Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 10

Atlas fyziologie a patofyziologie

Atlas fyziologie a patofyziologie

Internetové multimediální výukové pomůcky pro studijní programy lékařských fakult (magisterské i bakalářské studium) z oblasti normální a patologické fyziologie, který názornou cestou - prostřednictvím Internetu s využitím simulačních modelů - pomáhá vysvětlit funkci jednotlivých fyziologických systémů a příčiny a projevy jejich poruch. V interaktivních výukových programech využívajících simulační hry dnes nachází své uplatnění staré Komenského krédo – "škola hrou". Spojení multimediálního prostředí, sloužícího jako zvukové a vizuální uživatelské rozhraní, se simulačními modely totiž umožňuje názorně si "osahat" vykládaný problém ve virtuální realitě. Simulační hrou je možné bez rizika otestovat chování simulovaného objektu – např. zkusit přistávat virtuálním letadlem či léčit virtuálního pacienta nebo, jako v případě navrhovaného projektu, otestovat si chování jednotlivých částí respiračního systému, oběhového systému, vylučovacího systému apod.

 
autor: kolektiv: Laboratoř biokybernetiky a počítač. podpory výuky | 1.LF UK | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | kategorie: Interaktivní simulátory, Výukové weby | příloh: 1 | zobrazeno: 20806x | publikováno: 20.5.2008 | poslední úpravy: 27.11.2009

Praktikum z patologické fyziologie

Praktikum z patologické fyziologie

Text Praktikum z patologické fyziologie je souborem návodů do praktických cvičení z Patologické fyziologie; kromě detailních postupů jednotlivých experimentálních praktických cvičení obsahuje i stručný úvod do problematiky a návod na statistické zpracování výsledků. Tento výukový materiál má formu skript, která jsou členěna do několika tematicky ucelených částí.

 
autor: Julie Bienertová Vašků, Dana Bučková, Lydie Izakovičová Hollá, Michal Jurajda, Kateřina Kaňková, Šárka Kuchtíčková, Lukáš Pácal, Anna Vašků, Vladimír Znojil | LF MU | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: patologická fyziologie, pokusy na zvířatech, laboratorní metody, statistické zpracování dat | příloh: 1 | zobrazeno: 22670x | publikováno: 16.2.2009 | poslední úpravy: 29.6.2018

Fyziologie gastrointestinálního traktu

Fyziologie gastrointestinálního traktu

Výukový materiál je věnován fyziologii gastrointestinálního traktu (GIT). Skládá se z deseti kapitol, úvodní část je věnována obecným vlastnostem GIT, druhá kapitola pojednává o motilitě trávicí trubice, závěrečná kapitola je věnována humorální regulaci GIT a zbylé kapitoly se zabývají funkcí jednotlivých orgánů GIT. Materiál je určen pro studenty zubního lékařství.

 
autor: Jitka Švíglerová | LF UK Plzeň | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | klíčová slova: gastrointestinální trakt, dutina ústní, žaludek, játra, slinivka břišní | příloh: 1 | zobrazeno: 11493x | publikováno: 23.6.2013 | poslední úpravy: 3.12.2014

Praktikum z patologické fyziologie

Praktikum z patologické fyziologie

Praktikum z patologické fyziologie je učební text, který bude sloužit k výuce praktických cvičení studentů všeobecného lékařství a zubního lékařství. Text je rozdělen do dvou částí. První část je věnována experimentálním zvířecím modelům. Druhá část popisuje experimenty prováděné bez použití laboratorních zvířat.

 
autor: Michal Jurajda, Julie Bienertová Vašků, Lydie Izakovičová Hollá, Kateřina Kaňková, Michal Masařík, Lukáš Pácal, Monika Pávková Goldbergová, Anna Vašků | LF MU | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla | klíčová slova: Patologická fyziologie, experiment na zvířeti, alternativní modely | příloh: 1 | zobrazeno: 7480x | publikováno: 18.1.2013 | poslední úpravy: 8.7.2013

Základy fyziologie srdeční mechaniky

Základy fyziologie srdeční mechaniky

Studijní materiál je určen pro studenty všeobecného lékařství 2. ročníku. Obsahem materiálu jsou základní informace o mechanismech kontrakce srdečního svalu, srdečním cyklu a zevních projevech srdeční činnosti.                                                                                                                                                              

 
autor: Lukáš Nalos | LF UK Plzeň | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | klíčová slova: kontrakce srdečního svalu, srdeční cyklus, srdeční výdej | příloh: 1 | zobrazeno: 3597x | publikováno: 8.7.2014 | poslední úpravy: 13.1.2017

Protokoly k praktickým cvičením z lékařské fyziologie

Protokoly k praktickým cvičením z lékařské fyziologie

Principy, pracovní postupy, protokoly pro výsledky, kontrolní otázky. Vhodné pro tisk a vyplňování během cvičení. Velmi užitečným a ve cvičeních i textu učebnic často používaným způsobem, jak zapsat data, jsou grafy. Na poměrně malém prostoru mohou nahradit jeden či více odstavců textu nebo řadu výsledků a přitom mohou být velmi přehledné. To platí pouze v případě, pokud jsou grafy správně konstruovány a reprodukovány. Naše zkušenosti z výuky a zkoušení nás vedou k připomenutí několika základních pravidel, jichž je výhodné se při vytváření grafů držet.

 
autor: kolektiv: Fyziologického ústavu | 1.LF UK | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | kategorie: Podklady k přednáškám | klíčová slova: Praktická cvičení, Fyziologie, návody, praktika | příloh: 1 | zobrazeno: 7132x | publikováno: 24.11.2006 | poslední úpravy: 27.4.2012

Úvod do patologické fyziologie zubního lékařství

Úvod do patologické fyziologie zubního lékařství

Úvod do patologické fyziologie zubního lékařství obsahuje kromě jiného také cíle patofyziologie a základní terminologii. Etiologie a patogeneze nemoci: orgánová, buněčná a molekulární úroveň poznání. Prezentace jsou dílem Ústavu patologické fyziologie, 1. lékařské fakulty, Univerzity Karlovy v Praze.
 

 

 
autor: Jan Živný | 1.LF UK | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie, Zubní lékařství | kategorie: Podklady k přednáškám, Ozvučené přednášky, Výukové video | klíčová slova: Patofyziologie, patologická fyziologie, etiologie, patogeneze, arteriovenozní malformace | příloh: 2 | zobrazeno: 11030x | publikováno: 14.5.2010 | poslední úpravy: 9.3.2013

Pulpa - morfologie a fyziologie, patomorfologie a patofyziologie

Pulpa - morfologie a fyziologie, patomorfologie a patofyziologie

Studijní materiál je určen pro studenty 3.-5. ročníku zubního lékařství. Seznámí je s potřebnými znalostmi o pulpě, její morfologii, fyziologii a zároveň i patologickými stavy. Obsahuje potřebné vědomosti jak pro průběžnou zkoušku tak státní zkoušku v oboru Konzervační zubní lékařství a endodoncie.

 
autor: Jan Netolický, Eva Záhlavová | LF UK Plzeň | disciplína: Zubní lékařství | klíčová slova: Pulpodentinální orgán, Periodoncium, Akutní záněty, Nekróza, Gangréna | příloh: 1 | zobrazeno: 3638x | publikováno: 30.10.2012 | poslední úpravy: 14.11.2012

Výukový atlas patologické fyziologie, 1. část

Výukový atlas patologické fyziologie, 1. část

Výuková publikace Výukový atlas patologické fyziologie, 1. část shrnuje nejnovější poznatky z oblasti patofyziologie v obrazové formě s komentářem. V první části publikace jsou shrnuty poznatky zahrnující kardiovaskulární systém, buněčnou smrt, kloubní zánět a vitamín D. Učební pomůcka je určena pro studenty Lékařské fakulty předmětu Patologické fyziologie, a to jak pro přednášky, tak i praktická cvičení (VSPF0521p, ZLPF0521p, VSPF0521c, ZLPF0521c, BVPF0321p), Nové trendy v Patologické fyziologii (DSNTz01) s přesahem do předmětu Fyziologie a Interní medicíny.

 
autor: Monika Pávková Goldbergová, Anna Vašků | LF MU | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla | klíčová slova: patologická fyziologie, kardiovaskulární systém, buněčná smrt, kloub, zánět | příloh: 1 | zobrazeno: 8066x | publikováno: 25.9.2013 | poslední úpravy: 18.10.2013

Fyziologie svalstva pro zubní lékařství

Fyziologie svalstva  pro zubní lékařství

Výukový materiál Fyziologie svalstva je určen pro studenty zubního lékařství. Zabývá se morfologií a funkcí kosterní a hladké svaloviny. Samostatná kapitola je věnována nervosvalovému spojení, včetně poruch a možností farmakologického ovlivnění této synapse. 

                                    

 
autor: Jitka Švíglerová, Lukáš Nalos, Milan Štengl | LF UK Plzeň | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | klíčová slova: Fyziologie kosterní svaloviny | příloh: 1 | zobrazeno: 2231x | publikováno: 26.2.2015
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 33 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 4

Pathophysiology practicals for General Medicine and Dental Medicine courses
.. návodů do praktických cvičení z Patologické fyziologie v anglickém jazyce. Obsahuje stručný úvod do dan.. .. sítě MEFANET – Předměty/kurzy Patologická fyziologie I - přednáška [VSPF0521p] Patologická fyziologie .. ..klíčová slova: fyziologie, etiologie, patogeneze, experimentální m..

Experimentálně navozená ateroskleróza u pokusného zvířete
.. a studentům praktických cvičení z patologické fyziologie Všeobecného (VL) a Zubního lékařství (ZL). Přehl.. .. kdokoli – Předměty/kurzy Patologická fyziologie I - přednáška [VSPF0521p] Patologická fyziologie .. ..klíčová slova: patofyziologie, pokusná zvířata, etiologie, pa..

Selhání imunitní tolerance: alergie a autoimunita
.. patologické fyziologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Pr..

Mechanické vlastnosti kosterního svalu
.. a počítačové podpory výuky Ústavu patologické fyziologie - na internetové adrese: www.physiome.cz. .. .. úložišti – Pracoviště: Ústav patologické fyziologie.. ..klíčová slova: Fyziologie svalu, Kontraktilní aparát, Simulátor, e-..

Simulačná a virtuálna výučba vo fyziológii, patologickej fyziológii a farmakológii
.. vedomostí z kľúčových funkčných predmetov, t.j. fyziológie, patologickej fyziológie a farmakológie. R.. .. – Pracoviská: Ústav farmakológie, Ústav fyziológie, Ústav patologickej ..

Vybrané kapitoly z klinickej farmakológie: Antimikrobiálne látky I. - farmakológia
.. zdrojov, najmä z oblasti lekárskej biochémie, fyziológie a patologickej fyziológie ako aj mikrobiológie. K..

Patofyziologie dýchání
.. Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Fyziologie dýchání | 22.5.2013 657.17 KB uživatel vzd..

Biokybernetika - Základy měření a zpracování biosignálů ve fyziologii
.. je i několikaletá zkušenost z praktické výuky fyziologie s využitím univerzálního elektronického systému B.. .. vzdělávací sítě MEFANET – Pracoviště: Fyziologie..

Krevní skupiny
.. je usnadnit studentům přípravu ke zkoušce z fyziologie..

Základy dětské otorhinolaryngologie
.. k embryologii nosu Klinická anatomie a fyziologie nosu Vyšetřovací metody nosu Vrozené .. ..klíčová slova: dětská otolaryngologie, klinická anatomie, fyziologie, vyšetřovací metody, vrozené vývojové vady, terap..

Srpkovitá anémie a malárie
.. lékařů jak z obecné biologie a genetiky, tak z fyziologie..

Lymfatický systém a imunoglobuliny
.. vzdělávací sítě MEFANET – Pracoviště: Fyziologie..

Genetika v zubním lékařství
.. cvičení [ZLGE061c] Pracoviště: Ústav patologické fyziologie..

Základné metódy hodnotenia vedomostí a zručností študentov pregraduálneho medicínskeho štúdia
.. – – Pracoviská: Ústav patologickej fyziológie..

Genetika pro nutriční terapeuty
.. Genetika [BVGE061] Pracoviště: Ústav patologické fyziologie..

Nervový systém a základy neuronálnych signalizácií
.. – – Pracoviská: Ústav molekulárnej fyziológie a..

Izolované srdce podle Langendorffa
..klíčová slova: fyziologie, experimentální kardiologie, izolované srdce, po..

Srdeční cyklus
.. | 4.11.2014 1.1 MB kdokoli – Pracoviště: Fyziologie..

Fyziológia a patofyziológia nosa, jej význam pre funkciu dolných dýchacích ciest
.. – – Pracoviská: Ústav patologickej fyziológie..

Gnatológia v prehľade
.. syntézu poznatkov z anatómie, histológie, fyziológie a patológie. Bauer a Gutowski (1975) definovali ..

Multidisciplinárny pohľad na pečeň
.. informácie z anatómie, histológie, biochémie, fyziológie ako aj patológie pečene, ktorá je centrálnym met..

Multidisciplinárny pohľad na obličky
.. informácie z anatómie, histológie, biochémie, fyziológie ako aj patológie obličky. Keďže bol pripravovaný ..

Otorinolaryngologie - semináře
..klíčová slova: a fyziologie orgánů ORL, diagnostika, vyšetřovací metody, fyzi..

Vybrané kapitoly z farmakológie: Farmakoterapia kašľa
.. lekársku pomoc. Aj napriek výskumu v oblasti fyziológie, patofyziológie, farmakológie a ďalších vedných ..

Vybrané biochemické a molekulárne-biologické metódy v lekárskom výskume a medicínskej diagnostike
.. 2-JVL-011] Pracoviská: Ústav molekulárnej fyziológie a..

Vybrané kapitoly z popáleninové medicíny
.. popáleninového traumatu, ale také anatomie a fyziologie kůže ve vztahu k problematice popáleninové med..

eOtorinolaryngologie
.. Obsah - předmluva - rejstřík 01 Anatomie - fyziologie - patologie 02 Symptomatologie 03.. ..klíčová slova: anatomie, fyziologie, patologie, ucho, nos, hrtan, hltan, nosohltan,..

Nervus vagus
.. Fyziologický ústav, Ústav patologickej fyziológie..

Manuál pro zvýšení publikační gramotnosti pro potřeby pregraduálních a postgraduálních studentů MU
.. MEFANET – Pracoviště: Ústav patologické fyziologie..

Základy anesteziologie
.. MB registrovaný uživatel – Anatomie a fyziologie novorozence a kojence, zvláštnosti anestezie 5..

MEF strana 1
1
strana 2
2
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-01-28]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.9 [2014].