Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 5 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1

Praktikum z patologické fyziologie
.. rozdělen do dvou částí. První část je věnována experimentálním zvířecím modelům. Druhá část popisuje experi.. .. je rozdělen do dvou částí. První část je věnována experimentálním zvířecím modelům. Druhá část popi.. .. Bienertová Vašků, Lydie Izakovičová Hollá, Kateřina Kaňková, Michal Masařík, Lukáš Pácal, Monika Pávk.. ..klíčová slova: fyziologie, experiment na zvířeti, alternativní mo.. ..klíčová slova: fyziologie, experiment na zvířeti, alternativní mo.. ..klíčová slova: fyziologie, experiment na zvířeti, alternativní ..

Ischemické poškodenie miechy v experimente
.. monografia „Ischemické poškodenie miechy v experimente“ predstavuje súhrn výsledkov získaných exp.. .. ischemického poškodenia miechy bola realizova u psov a je rozšírená o svetelno-mikroskopické ob.. .. I., Lukáč I.: Ischemické poškodenie miechy v experimente, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, K.. .. je urče neurológom, neurochirurgom, biológom, p.. ..klíčová slova: aorty, ischemická paraplégia, experiment..

O vedeckom bádaní v medicíne
.. k pred.. .. – od jednoduchého k zložitému. Je to písa forma názorov a skúseností, ktoré by mohol vyu.. .. – Hulín I., Ostatníková D. Experiment a experimentátor – Hulín I., Ostatníková D... ..na a vedecké bádanie potrebujú hlboko pr..

MOŽNOSTI ZOBRAZENIA FORMOU 3D TLAČE V OFTALMOLÓGII
.. k pred.. .. modely predmetov, štruktúr a tvarov, ktoré by m pred pár mesiacmi pripadali takmer nemožné. V.. ..na Furdová~autori.php?tid=223#Denisa Fialová(1), A.. .. of ocular melanoma by radiotherapy. Clin Experiment Ophthalmol. 2003, 31(1): 8-13. ISSN 1442-6404... .. modely predmetov, štruktúr a tvarov, ktoré by m pred pár mesiacmi pripadali takmer nemožné. Vy.. ..klíčová slova: tlač, stereotaktická rádiochirurgia, vnútroočné dory, 3D tlač, stereotaktická rádiochirurgia, vn..

PRAXE ZALOŽENÁ NA DŮKAZECH V OŠETŘOVATELSTVÍ
.. problematikou metodiky a aplikace praxe založené na důkazech v ošetřovatelství a v dalších zdrav.. .. a ošetřovatelských časopisech. Patří zde: Experiment Randomizovaný kontrolovaný pokus Kohortová .. .. PRAXE ZALOŽE NA DŮKAZECH (Evidence-based practice) V .. ..klíčová slova: založe na důkazu (EBP), ošetřovatelství, zdravotní vědy..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2019-11-21]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.9 [2014].