Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 3

Funkčné vyšetrenie respiračného, kardiovaskulárneho a močového systému

Funkčné vyšetrenie respiračného, kardiovaskulárneho a močového systému

Funkčné vyšetrenie pľúc (FVP) má nenahraditeľné miesto v diferenciálnej diagnostike predovšetkým pľúcnych ochorení (poruchy funkcie dýchacích ciest a pľúc). Samo o sebe nemôže stanoviť diagnózu, vždy je nevyhnutná anamnéza, posúdenie klinických prejavov, fyzikálne vyšetrenie a posúdenie výsledkov ďalších vyšetrovacích metód.

Funkčné vyšetrenie kardiovaskulárneho systému - štandardné 12-zvodové (pokojové) EKG, 24-48 hodinové sledovanie EKG (dynamické EKG) – Holter EKG, 24 hodinové sledovanie TK – tlakový Holter, záťažové vyšetrenie na bicykli – ergometria.

Funkčné vyšetrenie obličiek - klírens endogénneho kreatinínu (GFR), glomerulárna filtrácia, clearance kreatinínu, koncentračný pokus.

 

 
autor: Ivana Bóriková | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: funkčné vyšetrenie, spirometria, ergometria, Holter, obličkové testy | příloh: 1 | zobrazeno: 1423x | publikováno: 10.5.2016

Edukácia a kompliancia pacienta s chronickým ochorením so zameraním na bronchiálnu astmu

Edukácia a kompliancia pacienta s chronickým ochorením so zameraním na bronchiálnu astmu

Edukácia pacientov s bronchiálnou astmou
Príspevok sa zameriava na legislatívne a obsahové aspekty edukácie pacienta s chronickým liečiteľným ochorením, akým je aj bronchiálna astma. Zdôrazňuje význam edukácie a edukačnú rolu sestry. Systematická, kontinuálna a štandardne nastavená edukácia pacienta s chronickým ochorením je predpokladom pre naplnenie cieľov self-manažmentu a kontroly ochorenia.

Kompliancia a adherencia u pacienta s chronickým ochorením
Príspevok sa zameriava na dôležitosť spolupráce a dodržiavanie terapeutických odporúčaní u pacienta s chronickým ochorením – bronchiálnou astmou. Vysvetľuje pojmy súvisiace s komplianciou v pozitívnom aj negatívnom slova zmysle, popisuje prediktory nespolupráce (liekové, neliekové), možnosti monitorovania, merania a zlepšenia kompliancie a adherencie pacienta.
 

 

Nastavenie liečby domácou umelou pľúcnou ventiláciou u pacienta s Duchennovou svalovou dystrofiou

Nastavenie liečby domácou umelou pľúcnou ventiláciou u pacienta s Duchennovou svalovou dystrofiou

Duchennova svalová dystrofia (Duchenne muscular dystrophy - DMD) je dedičné ochorenie s viazanosťou na X chromozóm. Dochádza k mutácii génu pre dystrofín, čo vedie k strate integrity a funkcie svalových vlákien a ich nahradeniu tukovým a spojivovým tkanivom. Svalová degenerácia vedie k poruchám hybnosti a strate schopnosti chôdze zvyčajne okolo dvanásteho roku života. Často býva postihnutý aj myokard. Postihnutie dýchacích svalov a ďalšie pridružené komplikácie spôsobujú zhoršovanie pľúcnych funkcií a vedú k respiračnému zlyhaniu. Pri neliečenom ochorení nastáva zvyčajne smrť okolo dvadsiateho roku života, najčastejšie v dôsledku kardiálnych a respiračných príčin. Pre rozvoj chronického respiračného zlyhávania býva potrebné pacientov s DMD nastaviť na liečbu podpornou ventiláciou.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

 
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 109 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 9

Odber a odosielanie biologického materiálu
.. odber venóznej krvi, pomôcky k odberu moču, fyzikálne vyšetrenie moču, chemické vyšetrenie moču, odber .. .. odber krvi otvoreným systémom, biochemické vyšetrenie krvi, hematologické vyšetrenia krvi, odber k.. .. pomôcky k odberu, odber krvi - posúdenie pacienta, odber krvi uzavretým systémom (VACUTAINER, S..

Manažment bolesti v urgentnej medicíne
.. Definícia bolesti a patofyziológia bolesti Vyšetrenie pacienta a hodnotenie bolesti Možnost liečby b.. .. bolesti a patofyziológia bolesti Vyšetrenie pacienta a hodnotenie bolesti Možnost liečby bolesti .. ..klíčová slova: Vyšetrenie.. ..klíčová slova: Vyšetrenie pacienta..

Vyšetrovacie metódy v osteológii
.. 1. Osteoporóza – definícia 2. Anamnéza a fyzikálne vyšetrenie pacienta 3. Rizikové faktory o.. .. – definícia 2. Anamnéza a fyzikálne vyšetrenie pacienta 3. Rizikové faktory osteoporózy 4. L.. .. je pri definovaní vysokorizikového pacienta potrebné po jednotlivých rizikových faktoroch ak.. ..klíčová slova: fyzikálne vyšetrenie .. ..klíčová slova: fyzikálne vyšetrenie.. ..klíčová slova: fyzikálne vyšetrenie pacienta..

Diferenciálna diagnostika opuchov v detskom veku
.. je detailný anamnestický rozbor a starostlivé fyzikálne vyšetrenie, ktoré poskytujú kľúčové informácie pr.. .. anamnestický rozbor a starostlivé fyzikálne vyšetrenie, ktoré poskytujú kľúčové informácie pre plánov..

Praktické návody pre diagnostiku a liečenie popálenín
.. Patogenéza popálenín Prvá pomoc Vyšetrenie pacienta, diagnostika a klasifikácia popálenín .. .. v miestnych nemocniciach, alebo je nutné pacienta odoslať na špecializované liečenie do pop..

Perioperační ošetřovatelská péče
.. operačních sálů, bezpečný překlad operovaného pacienta a průběh jeho převozu na operační sál, příprava o.. .. Chirurgická dezinfekce rukou   Vstup pacienta na operační sál, překlad, převoz Připravený video..

Myopatie - vrozená muskulární dystrofie
.. specifikům onemocnění Myopatie III. (Kazuistika pacienta, délka 8:00) je zpracováno jako kazuistika p..

Akútna apendicitída a Meckelov divertikul
.. prezentuje asi u 40% pacientov s apendicitídou. Fyzikálne vyšetrenie sa vykonáva na ambulancii. Na v.. .. predchádzajúcu operáciu, ani nebol vážne chorý. Vyšetrenie a laboratórne výsledky: Pri fyzikálnom vyšetrení .. .. Diagnóza apendicitídy je založená na anamnéze pacienta, fyzikálnom vyšetrení a zobrazovacích mož..

Chromatografie
.. o způsobech dělení jednotlivých technik dle fyzikálně-chemických principů, dle účelu a dle provedení a ..

Elektroforéza
.. o způsobech rozdělení jednotlivých technik dle fyzikálně-chemických principů, dle účelu a dle provedení a ..

Vyprázdňovanie moču a stolice
.. pacienta -poruchy a ťažkosti pri mikcii, patologické pr..

Vybrané kapitoly z infekčního lékařství a cestovní medicíny pro studenty nelékařských zdravotnických oborů
.. bariérová ošetřovatelská péče u infekčního pacienta a pacienta s vysoce nakažlivou chorobou, ..

Vybrané kapitoly z neurologie
.. extrapyramidového systému. Studenti uvidí pacienta po cévní mozkové příhodě, pacienta s lumbo..

Hypoventilačný syndróm pri obezite
.. 172 cm,  Hmotnosť: 135 kg BMI: 45,63 kg/m2 Fyzikálne vyšetrenie: hyperstenický habitus, extrémna ob.. .. celonočnú polysomnografiu, mal realizované vyšetrenie artériových krvných plynov a bola u neho st.. .. dychové úsilie. Avšak, ak dychová frekvencia pacienta klesne alebo vznikne centrálne spánkové apnoe, zá..

Úvod do nemocničnej medicíny
.. Bezpečná starostlivosť o chirurgického pacienta Základy bezpečného vyšetrenia pacienta s akú.. ..klíčová slova: zdravotnej starostlivosti, vyšetrenie.. ..klíčová slova: zdravotnej starostlivosti, vyšetrenie pacienta..

Punkcie
.. punkcia, odber kostnej drene na cytologické vyšetrenie – náter, punkcia ..

Dvojfázová liečba distooklúzie spojenej s protrúziou horných rezákov
.. s protrúziou rezákov (AII/1) pre pacienta efektívna a rýchla. V období rastového .. .. liečbu neudáva Vyšetrenia: Extraorálne vyšetrenie: Ortopedické chyby tela nepozorované, habitus a.. .. používať u spolupracujúceho pacienta v období maximálneho rastového špurtu. Pri c..

Nodulárny melanóm nechtového lôžka
.. Autori prezentujú manažment liečby u 66 r. pacienta s melanómom nechtového lôžka. Sú pre vás obraz.. .. nechtového lôžka, vzorka zaslaná na histologické vyšetrenie.  Záver histologického vyšetrenia: nodular m.. .. ktorá určila ďalší postup liečby u daného pacienta - realizovať USG lok. uzlín, CT a následne S..

Náhla príhoda brušná - biliárny ileus
.. to, že niekoľko dní nemala vetry a stolicu. Fyzikálne vyšetrenie ukázalo pri palpačnom vyšetrení bruc.. .. dní nemala vetry a stolicu. Fyzikálne vyšetrenie ukázalo pri palpačnom vyšetrení brucha miernu dis..

Bradykardia vyliečená antiarytmikami
.. správnej diagnostiky a následného manažmentu pacienta s brady- alebo tachy-dysrytmiou. Početné b.. .. Laboratórne vyšetrenia: Vstupné objektívne vyšetrenie a laboratórny skríning boli až na prítomnú brad..

Endoskopické vyšetrovacie metódy
.. sa zaoberajú týmito témami: Endoskopické vyšetrenie dýchacích ciest. Endoskopia tráviaceho traktu. Re..

Hygienická starostlivosť
.. pacientov podľa celkového stavu, posudzovanie pacienta: Koža - farba kože, štruktúra kože, uniformita ko..

Molekulárně biologické a jiné testy používané v preventivním zubním lékařství
.. nález bude doplněn o zjištěné vlastnosti sliny pacienta a ze všech těchto informací vyvodí studenti dop..

Pleuropneumónia
.. anamnéza: bez abúzov Laboratórne výsledky: Fyzikálne vyšetrenie: normostenický habitus, eupnoe, t.. .. bez abúzov Laboratórne výsledky: Fyzikálne vyšetrenie: normostenický habitus, eupnoe, telesná teplota 3.. .. Terajšie ochorenie: 48-ročná pacienta bola odoslaná obvodným lekárom pre RTG nález pra..

Vyšetrovacie metódy v rádiodiagnostike
.. diagnostické metódy v rentgenológii. Vyšetrenie klasickým rentgenovým prístrojom. Angiografia. Po..

Současné možnosti diagnostiky a terapie u pacientů s inhalačním traumatem
.. se zvyšujícím se rozsahem popálené plochy. Fyzikálně-chemická povaha inhalované partikule následně roz..

Terapia predhryzu retrakciou frontálnych zubov k dočasným kotviacim zariadeniam (TADs)
.. liečbu neudáva Vyšetrenia: Extraorálne vyšetrenie: Ortopedické chyby tela nepozorované, habitus a.. .. Klinicky citlivé [?] Licencia Obrázok 1 - Foto pacienta 1. 31.12.2017 233.69 KB používateľ vzdelávacej si..

Atelektáza pravého pľúcneho krídla na podklade bronchogénneho karcinómu
.. v pleurálnej dutine. Kazuistika opisuje prípad pacienta opakovane hospitalizovaného na Klinike .. .. kresby, bránice nižšie uložené (Obrázok 1). CT vyšetrenie hrudníka (realizované pred prijatím ambulantne): .. .. (Obrázok 2) hodnotený ako T4N3M0, ktoré pacienta radilo do klinického štádia IIIB. Vzhľadom na his..

MRI V DETSKEJ KARDIOLÓGII
.. kovových implantátov Bezpečnosť MRI Príprava pacienta pred MRI vyšetrením Sedácia a monitoring pa..

Filozofia a etika v ošetrovateľstve - súbor prezentácií
.. pacientov, informovanosti, vzťahu sestry a pacienta, etickým problémom na začiatku ľudského života ak.. .. – – 11. Problematika informavonosti pacienta 15.2.2016 327.11 KB ktokoľvek – – ..

MEF strana 1
1
strana 2
2
strana 3
3
strana 4
4
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2019-10-20]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.9 [2014].