Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 41 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 5

Labyrinty v psychiatrii
.. [?] Klinicky citlivé [?] Licence Rozvoj neklidu pacienta po operaci | 23.1.2015 kdokoli – .. ..klíčová slova: pacient, rozhodovací uzly, větvené klinické scénáře, laby..

Metastatický kolorektální karcinom - Onkologická indikační komise
.. metastatického onemocnění je multimodální, každý pacient s potenciálně resekabilními metastázami by měl bý..

Kasuistika - Larva migrans cutanea
..Pacient pobýval jako turista v Keni. Po návratu se o..

Kazuistika - Papilomatózní, vředovité kožní léze na zádech a hýždi po pobytu v Maroku
.. letý pacient přichází na ambulanci se třemi erytematózními, pa.. .. letý pacient přichází na ambulanci se třemi erytematózními, pa..

Distální femoro-popliteální bypass cévní protézou Omniflow
.. odolávat infekci a je možno ji implantovat i pacientům s gangrénou. To umožňuje řešit jinak svízelné s.. .. byl rovněž případ prezentovaného pacienta. Před 7 lety mu byl implantován i..

Vybrané kapitoly z fixní protetiky
.. kovů v protetice, ošetření hendikepovaného pacienta v protetice, druhy celokeramických korunek, .. .. Ošetření hendikepovaného pacienta v protetice Hendikepovaným pacientem v ordinaci zubního lékaře může být s u.. .. fasety, apod.). Ošetření hendikepovaného pacienta v protetice Hendikepovaným pacientem v ordinaci .. ..klíčová slova: skloionomerní cement, pryskyřice, barva fazety, hendikepovaný pacient, titan, implantologie, válcové i.. ..klíčová slova: cement, pryskyřice, barva fazety, hendikepovaný pacient, titan, implantologie, válcové i..

Perioperační ošetřovatelská péče
.. operačních sálů, bezpečný překlad operovaného pacienta a průběh jeho převozu na operační sál, příprava .. .. Chirurgická dezinfekce rukou   Vstup pacienta na operační sál, překlad, převoz Připravený vide.. ..klíčová slova: péče, bezpečnost, pacient, perioperační sestra, zdravotnické pomůcky, Per..

Arytmie - patogeneze, diagnostika, terapie
.. uživatel – – Kardioverze (pacient s flutterem síní) | 8.11.2010 13.26 MB r..

Nodulárny melanóm nechtového lôžka
.. Autori prezentujú manažment liečby u 66 r. pacienta s melanómom nechtového lôžka. Sú pre vás obraz.. .. vyšetrenia a epikritické zhrnutie Pacient vo veku 66r., vyšetrený dermatológom pre pa..

Kompendium všeobecného praktického lekára pre medikov
.. len on, kto rozhodne o liečbe alebo o odoslaní pacienta ku konziliárovi. Musí znášať častú nedôveru paci.. .. síce od kráľovstva – ale od kvality života pacienta. Len on vie, v akých podmienkach jeho pacient ..

Aortokoronárny bypass
.. srdca s trojcievnym koronárnym postihnutím. Pacient podstúpil kardiochirurgickú operáciu s vy.. .. (12-50 ročný) SA: dôchodca, býva s manželkou TO: Pacient udával búšenie srdca so spontánnym ústupom a tlak..

Psychiatrické vyšetření
.. psychiatrické propedeutiky. Protagonistou je pacient v odeznívající manické fázi bipolární afektivní p..

Filozofia a etika v ošetrovateľstve - súbor prezentácií
.. princípom, problému ľudskej dôstojnosti a právam pacientov, informovanosti, vzťahu sestry a pacienta, .. .. 10. Problematika ľudskej dôstojnosti, práva pacientov vzťah sestra - pacient | 15.2.2016 436.32 KB ..

Orálna mukozitída pri liečbe akútnej lymfoblastovej leukémie
.. 17-ročný pacient hospitalizovaný na oddelení detskej onkológie a h..

Cesta prehltnutej špilky do pečene
.. Autori prezentujú prípad 57 ročného pacienta s abscesom v pečeni operovaného po pol roku po .. .. 57 ročný pacient, hypertonik a diabetik 2 typu na perorálnych ..

Disekcia hrudníkovej aorty
.. prípad disekcie descendentnej aorty u 55-ročného pacienta. Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požad.. .. 55-ročný pacient s anamnézou artériovej hypertenzie, aktívny fa..

STEMI zadnej steny
.. terminálnej časti vlny T vo zvodoch V1-V3. Pacient má mať naložená zvody V7-V9 s potvrdením elev.. .. Stav hodnotený ako zadný STEMI, KILLIP II. Pacientke bola podaná terapia AKS: Brilique 180mg, ANP ..

Konstriktívna perikarditída, reoperácia
.. odpoveďou komôr. Po úspešnej kardioverzii bol pacient na siedmy pooperačný deň prepustený do amb.. .. NA: neguje SA: čiastočný invalidný dôchodca TO: Pacient prijatý na kardiologické oddelenie pre p..

Rohovka - 3. časť - KERATOPLASTIKA - PERFORAČNÁ
.. čepeľou sa vytne centrálne kruhovitý terč pacientovej porušenej rohovky, ktorý sa odstráni. Ro..

Akcidentálna intoxikácia plodmi Antropa belladona
.. si údajne pomýlil s kanadskou čučoriedkou. U pacienta sa rozvinul závažný centrálny i periférny anti.. .. korigovaná chinalaprilom. Terajšie ochorenie. Pacient udával, že popri zbere húb v lese zjedol pr..

Diverticulitis appendicis vermiformis
.. je raritná diagnóza s incidenciou 0,004 - 2 %. Pacienti vzhľadom na intermitentné bolesti a atypické ob.. .. Pacient, 59 ročný bol prijatý na chirurgickú kliniku pr..

Atelektáza pravého pľúcneho krídla na podklade bronchogénneho karcinómu
.. v pleurálnej dutine. Kazuistika opisuje prípad pacienta opakovane hospitalizovaného na Klinike .. .. (Obrázok 2) hodnotený ako T4N3M0, ktoré pacienta radilo do klinického štádia IIIB. Vzhľadom na hi..

Akútna apendicitída a Meckelov divertikul
.. chirurgických diagnóz, pre ktorú bývajú pacienti hospitalizovaní pri náhlej príhode brušnej. Spr.. .. zatlačení na brušnú stenu ľavého hypogastria). Pacient udával subfebrilitu: 37°C, pulz mal 90 ..

Manažment ochorenia sinus pilonidalis
.. Väčšina prípadov sa objavuje u mladých pacientov – mužov. Najčastejšou liečbou je chi.. .. Kazuistika 1 Anamnéza: 30 ročný pacient prišiel na chirurgickú ambulanciu pre ťažkosti s ..

Náhrada ascendentnej aorty pre aneuryzmu ascendentnej aorty a plastika bikuspidálnej aortálnej chlopne pre kombinovanú chybu
.. popisuje hospitalizáciu pacienta s aneurizmou ascendentnej aorty a bikuspidálnou .. .. lieky AA: neudáva NA: neguje SA: bezvýznamná TO: Pacient s diagnostikovanou BAV, ľahkou kombinovanou ..

Infekčná endokarditída trikuspidálnej chlopne u intravenózneho narkomana
.. 21-ročný pacient bol prijatý na Kliniku pneumológie a ftizeológie ..

Bazocelulárny karcinóm nosa s rekonštrukciou regionálnym transpozičným dvojitým lalokom
.. V práci opisujeme kazuistiku 52 ročného pacienta, ktorý bol poukázaný na naše odd. pre nehojacu s..

Plastika mitrálnej chlopne pre M. Barlow (s regurgitáciou) s peroperačným SAM (prolaps predného cípu mitrálnej chlopne do výtokového traktu ľavej komory)
.. žiadne vážnejšie pooperačné komplikácie. Pacient bol na ôsmy pooperačný deň prepustený do ambu.. .. v kancelárii v obchode TO: U asymptomatického pacienta pri preventívnej kontrole zistený systolický še..

Sprievodca všeobecného lekára Hematoonkologickými ochoreniami
.. malignít a vedeli rozpoznať, kedy je potrebné pacienta odoslať k .. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licencia Hematologický Pacient | 28.4.2017 ktokoľvek – – ..

Autoimunitná hepatitída
.. autoimunitnej hepatitídy 1. typu u 69-ročného pacienta. Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požad.. .. 69-ročný pacient bol dlhodobo ambulantne sledovaný pre eleváciu c..

MEF strana 1
1
strana 2
2
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2018-06-18]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.9 [2014].