Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...




VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 1

Chirurgická léčba chronické pankreatitidy

Chirurgická léčba chronické pankreatitidy

Chronický zánět slinivky břišní je onemocnění postihující populaci ve stále se zvyšující incidenci, jedná se o fibroproduktivní zánět postihující i okolí slinivky, z něhož plynou významné stenosy žlučovodů a výtokové části žaludku a duodena a v neposlední řadě i bolesti. Léčí ji gastroenterolog, pankreatolog, těžká bolest, stenosy a nemožnost odlišení od nádoru je indikací k chirurgickému výkonu.

 
autor: Jan Šváb | 1.LF UK | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Podklady k přednáškám, Ozvučené přednášky | klíčová slova: chronická pankreatitis, historie, diagnostika, léčba | příloh: 1 | zobrazeno: 8663x | publikováno: 13.12.2006 | poslední úpravy: 27.4.2012




VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 40 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 4

Edukácia a kompliancia pacienta s chronickým ochorením so zameraním na bronchiálnu astmu
..klíčová slova: chronické ochorenie, bronchiálna astma, legislatívne a.. ..klíčová slova: ochorenie, bronchiálna astma, legislatívne aspekty, právo n..

Choroby gingív
..  gingivitídy ako akútne a chronické.. .. 5.43 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Chronické klinické formy gingivitíd 18.12.2009 9 MB p..

Tubulointersticiální nefritidy
.. obraz i léčbu. Postupně jsou probrány akutní i chronické TIN, bakteriální a hypersensitivní TIN, an..

Infekce v gynekologii a porodnictví - Pánevní zánětlivá nemoc
.. vzniku neplodnosti, mimoděložního těhotenství, chronické pánevní bolesti a j..

Rizikové faktory vzniku kardiovaskulárnych ochorení
..klíčová slova: Chronické neinfekčné ochorenia. Kardiovaskulárne oc..

Sprievodca všeobecného lekára Hematoonkologickými ochoreniami
.. hematoonkologické ochorenie v rannom štádiu často nie je jednoduché. Kým pri .. .. Klinický obraz Diagnostikovať hematoonkologické ochorenie v rannom štádiu často nie je jednoduché. Kým pri ..

Onkologické ochorenia v detskom veku
.. a liečbu. Každoročne ochorie na onkologické ochorenie približne 150 z 1 000 000 detí a mladých vo veku ..

Eustachova trubice a pneumatický systém spánkové kosti
.. systému spánkové kosti, ať už akutní či chronické, patří k nejčastěji se vyskytujícím chorobám před..

Ošetrovanie chronických rán
.. rán je obsahovo zameraná na problematiku preväzu chronickej rany. Poukazuje na jednotlivé kroky pracovného p.. .. vzdelávania - Ošetrovateľská starostlivosť o chronické rany [PSV-OChR] Pracoviská: Ústav o..

NEFROLÓGIA pre študentov lekárskych fakúlt
.. prevenciou, diagnostikou a liečbou akútneho a chronického poškodenia obličiek pri primárnych chorobách ob.. .. nefropatia Akútne zlyhanie obličiek Chronické zlyhanie obličiek Eliminačné metódy Tra..

Diferenciálna diagnostika opuchov v detskom veku
.. edému môže skrývať aj závažné životohrozujúce ochorenie..

Infekčné komplikácie onkologických pacientov
.. bunkovú aj humorálnu zložku. Samotné nádorové ochorenie je faktor znižujúci imunitu jedinca a pridaním ďa..

Syndróm nepokojných nôh
.. liečiteľné, ale výrazne poddiagnostikované ochorenie. Pacienti so SNN trpia neznesiteľným nutkaním k p..

Nastavenie liečby domácou umelou pľúcnou ventiláciou u pacienta s Duchennovou svalovou dystrofiou
.. kardiálnych a respiračných príčin. Pre rozvoj chronického respiračného zlyhávania býva potrebné paci.. .. (Duchenne muscular dystrophy - DMD) je dedičné ochorenie s viazanosťou na X chromozóm. Dochádza k mutácii .. .. a ftizeológie Súvisiace články: Chronické respiračné zlyhanie na podklade k.. .. Terajšie ochorenie: 20-ročný študent s Duchennovou svalovou dy..

Roztroušená skleróza - diagnostika, léčba, diferenciální diagnostika
.. Roztroušená skleróza mozkomíšní (RS) je chronické, zánětlivé, demyelinizační onemocnění centrá..

Pleuropneumónia
.. svetovej mortality sa podieľa vplyv pneumónie na chronické ochorenia, narastajúci vek populácie a faktory v.. .. najčastejšou príčinou úmrtí na infekčné ochorenie na svete. V roku 2013 štúdia Global Burden of D.. .. Terajšie ochorenie: 48-ročná pacienta bola odoslaná obvodným lek..

Stres a adaptácia
.. allostatického preťaženia. Zistilo sa, že aj keď chronické pôsobenie stresorov zväčša priamo nevyvoláva vzni..

Autoimunitná hepatitída
.. hepatitídy sú chronické hepatitídy spojené s hypergamaglobulinémiou a pr.. .. postmedikamentózna toxická hepatitída na pozadí chronickej doteraz bližšie nešpecifikovanej hepatopatie. Ch.. .. niekedy až fulminantný. Vo väčšine prípadov je ochorenie diagnostikované až v chronickom štádiu, často náh..

eOtorinolaryngologie
.. Anatomie pro FES 15.3 Závratě 15.4 Chronické rinosinusitidy 15.5 HRCT anatomie..

Diferenciální diagnostika změn ST-T úseku na EKG
.. EKG jsou většinou spojovány s projevy akutní či chronické formy ischemické choroby srdeční. Diferenciální d..

Vyšetrovacie metódy v osteológii
.. Osteoporóza – definícia Osteoporóza je ochorenie látkovej výmeny kostného tkaniva, ktorá sa pre..

Ruptúra aneuryzmy artérie hepatiky
.. artérie hepatiky je zriedkavé ochorenie, s 14 % výskytom možnej ruptúry a 40 % mo.. .. mesenterica superior. Na pankrease boli známky chronickej pankreatitídy s podozrením na tumor hlavy p.. .. arteria hepatica je raritné, ale o to vážnejšie ochorenie. Toto cievne postihnutie si vyžaduje preventívne ..

Základy plastickej chirurgie
.. stav po ablačných operáciách pre onkologické ochorenie alebo vrodené defekty. Ku strate funkcie tkanív d..

STEMI zadnej steny
.. Artériovú hypertenziu, DM, CMP, vredy GD, IM, ochorenie ŠŽ, operácie v minulosti neguje. SA, NA: dô..

Srdcová tamponáda u pacientky s metastatickým postihnutím srdca
.. tracheostómiu, možná len posunkami. Terajšie ochorenie: 2 dni trvajúce bolesti na hrudníku, dýchavica a ..

Infekčná endokarditída trikuspidálnej chlopne u intravenózneho narkomana
.. infekčných endokarditíd na akútne, subakútne a chronické už nepostačuje, je nevyhnutné rozlišovať aj na zá.. .. býval v byte s manželkou a 3 deťmi. Terajšie ochorenie: Úvodne bol cestou RZP privezený na centrálne pr..

Manažment ochorenia sinus pilonidalis
.. Obsahom cysty sú chlpy a granulačné tkanivo. Ochorenie sa nazýva aj Jeepova choroba, podľa auta typu j..

Diabetes mellitus asociovaný s cystickou fibrózou
.. letálne, autozomálne recesívne, multiorgánové ochorenie v Indoeurópskej populácii. Priemerný vek pr..

Náhrada ascendentnej aorty pre aneuryzmu ascendentnej aorty a plastika bikuspidálnej aortálnej chlopne pre kombinovanú chybu
.. 47-ročný muž OA: dlhodobo neliečený na žiadne ochorenie, sledovaný pre aneuryzmu ascendentnej aorty RA: ..

Plastika mitrálnej chlopne pre M. Barlow (s regurgitáciou) s peroperačným SAM (prolaps predného cípu mitrálnej chlopne do výtokového traktu ľavej komory)
.. 26-ročný muž OA: doteraz neliečený pre žiadne ochorenie, operácie neguje RA: otec liečený pre arteriálnu ..

MEF strana 1
1
strana 2
2
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2019-11-19]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.9 [2014].