Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 12 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 2

Nastavenie liečby domácou umelou pľúcnou ventiláciou u pacienta s Duchennovou svalovou dystrofiou
.. náustkovej ventilácie podľa potreby. Náustková ventilácia (mouthpiece ventilation, MPV) je spôsob .. ..klíčová slova: muskulárna dystrofia, respiračná insuficiencia, domáca umelá pľúcna ve.. ..klíčová slova: dystrofia, respiračná insuficiencia, domáca umelá pľúcna v.. ..klíčová slova: respiračná insuficiencia, domáca umelá pľúcna.. ..klíčová slova: respiračná insuficiencia, domáca umelá pľúcna ventilácia..

Ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s vybranými ochoreniami dýchacieho systému
.. astma, chronická obštrukčná choroba pľúc, pľúcna tuberkulóza a pneumónia. Uvedená je ch.. ..klíčová slova: astma, chronická obštrukčná choroba pľúc, pľúcna tuberkulóza, pneumónia, diagnostika, terapia, o..

Stravovanie a podávanie jedla pacientom
.. jedla pacientom, výživa dojčiat a batoliat, umelá výživa, pomôcky k výžive dojčiat a batoliat, kŕme..

Hypoventilačný syndróm pri obezite
.. spánkové apnoe, cor pulmonale chronicum, pľúcna hypertenzia, kompenzačná polyglobúlia, ka.. .. spánku (Obrázky 3 a 4) Terapia: Neinvazívna ventilácia dvojúrovňovým pretlakom (bilevel positive airway .. ..klíčová slova: G47.31 Obštrukčné spánkové apnoe, obezita, hypoventilácia, respiračné zlyhanie, neinvazívna ve..

Plastika mitrálnej chlopne pre M. Barlow (s regurgitáciou) s peroperačným SAM (prolaps predného cípu mitrálnej chlopne do výtokového traktu ľavej komory)
.. v max 3,0-3,5 m/s - ľahká postkapilárna. PH (pľúcna hypertenzia) Záver: M Barlow - myxomatózne zmeny ..

Náhrada aortálnej chlopne, plastika trikuspidálnej chlopne
.. – tlak v arteria pulmonalis; PH – pľúcna hypertenzia; PPG – maximálny tlakový g..

Disekcia hrudníkovej aorty
.. bolesť - Mediastinálny tumor - Pleuritída - Pľúcna embólia - Cholecystitída Zobrazovacie metódy: CT..

Náhrada mitrálnej chlopne pre stenózu a MAZE pre paroxyzmálnu fibriláciu predsiení
.. LA, pravé oddiely nedilatované, str. závažná pľúcna hypertenzia, fibrotické zmeny na aortálnej c..

Pleuropneumónia
.. potreby aj oxygenoterapia, alebo mechanická ventilácia. U pacientky prezentovanej v tomto prípade bola ..

Srdcová tamponáda u pacientky s metastatickým postihnutím srdca
.. kinetiky, bez systolickej dysfunkcie, ľahká pľúcna hypertenzia. Vo výtokovom trakte pravej komory ..

Atelektáza pravého pľúcneho krídla na podklade bronchogénneho karcinómu
.. závislosti od vyvolávajúcej príčiny. Využíva sa pľúcna rehabilitácia, polohovacie techniky, ..

Infekčná endokarditída trikuspidálnej chlopne u intravenózneho narkomana
.. alebo kandidové IE. V klinickom obraze dominuje pľúcna symptomatológia spôsobená častými septickými embo..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2019-08-18]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.9 [2014].