Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 1

Extrémní stavy

Extrémní stavy

Extrém či extrémní, je termín, který označuje nějakou krajnost, výstřednost či mimořádnost, tedy něco, co vybočuje z obvyklosti nebo z průměru. Extrémní stav pak tedy označuje podmínky, které překračují vymezené hranice. Cílem tohoto textu je ukázat, do jaké míry je lidské tělo schopné přizpůsobit se měnícím se podmínkám prostředí, ve kterém existuje a poukázat na to, co s sebou přináší život v nějakém extrému. Shrnuje schopnosti těla okamžitě reagovat na změnu, která zabrání jeho potenciálnímu poškození, ukazuje do jaké míry je jedinec schopen přizpůsobit se vlivu extrémních podmínek v průběhu života a konečně možnosti adaptace na vnější podmínky, které jdou z generace na generaci. Text se věnuje vlivům nízkého parciální tlaku kyslíku na lidský organismus, vlivům působení vysokého tlaku, gravitačního zrychlení, dále problematice stavu beztíže a vlivu extrémních teplot na lidské tělo.

 
autor: Jan Horák | LF UK Plzeň | disciplína: Biofyzika | klíčová slova: extrém, stres, nadmořská výška, potápění, gravitační přetížení, stav beztíže, teplota | příloh: 1 | zobrazeno: 2488x | publikováno: 30.7.2014 | poslední úpravy: 2.10.2014
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 12 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1

Metody celulárních separací
.. umožňují separovat požadované buněčné populace s extrémní rychlostí a ve vysoké či..

Orthopaedics
.. management there are described management of extremities involvement – diagnostics and..

Acute abdomen - gallstone ileus
.. pneumobilia in biliary tree (Figure 2), and extremely dilatated loops of jejunum with excessive..

Journey of a swallowed wooden stick to the liver
.. and urinating was without problems. Patient was extremely sweaty during admission. Laboratory results:..

Cesta prehltnutej špilky do pečene
.. mezentéria, alebo do prednej brušnej steny je extrémne vzácne. Kľučka tenkého čreva sa môže obtočiť ok..

Home mechanical ventilation in a patient with Duchenne muscular dystrophy
.. conctrations of upper and lower limbs, cold extremities, tachycardia 118/min Spirometry:..

Obesity hypoventilation syndrome
.. 45.63 kg/m2 Physical examination: hypersthenic, extremely obese, eupnoea, cyanotic, trophic changes of.. ..klíčová slova: Extreme obesity with alveolar hypoventilation BMI: 40..

Hypoventilačný syndróm pri obezite
.. Fyzikálne vyšetrenie: hyperstenický habitus, extrémna obezita, eupnoe, cyanóza, trofické zmeny kože d.. ..klíčová slova: Extrémna obezita s alveolovou hypoventiláciou BMI: 40 a ..

Autoimmune hepatitis
.. spleen, tapottement bilaterally negative, lower extremities without oedemas, pulsations on a. dorsalis..

Primomanifestácia pernicióznej anémie formou rozvoja sekundárneho infarktu myokardu
.. neistota pri chôdzi, slabosť nôh. Koža býva extrémne bledá s nádychom do slamovo žltej. Jazyk býva v..

Aortic dissection
.. features. Physical examination: BP left upper extremity 193/103 mmHg, BP right upper extremity 187/99..

Total atelectasis of the right lung due to bronchogenic carcinoma
.. of bright red blood. Chest X ray showed extreme progression with homogenous opacification of..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2019-11-21]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.9 [2014].