Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 27 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 7

Ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s vybranými ochoreniami dýchacieho systému
.. – bronchiálna astma, chronická obštrukčná choroba pľúc, pľúcna tuberkulóza a pneumónia. Uvedená je .. ..klíčová slova: astma, chronická obštrukčná choroba pľúc, pľúcna tuberkulóza, pneumónia, diagn..

Český národní hemofilický program: vzdělávací síť hemofilických center
..klíčová slova: von Willebrandova choroba, vrozené krvácivé stavy, vzdělávací síť, Český ná..

Behaviorální metody v neuropsychofarmakologii
..klíčová slova: deprese, schizofrenie, Parkinsonova choroba, chování, potkan, m..

Aktuálna problematika infekčných ochorení
.. Nové infekcie dýchacích ciest - Legionárska choroba, SARS, Vtáčia c..

Vybrané kapitoly z neurologie
.. sítě MEFANET Kazuistika - Parkinsonova choroba | 8.3.2017 uživatel vzdělávací sítě MEFANET Praco..

Příklady uplatnění moderních forem léčby v dětské ortopedii
..klíčová slova: Ponsetiho terapie, sádrové obvazy, Perthesova choroba, pánevní osteotomie, Salter, S..

Imunopatogenéza a imunoterapia sclerosis multiplex
.. multiplex je autoimunitná choroba, pri ktorej dochádza k deštrukcii myelínových oba.. .. multiplex (SM) je autoimunitná choroba, pri ktorej dochádza k deštrukcii myelínových oba..

Nervus vagus
..klíčová slova: vagus, choroba..

Praktické návody pre diagnostiku a liečenie popálenín
.. Transport popáleninových úrazov Popáleninová choroba Starostlivosť o pacienta v neodkladnom ..

Aortokoronárny bypass
.. elektrokardioverzia; ICHS – ischemická choroba srdca; LCA – ľavá koronárna artéria; LIMA &.. ..klíčová slova: choroba srdca, aortokoronárny ..

Imunopatogenéza a imunoterapia ulceróznej kolitídy
.. choroba (CD - Crohn disease) a ulcerózna kolitída (UC - u.. .. choroba a ulcerózna kolitída patria k chronickým zá..

Vyšetrovacie metódy v osteológii
.. zlomeninu. Osteoporóza je nielen rozšírená choroba, ale má aj závažné následky - úmrtie a drama..

Manažment ochorenia sinus pilonidalis
.. tkanivo. Ochorenie sa nazýva aj Jeepova choroba, podľa auta typu jeep. Je pomenované po a.. ..klíčová slova: pilonidalis, Jeepova choroba, sinus pilonidalis, Jeepova..

STEMI zadnej steny
.. 0. ACD: dif. AS zmeny do 50%. Záver: Koronárna choroba srdca - 2 cievne postihnutie Intervencia: Názov ..

Atelektáza pravého pľúcneho krídla na podklade bronchogénneho karcinómu
.. Osobná anamnéza: Chronická obštrukčná choroba pľúc GOLD C (III). Artériová hypertenzia. Stav po..

Pitva oka - stáže z oftalmológie - 1.časť
.. korekcie lámavých chýb oka. Glaukómová choroba - rizikové faktory, diagnostika a rozdelenie ..

Vybrané kapitoly z dětské chirurgie
.. tlustého střeva, Laddův syndrom, Hirschsprungova choroba, anorektální malformace (atrézie anu). Syndrom tý..

Konstriktívna perikarditída, reoperácia
.. interatriálne septum; ICHS – ischemická choroba srdca; IVS – interventrikulárne septum; LA ..

Autoimunitná hepatitída
.. sklerotizujúca cholangiitída - Wilsonova choroba - Hemochromatóza Zobrazovacie metódy a k..

Hypoventilačný syndróm pri obezite
.. Osobná anamnéza: chronická obštrukčná choroba pľúc, hypoventilačný syndróm pri obezite, obšt..

Nekonvenčné T-lymfocyty
.. diferenciácie v týmuse vzniká imunoproliferačná choroba viazaná na pohlavie (X-linked ..

Eustachova trubice a pneumatický systém spánkové kosti
.. či chronické, patří k nejčastěji se vyskytujícím chorobám především v dětském věku, ale zároveň není nevýz..

Zobrazovací diagnostika hrudníku
.. a patologické změny na snímku hrudníku při chorobách plic, pleury, hrudní stěny a srdce. Prezentace ..

Diagnostika karcinomu prsu
.. diagnostickými zobrazovacími metodami při chorobách prsu se zaměřením na zjišťování časných stádií ..

NK- a NKT-bunky - ich charakteristika, biologický a medicínsky význam
.. procesoch pri neinfekčných zápalových chorobách čreva (m. Crohn, ulcerózna kolitída). Pr..

NEFROLÓGIA pre študentov lekárskych fakúlt
.. a chronického poškodenia obličiek pri primárnych chorobách obličiek alebo v dôsledku rôznych pa..

Základné princípy diagnostiky a liečby autoimunitných chorôb
.. zaberajú tretiu priečku hneď za srdcovo-cievnymi chorobami a malignitami). Autoimunitný proces – ..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2019-11-19]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.9 [2014].