Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 5

Průkaz okultního krvácení, detekce krve ve stolici

Průkaz okultního krvácení, detekce krve ve stolici

Screening, jako úvodní metoda depistážních programů pro vyhledávání kolorektálních nádorů u asymptomatických jedinců, je nutno provádět testem, který splňuje stanovená kriteria. Depistážní programy jsou založeny na opakovaném stanovení v pravidelných intervalech jednoho až dvou let. V případě pozitivního výsledku testu musí následovat cílené gastroenterologické (endoskopické) vyšetření k objasnění příčiny pozitivity testu. Z těchto důvodů nelze pro screening použít testů imunochemických, které mají výrazně vyšší citlivost a poskytují 4 – 7 % falešnou pozitivitu. Zásadní otázkou pro použití testů detekce okultního krvácení je proto správná indikace tohoto stanovení.

 

detekce nádorových biomarkerů v molekulárně biologické laboratoři

Detekce nádorových biomarkerů v molekulárně biologické laboratoři

Kniha přehledným způsobem popisuje problematiku experimentálních postupů, používaných při detekci diagnostických a prediktivních biomarkerů nádorových onemocnění. Čtenář se seznámí s bezpečnostními zásadami práce v molekulárně biologických a genetických laboratořích, s teoretickými principy metod a důvody vyšetření stejně jako s kritickými body metod a standardními operačními protokoly, které jsou po řadu let aplikovány v laboratořích spoluautorů.
Vše je doplněno barevnou fotodokumentací pro pochopení jednotlivých metodik a seznamem literatury. Zajímavé informace a technické tipy zde nalezne nejen začínající vědecký pracovník, ale i zkušený experimentátor, pracující v oblasti molekulární biologie nádorů.
 

 
autor: Jiří Drábek | LF UP | disciplína: Laboratorní diagnostika | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: molekulárně biologické metody, detekce nádorových markerů | příloh: 1 | zobrazeno: 5786x | publikováno: 21.9.2012 | poslední úpravy: 26.10.2012

Screening KRCA-Stanovení Hb ve stolici

Screening KRCA-Stanovení Hb ve stolici

Stanovení Hb ve stolici na automatickém analyzátoru OC-Sensor Mikro. Edukační video sekvence o screeningu KRCA a detekci Hb ve stolici na automatickém analyzátoru OC-Senzor Mikro - Eiken.Testy okultního krvácení ve stolici - TOKS, resp. FOBT (Fecal Occult Blood Test) jsou základním skreeningovým testem pro vyhledávání osob s nádorovým onemocněním tlustého střeva, především kolorektálním karcinomem (KRCA). V České republice je definován národní screeningový program pro KRCA a mnoho let byl používán test s guajakovou pryskyřicí - Haemoccult, který však vykazuje velmi nízkou citlivost - do 30% - a falešnou reaktivitu v závislosti na dietě, vzhledem k tomu, že se jedná o chemickou detekci.

 
autor: Petr Kocna | 1.LF UK | disciplína: Gastroenterologie, hepatologie, Laboratorní diagnostika | kategorie: Výukové video | klíčová slova: imunochemicky test, analyzátor, karcinom, střevo | příloh: 1 | zobrazeno: 4251x | publikováno: 17.12.2012 | poslední úpravy: 19.2.2013

Odběr krve

Odběr krve

Videozáznam je určen pro doplnění výuky v biomedicínských oborech a zabývá se popisem postupů při odběru a zpracování krve pro klinicko-biochemické vyšetření. Stručně dokumentuje přípravu pacienta před odběrem a postup při odběru žilní krve. Je zdůrazněno použití uzavřeného odběrového systému. Dále je zmíněn transport a uchování vzorků, postupy při odběru plazmy a séra, získání a zpracování kapilární krve. Vytvořeno za podpory FRVŠ, projekt 443-F3.

 
autor: Eva Táborská, Hana Bochořáková, Hana Paulová, Josef Tomandl, Jaroslav Winkler | LF MU | disciplína: Lékařská chemie a biochemie, Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: krev, odběr krve | příloh: 1 | zobrazeno: 21088x | publikováno: 2.5.2006 | poslední úpravy: 23.3.2012

Analyzátor na stanovení glykémie z kapilární krve SuperG2

Analyzátor na stanovení glykémie z kapilární krve SuperG2

Výukové video o automatických biochemických analyzátorech vzniklo ve spolupráci OKBH FN Brno, Biochemického ústavu a Centra výpočetní techniky LF MU v Brně. Je opatřeno mluveným komentářem jednak v rámci statického popisu jednotlivých součástí analyzátorů , jednak komentářem provázejícím ukázky funkce. Je zde popsán a při funkci ukázán jednoúčelový analyzátor na stanovení glykémie z kapilární krve SuperG2, délka videa 2 min.

 
autor: Milan Dastych, Jaroslav Winkler | LF MU | disciplína: Lékařská chemie a biochemie, Patologie a soudní lékařství | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: automatizace, klinická biochemie, analyzátor, SuprG2 | příloh: 1 | zobrazeno: 7482x | publikováno: 10.11.2005 | poslední úpravy: 27.10.2011
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 21

Dechový test s močovinou značenou uhlíkem 13C ( 13C-UBT)
.... .. (50-100 mg), podání roztoku kyseliny citróno nebo přírodního pomerančového džusu a časovém int.. .. články: Průkaz okultního krvácení, detekce krve ve.. .. články: Průkaz okultního krvácení, detekce krve ve.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citli [?] Licence Test helicobacter pylori |.. .. Průkaz okultního krvácení, detekce krve ve stolici..

Vybrané kapitoly z miniinvazivní chirurgie formou videozáznamů
.. publikace a autorská .. .. chirurgie. Podrobněji se zaobírá problematikou detekce sentinelové uzliny u karcinomu prsu, detekce .. .. se zaobírá problematikou detekce sentinelo uzliny u karcinomu prsu, detekce sentinelové .. .. výukovém filmu Detekce sentinelové uzliny u karcinomu prsu jsou .. ..Ve výukovém filmu Detekce sentinelové uzliny u ka.. ..klíčová slova: sentinelo uzliny, karcinom prsu, karcinom rekta,..

Laboratorní diagnostika v gastroenterologii, kurz-kazuistiky-přednášky a test
.. weby~sekce-weby#E-learningové .. .. a Kolorektální karcinom - screening a detekce okultního krvácení. Samostatnou prezentací je str.. .. do několika částí. Čtyři ozvučené - namluvené přednášky zahrnující rovněž kazuistiky jsou zam.. .. pylori a Kvantitativní analýze hemoglobinu ve stolici - pro screening kolorektálních nádorů. Nabídka je.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citli [?] Licence 1. Helicobacter pylori, 8 minutová .. .. Kvantitativní test okultního krvácení ve stolici | 28.1.2013 kdokoli – Test helicobacter..

Nukleární medicína v onkologii
.. endoskopických metod, cytologické diagnostiky a detekce nádorových markerů poněkud změnil roli nukleární .. ..vel Koranda~autori.php?tid=26#Miroslav.. .. zájmu klinických onkologů se posunulo od pouhé detekce nádorů ke zjištění jejich charakteristiky. Zatí.. .. kdy se radioaktivní indikátor hromadí v nádoro tkáni ve vyšší koncentraci než v okolní tkáni. Ta..

Nukleární medicína v detekci zánětů
..Detekce a určení lokalizace zánětlivého ložiska v organ.. .. a určení lokalizace zánětliho ložiska v organizmu je významným diagnostickým .. ..vel Koranda~autori.php?tid=26#Miroslav.. .. metody  Výběr metody scintigrafické detekce zánětu v závislosti na charakteru a lokalizaci zá.. .. 99mTc-nanokoloid, 99mTc-liposomy  Kovo ionty - 67Ga  Leukocyty značené r..

Postup při provádění sternální punkce
.. získání dostatečného množství aspirátu dřeňové krve. Přístup sternální punkce je nejčastěji v oblas.. .. je získání dostatečného množství aspirátu dřeňo krve. Přístup sternální punkce je nejčastěji v ob.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citli [?] Licence Postup při provádění sternální punkc..

Srpkovitá anémie a malárie
.. z obecné biologie a genetiky, tak z fyziologie krve.. .. anémii vůči smrtelné tropické malárii. Vystlení tohoto učebnicového příkladu heterozygotní v.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Li..

Odběr a zpracování kostní dřeně pro transplantaci krvetvorby
.. a zpracování kostní dřeně pro transplantaci krvetvorby, délka  videa 7 min. Video pojednává o.. .. a zpracování kostní dřeně pro transplantaci krvetvorby, délka  videa 7 min. Video pojednává o.. .. a zpracování kostní dřeně pro transplantaci krvetvorby | 7.4.2016 kdokoli – Pracoviště: I.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citli [?] Licence Odběr a zpracování kostní dřeně pro ..

Srdeční cyklus
.. materiál se skládá z texto části (viz níže) a animace. Textová část obsahu.. .. mechanické změny v srdci včetně směru toku krve, v pravé části je diagram, který obsahuje tla.. .. průběhu jednotlivých fází srdečního cyklu. V le části uvidíte mechanické změny v srdci včetně smě..

Molekulárně biologické a jiné testy používané v preventivním zubním lékařství
.. publikace a autorská .. .. pro bakteriální 16SrRNA (nejčastěji), a tedy detekce a kvantifikace orálních bakterií. Studenti si pr.. .. testy, které mohou být využívány v preventivním zubním lékařství. Mezi tyto testy se řadí .. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Li.. ..klíčová slova: vence, zubní kaz, parodontitida, bakterie, slina, ..

Automatizace v klinické biochemii
.. analyzátor na stanovení glykémie z kapilární krve SuperG2, automatický programovatelný autosampler .. .. video o automatických biochemických a.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citli [?] Licence Automatizace v klinické biochemii | ..

Základy anesteziologie
.. či jiných postupů zabývá znecitliním. V širším kontextu i léčbou bolesti. V souča.. .. i limitace. V případě nutnosti zajišťuje podání krve a krevních derivátů. V případě plánované větší kr.. .. toho vyplývající schopnost vyhodnocení měřených veličin. Musí rychle a především adekvátně reagov..

Metoda analýzy komet
.. pro svou dostupnost jsou používány buňky krve. Toto instruktážní video názorně ukazuje postupy .. .. buněk. K široce využívaným aplikacím kometo analýzy patří screening genotoxických látek, stan.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citli [?] Licence Metoda analýzy komet | 7.4.2016 ..

Chronický subdurální hematom – trepanace
.. mozku (starší pacienti) a poruchou srážlivosti krve (např. warfarinizovaní pacienti). Zpočátku vzn.. .. mozku (starší pacienti) a poruchou srážlivosti krve (např. warfarinizovaní pacienti). Zpočátku vzn.. .. Vybíhal~autor-43138-vaclav-vybihal#Pavel Fadrus, Marek Sova, Martin.. .. mozku (starší pacienti) a poruchou srážlivosti krve (např. warfarinizovaní pacienti). Zpočátku vzn.. .. video se týká trepanace u chronického su..

Návody k praktickým cvičením z biochemie
.. cvičení z biochemie. Jedná se o návody připravené pedagogy LF MU, a to v rámci jejich zapojení do.. .. uživatel vzdělávací sítě MEFANET – Průkaz krve a krevního barviva v moči.pdf | 6.11.2009 1.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Li..

Vnitřní lékařství pro bakalářské studium ošetřovatelství - cyklus 25 přednášek
.. 175 KB registrovaný uživatel – Nemoci krve | 11.1.2006 841 KB registrovaný uživatel – .. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Li..

Distální femoro-popliteální bypass cévní protézou Omniflow
.. revaskularizaci končetiny nemá kvalitní velkou safénu, která je stále považovaná za nejl.. .. stehu bylo třeba z protézy zpětným tokem krve vypudit vzduch. Kontrolní peroperační an.. .. femoro-popliteální tepennou rekonstrukci. Velká saféna jako autologní žilní štěp však byla spo..

Současný pohled na patogenezi spinocelulárního karcinomu dutiny ústní
.. publikace a autorská .. .. a jeho metastazování. Zvláštní kapitola je nována p53, jeho struktuře, funkci a významu pro n.. ..ver.. .. karcinomu umožnil pokrok v technologiích detekce a mapování DNA sekvencí, rozvoj možností analýzy .. .. k významnému vlivu socio-ekonomického postavení v predikci prognózy těchto nádorů je nutno před..

TELEHEMATOLOGIE: společné řešení pro edukační obrazový archiv a vzdálené konzultace
.. Telehematologie zahrnuje vznik a využití weboho archivu snímků a k němu připojených tele.. .. archivu zahrnuje: ukázky odběru periferní krve ukázky odběrů kostní dřeně (punkce, biopsie) .. .. atlasu tvoří stromová struktura, kde jednotli větve představují diagnózy dle klasifikace WHO s ..

Cytogenetika - stanovení karyotypu
.. podezření na přítomnost vrozené chromosomo aberace (VCA), patologické chromosomové změny v k.. .. Ph.D. Při stanovení karyotypu z periferní krve je prováděna analýza chromosomů jednotlivých T-l.. .. Mgr. Hanáková Marta, Krmelová Pavla, Badalcová Iveta, Králová Monika, DiS., RNDr. Unucková Markéta, .. ..klíčová slova: chromosomy, periferní krev, T – lymfocyty, stelný mikroskop, prenatální vyšetření karyotypu, p..

Imunopatogenéza a imunoterapia ulceróznej kolitídy
.... .. disease) a ulcerózna kolitída (UC - ulcerative colitis) patria k chronickým zápalovým chorobám č.. .. – IBD). Ulcerózna kolitída (UC - ulcerative colitis) začína ako zápal rekta, ktorý postupuje .. .. dá presvedčiť sledovaním hladiny kalprotektínu v stolici; ak hladiny klesajú, tak takíto pacienti sa do r..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2019-11-17]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.9 [2014].