Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 15 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 5

Virtuálni pacienti s poruchami vnútorného prostredia – patofyziologická analýza vybraných kazuistík
.. pacient.. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licencia Virtuálni pacienti s poruchami vnútorného prostredia | 4.1.2016 1.. ..klíčová slova: virtuálni pacient..

Labyrinty v psychiatrii
.. [?] Klinicky citlivé [?] Licence Rozvoj neklidu pacienta po operaci | 23.1.2015 kdokoli – .. ..klíčová slova: pacient, rozhodovací uzly, větvené klinické scénáře, laby..

Metastatický kolorektální karcinom - Onkologická indikační komise
.. metastatického onemocnění je multimodální, každý pacient s potenciálně resekabilními metastázami by měl bý..

Kasuistika - Larva migrans cutanea
..Pacient pobýval jako turista v Keni. Po návratu se o..

Kazuistika - Papilomatózní, vředovité kožní léze na zádech a hýždi po pobytu v Maroku
.. letý pacient přichází na ambulanci se třemi erytematózními, pa.. .. letý pacient přichází na ambulanci se třemi erytematózními, pa..

Distální femoro-popliteální bypass cévní protézou Omniflow
.. odolávat infekci a je možno ji implantovat i pacientům s gangrénou. To umožňuje řešit jinak svízelné s.. .. byl rovněž případ prezentovaného pacienta. Před 7 lety mu byl implantován i..

Perioperační ošetřovatelská péče
.. operačních sálů, bezpečný překlad operovaného pacienta a průběh jeho převozu na operační sál, příprava .. .. Chirurgická dezinfekce rukou   Vstup pacienta na operační sál, překlad, převoz Připravený vide.. ..klíčová slova: péče, bezpečnost, pacient, perioperační sestra, zdravotnické pomůcky, Per..

Vybrané kapitoly z fixní protetiky
.. kovů v protetice, ošetření hendikepovaného pacienta v protetice, druhy celokeramických korunek, .. .. Ošetření hendikepovaného pacienta v protetice Hendikepovaným pacientem v ordinaci zubního lékaře může být s u.. .. fasety, apod.). Ošetření hendikepovaného pacienta v protetice Hendikepovaným pacientem v ordinaci .. ..klíčová slova: skloionomerní cement, pryskyřice, barva fazety, hendikepovaný pacient, titan, implantologie, válcové i.. ..klíčová slova: cement, pryskyřice, barva fazety, hendikepovaný pacient, titan, implantologie, válcové i..

Arytmie - patogeneze, diagnostika, terapie
.. uživatel – – Kardioverze (pacient s flutterem síní) | 8.11.2010 13.26 MB r..

Kompendium všeobecného praktického lekára pre medikov
.. len on, kto rozhodne o liečbe alebo o odoslaní pacienta ku konziliárovi. Musí znášať častú nedôveru paci.. .. síce od kráľovstva – ale od kvality života pacienta. Len on vie, v akých podmienkach jeho pacient ..

Psychiatrické vyšetření
.. psychiatrické propedeutiky. Protagonistou je pacient v odeznívající manické fázi bipolární afektivní p..

Filozofia a etika v ošetrovateľstve - súbor prezentácií
.. princípom, problému ľudskej dôstojnosti a právam pacientov, informovanosti, vzťahu sestry a pacienta, .. .. 10. Problematika ľudskej dôstojnosti, práva pacientov vzťah sestra - pacient | 15.2.2016 436.32 KB ..

Rohovka - 3. časť - KERATOPLASTIKA - PERFORAČNÁ
.. čepeľou sa vytne centrálne kruhovitý terč pacientovej porušenej rohovky, ktorý sa odstráni. Ro..

Sprievodca všeobecného lekára Hematoonkologickými ochoreniami
.. malignít a vedeli rozpoznať, kedy je potrebné pacienta odoslať k .. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licencia Hematologický Pacient | 28.4.2017 ktokoľvek – – ..

Podtlakové uzatváranie rán – nové poznatky a možnosti aplikácie
.. traumatológii, ako aj hojenie rán u diabetických pacientov. Kontroverzné je použitie tejto metódy u on..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2017-11-18]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.9 [2014].