Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 2

autoimunitná hepatitída

Autoimunitná hepatitída

Autoimunitné hepatitídy sú chronické hepatitídy spojené s hypergamaglobulinémiou a prítomnosťou cirkulujúcich autoprotilátok, ktoré vo väčšine prípadov priaznivo reagujú na imunosupresívnu terapiu. Diagnostika je náročná, všeobecne platí, že je potrebné vylúčiť všetky iné možné príčiny vyvolávajúce chronickú hepatitídu. Kazuistika opisuje prípad autoimunitnej hepatitídy 1. typu u 69-ročného pacienta.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

 
autor: Katarína Demková | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Gastroenterologie, hepatologie, Vnitřní lékařství | kategorie: Obrazové kazuistiky | klíčová slova: K75.4 Autoimunitná hepatitída, autoimunitná hepatitída 1. typ, elevácia hepatálnych enzýmov, ikterus, pruritus | zobrazeno: 1043x | publikováno: 2.1.2018 | poslední úpravy: 16.4.2018

MIPO technika LCP dlahou 4,5/5,0, zlomenina proximální tibie typ 41.C3

MIPO technika LCP dlahou 4,5/5,0, zlomenina proximální tibie typ 41 C3

Video znázorňuje ošetření nitrokloubní zlomeniny proximální tibie typu AO 41-C3 miniinvazivním způsobem, MIPO technika LCP dlahou 4,5/5,0, která funguje na principu vnitřního fixatéru. Velmi důležitou roli hraje v tomto procesu samotná poloha pacienta. Repozice a následná stabilizace je během operace kontrolována pomocí rentgenového zesilovače.

 
autor: Libor Paša, Peter Wendsche, Ján Kočiš, Andrej Bilik, Radek Veselý | LF MU | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: traumatologie, operační zákrok, zlomenina | příloh: 2 | zobrazeno: 10509x | publikováno: 26.10.2007 | poslední úpravy: 27.10.2011
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 23 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 2

Živé operace z Ortopedie a Traumatologie pohybového aparátu
.. video zachycuje průběh osteosyntézy hlezna (typ zlomeniny weber B), druhé průběh osteosyntézy pán.. .. Osteosyntéza zlomeniny hlezna (typ Weber B) | 8.11.2010 60.04 MB registrovaný uživatel – &.. .. [?] Licence Osteosyntéza zlomeniny hlezna (typ Weber B) | 8.11.2010 60.04 MB registrovaný ..

Using MIPO technique, LCP 4,5/5,0, to treat intraarticular proximal tibia fracture
.. of the intraarticular proximal tibia fracture of type AO 41-C3 using the MIPO technique, LCP 4,5/5,0... .. LCP dlahou 4,5/5,0, zlomenina proximální tibie typ 41 C3 - video (8 min) - lowres(150 kb/s) |..

Novinky v infektológii
.. v Košiciach, Košice 2014, ISBN 978-80-8152-216-1... .. v Košiciach, Košice 2014, ISBN 978-80-8152-216-1. Prílohy: Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] .. ..klíčová slova: hepatitída C, infekcie, zoonózy, bazilárna meningitída, he..

Imunopatogenéza a imunoterapia sclerosis multiplex
.. multiplex je autoimunitná choroba, pri ktorej dochádza k deštrukcii m.. .. prejaví intracerebrálnou syntézou IgG, ktoré sú typicky oligoklonové. Liečba SM je komplexná, k di.. .. multiplex (SM) je autoimunitná choroba, pri ktorej dochádza k deštrukcii m.. .. a imunoterapia sclerosis multiplex | 6.11.2012 4.13 MB registrovaný užívateľ – &nd.. .. prejaví intracerebrálnou syntézou IgG, ktoré sú typicky oligoklonové. Liečba SM je komplexná. Po..

Zkušební testy z pediatrie
..Typ testu: multiple choice. Cíl: ověření znalostí z p..

Databáze obrazů v gastroenterologii
.. z obrazové dokumentace 4.interní kliniky VFN a 1.LF UK, Praha. Pro vyhledávání v textu - popisu ob.. .. obrázky zadáním určitého data, nebo jeho části. Typ dokumentu je ENDO, EUS nebo.. .. - klinika gastroenterologie a hepatologie 1.LF a..

Klinický obraz dentinogenesis imperfecta
.. 1 - Klinický obraz dentinogenesis imperfecta | 11.11.2017 120.02 KB používateľ vzdelávacej siete MEF.. .. (obr. 11). Diagnóza: Dentinogenesis imperfecta typ I Diferenciálna diagnostika: Amelogenesis ..

Rohovka - 2. časť - KERATOPLASTIKA - LAMELÁRNA
.. keratoplastika je typ keratoplastiky, pri ktorom je selektívne .. .. ALK (Anterior Lamellar Keratoplasty) je typ keratoplastiky , pri ktorom je selektívne ..

Výukový atlas zubů člověka
.. normy a nabízené škály variet byl schopen určit typově lidský zub v praxi, ať již antropologické, či .. .. Licence Interaktivní obrazový atlas zubů | 25.1.2012 kdokoli – Pracoviště: Institut b.. .. aby student byl schopen identifikovat typ zubu i za ztížených podmínek (stav zubu). V tex..

Orálna mukozitída pri liečbe akútnej lymfoblastovej leukémie
.. mukozitída je špecifický typ postihnutia sliznice a podslizničného väziva v sú.. .. obraz a schopnosť pacienta prijímať potravu. 1. stupeň – bolesť a začervenanie sliznice 2. .. .. ako dievčat. Orálna mukozitída je špecifický typ akútneho postihnutia ústnej sliznice a p.. ..klíčová slova: 1.0 Akútna lymfoblastová leukémia, K12.1 Iné formy s..

Atelektáza pravého pľúcneho krídla na podklade bronchogénneho karcinómu
.. 2 - TNM klasifikácia NSCLC (8. edícia platná od 1.1.2017). | 30.4.2018 241.65 KB používateľ vz.. .. klinického štádia IIIB. Vzhľadom na histologický typ skavamocelulárneho karcinómu pľúc, tj. kategória ..

Operační léčba v onkogynekologii – karcinom hrdla, těla dělohy a ovaria
.. hysterektomii příslušné a adekvátní radikality- typ A, B, C1 (nerve sparing), C2 a D. Standardní ..

Rohovka - 3. časť - KERATOPLASTIKA - PERFORAČNÁ
.. časť - KERATOPLASTIKA - PERFORAČNÁ | 4.4.2014 391.65 KB ktokoľvek – – Rohovka - 3. .. .. (PKP) PKP ( Penetrating KeratoPlasty) je typ keratoplastiky, pri ktorom sa nahrádza časť ro..

PRAXE ZALOŽENÁ NA DŮKAZECH V OŠETŘOVATELSTVÍ
.. podle úrovně projektu (designu) v oddíle Metody: 1. Proč byla studie provedena a jakou hypotézu a.. .. Dále je nutné limitovat vyhledávání v databázi typem klinické otázky (ptáme-li se na intervenci ne..

Základy biostatistiky
.. uživatelů e-learningových kurzů od studentů 1. ročníku magisterského studia až po studenty dok.. .. stejnou strukturu, obsahuje vždy pouze tři typy studijních materiálů a činností, které nabízejí ..

Disekcia hrudníkovej aorty
.. Obrázok 1 - Disekcia hrudníkovej aorty | 1.1.2018 108.14 KB používateľ vzdelávacej siete MEF.. .. bez cefaley, vertiga, nauzey, vomitu, bez typických stenokardií, bez palpitácií, chuť do jedla ..

Nastavenie liečby domácou umelou pľúcnou ventiláciou u pacienta s Duchennovou svalovou dystrofiou
.. ktoré sú u pacientov s DMD bežné. Vyskytujú typicky v REM spánku v dôsledku svalovej atónie, ale .. ..klíčová slova: 1.0 Svalová dystrofia, J96.11 Chronická respiračná i.. ..klíčová slova: respiračná insuficiencia nezatriedená inde typ II (hyperkapnický), G47.31 Obštrukčné spánkové ap..

Hypoventilačný syndróm pri obezite
.. - grafické znázornenie epizód. | 22.12.2017 291.01 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Obr.. ..klíčová slova: respiračná insuficiencia nezatriedená inde typ II (hyperkapnický), G47.31 Obštrukčné spánkové ap..

Hypertextový atlas patologie
.. Ukázka uživatelského rozhraní je na obrázku 1. Přístup k obrazovému detailu (okénko lupy) je pro.. .. číselný identifikátor, atomický kód diagnózy, typ obrazu (např. histologie, makroskopický snímek z ..

Diabetes mellitus asociovaný s cystickou fibrózou
.. a začali liečbu, ktorá pri tomto špecifickom type diabetu, okrem iného, nesmie zahŕňať reštrikciu .. .. | 16.10.2017 151.14 KB ktokoľvek – Obrázok 5 - CF ako m.. .. sledovaná v DFN v Košiciach. Konfirmácia genotypu: homozygot delta F508. Rodinná ..

Manažment karcinómu prsníka
.. prsníka je najčastejším typom karcinómu postihujúceho ženy a vedie aj v pr.. .. Obrázok 1 - Manažment karcinómu prsníka. | 19.11.2017 96.6 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET .. .. ju napomáha zobraziť, taktiež ju vyhľadá aj na netypických miestach a značením na koži umožňuje chiru..

NK- a NKT-bunky - ich charakteristika, biologický a medicínsky význam
.. vlastnia súčasne antigénový receptor oboch. Najtypickejšou vlastnosťou NKT-buniek je, že po st.. .. Sú to bunky, ktoré sa získali z rôznych typov malígnych nádorov, ktoré po kultivácii s IL-2 z..

Podtlakové uzatváranie rán – nové poznatky a možnosti aplikácie
.. znižuje riziko anaeróbnej infekcie, ktorá je typická pre uzavretý typ hojenia [14]. Mechanizmus ú..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2019-07-21]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.9 [2014].