Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 15 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 2

Elektronově mikroskopický atlas tkání a orgánů (2. vydání)
..klíčová slova: mikroskopie, ultrastruktura, buňka, tkáně, h..

Obecná histologie
..klíčová slova: buňka, tkáň, tělní tek..

NK- a NKT-bunky - ich charakteristika, biologický a medicínsky význam
.. aj v týmuse. Morfologicky sa NK-aktivita spája s bunkami, ktoré označujeme ako veľké granulárne lymf.. .. – NK cells). Štandardne sa zaraďujú k bunkám nešpecifickej imunity i keď dne vieme, že pa..

TELEHEMATOLOGIE: společné řešení pro edukační obrazový archiv a vzdálené konzultace
..klíčová slova: telemedicína, likvor, buňka, kostní dřeň, he..

Ischemické poškodenie miechy v experimente
.. o svetelno-mikroskopické obrázky vývoja zmien v bunkách miechy a o návrhy na predchádzanie vzniku p..

Podtlakové uzatváranie rán – nové poznatky a možnosti aplikácie
.. terapia spočíva v aplikácii špongie s otvorenými bunkami na ranu, následnom krytí rany nepriedušnou fó..

Imunopatogenéza a imunoterapia sclerosis multiplex
.. expresiu adhezívnych molekúl na endotelových bunkách CNS, najmä VCAM-1, čo umožňuje adherenciu T-l..

Prezentácia antigénov
.. vyvolali, sa musia najprv opracovať v tzv. bunkách prezentujúcich antigén, nadviazať na pr.. .. prezentácie antigénu sa začína jeho pohltením bunkami, ktoré sa špecializujú na túto činnosť; označ..

T-lymfocyty a ich subpopulácie
.. sa nachádza v tkanivách, najmä medzi epitelovými bunkami epidermy a epitelovými bunkami .. .. sú principiálnymi bunkami špecifickej imunitnej odpovede. Predstavujú h..

Obecné základy kultivace buněk v tkáňové kultuře
.. jsou přehledně zpracovány základní operace s buňkami v optimálních kultivačních podmínkách, typy bun..

Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - II. část
.. třetí kapitola se zabývá antigen prezentujícími buňkami, mezi něž patří makrofágy, dendritické buňky, m..

Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - I.část
.. odpověď pouze při spolupráci B lymfocytů s TH buňkami. Čtvrtá kapitola charakterizuje receptory n..

Nekonvenčné T-lymfocyty
.. najčastejšie uvažujeme o B-, T-lymfocytoch a NK-bunkách. V rámci samotných T-lymfocytov berieme ešte do.. .. najčastejšie uvažujeme o B-, T-lymfocytoch a NK-bunkách. V rámci samotných T-lymfocytov berieme ešte do..

Akútna lymfoblastová leukémia u pacientky s Ph pozitívnym chromozómom
.. membránových a cytoplazmatických antigénov na bunkách rôznych typov ALL. Proliferácia blastov sa v..

Primomanifestácia pernicióznej anémie formou rozvoja sekundárneho infarktu myokardu
.. factor, IF), autoprotilátky proti parietálnym bunkám sliznice žalúdka boli negatívne. Okrem su..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2019-10-22]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.9 [2014].