Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 12 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 3

Stres a adaptácia
.. výrazný pokrok v štúdiu mechanizmov stresovej reakcie. Podrobne boli popísané dráhy, podieľajúce sa na ..

Vyšetření moči
..Chemické vyšetření moči a močového sedimentu patří k zákla..

Lekárska chémia - Návody a protokoly na praktické cvičenia
.. od koncentrácie reagujúcich látok, posun chemickej rovnováhy, kontrolné otázky. Odmerná analýza -.. .. etanolu s KMnO4 v roztoku rozličným pH, farebné reakcie fenolov, redukcia Fehlingovho činidla aldehydmi, .. ..klíčová slova: technika, kyseliny, zásady, chemické reakcie, odmerná analýza, spektrofotometria, f.. ..klíčová slova: technika, kyseliny, zásady, chemické reakcie, odmerná analýza, spektrofotometria, f..

Problematika alergických stavov a imunológie
.. Z histórie alergológie. Imunopatologické reakcie. Mediátory anafylaxie. Alergické choroby - d..

Infúzioterapia a transfúzioterapia
.. pri aplikácii transfúzneho lieku, potransfúzne reakcie..

Vyšetření moče diagnostickými proužky
..Chemické vyšetření moče, založené na důkazu tzv. patolo..

Preendodontická dostavba z kompozitního materiálu
.. endodontického ošetření je mechanické a chemické vyčištění systému kořenových kanálků zubu a jeho ..

Stavba atomu - elektronový obal
.. základu chemie prvků. Vysvětluje fyzikální a chemické dopady řešení Schrödingerovy rovnice, pojmy jako ..

Automatická analýza moči
.. linka chemického a mikroskopického vyšetření moče. Výukové video.. .. Arkray Aution MAX je přístroj pro automatické chemické vyšetření moče pomocí diagnostických proužků. 1 m..

Odber a odosielanie biologického materiálu
.. KABAVETTE), odber krvi otvoreným systémom, biochemické vyšetrenie krvi, hematologické vyšetrenia krvi, o..

Vybrané kapitoly z popáleninové medicíny
.. integrity kožního krytu – elektrotrauma, chemické trauma, chladové trauma. Prostor je věnován také ..

NK- a NKT-bunky - ich charakteristika, biologický a medicínsky význam
.. bunky a to buď priamo alebo prostredníctvom ADCC-reakcie.    Ďalšia skupina buniek s n..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2019-12-12]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.9 [2014].