Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 2 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1

diabetes mellitus a KV prognóza - webinár

Diabetes mellitus a KV prognóza - webinár

Prinášame Vám historicky prvý webinár na platforme interna webimed! Našími hosťami sú garanti tohto projektu prof. Murín a Dr. Kissová, ktorí sa s Vami podelia o poznatky v oblasti Diabetes mellitus, kardiovaskulárnych ochorení a ich vzájomného vzťahu.

Prof. Murín hovorí o makrovaskulárnych a Dr. Kissová o mikrovaskulárnych komplikáciách. Dozvite sa tiež o nových antidiabetikách - gliflozínoch a prečo znamenajú revolúciu v liečbe diabetes a srdcového zlyhávania.

 
autor: Ján Murín, Viera Kissová, Allan Böhm | LF UK v Bratislave | disciplína: Vnitřní lékařství, Kardiologie, angiologie | kategorie: Prednášky, Multimediálne pomôcky, Digitálne video, Materiály k prednáškam | klíčová slova: Diabetes mellitus, glifozín | příloh: 1 | zobrazeno: 112x | publikováno: 18.10.2019

diabetes mellitus asociovaný s cystickou fibrózou

Diabetes mellitus asociovaný s cystickou fibrózou

Kazuistika opisuje 24-ročnú pacientku s diagnózou cystickej fibrózy (CF), ktorá bola na naše pracovisko odoslaná pre hyperglykémiu nalačno pri rutinnej kontrole v Ambulancii pre cystickú fibrózu. U pacientky sme diagnostikovali diabetes mellitus asociovaný s CF (CFRD - cystic fibrosis related diabetes) a začali liečbu, ktorá pri tomto špecifickom type diabetu, okrem iného, nesmie zahŕňať reštrikciu kalórií.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

 
autor: Zuzana Malachovská, Miriam Kozárová, Lenka Kopčová | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Vnitřní lékařství | kategorie: Obrazové kazuistiky | klíčová slova: cystická fibróza, diabetes mellitus, cystická fibróza, diabetes mellitus | příloh: 7 | zobrazeno: 1466x | publikováno: 16.10.2017 | poslední úpravy: 16.4.2018
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 19 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 2

Perorální antidiabetika a jiné látky s hypoglykemizujícím účinkem používané k terapii diabetu mellitu 2. typu
..Diabetes mellitus 2. typu patří mezi nejčastější metab.. .. mellitus 2. typu patří mezi nejčastější metabolická onemoc..

Urgentná medicína pre medikov
.. arytmie v prednemocničnej starostlivosti Diabetes mellitus a jeho životohrozujúce komplikácie An.. .. v prednemocničnej starostlivosti Diabetes mellitus a jeho životohrozujúce komplikácie Anafylaxia .. ..klíčová slova: medicína, šok, anafylaxia, diabetes.. ..klíčová slova: medicína, šok, anafylaxia, diabetes mellitus..

Aortocoronary bypass
.. 58-year-old man PA: Diabetes mellitus (treated for 25 years), hypoglycaemic.. .. 58-year-old man PA: Diabetes mellitus (treated for 25 years), hypoglycaemic coma in..

Aortic valve replacement because of aortic valve stenosis, repair of tricuspid valve because of regurgitation
.. 76-years-old women PA: arterial hypertension, diabetes mellitus, no other diseases FA: no hereditary.. .. women PA: arterial hypertension, diabetes mellitus, no other diseases FA: no hereditary diseases in..

Aortokoronárny bypass
.. 58-ročný muž OA: Diabetes mellitus (v liečbe 25rokov), stav po .. .. 58-ročný muž OA: Diabetes mellitus (v liečbe 25rokov), stav po hypoglykemickej ..

Sekundární glomerulopatie
.. při systémovém onemocnění, jako je např. diabetes nebo SLE. Výklad zahrnuje diabetickou ..

Posterior wall myocardial infarction
.. without history of arterial hypertension, diabetes mellitus, stroke, thyroid gland diseases,.. .. history of arterial hypertension, diabetes mellitus, stroke, thyroid gland diseases, operations. MH:..

Lékařská chemie, biochemie a molekulární biologie. Praktická cvičení I a II.
.. zdravotních problémů velké části populace (např. diabetes mellitus, infarkt myokardu, aterosklerosa)... .. problémů velké části populace (např. diabetes mellitus, infarkt myokardu, aterosklerosa). Studentům ..

Mitral valve reconstruction because of Barlow's disease with mitral insufficiency, perioperative SAM (systolic anterior motion)
.. of arterial hypertension, mother treatment diabetes mellitus PA: no drug history AA: ibuprofen.. .. arterial hypertension, mother treatment diabetes mellitus PA: no drug history AA: ibuprofen (oedema) DA:..

Acute abdomen - gallstone ileus
.. treatment of arterial hypertension, diabetes mellitus compensated with a diet and cataract.. .. treatment of arterial hypertension, diabetes mellitus compensated with a diet and cataract treated..

Náhrada aortálnej chlopne, plastika trikuspidálnej chlopne
.. regurgitácia 2-3 Arteriálna hypertenzia Diabetes mellitus Terapia a záver: Stratégia liečby: Pa.. .. regurgitácia 2-3 Arteriálna hypertenzia Diabetes mellitus Terapia a záver: Stratégia liečby: Pacientka pr..

Interactive algorithms in the education of selected acute medicine topics
.. [?] Clinically sensitive [?] Licence Diabetes mellitus | 15.2.2013 anyone – Electrical.. .. [?] Clinically sensitive [?] Licence Diabetes mellitus | 15.2.2013 anyone – Electrical injury |..

Plastika mitrálnej chlopne pre M. Barlow (s regurgitáciou) s peroperačným SAM (prolaps predného cípu mitrálnej chlopne do výtokového traktu ľavej komory)
.. otec liečený pre arteriálnu hypertenziu, matka diabetes mellitus LA: sine AA: ibuprofen (opuch) NA:.. .. pre arteriálnu hypertenziu, matka diabetes mellitus LA: sine AA: ibuprofen (opuch) NA: exfajčiar ..

Obesity hypoventilation syndrome
.. internists and endocrinologists regarding their diabetes mellitus, hypertension, hyperlipidaemia, heart.. .. and endocrinologists regarding their diabetes mellitus, hypertension, hyperlipidaemia, heart failure..

Journey of a swallowed wooden stick to the liver
.. treatment of arterial hypertension, diabetes mellitus 2. type. Patient complained about.. .. treatment of arterial hypertension, diabetes mellitus 2. type. Patient complained about weakness and..

Náhla príhoda brušná - biliárny ileus
.. farmakologicky liečenú arteriálnu hypertenziu, diabetes mellitus 2 typu na diéte a operovanú kataraktu p.. .. liečenú arteriálnu hypertenziu, diabetes mellitus 2 typu na diéte a operovanú kataraktu pred 1..

Interaktivní algoritmy pro výuku vybraných témat akutní medicíny
.. Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Diabetes mellitus | 15.2.2013 kdokoli – Úraz .. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licence Diabetes mellitus | 15.2.2013 kdokoli – Úraz elektrickým p..

Hypoventilačný syndróm pri obezite
.. internistu a endokrinológa pre často pridružený diabetes mellitus, hypertenziu, hyperlipidémiu, srdcového .. .. a endokrinológa pre často pridružený diabetes mellitus, hypertenziu, hyperlipidémiu, srdcového z..

Podtlakové uzatváranie rán – nové poznatky a možnosti aplikácie
.. Medzi indikácie teda patria diagnózy ako diabetes mellitus, imunosupresia, vaskulárna .. .. indikácie teda patria diagnózy ako diabetes mellitus, imunosupresia, vaskulárna insuficiencia, či r..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2019-11-21]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.9 [2014].