Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 2

funkčné vyšetrenie respiračného, kardiovaskulárneho a močového systému

Funkčné vyšetrenie respiračného, kardiovaskulárneho a močového systému

Funkčné vyšetrenie pľúc (FVP) má nenahraditeľné miesto v diferenciálnej diagnostike predovšetkým pľúcnych ochorení (poruchy funkcie dýchacích ciest a pľúc). Samo o sebe nemôže stanoviť diagnózu, vždy je nevyhnutná anamnéza, posúdenie klinických prejavov, fyzikálne vyšetrenie a posúdenie výsledkov ďalších vyšetrovacích metód.

Funkčné vyšetrenie kardiovaskulárneho systému - štandardné 12-zvodové (pokojové) EKG, 24-48 hodinové sledovanie EKG (dynamické EKG) – Holter EKG, 24 hodinové sledovanie TK – tlakový Holter, záťažové vyšetrenie na bicykli – ergometria.

Funkčné vyšetrenie obličiek - klírens endogénneho kreatinínu (GFR), glomerulárna filtrácia, clearance kreatinínu, koncentračný pokus.

 

 
autor: Ivana Bóriková | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: funkčné vyšetrenie, spirometria, ergometria, Holter, obličkové testy | příloh: 1 | zobrazeno: 1459x | publikováno: 10.5.2016

Manuál pre odber stolice a perianálneho zlepu na parazitologické vyšetrenie

Manuál pre odber stolice a perianálneho zlepu na parazitologické vyšetrenie

Manuál obsahuje základné informácie pre správny odber, transport a uskladnenie stolice na vyšetrenie vybraných črevných parazitov, popisuje postupy spracovania biologických vzoriek a možnosti vyhodnotenia výsledkov laboratórnych vyšetrení. Do manuálu sú zahrnuté sú aj informácie o správnom postupe pri odbere a vyšetrení vzoriek na diagnostiku vajíčok Enterobius vermicularis. Text je určený pre študentov medicíny a nelekárskych študijných programov.

 
autor: Jana Kompaníková, Elena Nováková | JLF UK v Martine | disciplína: Mikrobiologie | kategorie: Prednášky, Výučbové webstránky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: stolica, odber stolice | příloh: 1 | zobrazeno: 16x | publikováno: 7.11.2019
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 45 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 4

Odber a odosielanie biologického materiálu
.. odber krvi otvoreným systémom, biochemické vyšetrenie krvi, hematologické vyšetrenia krvi, odber k..

Manažment bolesti v urgentnej medicíne
.. Definícia bolesti a patofyziológia bolesti Vyšetrenie pacienta a hodnotenie bolesti Možnost liečby b.. ..klíčová slova: Vyšetrenie..

Punkcie
.. punkcia, odber kostnej drene na cytologické vyšetrenie – náter, punkcia ..

Endoskopické vyšetrovacie metódy
.. sa zaoberajú týmito témami: Endoskopické vyšetrenie dýchacích ciest. Endoskopia tráviaceho traktu. Re..

Súbor prednášok z predmetu Ošetrovateľstvo I-2
.. KB ktokoľvek – – 4. Gordonovej funkčné a dysfunkčné vzorce zdravia 17.12.2018 874 KB k..

Vyšetrovacie metódy v rádiodiagnostike
.. diagnostické metódy v rentgenológii. Vyšetrenie klasickým rentgenovým prístrojom. Angiografia. Po..

Vyšetrovacie metódy v osteológii
.. – definícia 2. Anamnéza a fyzikálne vyšetrenie pacienta 3. Rizikové faktory osteoporózy 4. L.. ..klíčová slova: fyzikálne vyšetrenie..

Ošetrovateľstvo
.. používateľ – – Gordonovej funkčné a dysfunkčné vzorce zdravia 13.12.2012 289.23 KB ..

Klinický obraz dentinogenesis imperfecta
.. zubov vpravo na podnet Vyšetrenia: Extraorálne vyšetrenie (r. 2008)  Dieťa nízkeho vzrastu s výraznou ..

Atelektáza pravého pľúcneho krídla na podklade bronchogénneho karcinómu
.. uzliny, karcinomatózna lymfangiopatia. Funkčné vyšetrenie pľúc: obštrukčná ventilačná porucha st.. .. kresby, bránice nižšie uložené (Obrázok 1). CT vyšetrenie hrudníka (realizované pred prijatím ambulantne): ..

Diferenciálna diagnostika opuchov v detskom veku
.. anamnestický rozbor a starostlivé fyzikálne vyšetrenie, ktoré poskytujú kľúčové informácie pre plánov..

Cytológia a všeobecná histológia
.. popisujeme morfologické štruktúry a ich funkčné vlastnosti. Mechírová E. a kol.: Cytológia a vš..

Náhla príhoda brušná - biliárny ileus
.. dní nemala vetry a stolicu. Fyzikálne vyšetrenie ukázalo pri palpačnom vyšetrení brucha miernu dis..

Akútna apendicitída a Meckelov divertikul
.. predchádzajúcu operáciu, ani nebol vážne chorý. Vyšetrenie a laboratórne výsledky: Pri fyzikálnom vyšetrení ..

Bradykardia vyliečená antiarytmikami
.. Laboratórne vyšetrenia: Vstupné objektívne vyšetrenie a laboratórny skríning boli až na prítomnú brad..

Dvojfázová liečba distooklúzie spojenej s protrúziou horných rezákov
.. liečbu neudáva Vyšetrenia: Extraorálne vyšetrenie: Ortopedické chyby tela nepozorované, habitus a..

Diverticulitis appendicis vermiformis
.. závažnejšie ochorenia, operácie a úrazy negoval. Vyšetrenie a laboratórne výsledky: Pri fyzikálnom vyšetrení ..

Kombinovaná ortodonticko-chirurgická terapia retinovaných zubov
.. liečbu neudáva Vyšetrenia: Extraorálne vyšetrenie: Ortopedické chyby tela nepozorované, habitus a..

STEMI zadnej steny
.. je indikovaný na emergentné koronarografické vyšetrenie s perkutánnou koronárnou intervenciou. Sú pre vá.. .. a priebeh hospitalizácie: Echokardiografické vyšetrenie – TTE (záver): ĽK nedilat. s miernou h..

Konstriktívna perikarditída, reoperácia
.. na nestabilnú anginu pectoris. Koronarografické vyšetrenie vylučuje ICHS. Pri echokardiografickom vyšetrení ..

Terapia predhryzu retrakciou frontálnych zubov k dočasným kotviacim zariadeniam (TADs)
.. liečbu neudáva Vyšetrenia: Extraorálne vyšetrenie: Ortopedické chyby tela nepozorované, habitus a..

Ruptúra aneuryzmy artérie hepatiky
.. udávala iba extrauterinnú graviditu v mladosti. Vyšetrenie a laboratórne výsledky: Pri fyzikálnom vyšetrení ..

Nodulárny melanóm nechtového lôžka
.. nechtového lôžka, vzorka zaslaná na histologické vyšetrenie.  Záver histologického vyšetrenia: nodular m..

Nastavenie liečby domácou umelou pľúcnou ventiláciou u pacienta s Duchennovou svalovou dystrofiou
.. aj centrálny charakter. Užitočným vyšetrením je funkčné vyšetrenie pľúc, ktoré predpovedá zhoršovanie noč.. .. charakter. Užitočným vyšetrením je funkčné vyšetrenie pľúc, ktoré predpovedá zhoršovanie nočných saturá..

Praktické návody pre diagnostiku a liečenie popálenín
.. Patogenéza popálenín Prvá pomoc Vyšetrenie pacienta, diagnostika a klasifikácia popálenín ..

Cesta prehltnutej špilky do pečene
.. je podľa literárnych zdrojov v tomto prípade CT vyšetrenie. Autori prezentujú prípad 57 ročného pacienta s.. .. následne indikovaný na statimové špirálové CT vyšetrenie abdomenu. CT vyšetrenie popísalo zväčšenú pečeň ..

Hypoventilačný syndróm pri obezite
.. vedie k strate expiračného rezervného objemu, funkčnej reziduálnej kapacity a celkovej pľúcnej ka.. .. celonočnú polysomnografiu, mal realizované vyšetrenie artériových krvných plynov a bola u neho st..

Infekčná endokarditída trikuspidálnej chlopne u intravenózneho narkomana
.. hlienov bolo doporučené aj pneumologické vyšetrenie, na ktoré sa pacient dostavil až nasledujúci de..

Manažment karcinómu prsníka
.. pozitívna rodinná anamnéza: BRCA gény, časté vyšetrenie RTG a CT hrudníka, obezita, stres, depresie. ..

Komplexná preparácia zubného kazu použitím erbiového laseru (2940nm)
.. liekovej anamnézy. Zobrazovacie metódy: RTG vyšetrenie - na záhryzových snímkach prítomne výplne na zubo..

MEF strana 1
1
strana 2
2
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2019-11-12]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.9 [2014].