Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 13 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 3

funkční zkoušky ledvin

Funkční zkoušky ledvin

Laboratorní vyšetření má zásadní význam pro posouzení funkce ledvin (glomerulární filtrace i funkce tubulů). Vyšetření proteinurie, albuminurie a hematurie umožní zachytit onemocnění ledvin v počátečních stadiích. Konečně u pacientů se selháním ledvin umožňuje laboratorní vyšetření odhalit metabolické odchylky a adekvátně je pak léčit.

 
autor: Jaroslav Racek | FZS ZČU | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Vzdělávací materiály | klíčová slova: proteinurie, albuminurie, hematurie | příloh: 1 | zobrazeno: 672x | publikováno: 26.11.2018 | poslední úpravy: 17.10.2019

funkční testy u normotezního hydrocefalu

Funkční testy u normotezního hydrocefalu

Normotenzní hydrocefalus je specifickou formou komunikujícího hydrocefalu, kdy je dilatace komorového systému doprovázena poruchou chůze, demencí a sfinkterovými potížemi při normálním tlaku při lumbální punkci. Všechny tři příznaky se vyskytují pouze u necelé poloviny pacientů. Hlavním příznakem je porucha chůze. Diferenciální diagnostika je obtížná, protože řada nemocí může mít podobné příznaky. Proto byly do klinické praxe zavedeny funkční testy, které se využívají při diagnostice a předpovědi efektu případné zkratové operace. Používají se nejčastěji tři testy. Tzv. tap test, tj. lumbální punkce s odpuštěním 30-50 ml mozkomíšního moku. Při zlepšení klinického stavu po odpuštění mozkomíšního moku je pak pacient indikován k operaci. Dále lumbální infuzní test, který testuje schopnost vstřebávat mozkomíšní mok. Při prokázání poruchy vstřebávání je pak pacient indikován k operaci. Třetím testem je zevní lumbální drenáž, při které se po dobu 3-5 dní odpouští mozkomíšní mok, a při zlepšení klinického stavu se pacient indikuje k operaci. Testy se mohou používat jednotlivě nebo kombinovaně, například lumbální infuzní test a zevní lumbální drenáž.

 
autor: Václav Vybíhal, Pavel Fadrus, Marek Sova, Martin Smrčka | LF MU | disciplína: Neurochirurgie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video, Materiály k přednáškám | klíčová slova: hydrocefalus, normotenzní hydrocefalus, tap test, lumbální infuzní test, zevní lumbální drenáž | příloh: 1 | zobrazeno: 643x | publikováno: 22.5.2019 | poslední úpravy: 28.5.2019

Psychiatrické vyšetření

Psychiatrické vyšetření

DVD Psychiatrické vyšetření je určeno k výuce psychiatrické propedeutiky. Protagonistou je pacient v odeznívající manické fázi bipolární afektivní poruchy. Záznam obsahuje všechny podstatné součásti komplexního psychiatrického vyšetření: detailní psychiatrickou anamnézu a nynější onemocnění, cílené psychiatrické vyšetření zaměřené na diferenciální diagnostiku poruch nálad a psychotických poruch a cílené dotazy a úlohy ke klinickému vyšetření orientace, abstrakce a pozornosti. Pro snadnější orientaci je záznam rozčleněn do kapitol a opatřen titulky s relevantními informacemi. Toto dílo nelze využívat ke komerčním účelům a nelze zasahovat do jeho obsahu.

 
autor: Lucie Bankovská - Motlová, Martin Řepa | 3.LF UK | disciplína: Psychiatrie, psychologie, sexuologie | kategorie: Digitální video | klíčová slova: Psychiatrické vyšetření, bipolární afektivní porucha, psychiatrická propedeutika | příloh: 14 | zobrazeno: 9100x | publikováno: 30.1.2011 | poslední úpravy: 23.11.2011

vyšetření moči

Vyšetření moči

Chemické vyšetření moči a močového sedimentu patří k základním analýzám, které  se provádějí u všech hospitalizovaných nemocných. Základní vyšetřní moči provádí i praktický lékař ve své ordinaci. K vyšetření se užívají diagnostické proužky a jejich zabarvení se pak srovnává se stupnicí okem, nebo reflexní fotometrií.

 
autor: Jaroslav Racek | FZS ZČU | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Vzdělávací materiály | klíčová slova: VYšetření moči, močový sediment | příloh: 1 | zobrazeno: 689x | publikováno: 26.11.2018 | poslední úpravy: 17.10.2019

Neurologické vyšetření norma

Neurologické vyšetření norma

V multimediální prezentaci je popsán konkrétní postup při neurologickém vyšetření včetně interpretace základních pojmů. Jednotlivé vyšetřovací postupy jsou mimo vlastní popis provedení ukázány i na doprovodných videoukázkách. Anamnéza, Vědomí, Amentní syndrom + konfabulace, Mrákotné stavy – porucha temporálního laloku, Vyšší mozkové funkce (mentální) (MMSE, Mini Mental State Examination, Krátký test kognitivních funkcí), kognitivní schopnosti (afázie, alexie, agrafie, akalkulie), konstrukční praxie, dermatolexie, amúzie, gnostické (agnózie), praktické, apraxie), mnestické (amnézie, poruchy paměti okamžité, čerstvé, starší), logické myšlení (uvažování a řešení problémů), exekutivní funkce.

 

vyšetření moče diagnostickými proužky

Vyšetření moče diagnostickými proužky

Chemické vyšetření moče, založené na důkazu tzv. patologických složek moče, patří mezi základní biochemické analýzy. Výuková videa poskytují základní informace o správném způsobu provedení chemického vyšetření moče pomocí diagnostických proužků. Videa také obsahují animace, která vysvětlující princip některých stanovení a upozorňují na možné příčiny falešně pozitivních nebo falešně negativních výsledků. Videa slouží k doplnění praktických cvičení předmětu biochemie.

 
autor: Jiří Slanina, Ondřej Peš, Martina Čarnecká, Hana Paulová | LF MU | disciplína: Lékařská chemie a biochemie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: moč, diagnostické proužky | příloh: 1 | zobrazeno: 5921x | publikováno: 29.5.2012 | poslední úpravy: 29.8.2012

Kontrola kvality laboratorního vyšetření

Kontrola kvality laboratorního vyšetření

Přednáška o interní a externí kontrole kvality laboratorního vyšetření. Vysvětlení pojmů a definic týkajících se analytických vlastností laboratorní metody.                             

                                                                                                     

 
autor: Roman Cibulka | FZS ZČU | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Vzdělávací materiály | klíčová slova: Variační koeficient | příloh: 1 | zobrazeno: 452x | publikováno: 11.10.2017 | poslední úpravy: 17.10.2019

Preanalytické vlivy na laboratorní vyšetření

Preanalytické vlivy na laboratorní vyšetření

Laboratorní vyšetření nezačíná přidáním činidla ke vzorku, ale přípravou pacienta, odběrem vzorku, transportem do laboratoře, analýzou, kontrolou výsledku a jeho předáním ošetřujícímu lékaři.Součástí tohoto materiálu je popis tohoto laboratorního procesu.  

                    

 
autor: Jaroslav Racek | FZS ZČU | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Vzdělávací materiály | klíčová slova: Laboratorní vyšetření | příloh: 1 | zobrazeno: 592x | publikováno: 6.3.2017 | poslední úpravy: 17.10.2019

Elektrofyziologické vyšetření srdečního převodního systému

Elektrofyziologické vyšetření srdečního převodního systému

Invazivní elektrofyziologické vyšetření srdečního převodního systému. Film představuje základy invazívního elektrofyziologického vyšetření srdečního převodního systému. Kromě ukázky základní techniky katetrizačního vyšetření dává divákovi možnost blíže pochopit způsob záznamu a analýzu intrakardiálních EKG signálů. Film je určen pro výuku studentů LF a středního zdravotnického personálu.

 
autor: Lubomír Křivan, Milan Kozák, Jitka Vlašínová, Jaroslav Winkler | LF MU | disciplína: Kardiologie, angiologie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: Vyšetřování převodního systému srdce, vyšetření arytmií | příloh: 1 | zobrazeno: 10190x | publikováno: 10.11.2005 | poslední úpravy: 15.11.2007

Laboratorní vyšetření u onemocnění trávicího traktu

Laboratorní vyšetření u onemocnění trávicího traktu

Laboratorní vyšetření je u onemocnění trávicího traktu z velké části nahrazeno endoskopickými a zobrazovacími metodami, přesto má však stále svůj význam. Seznamte se s nejdůležitějšími laboratorními metodami, užívanými v gastroenterologii v současnosti.                                                                                                     

 
autor: Jaroslav Racek | FZS ZČU | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Vzdělávací materiály | klíčová slova: trávicí trakt, laboratorní vyšetření | příloh: 1 | zobrazeno: 616x | publikováno: 20.6.2017 | poslední úpravy: 17.10.2019

vyšetření karyotypu plodu z buněk plodové vody

Vyšetření karyotypu  plodu z buněk plodové vody

Vyšetření karyotypu plodu z buněk plodové vody na pracovišti prenatální laboratoře oddělení lékařské genetiky. Prenatální diagnostika zaujímá významné místo mezi preventivními obory. Význam této disciplíny je nejen zdravotnický, ale i psychologický a ekonomický. Důležitou součástí prenatální diagnostiky je cytogenetické vyšetření. V případě nalezení chromozomální aberace, která vede k vážnému poškození plodu, může být těhotenství se souhlasem rodičů ukončeno.

 
autor: Eva Makaturová, Lenka Nastoupilová, Jaroslava Križanová, Marta Hanáková, Zdeněk Kalina, Jaroslav Winkler | LF MU | disciplína: Lékařská genetika, Porodnictví a gynekologie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: karyotyp, chromozóm, cytogenetika, prenatální diagnostika, amniocentéza | příloh: 1 | zobrazeno: 12732x | publikováno: 14.5.2008 | poslední úpravy: 27.10.2011

Pomůcka pro výuku hodnocení radiologických vyšetření

Pomůcka pro výuku hodnocení radiologických vyšetření

Pomůcka pro výuku hodnocení radiologických vyšetření obsahuje v interaktivním zpracování RTG snímky hrudníku, břicha a skeletu s grafickým označením míst nálezů. Každý snímek je uveden stručnou anamnézou; po otevření odkazu  se zobrazí podrobnosti radiologického vyšetření se závěrečnou diagnózou.

 
autor: Miroslav Heřman, Filip Čtvrtlík, Lukáš Hrdina | LF UP | disciplína: Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Tutoriály | příloh: 1 | zobrazeno: 11898x | publikováno: 8.12.2009 | poslední úpravy: 10.11.2012

Diagnostické zobrazovací metody při vyšetření zažívacího traktu

Diagnostické zobrazovací metody při vyšetření zažívacího traktu

Prezentace seznamuje studenty s jednotlivými diagnostickými metodami s použitím baryové kontrastní látky (vyšetření jícnu, žaludku, tenkého střeva, irrigografie, defekografie). Ukazuje normální a typické patologické obrazy při vyšetření trávicí trubice a podává základy správného popisu snímků.

 
autor: Jana Červenková | 1.LF UK | disciplína: Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Podklady k přednáškám | klíčová slova: RTG vyšetření jícnu, RTG vyšetření žaludku, RTG vyšetření tenkého střeva, irrigografie, defekografie | příloh: 1 | zobrazeno: 6863x | publikováno: 6.11.2006 | poslední úpravy: 26.4.2012
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 92 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 4

Vyšetřovací metody v imunologické a alergologické laboratoři
..Výukové publikace a autorská dí.. .. oboru Bioanalytik a doplňují skripta Základy vyšetření v klinické imunologii. Skripta mají za úkol se.. .. oboru Bioanalytik a doplňují skripta Základy vyšetření v klinické imunologii. Skripta mají za úk.. .. se základy moderních testů v imunologické buněčné laboratoři, významná část je věnována i novým met.. .. a doplňují skripta Základy vyšetření v klinické imunologii. Skripta mají za úkol seznámit studenty se zá.. .. Vlková~autor-94377-marcela-vlkova#Roman Hakl, Zita .. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Li.. ..klíčová slova: metody, funkční vyšetření v buněčné imunologii, průtoková cytomet.. ..klíčová slova: metody, funkční vyšetření v buněčné imunologii, průtoková cytometrie, mono.. ..klíčová slova: metody, funkční vyšetření v buněčné imunologii, průtoková cytomet.. ..klíčová slova: metody, funkční vyšetření v buněčné imunologii, průtoková cytometrie, monoklonání pro.. ..klíčová slova: metody, funkční vyšetření v buněčné imunologii, průtoková cytometrie, monoklonání protilátky, di..

Meióza (biologické praktikum)
.. materiál je určen studentům 1. ročníku všeobecného i zubního lékařství. Slouží jako doplňu.. .. k praktickým cvičením z Obecné biologie na téma buněčné dělení – meióza. Obsahuje fotografie s po.. ..Veronika.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Li.. ..klíčová slova: chromosom, buněčné dělení, redukční dělení, ekvační dělení, gam.. ..klíčová slova: chromosom, buněčné dělení, redukční dělení, ekvační dělení, gametoge..

Ultrazvuk - nejčastější normální nálezy a patologie
.. patologické změny při ultrasonografickém vyšetření nejběžnějších orgánů a oblastí, zejména při vyšet.. .. uvádí normální a nejčastější patologické změny při u.. .. Mašek~autor-53-martin-masek#Petra Steyerová, Martin .. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Ultrazvuk - normální nálezy a pat.. ..klíčová slova: normální a patologické obrazy, vyšetření břicha, vyšetření ledvin, US vyšetření měkkých tk.. ..klíčová slova: normální a patologické obrazy, vyšetření břicha, vyšetření ledvin, US vyšetření mě..

Ultrazvuk v gynekologii
.. vyšetření je důležitou součástí gynekologického vyšetření v.. ..vukové vyšetření je důležitou součástí gynekolo.. ..vel.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Li..

Flow cytometrie v onkologické hematologii
.. v.. .. flow cytometry) je metoda, kterou lze zjišťovat přítomnost nejrůznějších znaků na povrchu nebo .. .. vyšetřování pacientů v hematologii, onkologii i imunologii. Antigeny sledovaných buněk jsou zpravidla o.. .. Klabusay~autor-22577-martin-klabusay#Jaroslav.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Flow cytometrie 7.4.2016 kdokoli ..

Metody celulárních separací
.. v.. .. pokrokem v aplikacích celulární terapie v nejrůznějších obor.. .. diagnostické i terapeutické účely. Specifické buněčné populace (např. hematopoetické kmenové buňky) lze.. .. Klabusay~autor-22577-martin-klabusay#Jaroslav.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Metody celulárních separací 7.4..

Význam ultrasonografie v těhotenství
.. obecné principy a zvláštnosti ultrazvukového vyšetření v graviditě. Hlavní část je věnována podrobnému p.. .. v úvodu shrnuje obecné principy a zvláštnosti ult.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Li..

Magnetická rezonance - praktické využití, MR nálezy
.. uvádí základní indikace při vyšetření magnetickou rezonancí mimo neuroradiologii a .. .. uvádí základní indikace při vyšetření magnetickou re.. .. Vaněčková~autor-48-manuela-vaneckova#Zdeněk Sei.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Magnetická rezonance - praktické vy.. ..klíčová slova: rezonance, vyšetření kloubů, vyšetření břicha a malé pánve, MR mamogr.. ..klíčová slova: rezonance, vyšetření kloubů, vyšetření břicha a malé pánve, MR..

Výpočetní tomografie - CT
.. technických základů a současných technik CT vyšetření spolu s možnostmi jeho vyšetření. Prezentace obs.. ..vaná ppt prezentace podává přehled principu, tec.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Li.. ..klíčová slova: 3D CT, 4D CT, perfuzní CT, radiační zátěž při CT vyšetření.. ..klíčová slova: 3D CT, 4D CT, perfuzní CT, radiační zátěž při CT v..

Enzymy
..vla Balínová~autori.php?tid=169#Jana M.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Li.. .. uživatel – Pracoviště: Ústav biochemie, buněčné a molekulární biologie - oddělení bio..

Základy neuroanatomie a nervových drah
..Výukové publikace a autorská dí.. .. skripta "Základy neuroanatomie a nervových drah" podávají přehledný výklad zákla.. .. Dubov.. .. Mozeček Obecná strukturální a funkční charakteristika hřbetní míchy Zevní popis h.. .. obsahu: Hřbetní mícha Mozkový kmen Hlavové nervy Mozeček .. ..klíčová slova: vová soustava, .. ..váleno Ediční komisí LF MU~..

Metabolizmus proteinů
..vla Balínová~autori.php?tid=169#Jana M.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Li.. .. uživatel – Pracoviště: Ústav biochemie, buněčné a molekulární biologie - oddělení bio.. ..klíčová slova: aminokyseliny, bílkoviny,..

H o r m o n y
..Vzdělávací ma.. .. jsou vylučovány žlázami s vnitřní sekrecí (endokrinní žl.. .. Ve tkáních se vážou na specifické receptory buněčné membrány či jádra a nastartují změnu metabolismu .. ..v.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Li..

Metabolizmus lipidů
..vé .. ..vla Balínová~autori.php?tid=169#Jana M.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Li.. .. uživatel – Pracoviště: Ústav biochemie, buněčné a molekulární biologie - oddělení bio..

Arytmie - patogeneze, diagnostika, terapie
.. weby~clanky.php?cat=edukacni-weby#Digitální v.. .. dokreslují studentovi reálné situace vyšetření a současné nejmodernější terapeutické postupy ja.. .. seznamuje formou PPT s patogenezí arytmií, vyšetřovacími metodami a terapií nejčastějších aryt.. .. Málková~autori.php?tid=448#Hana .. .. uživatel – – Elektrofyziologické vyšetření | 8.11.2010 26.39 MB registrovaný uživatel &.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Li.. ..klíčová slova: kardiologie, interní ošetřov..

Ultrasonografie
.. a zobrazovacím metodám ultrasonografického vyšetření. Prezentace je určena pro všechny studenty m.. .. powerpointová učební prezentace je věnována historii, prin.. ..Václav .. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Li.. ..klíčová slova: ultrazvuku, zobrazovací metody ultrazvukového vyšetření.. ..klíčová slova: principy ultrazvuku, zobrazovací metody ultrazvukového v..

Nukleární medicína v onkologii
.. nových zobrazovacích modalit (ultrazvuku, výpočetní t.. ..vel Koranda~autori.php?tid=26#Miroslav.. .. nádorech, nukleární medicína poskytuje především funkční charakteristiky. Radiodiagnostické a nukleárně me.. .. schopností   možnost celotělových vyšetření s výhodou vizualizace nádorů a jejich metastáz be.. .. faktory pokroku v bodech: a. Rozvoj nukleárně medicínské zob.. ..klíčová slova: medicína, Radiodiagnostika, Zobrazovací metody, ..

Semináře z Ortopedie a Traumatologie pohybového aparátu
..vé .. .. akutní a chronická osteomyelitida, klinické vyšetření končetin, léčba zlomenin acetabula a léčba zlom.. ..vaná videa seminářů z Ortopedie a Traumatologie poh.. ..Valér .. .. registrovaný uživatel – – Klinické vyšetření končetin | 8.11.2010 29.3 MB registrovaný u.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Li.. ..klíčová slova: osteomyelitida, acetabulum, pánev, klinické vyšetření.. ..klíčová slova: artróza, osteomyelitida, acetabulum, pánev, klinické ..

Vyšetřovací metody nukleární medicíny
.. v.. .. principy a indikace včetně seznámení s průběhem vyšetření tak, aby absolvent mohl podat pacientovi veškeré .. ..Videopořad podává základní informace o diag.. .. Lang~autori.php?tid=100#Ivana.. .. 20.33 MB registrovaný uživatel – – vyšetření endokrinního systému | 15.11.2010 9.72 MB r.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Li.. ..klíčová slova: vyšetřovací metody, ra..

Postup při provádění trepanobiopsie
.. v.. .. délka videa 12 min. Trepanobiopsie je vyšetření, jehož hlavním cílem je odebrat přímo kousek kost.. .. při provádění trepanobiopsie, délka videa 12 min. Tre.. .. Janíková~autor-6-andrea-janikova#Jaroslav .. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Postup při provádění trep..

Automatická analýza moči
.. v.. .. linka chemického a mikroskopického vyšetření moče. Výukové video o automatických bio.. ..vaná linka chemického a mikroskopického vyšetření m.. .. Dastych~autor-22463-milan-dastych#Jaroslav.. .. Aution MAX je přístroj pro automatické chemické vyšetření moče pomocí diagnostických proužků. 1 mililitr mo.. .. Aution MAX je přístroj pro automatické chemické vyšetření moče pomocí diagnostických proužků. 1 mil.. ..klíčová slova: klinická biochemie, iQ200, automatizovaná linka, močová la..

Genetika pro nutriční terapeuty
..Výukové publikace a autorská dí.. ..Výukový text „Genetika ve výživě“ je pr.. .. o základních pojmech z oblasti genetiky a buněčné biologie a podává i specializované informace o vz.. .. Bienertová Vašků~autor-52224-julie-bienertova-vasku#Jan No.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Li.. ..klíčová slova: gen, výživa, polymorfismus, komplexní onemocnění, dědi..

Dentální hygienistka - vstupní požadavky na znalosti z chemie
..vé .. .. z chemie v e-kurzu "Znalostní požadavky k příjímacímu ř.. ..vla.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence test z chemie | 28.8.2010 kdokoli .. .. – – Pracoviště: Ústav biochemie, buněčné a molekulární biologie - oddělení bio..

Obecné základy kultivace buněk v tkáňové kultuře
.. studijní materiál je určen pro všechny studenty lékařských a přírodovědně zaměřen.. .. Hatina~autori.php?tid=43#Michaela Kripnerov.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Li.. ..klíčová slova: vé techniky, tkáňové kultury, buněčné linie.. ..klíčová slova: techniky, tkáňové kultury, buněčné..

Perimetrie
..Výukové publikace a autorská dí.. .. ale i neurologii či neurochirurgii. Schopnost vyšetření správně indikovat, provést a interpretovat je př.. .. je důležitou vyšetřovací metodou nejen v oftalmologii, ale i ne.. .. Skorkov.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Li..

Porod a pánevní dno
.. dna. První část dokumentu seznamuje s moderní funkční anatomií pánevního dna a patofyziologií sestupu p.. .. výukového textu je seznámit studenty pr.. .. Rušav.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Li.. ..klíčová slova: pánevní dno, prolaps pánevních orgánů, anatomie, pato..

Myopatie - vrozená muskulární dystrofie
.. weby~clanky.php?cat=edukacni-weby#Digitální v.. .. 3.LF UK. Článek obsahuje tři videa zabývající se vyšetřením, klinickými projevy, možnostem terapie a k.. .. videa o projevech vrozené muskulární dystrofie. Ta.. ..Vendula .. .. I. (Vyšetření a klinické projevy, délka 9:32) je zaměřeno na kl.. .. I. (Vyšetření a klinické projevy, délka 9:32) je zamě..

Rtg dynamické metody a kontrastní látky
..vaná ppt prezentace podává přehled dynamických vyše.. .. RTG metody dynamické, RTG kontrastní látky a vyšetření | 16.3.2011 1.65 MB registrovaný uživatel &.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Li.. ..klíčová slova: a nepřímá, seriografie, rtg kinematografie, videozáznam, RTG kontrastní l..

Roztroušená skleróza - diagnostika, léčba, diferenciální diagnostika
..Výukové publikace a autorská dí.. .. transfer, difuzně vážený obraz, spektroskopie, funkční MR, pulzní sekvence, relaxometrie a další um.. .. kritéria se opírala především o klinický obraz a vyšetření mozkomíšního moku. Další vývoj laboratorních a ze.. .. text určený jednak studentům LF, dále lékařům v postgraduálním vzdělávání i lékařům, kteří se cht.. ..vonne.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Li.. ..klíčová slova: difererenciální diagnostika, akutní diseminovaná encefalomyelitis, neuromyelitis ..

Vybrané kapitoly z neurologie
.. video~kat-digitalni-video#Obrazové .. .. zařazení videa ke každé diagnóze s ukázkou vyšetření a hlavního objektivního neurologického nálezu pac.. .. studentům medicíny celkem 12 vybraných kazuistik obecně neurologických (s kt.. .. Rektorov.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Kazuistika F.V. 1930 6.3.2017 .. ..klíčová slova: disorders, vyšetření mozku,.. ..klíčová slova: vement disorders, vyšetření mozku, EE..

MEF strana 1
1
strana 2
2
strana 3
3
strana 4
4
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-01-29]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.9 [2014].