Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 1

Webcasting a vzdelávanie

Webcasting a vzdelávanie

Množstvo informácií spracovávaných v zdravotníckych zariadeniach neustále narastá. Vďaka možnostiam ponúkaných modernými informačnými a komunikačnými technológiami je, na rozdiel od papierovej či tlačenej dokumentácie, ich spracovanie rýchlejšie, efektívnejšie a priestorovo nenáročné. Procesy súvisiace so zdravotníckymi aktivitami, službami a systémami, vykonávanými na diaľku pomocou informačných a komunikačných technológií, sú realizované za účelom podpory globálneho zdravia, prevencie a zdravotnej starostlivosti, riadenia zdravotníctva či zdravotníckeho výskumu, ale aj vzdelávania. Jednou z možností podpory vzdelávania je využitie webcastingu.

 
autor: Jaroslav Majerník, Gabriel Petráš | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Lékařská informatika a informační věda | kategorie: Multimediálne učebné pomôcky, Vzdelávacie weby | klíčová slova: telemedicína, webcasting | příloh: 2 | zobrazeno: 4535x | publikováno: 8.5.2008 | poslední úpravy: 16.3.2011
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 44

Jak napsat publikaci? Jak připravit prezentaci?
.. zdrojů, Opatření 3.2-Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje. V rámci tohoo projektu byl na .. ..klíčová slova: Vzdělávání,..

Metodika tvorby bibliografických citací
.. Informační výchova, BAIV031 Kurz informačního vzdělávání, BPIV031 Kurz informačního vzdělávání, PřF:XK010 ..

Urologie pro studenty všeobecného lékařství - Obecná urologie, vrozené vady, infekce
.. oborem s vlastním systémem postgraduálního vzdělávání. Existuje atestace z urologie I. a II. stupně a ..

Urologie pro studenty všeobecného lékařství - Urolitiáza, uroonkologie, onemocnění retroperitonea, onemocnění dolních cest močových
.. oborem s vlastním systémem postgraduálního vzdělávání. Existuje atestace z urologie I. a II. stupně a ..

Urologie pro studenty všeobecného lékařství - Nenádorová onemocnění mužského genitálu, andrologie, urologenitální trauma, akutní stavy v urologii, další zdroje v urologii
.. oborem s vlastním systémem postgraduálního vzdělávání. Existuje atestace z urologie I. a II. stupně a ..

Klinické doporučené postupy
.. nejen běžnou klinickou praxi, ale i medicínské vzdělávání, zdravotní politiku a řízení veřejného zdrav..

Zdravotní péče o brněnské obyvatele v 18. a 19. století
.. zařízení, nejznámějších lékařů, forem vzdělávání a možnosti léčby v Brně, jako v jednom z prů..

Kazuistika založená na důkazu ve výuce pediatrie
.. na důkazu (EBM) v pregraduálním lékařském vzdělávání. Předpokladem pro uplatnění zásad EBM je správné .. .. založené na důkazu (EBM) Proces EBM EBM a vzdělávání Výuka pediatrie: Kazuistika založená na dů.. ..klíčová slova: Vzdělávání, Informatika, Medicína založená na dů..

Medicína založená na důkazu ve výuce pediatrie: metodické podklady
.. výzva k podpoře kritického myšlení v lékařském vzdělávání. ..

Zkušební testy z pediatrie
.. s pedagogy. Je vhodný i pro celoživotní vzdělávání. Slabou stránkou zůstává relativně malý počet otá..

Terminologia graeco-latina medica pro studijní obor porodní asistentka
.. kdokoli – Pracoviště: Centrum jazykového vzdělávání..

Terminologia graeco-latina medica pro studijní obory fyzioterapie a všeobecná sestra
.. kdokoli – Pracoviště: Centrum jazykového vzdělávání..

Základné princípy laparoskopickej chirurgie
.. aspekty laparoskopickej chirurgie 11. Vzdelávanie a tréning v laparoskopickej chirurgii Obrazová ..

Medicína založená na důkazu v doktorském studijním programu
.. a perspektiv implementace ve výuce, celoživotním vzdělávání a v klinické praxi. Formulace klinických o..

Roztroušená skleróza - diagnostika, léčba, diferenciální diagnostika
.. studentům LF, dále lékařům v postgraduálním vzdělávání i lékařům, kteří se chtějí podrobněji seznámit s ..

Onkologické screeningové programy: výukové využití informačních systémů
..klíčová slova: programy, publikační portály, lékařské vzdělávání, karcinom prsu, kolorektální karcinom, karcinom h..

Urgentná medicína pre medikov
.. Urgentní medicíny a medicíny kastrof Institutu vzdelávání zdravotníckych pracovníků v Prahe, ale do ko..

Diferenciální diagnostika změn ST-T úseku na EKG
.. materiál určený pro postgraduální celoživotní vzdělávání si klade za cíl seznámit čtenáře formou prez..

Elektronická učebnice dětské medicíny
.. byla vytvořena v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkureneschopnost: Inovace studijního ..

Topografická anatomie dolní končetiny
.. zpětné vazby spolupodíleli na svém vlastním vzdělávání. Do e-learnignového kurzu Topografická anatomie d..

PRAXE ZALOŽENÁ NA DŮKAZECH V OŠETŘOVATELSTVÍ
.. a také pro postgraduální a celoživotní vzdělávání zdravotnických profesionálů. ..

Základy informačných technológií
.. Bezpečnosť práce s počítačom Webcasting a vzdelávani..

Vybrané kapitoly z ošetrovateľskej teórie I
.. študijné programy I.a II. stupňa vysokoškolského vzdelávania v odbore ošetrovateľstvo. Obsah skrípt vychádza ..

Mikrobiológia a Imunológia On-line
.. Virtuálna a simulačná výučba ako nová forma vzdelávania na JLF UK v Martine ITMS kód: 23110230071 a ..

Ošetrovateľský proces (teória a prax)
.. text je určený pre účely vzdelávania predovšetkým pre študentov ošetrovateľstva a pôr..

Ošetrovanie chronických rán
.. pre študentov študijného programu sústavného vzdelávania Ošetrovateľská starostlivosť o chronické rany. .. .. chronických rán [2-JOS-131] Program sústavného vzdelávania - Ošetrovateľská starostlivosť o chronické rany ..

Hygienické zabezpečenie rúk v zdravotníckej starostlivosti II.
.. inštitúcií sa kladie dôraz na efektívne vzdelávanie v tejto problematike, ako na kľúčový faktor pre..

Vybrané kapitoly z paliatívnej ošetrovateľskej starostlivosti
.. text je určený pre vzdelávanie študentov, ktorí sa pripravujú na vykonávanie se..

Pediatrické ošetrovateľstvo
.. ošetrovateľstva a dopĺňa prezenčnú formu vzdelávania v predmete Pediatria a ošetrovateľstvo v b.. .. grantu KEGA č. 039UK-4/2012 E-learningové vzdelávanie v pediatrickom ošetrovateľstve. Pre prezeranie e..

INTERAKTÍVNY 3D ATLAS ĽUDSKÝCH KOSTÍ – SKELETOPEDIA
.. možnosť implementovať tieto nové postupy aj do vzdelávania študentov medicíny a tým prispieť k skv..

MEF strana 1
1
strana 2
2
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2019-11-22]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.9 [2014].