Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 5

Biostatistika
.. přednášek povinně volitelného kurzu „Biostatistika“. Dané přednášky se zabývají problematikou .. .. – Přednáška z PVK „Biostatistika“ - Deskriptivní statistické metody I | 13.12.2009 395.48 KB .. .. citlivé [?] Licence Přednáška z PVK „Biostatistika“ - Statistické postupy | 13.12.2009 2.19 MB re.. ..klíčová slova: statistika,..

Medicína založená na důkazu
.. MODUL 3B Meta-analýza z pohledu statistika .. .. 90.15 KB kdokoli – Metaanalýza z pohledu statistika | 7.4.2016 363.82 KB kdokoli – Otitis..

Analýza dat pro Neurovědy
..klíčová slova: dat, statistika, testování hypotéz, medicínská data, obrazová dat..

Základy biostatistiky
.. Vlastnosti, přesnost a chyby měření Popisná statistika Pravděpodobnost Induktivní statistika Kurzy .. ..klíčová slova: biostatistika, induktivní statistika, deskriptivní statistika, pravděpodobnost, korelace, .. ..klíčová slova: E05.318.740.994, E05.318.740.275, biostatistika, induktivní statistika, deskriptivní statistika, ..

Zavedení technologie data miningu a analýzy dat genových expresních map do výuky
.. Základy analýzy dat – biostatistika jako předpoklad data-miningu 4.1.  Data a .. ..klíčová slova: mining, statistika, vícerozměrná analýza, velké datové soubory, data..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2019-10-21]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.9 [2014].