Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 20 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 2

Vybrané kapitoly z ošetrovateľskej teórie II
.. ako vedného odboru so zameraním na funkcie sestry, charakteristiku metód ošetrovateľskej st.. .. 7 1.3 Funkcie sestry 8 1.4 ..

Práca s tabuľkovým procesorom nielen pre študentov
.. 7.1 MB registrovaný používateľ – Vzorce a funkcie | 1.7.2009 7.11 MB registrovaný používateľ &nd..

Nervus vagus
.. funkcie a úloha v etiopatogenéze chorôb. Označenie ner.. .. a motorických dráh nervus vagus. Fyziologické funkcie nervus vagus Prečo je nervus vagus taký v..

Funkčné vyšetrenie respiračného, kardiovaskulárneho a močového systému
.. predovšetkým pľúcnych ochorení (poruchy funkcie dýchacích ciest a pľúc). Samo o sebe nemôže stano..

Diferenciálna diagnostika opuchov v detskom veku
.. zväčšeniu tkanív a orgánov, ale i k poruche ich funkcie. Náhly vznik opuchov u zdravého dieťaťa môže pedi..

Funkčná histológia, vývin a evolúcia lymfatického systému človeka
.. komplikovali väčšinu otázok týkajúcich sa jeho funkcie, aj klinického významu. Jeho rozhodujúca funkcia ..

Súbor prezentácií z predmetu Ošetrovateľstvo
.. Ošetrovateľstvo ako aplikovaná vedná disciplína. Funkcie sestry a rola sestry. Metódy práce | 14.6.2018 1..

MRI V DETSKEJ KARDIOLÓGII
.. zobrazovanie Hodnotenie globálnej systolickej funkcie komôr pomocou volumetrie Hodnotenie ..

Význam transkraniálnej dopplerovskej sonografie v manažmente detského hydrocefalu
.. vnútrolebkového tlaku s negatívnym ovplyvnením funkcie a štruktúry mozgu. Cieľom drenážnych výkonov u de..

T-lymfocyty a ich subpopulácie
.. rozdielnej produkcie cytokínov a rozdielnej funkcie, delia na tri základné subpopulácie  Th1, Th2 a ..

Nekonvenčné T-lymfocyty
.. takže dá sa predpokladať, že zníženie počtov a funkcie MAIT-buniek zodpovedá za uvedenú možnú kom..

Komplexná preparácia zubného kazu použitím erbiového laseru (2940nm)
.. Test laserového zariadenia a kontrola správnej funkcie × Kontrola funkcie chladenia voda/vzduch..

Rohovka - 2. časť - KERATOPLASTIKA - LAMELÁRNA
.. sa rýchlejšie prejasňuje z dôvodu neporušenej funkcie endotelu. Variantou ALK je DAKL (Deep Anterior..

Prezentácia antigénov
.. a sprostredkúvať svoje špecifické efektorové funkcie. Patria sem predovšetkým proteíny, glykolipidy a ..

Disekcia hrudníkovej aorty
.. bez palpitácií, chuť do jedla mal, anovezikálne funkcie v norme. Status praesens: TK na ĽHK 193/103 ..

Akcidentálna intoxikácia plodmi Antropa belladona
.. kde boli ďalej monitorované jeho vitálne funkcie. V úvode bol indikovaný konzervatívny postup: ob..

Nastavenie liečby domácou umelou pľúcnou ventiláciou u pacienta s Duchennovou svalovou dystrofiou
.. pre dystrofín, čo vedie k strate integrity a funkcie svalových vlákien a ich nahradeniu tukovým a sp..

Imunopatogenéza a imunoterapia ulceróznej kolitídy
.. hrubého čreva spôsobí stratu jej absorbčnej funkcie, výsledkom čoho je chronická hnačka, pričom stol..

Primomanifestácia pernicióznej anémie formou rozvoja sekundárneho infarktu myokardu
.. vitamínu B12 v dôsledku absencie alebo porušenej funkcie vnútorného faktora. Vitamín B12 (kobalamín) je ob..

Diabetes mellitus asociovaný s cystickou fibrózou
.. homozygot pre delta F508 mutáciu, ↓ pľúcne funkcie, ↓ BMI, alergická bronchopulmonálna a..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2018-09-25]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.9 [2014].