Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 5 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 3

Klinický obraz dentinogenesis imperfecta
.. Pečatené okluzálne plochy distálnych zubov. Frontálne a distálne vpravo skrížený zhryz, Angle III. tri.. .. Pedostomatologická anamnéza: prvé mliečne zuby sa prerezali v 9. mesiaci TO: bolesti zubov..

Výukový atlas zubů člověka
.. pořízených ze zdrojů sbírky autora (recentní zuby) a sbírky Ústavu antropologie PřF MU a kostnice k..

Terapia predhryzu retrakciou frontálnych zubov k dočasným kotviacim zariadeniam (TADs)
.. ťažné pružiny, ktoré sú pripevnené k frontálnemu segmentu a retrahujú ho tak bez straty .. .. Neutrálny rast mandibuly; Stesnanie dolného frontálneho úseku; Protrúzia horného frontálneho úseku; Úpo.. .. complaint: „Veľký predkus, krivé dolné zuby, nepekný úsmev“ RA: nepopisuje OA: p.. ..klíčová slova: retrakcia, frontálne.. ..klíčová slova: retrakcia, frontálne zuby..

Kombinovaná ortodonticko-chirurgická terapia retinovaných zubov
.. zubným lekárom pre perzistujúce mliečne zuby 53 a 63. RA: neudávajú OA: prekonala bežné d.. ..klíčová slova: zuby, ortodonticko-chirurgická ..

Komplexná preparácia zubného kazu použitím erbiového laseru (2940nm)
.. hygieny. Tvrdé zubné tkanivá: Neprítomne zuby 28, 48. prítomný chrup bez zubných povlakov, sa..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2019-07-21]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.9 [2014].