Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 2
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 4 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 3

Onkogynekologie III - Zhoubné nádory ovária
.. a mortalita, diagnostika, operační léčba a chemoterapie. Doplněna je i léčba relapsů a neepitelových nádo.. ..klíčová slova: adjuvantní, germinom, karcinom vaječníku, chemoterapie, relaps, germinální nádory ov..

Metastatický kolorektální karcinom - Onkologická indikační komise
.. komisí. Při využití nejmodernějších režimů chemoterapie v kombinaci s cílenou léčbou přesahuje medián pře.. ..klíčová slova: chemoterapie, cílená léčba, metastatický kolorektální karcin..

DIOS - Dose Intensity as Oncology Standard
.. významem sledování intenzity dávky protinádorové chemoterapie. Dalším cílem bylo zpracovaní plně elektronické v.. .. a nástroje týkající se problematiky toxicity chemoterapie. V současné době databáze obsahuje na 200 def.. ..klíčová slova: chemoterapie, chemoterapeutické režimy, digitální knihovna, in..

Klinická onkologie pro mediky: solidní nádory a nádory dětského věku
..klíčová slova: markery, TNM klasifikace, léčebná odpověď, chemoterapie, cílená onkologická léčba, imunoterapie, horm..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2017-10-19]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.9 [2014].