Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 1

funkčné vyšetrenie respiračného, kardiovaskulárneho a močového systému

Funkčné vyšetrenie respiračného, kardiovaskulárneho a močového systému

Funkčné vyšetrenie pľúc (FVP) má nenahraditeľné miesto v diferenciálnej diagnostike predovšetkým pľúcnych ochorení (poruchy funkcie dýchacích ciest a pľúc). Samo o sebe nemôže stanoviť diagnózu, vždy je nevyhnutná anamnéza, posúdenie klinických prejavov, fyzikálne vyšetrenie a posúdenie výsledkov ďalších vyšetrovacích metód.

Funkčné vyšetrenie kardiovaskulárneho systému - štandardné 12-zvodové (pokojové) EKG, 24-48 hodinové sledovanie EKG (dynamické EKG) – Holter EKG, 24 hodinové sledovanie TK – tlakový Holter, záťažové vyšetrenie na bicykli – ergometria.

Funkčné vyšetrenie obličiek - klírens endogénneho kreatinínu (GFR), glomerulárna filtrácia, clearance kreatinínu, koncentračný pokus.

 

 
autor: Ivana Bóriková | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: funkčné vyšetrenie, spirometria, ergometria, Holter, obličkové testy | příloh: 1 | zobrazeno: 913x | publikováno: 10.5.2016
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 16 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 4

Odber a odosielanie biologického materiálu
.. odber krvi otvoreným systémom, biochemické vyšetrenie krvi, hematologické vyšetrenia krvi, odber k..

Manažment bolesti v urgentnej medicíne
.. Definícia bolesti a patofyziológia bolesti Vyšetrenie pacienta a hodnotenie bolesti Možnost liečby b.. ..klíčová slova: Vyšetrenie..

Punkcie
.. punkcia, odber kostnej drene na cytologické vyšetrenie – náter, punkcia ..

Endoskopické vyšetrovacie metódy
.. sa zaoberajú týmito témami: Endoskopické vyšetrenie dýchacích ciest. Endoskopia tráviaceho traktu. Re..

Vyšetrovacie metódy v rádiodiagnostike
.. diagnostické metódy v rentgenológii. Vyšetrenie klasickým rentgenovým prístrojom. Angiografia. Po..

Klinický obraz dentinogenesis imperfecta
.. zubov vpravo na podnet Vyšetrenia: Extraorálne vyšetrenie (r. 2008)  Dieťa nízkeho vzrastu s výraznou ..

Diferenciálna diagnostika opuchov v detskom veku
.. anamnestický rozbor a starostlivé fyzikálne vyšetrenie, ktoré poskytujú kľúčové informácie pre plánov..

Ošetrovateľstvo
.. používateľ – – Gordonovej funkčné a dysfunkčné vzorce zdravia | 13.12.2012 289.23 K..

Konstriktívna perikarditída, reoperácia
.. na nestabilnú anginu pectoris. Koronarografické vyšetrenie vylučuje ICHS. Pri echokardiografickom vyšetrení ..

Cytológia a všeobecná histológia
.. popisujeme morfologické štruktúry a ich funkčné vlastnosti. Mechírová E. a kol.: Cytológia a vš..

Náhrada mitrálnej chlopne pre stenózu a MAZE pre paroxyzmálnu fibriláciu predsiení
.. Laboratórne výsledky: v norme. Stomatologické vyšetrenie: bez známok fokálnej infekcie. ORL vyšetrenie: be..

Bazocelulárny karcinóm nosa s rekonštrukciou regionálnym transpozičným dvojitým lalokom
.. 3, 4). Materiál bol zaslaný na histopatologické vyšetrenie s výslednou diagnózou: BCC-zmiešaný nodulárny, me..

NK- a NKT-bunky - ich charakteristika, biologický a medicínsky význam
.. samostatnú populáciu a tento pojem znamená skôr funkčné označenie buniek, ktoré sa zúčastňujú na ADCC-.. .. v týmuse, kde vznikajú pod vplyvom IL-7; sú však funkčne odlišné. Kým NK-bunky, ktoré sa diferencujú v kos..

Plastika mitrálnej chlopne pre M. Barlow (s regurgitáciou) s peroperačným SAM (prolaps predného cípu mitrálnej chlopne do výtokového traktu ľavej komory)
.. vzdelávacej siete MEFANET Obrázok 4 - Vyšetrenie suficiencie mitrálnej chlopne. | 22.11.2017 ..

Aortokoronárny bypass
.. perikardiálneho výpotku SKG (koronarografické vyšetrenie): Kmeň LCA: distálne 60% stenóza, RIA: pr..

Využití 3D zobrazení intrakraniálních procesů pro výuku studentů na NCHK LF MU
.. zvláště aktuální vztah patologických procesů k funkčně důležitým strukturám kortikálním, subkortikálním ..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2018-02-22]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.9 [2014].