Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 1

Ošetrovateľský proces (teória a prax)

Ošetrovateľský proces (teória a prax)

Učebný text je určený pre účely vzdelávania predovšetkým pre študentov ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie, zároveň však môže slúžiť aj sestrám, pôrodným asistentkám a pedagógom. Text je rozdelený do ôsmich kapitol, ktoré sú zoradené podľa jednotlivých fáz metódy ošetrovateľského procesu. Poskytuje komplexný pohľad na problematiku, teoretické poznatky o metóde sú prepojené so súčasnou situáciou v klinickej praxi v Slovenskej republike. Text je obohatený o príklady z ošetrovateľskej praxe, prípadne poukazuje na niektoré chyby pri realizácii metódy v klinickej praxi študentmi ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie. Ku jednotlivým kapitolám sú vypracované kontrolné otázky za účelom podpory samoštúdia. Kontrolný test umožňuje overenie vedomostí k problematike. V prílohách sú uvedené dôležité výňatky z legislatívy Slovenskej republiky (platnej k roku 2010), týkajúce sa metódy ošetrovateľského procesu a vedenia zdravotnej dokumentácie. Učebný text poskytuje prehľad domácich a zahraničných literárnych zdrojov k prezentovanej problematike.

 
autor: Martina Tomagová, Ivana Bóriková | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: ošetrovateľský proces, ošetrovateľská starostlivosť | příloh: 3 | zobrazeno: 13678x | publikováno: 10.1.2011 | poslední úpravy: 12.4.2012
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 25 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 9

Edukácia a kompliancia pacienta s chronickým ochorením so zameraním na bronchiálnu astmu
..klíčová slova: legislatívne aspekty, právo na informácie, edukačný proces, edukačný program, kompliancia, a.. ..klíčová slova: aspekty, právo na informácie, edukačný proces, edukačný program, kompliancia, adherencia, k..

Traumakurz
.. 38.64 MB registrovaný uživatel – – Proces hojení popáleninové rány | 25.11.2010 19.42 MB re.. ..klíčová slova: popáleninové trauma, proces hojení, první p..

Zvuky srdca
.. ktoré sú ohraničené, bez šelestov. Podobný edukačný materiál nemôže nahradiť reálne zhodnotený ausku..

Základy ošetřovatelských postupů a intervencí
.. kdokoli – Předměty/kurzy Ošetřovatelský proces a potřeby člověka [BSPC011] Odborná oše..

Základy ošetřovatelských postupů a intervencí (2. aktualizované a doplněné vydání)
.. kdokoli – Předměty/kurzy Ošetřovatelský proces a potřeby člověka [BSPC011] Ošetřovatelské postu..

Morbus Crohn
.. objevitelem v roce 1932 charakterizovaný jako proces ulcerující, stenozující a fistulující. Přesto, že..

Multimediálna e-učebnica Ošetrovateľské postupy v špeciálnej chirurgii
.. u nás a v zahraničí) a ošetrovateľský proces vo vybraných špecializovaných chirurgických odb..

Mikroskopická anatómia - Elektronická učebnica pre medikov
.. Druhá časť predkladaného diela tvorí edukačný archív preparátov z jednotlivých orgánov. Pomfy M..

Ošetrovateľský výskum – súbor prezentácii.
.. výskumu v ošetrovateľstve, prezentujú výskumný proces a jeho jednotlivé fázy, ponúkajú prehľad zákl.. .. ktokoľvek – – 04. Fázy výskumného procesu 21.10.2015 892.25 KB ktokoľvek – – ..

Cervikálne prekancerózy a rakovina krčka maternice
.. skrípt je podať komplexný pohľad na proces cervikálnej karcinogenézy, molekulárnu di..

Klasifikácia v psychiatrii
.. aj akýkoľvek základný výskum môžeme považovať za proces, ktorý je v konečnom 5 dôsledku zameraný na zís..

Labyrinty v psychiatrii
.. v klinické praxi je komplexní proces, při kterém lékař musí zapojit nejen znalosti nab..

Preanalytická linka MPA Roche v laboratorním provozu
.. obsahuje popis procesů centralizace, integrace a konsolidace, jakožto n.. .. preanalytickou fázi. Jedná se přitom o procesy, které mohou významný způsobem ovlivnit výs..

AKUTNE.CZ – vzdělávací portál pro oblast akutní medicíny
.. kterého si uživatel může projít rozhodovací proces u akutního pacienta s cílem vrýt si do paměti spr..

Imunopatogenéza a imunoterapia ulceróznej kolitídy
.. naopak  ide o nešpecifický zápalový proces čreva podmienený autoimunitnými mechanizmami. Ob.. .. mikroorganizmy, ale ide o nešpecifický zápalový proces čreva (inflammatory bowel disease – IBD). ..

Imunopatogenéza a imunoterapia sclerosis multiplex
.. poruchu prenosu vzruchu. Imunopatologický proces sa začína aktiváciou autoreaktívnych T-l.. .. mimikri indukujú rozvoj imunopatologických procesov. V skutočnosti, početné vírusy obsahujú prot..

Ošetrovanie chronických rán
.. rany, ktorý je jedným z faktorov ovplyvňujúcich proces hojenia rany. Druhá lekcia e-learningového kurzu ..

Hypertextový atlas patologie kostní dřeně
.. se dále zpracovává na pracovitšti patologie. Proces zpracování zahrnuje fixaci s dekalcifikací, ná..

Současný pohled na patogenezi spinocelulárního karcinomu dutiny ústní
.. to tumory; to znamená zpřesnění diagnostického procesu, možnost predikce prognózy pacienta a jeho o.. .. onemocnění byla historicky vnímána jako proces, kdy pod vlivem nějaké noxy – kancerogenu, ..

Kazuistika založená na důkazu ve výuce pediatrie
.. Definice medicíny založené na důkazu (EBM) Proces EBM EBM a vzdělávání   Výuka pediatrie: ..

Rohovka - 2. časť - KERATOPLASTIKA - LAMELÁRNA
.. keratokonuse alebo pri stavoch, kde patologický proces zasahuje hlboko do rohovky. Pri DALK tvorí ..

Prezentácia antigénov
.. hlavného histokompatibilného komplexu (HLA). Proces, pri ktorom sa z pôvodného proteínového antigénu ..

PRAXE ZALOŽENÁ NA DŮKAZECH V OŠETŘOVATELSTVÍ
.. Ošetřovatelská praxe založená na důkazech je procesem, ve kterém je spojena nejlepší praxe se se..

T-lymfocyty a ich subpopulácie
.. Kým nTreg bránia rozvoju autoagresívnych procesov (autoimunitných a alergických), tak i.. .. v aktivácii T-lymfocytov; do diferenciačných procesov sa dostávajú iba po získaní ďalších signálov. Z..

Podtlakové uzatváranie rán – nové poznatky a možnosti aplikácie
.. tvorbu granulačného tkaniva a tým urýchli i celý proces hojenia. Nové možnosti aplikácie Prvotný prístup ..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2019-12-09]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.9 [2014].