Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 2

Neuromodulácia dolných močových ciest

Neuromodulácia dolných močových ciest

Inštruktážne video je určené pre študentov v pregraduálnom ako aj v špecializačnom a doktorandskom štúdiu v odbore urológia. Video objasňuje princípy a postupy liečby dysfunkcii dolných močových ciest.                                                                      

 
autor: Ján Švihra, Martin Benčo | JLF UK v Martine | disciplína: Urologie | kategorie: Multimediálne pomôcky, Digitálne video | klíčová slova: dysfunkcia dolnych mocovych ciest, neuromodulacia | příloh: 1 | zobrazeno: 1987x | publikováno: 3.9.2014

Fyziológia a patofyziológia nosa, jej význam pre funkciu dolných dýchacích ciest

Fyziológia a patofyziológia nosa, jej význam pre funkciu dolných dýchacích ciest

Nosová dutina je prvou časťou dýchacieho systému, ktorá sa dostáva do kontaktu s vdychovaným vzduchom, monitoruje jeho kvalitu, podieľa sa na jeho zohrievaní, zvlhčovaní, odstraňovaní korpuskulárnych nečistôt, a tak chráni dolné dýchacie cesty a pľúca pred prienikom týchto potenciálne nebezpečných faktorov. Chladný a suchý vzduch, alergény, korpuskulárne znečisteniny, chemikálie – všetky uvedené skupiny ovplyvňujú fyziológiu dolných dýchacích ciest a môžu viesť k vzniku patologických procesov, ktoré ovplyvňujú kvalitu života pacientov.

 
autor: Jana Plevková | JLF UK v Martine | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: horné dýchacie cesty, funkcia, reflex, zápal, dolné dýchacie cesty, kašeľ | příloh: 4 | zobrazeno: 2352x | publikováno: 8.10.2013 | poslední úpravy: 10.10.2013
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 24 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1

Kašeľ, dobrý sluha - zlý pán
.. bronchov. Štruktúra najmenších dýchacích ciest a alveol. Dýchacie orgány a ich ochrana proti n..

Endoskopické vyšetrovacie metódy
.. týmito témami: Endoskopické vyšetrenie dýchacích ciest. Endoskopia tráviaceho traktu. Rektoskopia. ..

Pleuropneumónia
.. na základe údajov zo 188 krajín, že infekcie dolných dýchacích ciest boli druhou najčastejšou prí.. .. zo 188 krajín, že infekcie dolných dýchacích ciest boli druhou najčastejšou príčinou smrti vôbec. V .. .. nastáva invázia infekčných mikroorganizmov do dolných dýchacích ciest. Pneumónia môže byť získaná v kom.. .. infekčných mikroorganizmov do dolných dýchacích ciest. Pneumónia môže byť získaná v komunite (comm..

Obväzový materiál a obväzová technika
.. prakové obväzy, ovínadlové obväzy, bandáž dolných končatín, prubanové obväzy, náplasťové obväzy. Ta..

Funkčné vyšetrenie respiračného, kardiovaskulárneho a močového systému
.. pľúcnych ochorení (poruchy funkcie dýchacích ciest a pľúc). Samo o sebe nemôže stanoviť diagnózu, vž..

NEFROLÓGIA pre študentov lekárskych fakúlt
.. Vyšetrovacie metódy v nefrológii Infekcie močových ciest Tubulointersticiálne nefritídy N.. .. metódy v nefrológii Infekcie močových ciest Tubulointersticiálne nefritídy Nefritický sy..

Aktuálna problematika infekčných ochorení
.. HIV. Lymská borelióza. Nové infekcie dýchacích ciest - Legionárska choroba, SARS, Vtáčia ch..

Autoimunitná hepatitída
.. kinetiky, bez pľúcnej hypertenzie, diastolická dysfunkcia I. typ, chlopne bez hemodynamicky významných p.. .. aj CT vyšetrením abdomenu obštrukcia žlčových ciest nebola potvrdená, následne bol preložený na IV. i..

Atelektáza pravého pľúcneho krídla na podklade bronchogénneho karcinómu
.. následkom endobronchiálnej obštrukcie dýchacích ciest, menej často vplyvom extramurálneho tlaku alebo t.. .. ľavostrannou hemiparézou. Ischemická choroba dolných končatín Fontaine IIa. Návyková anamnéza: fajč.. .. typ vznikajúci na podklade obštrukcie dýchacích ciest. Vzduch vnikajúcich do dýchacích ciest počas ins..

Hypoventilačný syndróm pri obezite
.. obezita, eupnoe, cyanóza, trofické zmeny kože dolných končatín Epworthská škála ospalosti: 7 bodov Sp.. .. zároveň udržiava priechodnosť horných dýchacích ciest a zabraňuje vzniku obštrukčných apnoických epiz..

Plastika mitrálnej chlopne pre M. Barlow (s regurgitáciou) s peroperačným SAM (prolaps predného cípu mitrálnej chlopne do výtokového traktu ľavej komory)
.. 220ml , celkovo SV 120ml - dilatovaná, systol. dysfunkcia LVEF 45%, trikuspidálny ring do 3,0 cm, ..

Syndroma caudae equinae discogenes
.. siete MEFANET – Inervácia a funkcia dolných končatín 23.4.2010 249.93 KB používateľ vzde..

Bradykardia vyliečená antiarytmikami
.. základe uvedených nálezov bol stav hodnotený ako dysfunkcia SA uzla (syndróm chorého sinusu - sick sinus s..

Diabetes mellitus asociovaný s cystickou fibrózou
.. bronchopulmonálna aspergilóza, hepatálna dysfunkcia a liečba kortikosteroidmi. Patogenéza CFRD je z.. .. súvisí s fyzicky náročnou hygienou dýchacích ciest - odhlieňovaním, ktoré je pre pacientov namáhavé ..

Náhrada aortálnej chlopne, plastika trikuspidálnej chlopne
.. EF cca 55%, bez reg. porúch kinetiky, diastol. dysfunkcia- porucha relaxácie. LA normal. veľkosti, MR 1+, k..

Aortokoronárny bypass
.. frakcia ľavej komory): 60-65%, diastolická dysfunkcia – stupeň I, ľavá predsieň hraničnej veľk..

Klinický obraz dentinogenesis imperfecta
.. dreňovej dutiny a koreňových kanálikov dolných zubov 31, 41 a 36, 46 – vymiznuté rohy ..

Disekcia hrudníkovej aorty
.. posedieť, cítil sa lepšie pri chôdzi. Do dolných končatín bolesť nevyžarovala. Po analgetickej lie..

Akcidentálna intoxikácia plodmi Antropa belladona
.. tonicko-klonické zášklby svalov horných a dolných končatín, subfebrílie (TT 37,4°C), mimovoľná ..

Náhla príhoda brušná - biliárny ileus
.. nepriama známka mechanickej obštrukcie žlčových ciest) (Obrázok 3). Nález rozšíreného duodena a jeju..

Nastavenie liečby domácou umelou pľúcnou ventiláciou u pacienta s Duchennovou svalovou dystrofiou
.. kyfoskolióza, flekčné kontraktúry horných aj dolných končatín, akrá chladné, tachykardia 118/min Spi..

Primomanifestácia pernicióznej anémie formou rozvoja sekundárneho infarktu myokardu
.. bilaterálne prítomné presiaknutia predkolení dolných končatín a varixy v kľude. TK: 150/90 mmHg, vý..

Podtlakové uzatváranie rán – nové poznatky a možnosti aplikácie
.. transplantátom [34], ako aj pri liečbe ulkusov dolných končatín [35]. Nuget et al. publikujú v roku 20..

Infekčná endokarditída trikuspidálnej chlopne u intravenózneho narkomana
.. subsegmentálnych a segmentálnych vetiev dolných lalokov pľúcneho riečiska (prítomný v mieste loži..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2019-11-19]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.9 [2014].