, alebo pri sprievodných symptómoch. Symptómy bývajú nešpecifické, zväčša sú to bolesti brucha...

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2019-11-19]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.9 [2014].