Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 3

Lekárska chémia - Návody a protokoly na praktické cvičenia
.. stanovenie koncentrácie Fe3+ v zliatinách, fluorescenčná detekcia aminokyselín v slinách, kontrolné ot.. .. koncentrácie Fe3+ v zliatinách, fluorescenčná detekcia aminokyselín v slinách, kontrolné otázky. Sto.. ..klíčová slova: reakcie, odmerná analýza, spektrofotometria, fluorescenčná detekcia, organické zlúčeniny, sacharidy, li.. ..klíčová slova: analýza, spektrofotometria, fluorescenčná detekcia, organické zlúčeniny, sacharidy, lipidy, am..

Diverticulitis appendicis vermiformis
.. sa pohybuje až na 80 %. Peroperačná detekcia divertikla apendixu je taktiež malá, je iba 1..

Akútna lymfoblastová leukémia u pacientky s Ph pozitívnym chromozómom
.. žiadne transkripty BCR-ABL1 chimérizmus štepu: detekcia pôvodnej krvotvorby v ˂ 1%  (to znamená, že ..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2019-10-21]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.9 [2014].