Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 2 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1

Edukácia a kompliancia pacienta s chronickým ochorením so zameraním na bronchiálnu astmu

Edukácia a kompliancia pacienta s chronickým ochorením so zameraním na bronchiálnu astmu

Edukácia pacientov s bronchiálnou astmou
Príspevok sa zameriava na legislatívne a obsahové aspekty edukácie pacienta s chronickým liečiteľným ochorením, akým je aj bronchiálna astma. Zdôrazňuje význam edukácie a edukačnú rolu sestry. Systematická, kontinuálna a štandardne nastavená edukácia pacienta s chronickým ochorením je predpokladom pre naplnenie cieľov self-manažmentu a kontroly ochorenia.

Kompliancia a adherencia u pacienta s chronickým ochorením
Príspevok sa zameriava na dôležitosť spolupráce a dodržiavanie terapeutických odporúčaní u pacienta s chronickým ochorením – bronchiálnou astmou. Vysvetľuje pojmy súvisiace s komplianciou v pozitívnom aj negatívnom slova zmysle, popisuje prediktory nespolupráce (liekové, neliekové), možnosti monitorovania, merania a zlepšenia kompliancie a adherencie pacienta.
 

 

Nastavenie liečby domácou umelou pľúcnou ventiláciou u pacienta s Duchennovou svalovou dystrofiou

Nastavenie liečby domácou umelou pľúcnou ventiláciou u pacienta s Duchennovou svalovou dystrofiou

Duchennova svalová dystrofia (Duchenne muscular dystrophy - DMD) je dedičné ochorenie s viazanosťou na X chromozóm. Dochádza k mutácii génu pre dystrofín, čo vedie k strate integrity a funkcie svalových vlákien a ich nahradeniu tukovým a spojivovým tkanivom. Svalová degenerácia vedie k poruchám hybnosti a strate schopnosti chôdze zvyčajne okolo dvanásteho roku života. Často býva postihnutý aj myokard. Postihnutie dýchacích svalov a ďalšie pridružené komplikácie spôsobujú zhoršovanie pľúcnych funkcií a vedú k respiračnému zlyhaniu. Pri neliečenom ochorení nastáva zvyčajne smrť okolo dvadsiateho roku života, najčastejšie v dôsledku kardiálnych a respiračných príčin. Pre rozvoj chronického respiračného zlyhávania býva potrebné pacientov s DMD nastaviť na liečbu podpornou ventiláciou.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

 
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 97 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 6

Perioperační ošetřovatelská péče
.. operačních sálů, bezpečný překlad operovaného pacienta a průběh jeho převozu na operační sál, příprava o.. .. pomocí antisepse a zarouškování, průběhu procesu bezpečnostním listem operovaného pacienta, o početní kon.. .. Chirurgická dezinfekce rukou   Vstup pacienta na operační sál, překlad, převoz Připravený video.. ..klíčová slova: péče, bezpečnost, pacient, perioperační sestra, zdravotnické po..

Súbor prezentácií z predmetu Ošetrovateľstvo
.. ktokoľvek – – 11. Ošetrovateľstvo - Bezpečnosť pacienta 14.6.2018 231.83 KB ktokoľvek – .. .. – 11. Ošetrovateľstvo - Bezpečnosť pacienta 14.6.2018 231.83 KB ktokoľvek – – .. ..klíčová slova: ako vedný odbor, úlohy a rola sestry, bezpečnosť pacienta, ošetrovateľská terminológia, kon.. ..klíčová slova: vedný odbor, úlohy a rola sestry, bezpečnosť pacienta, ošetrovateľská terminológia, konceptuálne mode..

Základy informačných technológií
.. komunikácie a výmeny informácií na Internete, Bezpečnosť a ochrana údajov - faktory ovplyvňujúce in.. ..klíčová slova: hardvér, softvér, počítačová sieť, informačná bezpečnosť..

MRI V DETSKEJ KARDIOLÓGII
.. Obrazové artefakty z kovových implantátov Bezpečnosť MRI Príprava pacienta pred MRI vyšetrením Se.. .. kovových implantátov Bezpečnosť MRI Príprava pacienta pred MRI vyšetrením Sedácia a monitoring pa..

Úvod do nemocničnej medicíny
.. a teda rizikoví (ohrození). Pre bezpečnosť pacientov je dôležitá profesionalita a do.. .. Bezpečná starostlivosť o chirurgického pacienta Základy bezpečného vyšetrenia pacienta s akú.. ..klíčová slova: zdravotnej starostlivosti, vyšetrenie pacienta..

Operační technika, základní výkony v neurochirurgii
.. metody), které pomáhají zvýšit radikalitu a bezpečnost resekčních v.. .. je věnována i problematice polohování a fixace pacienta před neurochirurgickým operačním výkonem. Souč..

Myopatie - vrozená muskulární dystrofie
.. specifikům onemocnění Myopatie III. (Kazuistika pacienta, délka 8:00) je zpracováno jako kazuistika p..

Hormonální léčba děložních myomů
.. tzv. pretreatment. Pokud se prokáže účinnost a bezpečnost nových kauzálních léků zejména v dlouhodobé terap..

Vyprázdňovanie moču a stolice
.. pacienta -poruchy a ťažkosti pri mikcii, patologické pr..

Vybrané kapitoly z infekčního lékařství a cestovní medicíny pro studenty nelékařských zdravotnických oborů
.. bariérová ošetřovatelská péče u infekčního pacienta a pacienta s vysoce nakažlivou chorobou, ..

Vybrané kapitoly z neurologie
.. extrapyramidového systému. Studenti uvidí pacienta po cévní mozkové příhodě, pacienta s lumbo..

Manažment bolesti v urgentnej medicíne
.. bolesti a patofyziológia bolesti Vyšetrenie pacienta a hodnotenie bolesti Možnost liečby bolesti .. ..klíčová slova: Vyšetrenie pacienta..

Multimediálna učebnica ošetrovateľských techník a zručností
..klíčová slova: zručnosti, príprava pacienta a pomôcok, bezpečnosť, implementácia, .. ..klíčová slova: techniky, ošetrovateľské zručnosti, príprava pacienta a pomôcok, bezpečnosť, implementácia, kom..

Hygienická starostlivosť
.. pacientov podľa celkového stavu, posudzovanie pacienta: Koža - farba kože, štruktúra kože, uniformita ko..

Molekulárně biologické a jiné testy používané v preventivním zubním lékařství
.. nález bude doplněn o zjištěné vlastnosti sliny pacienta a ze všech těchto informací vyvodí studenti dop..

Praktické návody pre diagnostiku a liečenie popálenín
.. v miestnych nemocniciach, alebo je nutné pacienta odoslať na špecializované liečenie do pop..

Detekce nádorových biomarkerů v molekulárně biologické laboratoři
.. nádorových onemocnění. Čtenář se seznámí s bezpečnostními zásadami práce v molekulárně biologických a g.. .. publikace M.Hajdúch: Bezpečnost práce v laboratoři M.Khoylou: Zpracování bio..

Filozofia a etika v ošetrovateľstve - súbor prezentácií
.. pacientov, informovanosti, vzťahu sestry a pacienta, etickým problémom na začiatku ľudského života ak.. .. – – 11. Problematika informavonosti pacienta 15.2.2016 327.11 KB ktokoľvek – – ..

Chirurgie štítné žlázy
.. chirurga zkušenost, trpělivost a pečlivost. Pro pacienta není příliš zatěžující, obávané jsou komplikace t..

Oxygenoterapia, inhalácie, termoterapia
.. podávanie kyslíka, aplikátory kyslíka, posúdenie pacienta, technika aplikácie kyslíka, chyby pri podávaní k..

Implantace venózního portu
.. venózního portu. Venózní port je pro pacienta bezpečné a pohodlné řešení nutnosti okamžitého a ..

Laparoskopická operace oboustranné tříselné kýly
.. dutiny břišní při laparoskopických výkonech. U pacienta s oboustrannou tříselnou kýlou je provedena tr..

Kazuistiky infekčních nemocí
.. názor porovná se skutečnou diagnózou a osudem pacienta. Každý případ je komentován a většina z nich je d..

Implantace venózního portu alternativním přístupem
.. port je pro pacienta bezpečné a pohodlné řešení nutnosti okamžitého a ..

Kompendium medicíny katastrof pre študentov medicíny
.. života spoločnosti odhaľujú, aký veľký význam má bezpečnostná gramotnosť o.. ..Bezpečnosť občana a bezpečnosť komunity je garantovaná rez..

Základy anesteziologie
.. komplexní péči o základní vitální funkce pacienta.. .. či invazivního sledování vitálních funkcí pacienta a z toho vyplývající schopnost vyhodnocení měř..

Morbus Crohn
.. a zobrazovací metody. K vyšetření pacienta se používají radiologické metody: irigografie a e..

Minimálně intervenční stomatologie
.. směrem k detailní diagnostice, poučení pacienta a zastavení další progrese onemocnění zubů a dásn..

Odběr krve
.. vyšetření. Stručně dokumentuje přípravu pacienta před odběrem a postup při odběru žilní krve. Je z..

Praktická cvičení z preventivní stomatologie
.. roli ve vzniku onemocnění zubů a dásní, naučit pacienta plak efektivně odstraňovat a nakonec p..

MEF strana 1
1
strana 2
2
strana 3
3
strana 4
4
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2019-11-17]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.9 [2014].