Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 18

Základy biologické psychiatrie
.. na signální cesty ovlivňované duševními poruchami a psychofarmaky. Následují témata vztažená k ne.. ..klíčová slova: psychoaktivní látky, schizofrenie, depresivní.. ..klíčová slova: psychoaktivní látky, schizofrenie, depresivní porucha..

Funkční testy u normotezního hydrocefalu
.. u necelé poloviny pacientů. Hlavním příznakem je porucha chůze. Diferenciální diagnostika je obtížná, prot.. .. u necelé poloviny pacientů. Hlavním příznakem je porucha chůze. Diferenciální diagnostika je obtížná, prot..

Neurologické vyšetření norma
.. syndrom + konfabulace, Mrákotné stavy – porucha temporálního laloku, Vyšší mozkové funkce (ment..

Sexualita u nemocných s psychickými poruchami
.. text “Sexualita u nemocných s psychickými poruchami“ obsahuje základní informace o s.. .. [?] Licence Sexualita u nemocných s psychickými poruchami | 18.12.2008 přístup řízen na externím úlož.. ..klíčová slova: porucha, diagnostika, psychofarmaka, sexuální dysfunkce, ..

Vybrané kapitoly z psychiatrie pro zubní lékařství
..klíčová slova: porucha, diagnostika, etiopatogeneze, psychofarmaka,..

Psychiatrické vyšetření
..klíčová slova: vyšetření, bipolární afektivní porucha, psychiatrická ..

Schizofrénia
.. medzi najzávažnejšie psychické poruchy. Je to porucha psychotická (TP1) a podľa klasickej etiologickej ..

Transnazální exstirpace adenomu hypofýzy
.. na chiasma opticum, kdy bývá typickým nálezem porucha zraku charakteru bitemporální hemianopsie. K o..

Základy obecné neurologie pro studenty bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence
..klíčová slova: motorický systém, paréza, senzitivní systém, porucha vědomí, smrt mozku, reflex, ř..

Základné princípy diagnostiky a liečby autoimunitných chorôb
.. nárast chorôb, ktorých podkladom je práve porucha fungovania imunitného systému – nie však v ..

Klinický obraz dentinogenesis imperfecta
.. imperfecta (DI) je geneticky podmienená porucha vývoja tkanív zuba mezenchymálneho pôvodu. Môže í.. .. imperfecta (DI) je autozomálne dominantná porucha vývoja zubov charakterizovaná poškodením tkanív m..

Diabetes mellitus asociovaný s cystickou fibrózou
.. 78, difúzna kapacita pľúc: 73% n.h. ľahká porucha prenosu plynov. HRCT pľúc (Obrázok 1) do..

Náhrada aortálnej chlopne, plastika trikuspidálnej chlopne
.. bez reg. porúch kinetiky, diastol. dysfunkcia- porucha relaxácie. LA normal. veľkosti, MR 1+, k..

Multimediální výukový atlas poruch řeči a příbuzných kognitivních funkcí
..klíčová slova: porucha řeči, kognitivní fu..

Nastavenie liečby domácou umelou pľúcnou ventiláciou u pacienta s Duchennovou svalovou dystrofiou
.. spojivovým tkanivom. Svalová degenerácia vedie k poruchám hybnosti a strate schopnosti chôdze zvyčajne o.. .. ťažká „reštrikčná“ ventilačná porucha – na základe FVC a FEV1, ..

Hypoventilačný syndróm pri obezite
.. 7 bodov Spirometria: reštrikčná ventilačná porucha ľahkého stupňa (Obrázok 1) - nekonzistentná s chr..

Atelektáza pravého pľúcneho krídla na podklade bronchogénneho karcinómu
.. Funkčné vyšetrenie pľúc: obštrukčná ventilačná porucha stredne ťažkého stupňa (FEV1 = 1,54 l, tj. 48% ná..

Primomanifestácia pernicióznej anémie formou rozvoja sekundárneho infarktu myokardu
.. presahujú veľkosť 96 fl. Príčinou tohto stavu je porucha syntézy DNA v neprítomnosti stavebných prvkov ak..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2019-10-21]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.9 [2014].