Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 9

Onkogynekologie III - Zhoubné nádory ovária
.. a mortalita, diagnostika, operační léčba a chemoterapie. Doplněna je i léčba relapsů a neepitelových nádo.. ..klíčová slova: adjuvantní, germinom, karcinom vaječníku, chemoterapie, relaps, germinální nádory ov..

Metastatický kolorektální karcinom - Onkologická indikační komise
.. komisí. Při využití nejmodernějších režimů chemoterapie v kombinaci s cílenou léčbou přesahuje medián pře.. ..klíčová slova: chemoterapie, cílená léčba, metastatický kolorektální karcin..

DIOS - Dose Intensity as Oncology Standard
.. významem sledování intenzity dávky protinádorové chemoterapie. Dalším cílem bylo zpracovaní plně elektronické v.. .. a nástroje týkající se problematiky toxicity chemoterapie. V současné době databáze obsahuje na 200 def.. ..klíčová slova: chemoterapie, chemoterapeutické režimy, digitální knihovna, in..

Klinická onkologie pro mediky: solidní nádory a nádory dětského věku
..klíčová slova: markery, TNM klasifikace, léčebná odpověď, chemoterapie, cílená onkologická léčba, imunoterapie, horm..

Orálna mukozitída pri liečbe akútnej lymfoblastovej leukémie
.. U detí s leukémiou je častým nežiadúcim účinkom chemoterapie. Negatívne ovplyvňuje priebeh liečby a ko.. .. leukémiu, niekoľko dní po začatí nového cyklu chemoterapie poukázaný na konziliárne vyšetrenie pre bolesti v..

Totální laparoskopická hysterektomie pro karcinom děložního těla
.. může být indikována adjuvantně či paliativně chemoterapie, radioterapie, konkomitantní chemoradioterapie ..

Onkologické ochorenia v detskom veku
.. liečbe, vrátane chirurgickej liečby, chemoterapie a rádioterapie vyliečiť viac ako 75 % pacientov s..

Akútna lymfoblastová leukémia u pacientky s Ph pozitívnym chromozómom
.. a indukcia komplikácie počas indukčnej chemoterapie: kolapsový stav s úrazom hlavy (24.12.), CT n..

Atelektáza pravého pľúcneho krídla na podklade bronchogénneho karcinómu
.. bol prepustený s plánom podávania ďalšej línie chemoterapie. Pri následnej hospitalizácii u nás o necelé 3 tý..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2019-11-15]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.9 [2014].