Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 4

Funkčné Vyšetrenie respiračného, kardiovaskulárneho a močového systému

Funkčné vyšetrenie respiračného, kardiovaskulárneho a močového systému

Funkčné vyšetrenie pľúc (FVP) má nenahraditeľné miesto v diferenciálnej diagnostike predovšetkým pľúcnych ochorení (poruchy funkcie dýchacích ciest a pľúc). Samo o sebe nemôže stanoviť diagnózu, vždy je nevyhnutná anamnéza, posúdenie klinických prejavov, fyzikálne vyšetrenie a posúdenie výsledkov ďalších vyšetrovacích metód.

Funkčné vyšetrenie kardiovaskulárneho systému - štandardné 12-zvodové (pokojové) EKG, 24-48 hodinové sledovanie EKG (dynamické EKG) – Holter EKG, 24 hodinové sledovanie TK – tlakový Holter, záťažové vyšetrenie na bicykli – ergometria.

Funkčné vyšetrenie obličiek - klírens endogénneho kreatinínu (GFR), glomerulárna filtrácia, clearance kreatinínu, koncentračný pokus.

 

 
autor: Ivana Bóriková | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: funkčné vyšetrenie, spirometria, ergometria, Holter, obličkové testy | příloh: 1 | zobrazeno: 1459x | publikováno: 10.5.2016

Manuál pre odber stolice a perianálneho zlepu na parazitologické Vyšetrenie

Manuál pre odber stolice a perianálneho zlepu na parazitologické vyšetrenie

Manuál obsahuje základné informácie pre správny odber, transport a uskladnenie stolice na vyšetrenie vybraných črevných parazitov, popisuje postupy spracovania biologických vzoriek a možnosti vyhodnotenia výsledkov laboratórnych vyšetrení. Do manuálu sú zahrnuté sú aj informácie o správnom postupe pri odbere a vyšetrení vzoriek na diagnostiku vajíčok Enterobius vermicularis. Text je určený pre študentov medicíny a nelekárskych študijných programov.

 
autor: Jana Kompaníková, Elena Nováková | JLF UK v Martine | disciplína: Mikrobiologie | kategorie: Prednášky, Výučbové webstránky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: stolica, odber stolice | příloh: 1 | zobrazeno: 16x | publikováno: 7.11.2019

Edukácia a kompliancia pacienta s chronickým ochorením so zameraním na bronchiálnu astmu

Edukácia a kompliancia pacienta s chronickým ochorením so zameraním na bronchiálnu astmu

Edukácia pacientov s bronchiálnou astmou
Príspevok sa zameriava na legislatívne a obsahové aspekty edukácie pacienta s chronickým liečiteľným ochorením, akým je aj bronchiálna astma. Zdôrazňuje význam edukácie a edukačnú rolu sestry. Systematická, kontinuálna a štandardne nastavená edukácia pacienta s chronickým ochorením je predpokladom pre naplnenie cieľov self-manažmentu a kontroly ochorenia.

Kompliancia a adherencia u pacienta s chronickým ochorením
Príspevok sa zameriava na dôležitosť spolupráce a dodržiavanie terapeutických odporúčaní u pacienta s chronickým ochorením – bronchiálnou astmou. Vysvetľuje pojmy súvisiace s komplianciou v pozitívnom aj negatívnom slova zmysle, popisuje prediktory nespolupráce (liekové, neliekové), možnosti monitorovania, merania a zlepšenia kompliancie a adherencie pacienta.
 

 

Nastavenie liečby domácou umelou pľúcnou ventiláciou u pacienta s Duchennovou svalovou dystrofiou

Nastavenie liečby domácou umelou pľúcnou ventiláciou u pacienta s Duchennovou svalovou dystrofiou

Duchennova svalová dystrofia (Duchenne muscular dystrophy - DMD) je dedičné ochorenie s viazanosťou na X chromozóm. Dochádza k mutácii génu pre dystrofín, čo vedie k strate integrity a funkcie svalových vlákien a ich nahradeniu tukovým a spojivovým tkanivom. Svalová degenerácia vedie k poruchám hybnosti a strate schopnosti chôdze zvyčajne okolo dvanásteho roku života. Často býva postihnutý aj myokard. Postihnutie dýchacích svalov a ďalšie pridružené komplikácie spôsobujú zhoršovanie pľúcnych funkcií a vedú k respiračnému zlyhaniu. Pri neliečenom ochorení nastáva zvyčajne smrť okolo dvadsiateho roku života, najčastejšie v dôsledku kardiálnych a respiračných príčin. Pre rozvoj chronického respiračného zlyhávania býva potrebné pacientov s DMD nastaviť na liečbu podpornou ventiláciou.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

 
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 105 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 7

Odber a odosielanie biologického materiálu
.. odber krvi otvoreným systémom, biochemické vyšetrenie krvi, hematologické vyšetrenia krvi, odber k.. .. pomôcky k odberu, odber krvi - posúdenie pacienta, odber krvi uzavretým systémom (VACUTAINER, S..

Manažment bolesti v urgentnej medicíne
.. Definícia bolesti a patofyziológia bolesti Vyšetrenie pacienta a hodnotenie bolesti Možnost liečby b.. .. bolesti a patofyziológia bolesti Vyšetrenie pacienta a hodnotenie bolesti Možnost liečby bolesti .. ..klíčová slova: Vyšetrenie.. ..klíčová slova: Vyšetrenie pacienta..

Vyšetrovacie metódy v osteológii
.. – definícia 2. Anamnéza a fyzikálne vyšetrenie pacienta 3. Rizikové faktory osteoporózy 4. L.. .. je pri definovaní vysokorizikového pacienta potrebné po jednotlivých rizikových faktoroch ak.. ..klíčová slova: fyzikálne vyšetrenie.. ..klíčová slova: fyzikálne vyšetrenie pacienta..

Praktické návody pre diagnostiku a liečenie popálenín
.. Patogenéza popálenín Prvá pomoc Vyšetrenie pacienta, diagnostika a klasifikácia popálenín .. .. v miestnych nemocniciach, alebo je nutné pacienta odoslať na špecializované liečenie do pop..

Perioperační ošetřovatelská péče
.. operačních sálů, bezpečný překlad operovaného pacienta a průběh jeho převozu na operační sál, příprava o.. .. Chirurgická dezinfekce rukou   Vstup pacienta na operační sál, překlad, převoz Připravený video..

Myopatie - vrozená muskulární dystrofie
.. specifikům onemocnění Myopatie III. (Kazuistika pacienta, délka 8:00) je zpracováno jako kazuistika p..

Vyprázdňovanie moču a stolice
.. pacienta -poruchy a ťažkosti pri mikcii, patologické pr..

Vybrané kapitoly z infekčního lékařství a cestovní medicíny pro studenty nelékařských zdravotnických oborů
.. bariérová ošetřovatelská péče u infekčního pacienta a pacienta s vysoce nakažlivou chorobou, ..

Vybrané kapitoly z neurologie
.. extrapyramidového systému. Studenti uvidí pacienta po cévní mozkové příhodě, pacienta s lumbo..

Úvod do nemocničnej medicíny
.. Bezpečná starostlivosť o chirurgického pacienta Základy bezpečného vyšetrenia pacienta s akú.. ..klíčová slova: zdravotnej starostlivosti, vyšetrenie.. ..klíčová slova: zdravotnej starostlivosti, vyšetrenie pacienta..

Punkcie
.. punkcia, odber kostnej drene na cytologické vyšetrenie – náter, punkcia ..

Dvojfázová liečba distooklúzie spojenej s protrúziou horných rezákov
.. s protrúziou rezákov (AII/1) pre pacienta efektívna a rýchla. V období rastového .. .. liečbu neudáva Vyšetrenia: Extraorálne vyšetrenie: Ortopedické chyby tela nepozorované, habitus a.. .. používať u spolupracujúceho pacienta v období maximálneho rastového špurtu. Pri c..

Nodulárny melanóm nechtového lôžka
.. Autori prezentujú manažment liečby u 66 r. pacienta s melanómom nechtového lôžka. Sú pre vás obraz.. .. nechtového lôžka, vzorka zaslaná na histologické vyšetrenie.  Záver histologického vyšetrenia: nodular m.. .. ktorá určila ďalší postup liečby u daného pacienta - realizovať USG lok. uzlín, CT a následne S..

Bradykardia vyliečená antiarytmikami
.. správnej diagnostiky a následného manažmentu pacienta s brady- alebo tachy-dysrytmiou. Početné b.. .. Laboratórne vyšetrenia: Vstupné objektívne vyšetrenie a laboratórny skríning boli až na prítomnú brad..

Akútna apendicitída a Meckelov divertikul
.. predchádzajúcu operáciu, ani nebol vážne chorý. Vyšetrenie a laboratórne výsledky: Pri fyzikálnom vyšetrení .. .. Diagnóza apendicitídy je založená na anamnéze pacienta, fyzikálnom vyšetrení a zobrazovacích mož..

Endoskopické vyšetrovacie metódy
.. sa zaoberajú týmito témami: Endoskopické vyšetrenie dýchacích ciest. Endoskopia tráviaceho traktu. Re..

Hygienická starostlivosť
.. pacientov podľa celkového stavu, posudzovanie pacienta: Koža - farba kože, štruktúra kože, uniformita ko..

Molekulárně biologické a jiné testy používané v preventivním zubním lékařství
.. nález bude doplněn o zjištěné vlastnosti sliny pacienta a ze všech těchto informací vyvodí studenti dop..

Vyšetrovacie metódy v rádiodiagnostike
.. diagnostické metódy v rentgenológii. Vyšetrenie klasickým rentgenovým prístrojom. Angiografia. Po..

Terapia predhryzu retrakciou frontálnych zubov k dočasným kotviacim zariadeniam (TADs)
.. liečbu neudáva Vyšetrenia: Extraorálne vyšetrenie: Ortopedické chyby tela nepozorované, habitus a.. .. Klinicky citlivé [?] Licencia Obrázok 1 - Foto pacienta 1. 31.12.2017 233.69 KB používateľ vzdelávacej si..

Atelektáza pravého pľúcneho krídla na podklade bronchogénneho karcinómu
.. v pleurálnej dutine. Kazuistika opisuje prípad pacienta opakovane hospitalizovaného na Klinike .. .. kresby, bránice nižšie uložené (Obrázok 1). CT vyšetrenie hrudníka (realizované pred prijatím ambulantne): .. .. (Obrázok 2) hodnotený ako T4N3M0, ktoré pacienta radilo do klinického štádia IIIB. Vzhľadom na his..

MRI V DETSKEJ KARDIOLÓGII
.. kovových implantátov Bezpečnosť MRI Príprava pacienta pred MRI vyšetrením Sedácia a monitoring pa..

Filozofia a etika v ošetrovateľstve - súbor prezentácií
.. pacientov, informovanosti, vzťahu sestry a pacienta, etickým problémom na začiatku ľudského života ak.. .. – – 11. Problematika informavonosti pacienta 15.2.2016 327.11 KB ktokoľvek – – ..

Chirurgie štítné žlázy
.. chirurga zkušenost, trpělivost a pečlivost. Pro pacienta není příliš zatěžující, obávané jsou komplikace t..

Oxygenoterapia, inhalácie, termoterapia
.. podávanie kyslíka, aplikátory kyslíka, posúdenie pacienta, technika aplikácie kyslíka, chyby pri podávaní k..

Kombinovaná ortodonticko-chirurgická terapia retinovaných zubov
.. liečbu neudáva Vyšetrenia: Extraorálne vyšetrenie: Ortopedické chyby tela nepozorované, habitus a.. .. koreňov zubov, čo by bolo iatrogénnym poškodením pacienta. Pri uložení horných očných zubov na podnebí tesn..

Komplexná preparácia zubného kazu použitím erbiového laseru (2940nm)
.. liekovej anamnézy. Zobrazovacie metódy: RTG vyšetrenie - na záhryzových snímkach prítomne výplne na zubo.. .. s dôrazom na zvýšenie komfortu pacienta počas ošetrenia tým, že ide o bezkontaktný s..

Konstriktívna perikarditída, reoperácia
.. na nestabilnú anginu pectoris. Koronarografické vyšetrenie vylučuje ICHS. Pri echokardiografickom vyšetrení .. .. ICHS. Pri echokardiografickom vyšetrení u pacienta zistené kalcifikácie v oblasti bazálneho se..

Hypoventilačný syndróm pri obezite
.. celonočnú polysomnografiu, mal realizované vyšetrenie artériových krvných plynov a bola u neho st.. .. dychové úsilie. Avšak, ak dychová frekvencia pacienta klesne alebo vznikne centrálne spánkové apnoe, zá..

Súbor prezentácií z predmetu Ošetrovateľstvo
.. – 11. Ošetrovateľstvo - Bezpečnosť pacienta 14.6.2018 231.83 KB ktokoľvek – – .. ..klíčová slova: vedný odbor, úlohy a rola sestry, bezpečnosť pacienta, ošetrovateľská terminológia, konceptuálne mode..

MEF strana 1
1
strana 2
2
strana 3
3
strana 4
4
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2019-11-12]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.9 [2014].