Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 20 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 15

Vývoj a morfologie smyslových orgánů - UCHO

Vývoj a morfologie smyslových orgánů - UCHO

Výukový modul vznikl s cílem získání přehledu o orgánu sluchu a rovnováhy z pohledu anatomie, histologie a embryologie. Tato oblast je přiblížena popisně a přehledně jak v tabulkách, tak i v originálních schématech a s využitím původních a mikrofotografií. Přidanou hodnotou jsou naše vlastní flashové aplikace, které bez nutnosti stažení prohlížeče umožňují pohyb ve skenované oblasti s možností samotestování vybraných klíčových částí preparátu. V časové posloupnosti jsou shrnuty nejdůležitější momenty vývoje orgánu sluchu a rovnováhy, zahrnut je i přehled malformací s klinickými odkazy.

 
autor: Věra Křížková, Lada Eberlová, Lukáš Nedorost | LF UK Plzeň | disciplína: Histologie, embryologie | klíčová slova: ORGANUM VESTIBULOCOCHLEARE | příloh: 1 | zobrazeno: 3288x | publikováno: 14.3.2013 | poslední úpravy: 21.4.2016

Vývoj a morfologie smyslových orgánů - OKO

Vývoj a morfologie smyslových orgánů - OKO

Výukový modul vznikl s cílem získání přehledu o zrakovém ústrojí z pohledu anatomie, histologie a embryologie včetně klinických aplikací. Modul nabízí jak přehledové tabulky, tak i originální schémata s využitím původních makro- a mikrofotografií. Přidanou hodnotou jsou naše vlastní flashové aplikace, které bez nutnosti stažení prohlížeče umožňují pohyb ve skenované oblasti s možností samotestování vybraných klíčových částí preparátu. V časové posloupnosti jsou shrnuty nejdůležitější fáze vývoje oka, zahrnut je i přehled malformací s klinickými odkazy.

 
autor: Věra Křížková, Lada Eberlová, Lukáš Nedorost | LF UK Plzeň | disciplína: Histologie, embryologie | klíčová slova: bulbus oculi, sclera, cornea, choroidea, corpus ciliare, iris, pupilla | příloh: 1 | zobrazeno: 3226x | publikováno: 14.3.2013 | poslední úpravy: 12.2.2015

Vývoj a morfologie smyslových orgánů - čich a chuť

Vývoj a morfologie smyslových orgánů - čich a chuť

Výukový materiál se zaměřením na vývoj a morfologii orgánu čichu a receptorů pro chuť. Text je doplněn schématy, která ilustrují morfologii i vývoj. Flashové animace umožňují procházet vybrané preparáty v definovaných zvětšeních i s detaily a popisem, ten je možno skrýt a otestovat si znalosti jednolivých struktur.

 
autor: Věra Křížková, Lada Eberlová, Lukáš Nedorost | LF UK Plzeň | disciplína: Histologie, embryologie | klíčová slova: morfologie, smyslové orgány, čich, chuť | příloh: 1 | zobrazeno: 1956x | publikováno: 28.3.2014 | poslední úpravy: 12.2.2015

Vývoj a morfologie smyslových orgánů - nervová zakončení

Vývoj a morfologie smyslových orgánů - nervová zakončení

Výukový materiál obsahuje přehledné rozdělení aferentních nervových zakončení. Jednotlivé typy opouzdřených i neopouzdřených aferentních nervových zakončení jsou morfologicky charakterizovány. Přidána jsou i schémata s popisem. Modul je doplněn mikrofotografiemi s doprovodnými ilustracemi.
Flashová animace umožňuje procházet vybrané struktury preparátu v definovaných zvětšeních i s detaily.

 
autor: Věra Křížková | LF UK Plzeň | disciplína: Histologie, embryologie | klíčová slova: aferentní nervová zakončení -opozdřená a neopouzdřená, rozdělení senzorů | příloh: 1 | zobrazeno: 1814x | publikováno: 25.3.2014 | poslední úpravy: 19.11.2014

Trojrozměrné rekonstrukce orgánů a topografických oblastí zárodků a plodů člověka a hlodavců založené na sériových histologických řezech

Trojrozměrné rekonstrukce orgánů a topografických oblastí zárodků a plodů člověka a hlodavců založené na sériových histologických řezech

Představujeme výsledky trojrozměrných rekonstrukcí povrchu těla a orgánů 4 zárodků a plodů člověka (temenokostrční délka 19, 27, 58 a 60 mm) a 3 plodů hlodavce druhu norník rudý (temenokostrční délka 16 mm) ze sbírek Ústavu histologie a embryologie LF UK v Plzni.                                              

 
autor: Zbyněk Tonar, Lukáš Nedorost, Vít Martin Matějka, Jitka Kočová | LF UK Plzeň | disciplína: Histologie, embryologie | klíčová slova: histologie, embryologie, histologie, embryologie | příloh: 1 | zobrazeno: 4085x | publikováno: 28.4.2010 | poslední úpravy: 14.11.2012

Videoatlas anatomie

Videoatlas anatomie

Milí studenti, vážení kolegové,
dovoluji si Vám předložit Videoatlas anatomie. Scénář jednotlivých kapitol jsem koncipovala pro snazší pochopení některých náročnějších krajin lidského těla za přispění rad klinických odborníků. Kapitoly vznikaly, až na klinické sekvence, přímo na pitevně Ústavu normální anatomie LF UP v Olomouci za asistence mých milých spolupracovníků, kteří jsou uvedeni v příslušných částech Videoatlasu. Tímto jim a všem participujícím velmi za spolupráci děkuji.
Technické zpracování bylo zajištěno pod odborným vedením pana Dr. Z. Zukala a již zesnulé paní Dr. H. Pilátové, bývalých vedoucích AVC UP v Olomouci, kterým patří také můj velký dík.
Za digitalizaci díla a jeho přípravu ke zveřejnění na výukovém portálu Mefanet děkuji především paní Mgr. J. Potomkové, Ph.D. a panu T. Kopečnému, DiS.
Milí kolegové, chci věřit, že tato dlouholetá práce přispěje alespoň k částečnému pochopení prezentovaných krajin a hlavně k uvědomění si významu anatomie pro Vaše další studium i budoucí klinickou praxi. K tomu Vám přeji hodně úspěchů.

Doc. MUDr. Alžběta Holibková, CSc.
Olomouc, duben 2012
 

 
autor: Alžběta Holibková | LF UP | disciplína: Anatomie | kategorie: Výukové video | klíčová slova: anatomie, výukové video | příloh: 23 | zobrazeno: 49300x | publikováno: 26.4.2012 | poslední úpravy: 30.5.2014

Interaktivní výuka anatomie

Interaktivní výuka anatomie

Výukový web anatomického ústavu nabízí pohled na anatomické části různými zobrazovacími metodami RTG, CT, NMR atd. Stránky jsou zaměřeny na interaktivní výuku anatomie. Databáze obsahuje popsané obrazy, které jsou seřazeny do několika částí. K jednotlivým částem vedou odkazy, které jsou seřazeny podle zobrazovacích metod používaných v medicíně spolu s kresbami a fotografiemi, které vznikly v Anatomickém ústavu. Část projektu vznikala s podporou grantu FRVŠ 2004.

 
autor: Rastislav Hromádka, Ivan Helekal, Vladislav Barták, Michal Droppa | 1.LF UK | disciplína: Anatomie | kategorie: Výukové weby | klíčová slova: anatomie, RTG, CT, NMR | příloh: 1 | zobrazeno: 16564x | publikováno: 14.11.2006 | poslední úpravy: 27.4.2012

Soubor přednášek z anatomie

Soubor přednášek z anatomie

Jedná se o soubor prezentací, které slouží jako podklad k přednáškám z anatomie. Tematicky zahrnují celou systematickou anatomii. Tento materiál slouží k rekapitulaci nejdůležitějších poznatků a k doplnění běžných učebnic. Prezentace jsou řazeny tematicky dle jednotlivých systémů a dle jednotlivých oborů (lékařství, zubní lékařství, bakalářské obory).

 
autor: Ondřej Naňka, Jiří Brabec, Oldřich Eliška, Jana Dudová, Rastislav Druga, Miloš Grim, Zdenek Halata, Ivo Klepáček, Lukáš Lacina, Veronika Němcová, Zdenka Nováková, Pavel Petrovický, Karel Smetana, David Sedmera, Pavel Šnajdr | 1.LF UK | disciplína: Anatomie | kategorie: Podklady k přednáškám | klíčová slova: anatomie, zubní lékařství, soubor přednášek | příloh: 1 | zobrazeno: 32086x | publikováno: 7.1.2010 | poslední úpravy: 6.2.2013

Topografická anatomie dolní končetiny

Topografická anatomie dolní končetiny

E-learningový kurz je cílen na studenty všeobecného lékařství, které vede ke studiu topografické anatomie. Motivuje studenty k jinému, praktičtějšímu pohledu na anatomii lidského těla, než je anatomie systematická. Usnadňuje studentům přípravu zejména na pitevní cvičení a na závěrečnou zkoušku. Forma e-learningového kurzu umožňuje studentům po skončení praktické výuky, aby si ze své pracovny mohli zopakovat obsah cvičení, nebo naopak aby se na cvičení předem lépe vybavili znalostmi. Kurz je vybaven multimediálními prvky a zpětnovazebními prvky cílenými jak na studenty, tak i na tvůrce. O oficiální evaluaci výsledků obsažených testů se neuvažuje. První kurz z plánované série se týká dolní končetiny.

 
autor: Petr Hájek | LF UK Hr. Králové | disciplína: Anatomie | kategorie: Recenzovaná díla, Elearningové kurzy | klíčová slova: A01.378.610, H01.158.100, topografická anatomie, dolní končetina | příloh: 1 | zobrazeno: 11891x | publikováno: 2.11.2010 | poslední úpravy: 26.9.2011

atlas fyziologie a patofyziologie

Atlas fyziologie a patofyziologie

Internetové multimediální výukové pomůcky pro studijní programy lékařských fakult (magisterské i bakalářské studium) z oblasti normální a patologické fyziologie, který názornou cestou - prostřednictvím Internetu s využitím simulačních modelů - pomáhá vysvětlit funkci jednotlivých fyziologických systémů a příčiny a projevy jejich poruch. V interaktivních výukových programech využívajících simulační hry dnes nachází své uplatnění staré Komenského krédo – "škola hrou". Spojení multimediálního prostředí, sloužícího jako zvukové a vizuální uživatelské rozhraní, se simulačními modely totiž umožňuje názorně si "osahat" vykládaný problém ve virtuální realitě. Simulační hrou je možné bez rizika otestovat chování simulovaného objektu – např. zkusit přistávat virtuálním letadlem či léčit virtuálního pacienta nebo, jako v případě navrhovaného projektu, otestovat si chování jednotlivých částí respiračního systému, oběhového systému, vylučovacího systému apod.

 
autor: kolektiv: Laboratoř biokybernetiky a počítač. podpory výuky | 1.LF UK | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | kategorie: Interaktivní simulátory, Výukové weby | příloh: 1 | zobrazeno: 19904x | publikováno: 20.5.2008 | poslední úpravy: 27.11.2009

Praktikum z patologické fyziologie

Praktikum z patologické fyziologie

Text Praktikum z patologické fyziologie je souborem návodů do praktických cvičení z Patologické fyziologie; kromě detailních postupů jednotlivých experimentálních praktických cvičení obsahuje i stručný úvod do problematiky a návod na statistické zpracování výsledků. Tento výukový materiál má formu skript, která jsou členěna do několika tematicky ucelených částí.

 
autor: Julie Bienertová Vašků, Dana Bučková, Lydie Izakovičová Hollá, Michal Jurajda, Kateřina Kaňková, Šárka Kuchtíčková, Lukáš Pácal, Anna Vašků, Vladimír Znojil | LF MU | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: patologická fyziologie, pokusy na zvířatech, laboratorní metody, statistické zpracování dat | příloh: 1 | zobrazeno: 20489x | publikováno: 16.2.2009 | poslední úpravy: 3.6.2011

fyziologie gastrointestinálního traktu

Fyziologie gastrointestinálního traktu

Výukový materiál je věnován fyziologii gastrointestinálního traktu (GIT). Skládá se z deseti kapitol, úvodní část je věnována obecným vlastnostem GIT, druhá kapitola pojednává o motilitě trávicí trubice, závěrečná kapitola je věnována humorální regulaci GIT a zbylé kapitoly se zabývají funkcí jednotlivých orgánů GIT. Materiál je určen pro studenty zubního lékařství.

 
autor: Jitka Švíglerová | LF UK Plzeň | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | klíčová slova: gastrointestinální trakt, dutina ústní, žaludek, játra, slinivka břišní | příloh: 1 | zobrazeno: 9782x | publikováno: 23.6.2013 | poslední úpravy: 3.12.2014

Praktikum z patologické fyziologie

Praktikum z patologické fyziologie

Praktikum z patologické fyziologie je učební text, který bude sloužit k výuce praktických cvičení studentů všeobecného lékařství a zubního lékařství. Text je rozdělen do dvou částí. První část je věnována experimentálním zvířecím modelům. Druhá část popisuje experimenty prováděné bez použití laboratorních zvířat.

 
autor: Michal Jurajda, Julie Bienertová Vašků, Lydie Izakovičová Hollá, Kateřina Kaňková, Michal Masařík, Lukáš Pácal, Monika Pávková Goldbergová, Anna Vašků | LF MU | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla | klíčová slova: Patologická fyziologie, experiment na zvířeti, alternativní modely | příloh: 1 | zobrazeno: 5303x | publikováno: 18.1.2013 | poslední úpravy: 8.7.2013

Základy fyziologie srdeční mechaniky

Základy fyziologie srdeční mechaniky

Studijní materiál je určen pro studenty všeobecného lékařství 2. ročníku. Obsahem materiálu jsou základní informace o mechanismech kontrakce srdečního svalu, srdečním cyklu a zevních projevech srdeční činnosti.                                                                                                                                                              

 
autor: Lukáš Nalos | LF UK Plzeň | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | klíčová slova: kontrakce srdečního svalu, srdeční cyklus, srdeční výdej | příloh: 1 | zobrazeno: 2601x | publikováno: 8.7.2014 | poslední úpravy: 13.1.2017

Manuál pro praktikum ze speciální histologie. Mikroskopická anatomie výukových preparátů

Manuál pro praktikum ze speciální histologie. Mikroskopická anatomie výukových preparátů

Příručka pro studující druhého ročníku všeobecného i zubního lékařství přináší popis mikroanatomie výukové sady preparátů v rozsahu vyučovaném během praktik ze speciální histologie.                                      

 
autor: Zbyněk Tonar | LF UK Plzeň | disciplína: Histologie, embryologie | klíčová slova: mikroanatomie, histologie | příloh: 1 | zobrazeno: 6203x | publikováno: 4.10.2010 | poslední úpravy: 14.11.2012

Protokoly k praktickým cvičením z lékařské fyziologie

Protokoly k praktickým cvičením z lékařské fyziologie

Principy, pracovní postupy, protokoly pro výsledky, kontrolní otázky. Vhodné pro tisk a vyplňování během cvičení. Velmi užitečným a ve cvičeních i textu učebnic často používaným způsobem, jak zapsat data, jsou grafy. Na poměrně malém prostoru mohou nahradit jeden či více odstavců textu nebo řadu výsledků a přitom mohou být velmi přehledné. To platí pouze v případě, pokud jsou grafy správně konstruovány a reprodukovány. Naše zkušenosti z výuky a zkoušení nás vedou k připomenutí několika základních pravidel, jichž je výhodné se při vytváření grafů držet.

 
autor: kolektiv: Fyziologického ústavu | 1.LF UK | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | kategorie: Podklady k přednáškám | klíčová slova: Praktická cvičení, Fyziologie, návody, praktika | příloh: 1 | zobrazeno: 6404x | publikováno: 24.11.2006 | poslední úpravy: 27.4.2012

Úvod do patologické fyziologie zubního lékařství

Úvod do patologické fyziologie zubního lékařství

Úvod do patologické fyziologie zubního lékařství obsahuje kromě jiného také cíle patofyziologie a základní terminologii. Etiologie a patogeneze nemoci: orgánová, buněčná a molekulární úroveň poznání. Prezentace jsou dílem Ústavu patologické fyziologie, 1. lékařské fakulty, Univerzity Karlovy v Praze.
 

 

 
autor: Jan Živný | 1.LF UK | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie, Zubní lékařství | kategorie: Podklady k přednáškám, Ozvučené přednášky, Výukové video | klíčová slova: Patofyziologie, patologická fyziologie, etiologie, patogeneze, arteriovenozní malformace | příloh: 2 | zobrazeno: 10188x | publikováno: 14.5.2010 | poslední úpravy: 9.3.2013

Pulpa - morfologie a fyziologie, patomorfologie a patofyziologie

Pulpa - morfologie a fyziologie, patomorfologie a patofyziologie

Studijní materiál je určen pro studenty 3.-5. ročníku zubního lékařství. Seznámí je s potřebnými znalostmi o pulpě, její morfologii, fyziologii a zároveň i patologickými stavy. Obsahuje potřebné vědomosti jak pro průběžnou zkoušku tak státní zkoušku v oboru Konzervační zubní lékařství a endodoncie.

 
autor: Jan Netolický, Eva Záhlavová | LF UK Plzeň | disciplína: Zubní lékařství | klíčová slova: Pulpodentinální orgán, Periodoncium, Akutní záněty, Nekróza, Gangréna | příloh: 1 | zobrazeno: 2883x | publikováno: 30.10.2012 | poslední úpravy: 14.11.2012

Výukový atlas patologické fyziologie, 1. část

Výukový atlas patologické fyziologie, 1. část

Výuková publikace Výukový atlas patologické fyziologie, 1. část shrnuje nejnovější poznatky z oblasti patofyziologie v obrazové formě s komentářem. V první části publikace jsou shrnuty poznatky zahrnující kardiovaskulární systém, buněčnou smrt, kloubní zánět a vitamín D. Učební pomůcka je určena pro studenty Lékařské fakulty předmětu Patologické fyziologie, a to jak pro přednášky, tak i praktická cvičení (VSPF0521p, ZLPF0521p, VSPF0521c, ZLPF0521c, BVPF0321p), Nové trendy v Patologické fyziologii (DSNTz01) s přesahem do předmětu Fyziologie a Interní medicíny.

 
autor: Monika Pávková Goldbergová, Anna Vašků | LF MU | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla | klíčová slova: patologická fyziologie, kardiovaskulární systém, buněčná smrt, kloub, zánět | příloh: 1 | zobrazeno: 6522x | publikováno: 25.9.2013 | poslední úpravy: 18.10.2013

fyziologie svalstva pro zubní lékařství

Fyziologie svalstva  pro zubní lékařství

Výukový materiál Fyziologie svalstva je určen pro studenty zubního lékařství. Zabývá se morfologií a funkcí kosterní a hladké svaloviny. Samostatná kapitola je věnována nervosvalovému spojení, včetně poruch a možností farmakologického ovlivnění této synapse. 

                                    

 
autor: Jitka Švíglerová, Lukáš Nalos, Milan Štengl | LF UK Plzeň | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | klíčová slova: Fyziologie kosterní svaloviny | příloh: 1 | zobrazeno: 1451x | publikováno: 26.2.2015
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 74 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 60

Otorinolaryngologie - semináře
..ální učební po.. .. výukových prezentacích jsou uvedeny základní an.. .. diagnostiky a léčby základních onemocnění v ORL oblasti. Dále jsou demonstrovány fyziologické a n.. ..avel Smilek~autor-22949-pavel-smilek#Radan.. .. dokumentace převzata z Kliniky zobrazovacích metod LF MU a .. ..klíčová slova: anatomie a fyziologie orgánů ORL, diagnostika, v.. ..klíčová slova: anatomie a fyziologie orgánů ORL, diagnostika, v.. ..klíčová slova: a fyziologie orgánů ORL, diagnostika, vyšetřovací metody, fyzi.. ..klíčová slova: a fyziologie orgánů ORL, diagnostika, vyšetřovací metody, fy.. ..klíčová slova: a fyziologie orgánů ORL, diagnostika, vyšetřovací metody, fyziologické a ..

Základy dětské otorhinolaryngologie
.. publikace a autorská .. .. text Základy dětské otorinolaryngologie obsahuje i.. .. Šlapák~autor-23213-ivo-slapak#Dalibor Janeček, Lukáš .. .. Poznámky k embryologii ucha Klinická anatomie ucha Vyšetřovací metody ucha Vrozené .. .. obsahu: Ucho Nos Dutina.. .. k embryologii nosu Klinická anatomie a fyziologie nosu Vyšetřovací metody nosu Vrozené .. .. Řeč Úvod Anatomie mluvních orgánů Fyziologie a vývoj řeči Logopedická d.. .. Otorinolaryngologie - přednáška [ZLOT0711p] ORL, foniatrie [SP4RC_ORLF] Pracoviště: Klinika d.. ..klíčová slova: dětská otolaryngologie, klinická anatomie, fyziologie, vyšetřovací metody, vrozené výv.. ..klíčová slova: aryngologie, dětská otolaryngologie, klinická an.. ..klíčová slova: dětská otolaryngologie, klinická anatomie, fyziologie, vyšetřovací metody, vrozené vývojové vady, terap..

Porod a pánevní dno
.. výukového textu je seznámit studenty pregraduálního i postgraduálního stu.. .. pánevního dna a patofyziologií sestupu pánevních orgánů. Následně je probírán vliv porodu ve smyslu por.. .. Ruša.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: pánevní dno, prolaps pánevních orgánů, anatomie,.. ..klíčová slova: pánevní dno, prolaps pánevních orgánů, anatomie, pat.. ..klíčová slova: dno, prolaps pánevních orgánů, anatomie, patofyziologie.. ..klíčová slova: pánevní dno, prolaps pánevních orgánů, anatomie,..

eOtorinolaryngologie
..aná díla~clanky.php?s=pr#Edukační web.. .. text je určen medikům, začínajícím otorinolaryngologům a foni.. ..an Hybášek~autori.php?tid=688#Jan Vokurka a k.. .. Obsah - předmluva - rejstřík 01 Anatomie - fyziologie - patologie 02 Symptomatologie .. .. Obsah - předmluva - rejstřík 01 Anatomie - fy.. .. Obsah - předmluva - rejstřík 01 Anatomie - fyziologie - patologie 02 Symptomatologie 03.. .. hlasu a řeči 11 Nemoci zevního krku 12 ORL traumatologie 13 ORL systematika a algoritmy .. ..klíčová slova: anatomie, fyziologie, patologie, ucho, nos, hrtan, hltan,.. ..klíčová slova: aryngologie, anatomie, fyziologie, patologie,.. ..klíčová slova: anatomie, fyziologie, patologie, ucho, nos, hrtan, hltan, nosohltan,..

Pathophysiology practicals for General Medicine and Dental Medicine courses
.. publikace a autorská .. .. text je souborem aktuálních návodů do praktických cvičení z Patolo.. .. návodů do praktických cvičení z Patologické fyziologie v anglickém jazyce. Obsahuje stručný úvod do dan.. ..ateřina Kaňková~autor-43033-katerina-kankova#Lukáš .. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. .. sítě MEFANET – Předměty/kurzy Patologická fyziologie I - přednáška [VSPF0521p] Patologická fyziologie .. ..klíčová slova: atofyziologie, etiologie, patogeneze,.. ..klíčová slova: fyziologie, etiologie, patogeneze, experimentální m..

Experimentálně navozená ateroskleróza u pokusného zvířete
..ální učební po.. .. film “Experimentálně navozená ateroskleróza u pokusného zvířete &nd.. .. a studentům praktických cvičení z patologické fyziologie Všeobecného (VL) a Zubního lékařství (ZL). Přehl.. ..ateřina Kaňková~autor-43033-katerina-kankova#Šárka .. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. .. kdokoli – Předměty/kurzy Patologická fyziologie I - přednáška [VSPF0521p] Patologická fyziologie .. ..klíčová slova: ateroskleróza, patofyziologie, pokusná zvířata, eti.. ..klíčová slova: patofyziologie, pokusná zvířata, etiologie, pa..

Lymfatický systém a imunoglobuliny
..ato prezentace navazuje na 2 předchozí komentované .. .. a pohyb lymfy, funkci jednotlivých lymfatických orgánů a jejich účast na imunitních procesech. Na závěr .. ..a.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. .. vzdělávací sítě MEFANET – Pracoviště: Fyziologie.. ..klíčová slova: atické cévy, míza, lymfatická uzlina, kostní dřeň, ..

Morfologie orofaciálního systému pro studenty zubního lékařství
..á.. ..ato učebnice je určena pro studenty „Zubního .. .. Malínský~autori.php?tid=30#Jarmila Malínská, Zdeňka .. .. obsahuje vybrané kapitoly z oboru systematické anatomie, topografie, mikroskopické anatomie, histologie .. .. obsahuje vybrané kapitoly z oboru systematické a.. .. samostatných medicínských oborů, především ORL a očního lékařství. Naopak bylo nutné sem zařad.. ..klíčová slova: oblast, hlava a krk, anatomie, topografie, mikroskopická stavba, vývoj zubů, an.. ..klíčová slova: aciální oblast, hlava a krk, anatomie, topografie, .. ..áleno Ediční komisí LF..

Selhání imunitní tolerance: alergie a autoimunita
..ady k přednáškám~sekce-pkp#E-learningové kurz.. ..anná imunitní reakce a imunitní to.. ..an.. ..av patologické fyziologie, 1. lékařská fak.. .. patologické fyziologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v P.. ..klíčová slova: tolerance, negativní selekce, lymfocyty, cytokiny, ..

Kosti a kostní spojení
.. končetin doplňují výuku praktik ze systematické anatomie na plzeňské lékařské fakultě. Jsou tvořeny jednak.. .. materiály Kostní spoje končetin doplňují výuku prakt.. ..ada Eberlová~autori.php?tid=88#Kristýna Kalusová, M.. .. vzdělávací sítě MEFANET – Pracoviště: Anatomie.. ..       Přílohy: Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: anatomie, spojení kostí, klouby končetin, flashová ani.. ..klíčová slova: anatomie, spojení kostí, klouby končetin, flashová ..

Mechanické vlastnosti kosterního svalu
..ady k přednáškám~sekce-pkp#Výukové weby~.. ..aktivní výukový simulátor, provázený vysvětlujícím .. .. a počítačové podpory výuky Ústavu patologické fyziologie - na internetové adrese: www.physiome.cz. .. ..áš Kripner~autor-128-tomas-kripner#Zdeněk Wunsch, J.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. .. úložišti – Pracoviště: Ústav patologické fyziologie.. ..klíčová slova: svalu, Kontraktilní aparát, Simulátor, e-.. ..klíčová slova: Fyziologie svalu, Kontraktilní aparát, Simulátor, e-..

Pediatric otorhinolaryngology
..ational.. ..al text Pediatric otorhinolaryngology is the basic.. .. and physiology, investigations practice by the ORL diseases for study of otorhinolaryngology. Text.. .. Šlapák~author-23213-ivo-slapak#Dalibor Janeček, L.. .. affliction Speech Anatomie mluvních orgánů Physiology and de.. ..ar Ear embryology Clinical.. .. Speech Anatomie mluvních orgánů Physiology and development of speech .. ..klíčová slova: atric otorhinolaryngology, otorhinolaryngology,..

Lebka a obratle
.. a obratle doplňují výuku praktik ze systematické anatomie na plzeňské lékařské fakultě. Jsou tvořeny jednak.. .. materiály Lebka a obratle doplňují výuku praktik ze .. ..ada Eberlová~autori.php?tid=88#Kristýna Kalusová, M.. .. Přílohy: Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: anatomie, lebka, obratle, anatomické názvosloví, flashová .. ..klíčová slova: anatomie, lebka, obratle, anatomické názvosloví, fl..

Histologická praktika a laboratorní technika
..ální učební po.. .. na multimediální výukové texty Mikroskopická anatomie na Internetu a Obecná histologie na Internetu, .. ..ace inovovaného učebního textu „Histologická .. .. praktika a metody vyšetřování tkání a orgánů“ (kolektiv autorů, 1998) pro výuku v p.. ..a Lauschová~autor-22612-irena-lauschova#Miroslava .. .. Související články: Mikroskopická anatomie Obecná .. ..Autoři projektu: I. Lauschová, M. Sedláčková, L. Kr.. ..klíčová slova: tkáň, metoidy ..

Anatomická pitva - Úvod do pitevních cvičení
..ální učební po.. .. pitva je neoddělitelnou součástí studia anatomie. Je důležitá zejména proto, aby si student uja.. ..Anatomická pitva je neoddělitelnou součástí studia .. .. aby si student ujasnil topografická vztahy orgánů a struktur, o nichž se dozvěděl při studiu sys.. ..ana Svíženská~autor-22536-ivana-svizenska#Eva On.. .. určen studentům lékařské fakulty v rámci studia anatomie k získání technických informací nutných pro správ.. ..a začátku filmu dostává student informace o nás.. ..klíčová slova: anatomická pitva, skalpel, pinzeta, kožní řezy, pre..

Akutní hypoxická plicní vazokonstrikce
.. materiály~clanky.php?s=sekce2#Edukační we.. .. zásobují prostřednictvím krve kyslíkem všechny osta.. .. postavení. Zatímco každý ze systémových orgánů přijímá větší nebo menší část srdečního výdeje, p.. ..áclav.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. .. | 5.10.2009 kdokoli – Pracoviště: Ústav fyziologie.. ..klíčová slova: á plicní ..

Fotografický interaktivní atlas člověka
..á.. .. zaměřený na oblast topografické a systematické anatomie člověka. Je určen nejen pro po.. ..afický interaktivní atlas člověka představuje výuk.. ..áček Libor~autori.php?tid=36#Jakub Konečný, Libor M.. .. kdokoli – Pracoviště: Ústav normální anatomie.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: Anatomie,.. ..klíčová slova: Anatomie,..

Tříselný kanál
.. pro studium systematické, ale i topografické anatomie nebo.. ..ashová animace „Tříselný kanál“ nabízí .. ..ada Pavlíková~autori.php?tid=4#a k.. .. http://get.adobe.com/flashplayer/Pracoviště: Anatomie.. .. Pro zobrazení materiálu je nutné mít nainstalovaný Flash pl.. ..klíčová slova: kanál, Tříselný kan..

Simulačná a virtuálna výučba vo fyziológii, patologickej fyziológii a farmakológii
..agogické .. .. učebné texty ponúkajú pedagógom a študentom návody, ako obohatiť a na.. .. vedomostí z kľúčových funkčných predmetov, t.j. fyziológie, patologickej fyziológie a farmakológie. R.. ..aj Mokrý~autori.php?tid=1#Daniela Mokrá, Ingrid T.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé .. .. – Pracoviská: Ústav farmakológie, Ústav fyziológie, Ústav patologickej .. ..klíčová slova: a, patofyziológia, farmakológia, patologická fy..

Gnatológia v prehľade
..ady k.. .. v Kalifornii. Predstavuje syntézu poznatkov z anatómie, histológie, fyziológie a patológie. Bauer a Gu.. ..atológia ako veda bola definovaná v r. 1926 g.. .. syntézu poznatkov z anatómie, histológie, fyziológie a patológie. Bauer a Gutowski (1975) definovali .. ..aneta.. ..Autorka popisuje teoretické základy gnatológie a ic.. ..klíčová slova: atológia, ..

Multidisciplinárny pohľad na pečeň
..ady k.. .. prináša základné informácie z anatómie, histológie, biochémie, fyziológie ako aj pa.. .. prináša základné informácie z anatómie, histológie, bio.. .. informácie z anatómie, histológie, biochémie, fyziológie ako aj patológie pečene, ktorá je centrálnym met.. ..ária Mareková~autori.php?tid=240#Gabriel Sólya, Š.. ..Autori poskytujú charakteristiku pečene z pohľadu r.. ..klíčová slova: anatómia, histológia, biochémia, fyziológia, pat..

Multidisciplinárny pohľad na obličky
..ady k.. .. prináša základné informácie z anatómie, histológie, biochémie, fyziológie ako aj pa.. .. prináša základné informácie z anatómie, histológie, bio.. .. informácie z anatómie, histológie, biochémie, fyziológie ako aj patológie obličky. Keďže bol pripravovaný .. ..ária Mareková~autori.php?tid=240#Roland Oravský, A.. ..Autori poskytujú charakteristiky obličiek z p.. ..klíčová slova: a, anatómia, histológia, biochémia, fyziológia, pat..

Punkcie
..ášky~clanky.php?s=prednasky#Materiály k p.. ..a je nabodnutie telovej dutiny, orgánu alebo .. .. je nabodnutie telovej dutiny, orgánu alebo patologického útvaru špeciálnou punkčnou ih.. ..a.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé .. ..klíčová slova: a, lumbálna punkcia, abdominálna punkcia, p..

Hypertextový atlas vzácných lymfomů
..ální učební po.. .. atlas obsahuje klinické i histologické obrazy n.. .. Feit~autor-23164-josef-feit#Leoš Křen, Mojmír Moulis, Zd.. .. Patologie I - cvičení [VSPA0521c] Patologická anatomie [VSPA052] Patologická anatomie I [VSPA0521] .. .. atlas histologie vzácných hematologických malignit .. ..klíčová slova: atlas, patologie,..

Ultrazvuk - nejčastější normální nálezy a patologie
..ady k.. ..ace uvádí normální a nejčastější patologické změny .. .. při ultrasonografickém vyšetření nejběžnějších orgánů a oblastí, zejména při vyšetření břicha, retrop.. ..artin Mašek~autor-53-martin-masek#Petra Steyerová, .. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: asonografie, normální a patologické obrazy, vy..

Anatomická pitva hlavy
..ální učební po.. .. pro přípravu na pitvu hlavy v rámci předmětu Anatomie III – pitvy. Film se zaměřuje na preparaci .. .. je určen studentům všeobecného a zubního lékařství pro přípravu na pitvu hlavy v r.. ..ana Svíženská~autor-22536-ivana-svizenska#Marie Ka.. .. pro přípravu na pitvu hlavy v rámci studia anatomie. Film se zaměřuje na preparaci jednotlivých ob.. .. videofilm Anatomická pitva hlavy je určen studentům vš.. ..klíčová slova: a krajin hlavy, regio parotideomasseterica, regio..

Vybrané kapitoly z klinickej farmakológie: Antimikrobiálne látky I. - farmakológia
..agogické .. .. učebné texty majú za cieľ zrozumiteľnou formou priblížiť štude.. .. zdrojov, najmä z oblasti lekárskej biochémie, fyziológie a patologickej fyziológie ako aj mikrobiológie. K.. ..aj Mokrý~autori.php?tid=1#Igor Porvazník, Juraj V.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé .. ..klíčová slova: antibiotiká, antivirotiká, antimykotiká, an..

Patofyziologie dýchání
..áklady etiologie a patogeneze dýchacích poruch z h.. ..antišek .. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. .. Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Fyziologie dýchání | 22.5.2013 657.17 KB uživatel vzd.. ..klíčová slova: Apnoický reflex, dyspnoe, ..

Biokybernetika - Základy měření a zpracování biosignálů ve fyziologii
.. je věnován základům měření a zpracování naměřených dat. Jak.. .. je i několikaletá zkušenost z praktické výuky fyziologie s využitím univerzálního elektronického systému B.. ..antišek .. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. .. vzdělávací sítě MEFANET – Pracoviště: Fyziologie.. ..klíčová slova: a, biosignály, Biopac student ..

Hypertextový atlas dermatopatologie
..ální učební po.. .. atlas dermatopatologie obsahuje tisíce klinických a.. .. Feit~autor-23164-josef-feit#Josef Feit, Hana.. .. Patologie I - cvičení [VSPA0521c] Patologická anatomie [VSPA052] Patologická anatomie I [VSPA0521] .. .. atlas dermatopatologie je sbírkou cca 3200 .. ..klíčová slova: ádorové kožní choroby, kožní nádory, cysty kůže a p..

MEF strana 1
1
strana 2
2
strana 3
3
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2018-06-18]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.9 [2014].