Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 1

psychológia v pôrodnej asistencii

Psychológia v pôrodnej asistencii

Poznanie a porozumenie psychologického prežívania tehotnej a rodiacej ženy napomáha efektívnej komunikácií medzi pôrodnou asistentkou a klientkou, a prispieva tak k zvyšovaniu kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Tento učebný text určený predovšetkým študentkám pôrodnej asistencie si kladie za cieľ priblížiť tie oblasti v rámci poskytovania starostlivosti v pôrodnej asistencii, kde poznanie psychologických súvislostí zohráva svoju významnú rolu. Prezentované poznatky sa zaoberajú psychologickými aspektami prežívania tehotenstva, pôrodu a popôrodného obdobia (s dôrazom na základný prehľad psychopatológie v tehotenstve a po pôrode). Učebný text sa venuje tiež významu vhodnej komunikácie a prístupu k rodiacej žene, rovnako ako špecifickým situáciám v pôrodnej asistencii z psychologického pohľadu (napr. situácia perinatálnej straty a narodenie dieťaťa so zdravotnými komplikáciami).

 

 
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 5

Praktický úvod do metodológie výskumnej práce
.. aktuálne aj pre viaceré príbuzné odbory, ako je psychológia, ošetrovateľstvo, verejné zdravotníctvo. Text je ..

Súbor prezentácií z predmetu Ošetrovateľstvo
.. – – 3. Ošetrovateľstvo ako aplikovaná vedná disciplína. Funkcie sestry a rola sestry. M..

Ošetrovateľský proces (teória a prax)
.. už pomerne známa, zavedená do klinickej praxe a aplikovaná do výučby v študijnom programe Ošetrovateľstvo a ..

Orálna mukozitída pri liečbe akútnej lymfoblastovej leukémie
.. H2O2 s následnou ozónoterapiou. Na erózie bola aplikovaná adhezívna pasta Solcoseryl s vazodilatačným, ep..

Infekčná endokarditída trikuspidálnej chlopne u intravenózneho narkomana
.. hemokultúry by liečba mala byť cielená, aplikovaná pravidelne so zabezpečením vysokých hladín ant..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2019-08-18]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.9 [2014].