Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 3

disekcia hrudníkovej aorty

Disekcia hrudníkovej aorty

Disekcia hrudníkovej aorty znamená pozdĺžne rozštiepenie jej steny. Podkladom disekcie je trhlina v intime aorty. Krv následne cez trhlinu pod tlakom prúdi do médie aorty, oddelí intimu od priľahlej médie alebo adventície a vytvorí falošný lumen. Najčastejšou príčinou aortálnej disekcie je artériová hypertenzia. Disekcia aorty je relatívne zriedkavé ochorenie, avšak jej následky sú často fatálne. Kazuistika opisuje prípad disekcie descendentnej aorty u 55-ročného pacienta.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

 
autor: Katarína Demková, Jana Grofčíková | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Vnitřní lékařství, Kardiologie, angiologie | kategorie: Obrazové kazuistiky | klíčová slova: disekcia aorty, CT aortografia | příloh: 2 | zobrazeno: 787x | publikováno: 1.1.2018 | poslední úpravy: 30.4.2018

Náhrada ascendentnej aorty pre aneuryzmu ascendentnej aorty a plastika bikuspidálnej aortálnej chlopne pre kombinovanú chybu

Náhrada ascendentnej aorty pre aneuryzmu ascendentnej aorty a plastika bikuspidálnej aortálnej chlopne pre kombinovanú chybu

Kazuistika popisuje hospitalizáciu pacienta s aneurizmou ascendentnej aorty a bikuspidálnou aortálnou chlopňou. Pacientovi bola vykonaná annulo a valvuloplastika aortálnej chlopne s implantáciou otvoreného anuloplastického ringu. Súčasne bola vykonané náhrada ascendentnej aorty. V pooperačnom období neboli zaznamenané žiadne vážnejšie komplikácie a pacient bol na ôsmi pooperačný deň prepustený do ambulantnej starostlivosti.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

 
autor: Tomáš Toporcer | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie, Kardiologie, angiologie | kategorie: Obrazové kazuistiky | klíčová slova: Plastika aortálnej chlopne, bikuspidálna aortálna chlopňa, Plastika aortálnej chlopne, bikuspidálna aortálna chlopňa | příloh: 18 | zobrazeno: 755x | publikováno: 21.11.2017 | poslední úpravy: 16.4.2018

Aneuryzma abdominální aorty

Aneuryzma abdominální aorty

Problematika aneuryzma abdominální aorty (zkrácené označení AAA) je závažným postižením tepenného systému a je diagnostickou a terapeutickou výzvou pro generace cévních chirurgů. Jeho nejčastější a nejzávažnější komplikací je ruptura, která má i přes pokroky v diagnostice a terapii stále vysokou úmrtnost (30-50 %).

 
autor: Robert Staffa | LF MU | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Materiály k přednáškám | klíčová slova: chirurgie, aneuryzma | příloh: 1 | zobrazeno: 10171x | publikováno: 15.12.2005 | poslední úpravy: 27.9.2011
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 5 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1

Ischemické poškodenie miechy v experimente
.. na predchádzanie vzniku paraplégie po operáciách aorty u ľudí. Šulla I., Lukáč I.: Ischemické poško.. ..klíčová slova: aorty, ischemická paraplégia, e..

Nodulárny melanóm nechtového lôžka
.. ruky a SLND v pravej axile  (disekcia sentinelovej uzliny), najvýraznejšie s..

Distální femoro-popliteální bypass cévní protézou Omniflow
.. Související články: Aneuryzma abdominální aorty..

Aortokoronárny bypass
.. ECHO (záver): Aortoskleróza. Dilatovaný bulbus aorty (41mm), ľavá komora normálnej veľkosti, bez hyp..

Primomanifestácia pernicióznej anémie formou rozvoja sekundárneho infarktu myokardu
.. k-f uhly voľné, tieň srdca rozšírený, v oblúku aorty aterosklerotické zmeny. • Ultrasonografia ..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2019-03-26]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.9 [2014].