Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 34 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1

Kasuistika - Recidivující léze na chodidle
.. léze se opět po krátké době objevila. Jaká je diagnóza a prognóza této afekce. Video zobrazuje k..

Smrtelná komplikace po intraartikulární aplikaci kortikoidů
.. VlozteText Zobrazovací metody: VlozteText Diagnóza: VlozteText Diferenciální diagnóza: VlozteText La..

Onkogynekologie I - Karcinom děložního hrdla
..klíčová slova: uteri - nádory, screening, rizikové faktory, diagnóza, terapie, onkogynekologie, karcinom děložního hr..

Klasifikácia v psychiatrii
.. len pre konkrétnu uvedenú diagnózu. Správna diagnóza je základom pre klinický výskum v medicíne ak je ..

Diabetes mellitus asociovaný s cystickou fibrózou
.. (v čase diagnózy CFRD 24-ročná), ktorej diagnóza CF bola stanovená vo veku 3 mesiacov v ..

DIOS - Dose Intensity as Oncology Standard
.. podle zvolených kritérií, kterými může být diagnóza, záměr léčby, linie léčby či konkrétní cytostat..

Manažment karcinómu prsníka
.. v rodine u najmladšieho postihnutého člena. Diagnóza karcinómu prsníka je založená na klinickom vyš..

Akútna myeloblastová leukémia
.. sa myelomonocytárny podtyp. Absencia fibrózy. Diagnóza: WHO: AML s rekurentnou genetickou abnormalitou..

Bradykardia vyliečená antiarytmikami
.. T vlnami bez zárezov nasleduje nová P vlna skôr. Diagnóza: Diagnostický záver: v tomto prípade ide o po..

Diverticulitis appendicis vermiformis
.. appendicis vermiformis je raritná diagnóza s incidenciou 0,004 - 2 %. Pacienti vzhľadom .. .. Pri mikroskopickom vyšetrení bola stanovená diagnóza divertikulózy s prejavmi akútnej hnisavej d..

Turnerův syndrom – pacientské informace
.. syndrom – pořad České televize z cyklu Diagnóza Janošová P. Dívčí a chlapecká identita Praha: Gra..

Akútna apendicitída a Meckelov divertikul
.. pôvodu u žien v reprodukčnom veku. Diagnóza apendicitídy je založená na anamnéze pacienta, fy..

Primomanifestácia pernicióznej anémie formou rozvoja sekundárneho infarktu myokardu
.. vitamínu B12 bola u pacientky vysoko suspektná diagnóza pernicióznej anémie. Vrámci diferenciálnej dia..

Dvojfázová liečba distooklúzie spojenej s protrúziou horných rezákov
.. Koniec 2.štádia, začiatok rastového špurtu. Diagnóza: AII/1; IS: 9.5mm; HZ: 6mm; I.skeletálna ..

Kombinovaná ortodonticko-chirurgická terapia retinovaných zubov
.. 132°, Mn 1-ML: 92.5°, Mn 1-Apo: 1mm. Diagnóza: AI so znakmi AII/2; IS: 0.5mm; HZ: 4mm;..

Klinický obraz dentinogenesis imperfecta
.. zúžením v cervikálnej oblasti (obr. 11). Diagnóza: Dentinogenesis imperfecta typ I Diferenciálna ..

Multimediální výukový atlas poruch řeči a příbuzných kognitivních funkcí
.. jeho průběhu a efektu léčby (obr. 2). Diagnóza, případně i vývoj onemocnění a lokalizace posti..

Terapia predhryzu retrakciou frontálnych zubov k dočasným kotviacim zariadeniam (TADs)
.. Mn 1-ML: 97°, Mn 1-Apo: -1mm, Beta: 21°. Diagnóza: AII/1; IS: 10mm; HZ: -1mm; II.skeletálna ..

Orálna mukozitída pri liečbe akútnej lymfoblastovej leukémie
.. herpetické lézie na hornej a dolnej pere. Diagnóza: Orálna mukozitída Terapia: Ústna dutina bola p..

Autoimunitná hepatitída
.. pečene: Cirhotická prestavba pečene. Diagnóza: Autoimunitná hepatitída 1. typu Terapia: L..

Náhla príhoda brušná - biliárny ileus
.. ako sa predpokladalo, v závere bola iba diagnóza zápalu žlčníka s tekutinou v okolí suspektná per..

Bazocelulárny karcinóm nosa s rekonštrukciou regionálnym transpozičným dvojitým lalokom
.. Prvotným vyšetrením bola dermatológom suponovaná diagnóza bazaliómu s indikáciou na chirurgickú excíziu. Te..

Nastavenie liečby domácou umelou pľúcnou ventiláciou u pacienta s Duchennovou svalovou dystrofiou
.. a nárast saturácie z 91,3 nad 94,5% (Obrázok 7). Diagnóza: Duchennova svalová dystrofia Ťažká kyf..

Hypoventilačný syndróm pri obezite
.. krvných plynov a bola u neho stanovená diagnóza hypoventilačného syndrómu pri obezite. V čase st..

Srdcová tamponáda u pacientky s metastatickým postihnutím srdca
.. ústavu srdcových a cievnych chorôb. Diagnóza: Srdcová tamponáda Diskusia/komentár: Takmer ka..

Komplexná preparácia zubného kazu použitím erbiového laseru (2940nm)
.. Vertikálne aj vestibuloorálne bez bolesti. Diagnóza: Rontgenologicky a na základe subjektívnej s..

Pleuropneumónia
.. /l, Ly abs 1,59 x109 /l, Neu 58,1%, Ly 26,05% Diagnóza: Pleuropneumónia pravostranná Mikrocytová an..

Atelektáza pravého pľúcneho krídla na podklade bronchogénneho karcinómu
.. pod obrazom masívneho terminálneho hemoptoe. Diagnóza: Bronchogénny karcinóm, l.dx., skvamocelulárny t..

Cesta prehltnutej špilky do pečene
.. nasadená katecholamínová podpora. Diferenciálna diagnóza: V rámci diferenciálnej diagnostiky bol pacient ..

Akútna lymfoblastová leukémia u pacientky s Ph pozitívnym chromozómom
.. FISH: t(9,22)(q34;q11), PCR: BCR-ABL minor Diagnóza: WHO: common B- ALL, bcr-abl1 minor + s..

MEF strana 1
1
strana 2
2
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2019-11-18]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.9 [2014].