Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 4 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 8

syndróm nepokojných nôh

Syndróm nepokojných nôh

Syndróm nepokojných nôh (SNN) je časté, liečiteľné, ale výrazne poddiagnostikované ochorenie. Pacienti so SNN trpia neznesiteľným nutkaním k pohybovaniu nohami, ktoré je spôsobené nepríjemnými pocitmi v nohách. Tie sa horšia počas nečinnosti a často negatívne ovplyvňujú spánok. Priamymi dôsledkami SNN sú dyskomfort, poruchy spánku a únava. Tieto negatívne fenomény následne vplývajú na fungovanie pacientov tým, že záporne ovplyvňujú pracovnú výkonnosť, spoločenské aktivity a rodinný život. Prerušovaný spánok a neschopnosť tolerovať sedavé aktivity môžu viesť až k strate zamestnania, poruche schopnosti tešiť sa zo života a k partnerským problémom. Tieto symptómy a komplikácie často vedú k opakovaným konzultáciám lekárov mnohých špecializácií, čo má okrem iného za následok nadmernú a redundandnú finančnú záťaž, ktorá je vynakladaná väčšinou zo zdrojov verejného zdravotného poistenia.

 
autor: Michal Minár, Peter Valkovič | LF UK v Bratislave | disciplína: Neurologie | kategorie: Pedagogické diela, Materiály k prednáškam | klíčová slova: Syndróm nepokojných nôh, SNN | příloh: 1 | zobrazeno: 585x | publikováno: 23.3.2018

Metabolický syndrom a fyzická aktivita 1,2

Metabolický syndrom a fyzická aktivita 1,2

Prevalence metabolického syndromu (MS) v České republice se udává přibližně na 25%. Jeho základem je inzulinorezistence. Uvedena kritéria pro diagnózu MS a charakteristika vhodných pohybových aktivit. Pohybová aktivita (PA) zlepšuje symptomy MS a snižuje rizika aterosklerózy. Exercise walking (cvičební, tréninková chůze) je vhodnou PA pro všechny věkové skupiny. Představuje minimální psychickou zátěž, komplexní zatěžování, svou povahou limituje intensitu a je nenáročná na vybavení. Ve druhé části se stať blíže zabývá nadváhou a obezitou. Uvedeny poznámky k dietnímu a pohybovému režimu u obezity.

 
autor: Václav Zeman | LF UK Plzeň | disciplína: Tělovýchovné lékařství | klíčová slova: Prevalence metabolického syndromu | příloh: 2 | zobrazeno: 5315x | publikováno: 16.9.2010 | poslední úpravy: 22.5.2015

Turnerův syndrom – pacientské informace

Turnerův syndrom – pacientské informace

Soubor informačních materiálů pro pacientky s Turnerovým syndromem nabízí původní podrobný přehled o povaze onemocnění a jeho možných řešení v průběhu celého života. Je doplněný elektronickou verzí diáře kontrol a sledování v dospělosti, který může sloužit pro sdílení informací mezi pacientkami a jejich lékaři v databázovém prostředí. Původní česká dokumentace je obohacena o vybrané zahraniční pacientské informace.

 
autor: Jiřina Zapletalová, Jan Lebl, Jarmila Potomková | LF UP | disciplína: Pediatrie, neonatologie | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: turnerův syndrom, pacientské informace, diagnostika a léčba, sledování v dětství a v dospělosti | příloh: 13 | zobrazeno: 5118x | publikováno: 28.4.2015

Hypoventilačný syndróm pri obezite

Hypoventilačný syndróm pri obezite

Hypoventilačný syndróm pri obezite (OHS) je definovaný ako kombinácia obezity (BMI > 30kg/m2) s dennou hyperkapniou v artériových krvných plynoch (pCO2 > 6.0 kPa / 45 mmHg) pri neprítomnosti iných príčin hypoventilácie. Presná prevalencia OHS v populácia nie je objasnená, v literatúre sú uvádzané hlavne údaje o prevalenciu u pacientov s obštrukčným spánkovým apnoe, u ktorých sa výskyt OHS pohybuje medzi 10-38%. Na druhej strane, pacienti s OHS veľmi často trpia konkomitantnou poruchou dýchania v spánku, prevalenia OSA u OHS pacientov dosahuje 90-95%.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

 
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 23 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 16

Leukoencefalopatie indukovaná cytostatickou léčbou
.. jednotka představuje klinicko - radiografický syndrom heterogenní etiologie, který je seskupený sp.. ..klíčová slova: Posterior reversible encephalopathy syndrom (PRES), Děti, Kazuistiky, MRI, ..

Akcidentálna intoxikácia plodmi Antropa belladona
.. sa rozvinul závažný centrálny i periférny anticholinergický syndróm s nutnosťou podania špecifického ant.. .. závažný centrálny i periférny anticholinergický syndróm s nutnosťou podania špecifického antidóta &nd.. .. byť do diferenciálnej diagnózy zahrnutý práve anticholinergický syndróm spôsobený buď požitím rastlín obsahu.. .. diagnózy zahrnutý práve anticholinergický syndróm spôsobený buď požitím rastlín obsahujúcich atrop.. ..klíčová slova: Antropa belladona, anticholinergický syndróm, intoxikácia, Antropa belladona, a.. ..klíčová slova: Antropa belladona, anticholinergický syndróm, intoxikácia, Antropa belladona, ..

NEFROLÓGIA pre študentov lekárskych fakúlt
.. Tubulointersticiálne nefritídy Nefritický syndróm Nefrotický syndróm Glomerulonefritídy Di..

Vybrané kapitoly z dětské chirurgie
.. vady gastrointestinálního traktu a zmíněn je i syndrom týraného d.. .. plotének, komplikaci zlomenin, kompartment syndrom, poranění měkkých tkání. Viscerální traumat.. ..klíčová slova: dětském věku, popáleniny, dětská onkochirurgie, syndrom týraného d..

Virtuálni pacienti s poruchami vnútorného prostredia – patofyziologická analýza vybraných kazuistík
.. u dieťaťa (otrava vodou), SI ADH – Syndróm neprimeranej sekrécie ADH pri pľúcnom ochorení, D..

Neurologické vyšetření norma
.. videoukázkách. Anamnéza, Vědomí, Amentní syndrom + konfabulace, Mrákotné stavy – porucha t..

Zdravotnická první pomoc - výukové prezentace
.. | 23.9.2014 66.08 KB kdokoli – Blast syndrom | 23.9.2014 51.5 KB kdokoli – CMP |..

Imunopatogenéza a imunoterapia sclerosis multiplex
.. Neuromyelitis optica (NMO), známa aj ako Devicov syndróm, je choroba, ktorá sa podobá SM a až donedávna sa.. ..klíčová slova: multiplex, Devicov syndróm, Th1 a Th17 lymfocyty, cytoklíny, ..

Aortokoronárny bypass
.. statínom, polytopný VAS, anxiózne depresívny syndróm RA: sestra liečená pre diabetes mellitus LA: I..

Interaktivní algoritmy pro výuku vybraných témat akutní medicíny
.. proudem | 15.2.2013 kdokoli – Postpunkční syndrom | 12.5.2012 kdokoli – Synkopa | 12.5.2012.. ..klíčová slova: medicína, postpunkční syndrom, synkopa, analgezie, alergická reakce, toxická r..

Hypertextový atlas novorozenecké patologie
.. nezralosti Porodní asfyxie (časný asfyktický syndrom) Porodní poranění Infekce v perinatálním obdo..

Syndroma caudae equinae discogenes
.. monografia "Syndroma caudae equinae discogenes" sa podrobne.. .. medicíny. Šulla J. I., Lukáč I., Šulla I.: Syndroma caudae equinae discogenes, Univerzita Pavla.. ..klíčová slova: medzistavcových platničiek, komplikácie, syndróm caudae equinae..

Základy anesteziologie
.. MB registrovaný uživatel – Postpunkční syndrom | 5.12.2007 2.4 MB registrovaný uživatel – ..

Sprievodca všeobecného lekára Hematoonkologickými ochoreniami
.. patria leukémie, lymfómy, myelodysplastické syndrómy, mnohohopočetný myelóm, polycytémia vera, ese..

Hypertextový atlas fetální patologie
.. popsány jak jednotky běžné, tak i jednotky a syndromy vzácné až raritní. Výukové texty atlasu jsou str..

Náhrada mitrálnej chlopne pre stenózu a MAZE pre paroxyzmálnu fibriláciu predsiení
.. struma parva eufunkčná, primárny Sjögrenov syndróm, suspektná hepatopathia, cervikokraniálny s..

Bradykardia vyliečená antiarytmikami
.. bol stav hodnotený ako dysfunkcia SA uzla (syndróm chorého sinusu - sick sinus syndrome), pacientka ..

eOtorinolaryngologie
.. Endoskopie v ORL 15.9 Obstrukční sleep apnoe syndrom (OSAS) 15.10 Tympanoplastiky - Problémy ..

Konstriktívna perikarditída, reoperácia
.. Stav po splenektómii - po autonehode Dyspeptický syndróm Terapia a záver: Stratégia liečby: Indikovaná re..

Multimediální výukový atlas poruch řeči a příbuzných kognitivních funkcí
.. alexie, agrafie, agnózie, apraxie, neglect syndrom). V roce 2005 bylo připojeno dalších 7 případů a ..

Disekcia hrudníkovej aorty
.. - Disekujúca aneuryzma aorty - Akútny koronárny syndróm - Aortálna aneuryzma bez disekcie - Aortálna r..

Náhla príhoda brušná - biliárny ileus
.. až počas migrácie kameňa GIT-om. Bouveretov syndróm je zriedkavá príčina obštrukcie žalúdka. Vzniká ..

Diabetes mellitus asociovaný s cystickou fibrózou
.. mellitus, distálny intestinálny obštrukčný syndróm a recidivujúca pankreatitída sa môžu vyskytovať a..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2018-12-13]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.9 [2014].