Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 4
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 13 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 6

Perorální antidiabetika a jiné látky s hypoglykemizujícím účinkem používané k terapii diabetu mellitu 2. typu
..Diabetes mellitus 2. typu patří mezi nejčastější metab.. .. mellitus 2. typu patří mezi nejčastější metabolická onemoc..

Urgentná medicína pre medikov
.. arytmie v prednemocničnej starostlivosti Diabetes mellitus a jeho životohrozujúce komplikácie An.. .. v prednemocničnej starostlivosti Diabetes mellitus a jeho životohrozujúce komplikácie Anafylaxia .. ..klíčová slova: medicína, šok, anafylaxia, diabetes.. ..klíčová slova: medicína, šok, anafylaxia, diabetes mellitus..

Aortocoronary bypass
.. 58-year-old man PA: Diabetes mellitus (treated for 25 years), hypoglycaemic.. .. 58-year-old man PA: Diabetes mellitus (treated for 25 years), hypoglycaemic coma in..

Aortic valve replacement because of aortic valve stenosis, repair of tricuspid valve because of regurgitation
.. 76-years-old women PA: arterial hypertension, diabetes mellitus, no other diseases FA: no hereditary.. .. women PA: arterial hypertension, diabetes mellitus, no other diseases FA: no hereditary diseases in..

Aortokoronárny bypass
.. 58-ročný muž OA: Diabetes mellitus (v liečbe 25rokov), stav po .. .. 58-ročný muž OA: Diabetes mellitus (v liečbe 25rokov), stav po hypoglykemickej ..

Sekundární glomerulopatie
.. při systémovém onemocnění, jako je např. diabetes nebo SLE. Výklad zahrnuje diabetickou ..

Lékařská chemie, biochemie a molekulární biologie. Praktická cvičení I a II.
.. zdravotních problémů velké části populace (např. diabetes mellitus, infarkt myokardu, aterosklerosa)... .. problémů velké části populace (např. diabetes mellitus, infarkt myokardu, aterosklerosa). Studentům ..

Mitral valve reconstruction because of Barlow's disease with mitral insufficiency, perioperative SAM (systolic anterior motion)
.. of arterial hypertension, mother treatment diabetes mellitus PA: no drug history AA: ibuprofen.. .. arterial hypertension, mother treatment diabetes mellitus PA: no drug history AA: ibuprofen (oedema) DA:..

Náhrada aortálnej chlopne, plastika trikuspidálnej chlopne
.. regurgitácia 2-3 Arteriálna hypertenzia Diabetes mellitus Terapia a záver: Stratégia liečby: Pa.. .. regurgitácia 2-3 Arteriálna hypertenzia Diabetes mellitus Terapia a záver: Stratégia liečby: Pacientka pr..

Plastika mitrálnej chlopne pre M. Barlow (s regurgitáciou) s peroperačným SAM (prolaps predného cípu mitrálnej chlopne do výtokového traktu ľavej komory)
.. otec liečený pre arteriálnu hypertenziu, matka diabetes mellitus LA: sine AA: ibuprofen (opuch) NA:.. .. pre arteriálnu hypertenziu, matka diabetes mellitus LA: sine AA: ibuprofen (opuch) NA: exfajčiar ..

Interactive algorithms in the education of selected acute medicine topics
.. [?] Clinically sensitive [?] Licence Diabetes mellitus | 15.2.2013 anyone – Electrical.. .. [?] Clinically sensitive [?] Licence Diabetes mellitus | 15.2.2013 anyone – Electrical injury |..

Interaktivní algoritmy pro výuku vybraných témat akutní medicíny
.. Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Diabetes mellitus | 15.2.2013 kdokoli – Úraz .. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licence Diabetes mellitus | 15.2.2013 kdokoli – Úraz elektrickým p..

Podtlakové uzatváranie rán – nové poznatky a možnosti aplikácie
.. Medzi indikácie teda patria diagnózy ako diabetes mellitus, imunosupresia, vaskulárna .. .. indikácie teda patria diagnózy ako diabetes mellitus, imunosupresia, vaskulárna insuficiencia, či r..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2018-02-23]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.9 [2014].