Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 4 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 11

hormonální léčba děložních myomů

Hormonální léčba děložních myomů

Děložní myomy jsou nejčastější benigní gynekologické nádory. V jejich léčbě v současné době dominuje léčba chirurgická, myomy patří k nejběžnějším indikacím ke gynekolgociké operaci. Farmakoterapie děložních myomů má spíše symptomatický nebo tranzitorní účinek nebo je léčbou doplňkovou k terapii invazivní. V současné době se stále nejvíce používají analoga GnRH před myomektomií nebo jako tzv. pretreatment. Pokud se prokáže účinnost a bezpečnost nových kauzálních léků zejména v dlouhodobé terapii, bude jistě role farmakologické terapie nabývat na významu a v budoucnosti se může stát i léčbou samostatnou až dominantní.

 
autor: Pavel Tomeš, Jiří Bouda, Pavel Vlasák, Jan Cibulka | LF UK Plzeň | disciplína: Porodnictví a gynekologie | klíčová slova: Děložní myomy | příloh: 1 | zobrazeno: 1636x | publikováno: 13.2.2015 | poslední úpravy: 5.3.2015

Arytmie - patogeneze, diagnostika, terapie

Arytmie - patogeneze, diagnostika, terapie

Materiál seznamuje formou PPT s patogenezí arytmií, vyšetřovacími metodami a terapií nejčastějších arytmií (tachyarytmie, bradyarytmie). Jednotlivé videosekvence dokreslují studentovi reálné situace vyšetření a současné nejmodernější terapeutické postupy jako jsou elektrofyziologické vyšetření, kardioverze, kardiostimulace, katetrizační ablace, implantace ICD a užití transtelefonního záznamníku. U každého výkonu je popsána příprava nemocného, pomůcky, průběh vyšetření a ošetření po výkonu.

 
autor: Jana Málková, Hana Svobodová | 3.LF UK | disciplína: Kardiologie, angiologie, Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Edukační weby, Digitální video | klíčová slova: Arytmie, kardiologie, interní ošetřovatelství | příloh: 7 | zobrazeno: 6791x | publikováno: 8.11.2010 | poslední úpravy: 23.11.2011

Miniinvazívní terapie stresové inkontinence TVT páskou

Miniinvazívní terapie stresové inkontinence TVT páskou

TVT („tension-free vaginal tape“), je metoda založena na experimentálním výzkumu uzavíracího mechanizmu ženské močové trubice. Tato operace nekoriguje patologickou hypermobilitu uretry a neelevuje hrdlo močového měchýře, ale pooperační kontinenci zajišťuje mimo jiné i pomocí kolénkového zalomení na uretře, v místě implantované pásky, které nastává při stresovém manévru. Operace se řadí mezi minimálně invazivní chirurgické výkony a je prováděna ambulantně nebo v rámci krátkodobé hospitalizace.

 
autor: Gabriel Varga, Kamila Karmašová, Martin Hajný | LF MU | disciplína: Porodnictví a gynekologie, Urologie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: inkontinence, TVT | příloh: 1 | zobrazeno: 12330x | publikováno: 8.9.2008 | poslední úpravy: 14.5.2012

Současné možnosti diagnostiky a terapie u pacientů s inhalačním traumatem

Současné možnosti diagnostiky a terapie u pacientů s inhalačním traumatem

Inhalační trauma představuje akutní postižení dýchacích cest způsobené inhalací produktu hoření nebo páry. I když se inhalační trauma může vyskytnou i izolovaně, velmi často je asociováno s termickým traumatem, tedy popáleninami. Pravděpodobnost jeho výskytu poté narůstá se zvyšujícím se rozsahem popálené plochy. Fyzikálně-chemická povaha inhalované partikule následně rozhoduje, kde bude lokalizováno maximální množství patologických změn. V případě hydrofilnějších a větších částic je maximum postižení v oblasti orální (dutina ústní, dutina nosní), u inhalace hydrofobrnějších a menších částic se postižení posouvá aborálním směrem. Mezi nejvýznamnější komplikace v souvislosti s inhalačním traumatem je udávaná infekce v oblasti dolních dýchacích cest, zejména ventilátorová pneumonie (VAP). Tato komplikace se může vyvinout u 50-80 % pacientů s inhalačním traumatem. Bronchoskopie je dnes nezastupitelnou metodikou, která má u pacientů s inhalačním traumatem významný diagnostický a terapeutický potenciál.

 
autor: Břetislav Lipový, Jakub Holoubek, Filip Raška, Pavel Brychta | LF MU | disciplína: Akutní medicína, Chirurgie, traumatologie, ortopedie, Pneumologie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla | klíčová slova: Inhalační trauma, bronchoskopie, komplikace, infekce | příloh: 1 | zobrazeno: 1251x | publikováno: 13.6.2017 | poslední úpravy: 29.6.2018
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 35 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 40

Psychiatrie: psychoterapeutické školy a přístupy
.. psychologie - individuální dynamická psychoterapie - interpersonální psychoterapie - transakční ana.. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licence Psychoterapie | 5.12.2009 3.85 MB kdokoli – Pracoviště: K.. ..klíčová slova: terapie, psychiatrie, psychoterapeutické ..

Klinická onkologie pro mediky: solidní nádory a nádory dětského věku
..klíčová slova: cílená onkologická léčba, imunoterapie, hormonální terapie,.. ..klíčová slova: markery, TNM klasifikace, léčebná odpověď, chemoterapie, cílená onkologická léčba, imunoterapie, horm..

Myopatie - vrozená muskulární dystrofie
.. materiál pro studenty 2. a 3. ročníku fyzioterapie 3.LF UK. Článek obsahuje tři videa zabývající se .. .. vyšetření fyzioterapeutem Myopatie II. (Možnosti terapie, délka 15:43) uvádí možnosti terapie s při..

Metody celulárních separací
.. pokrokem v aplikacích celulární terapie v nejrůznějších oborech medicíny roste nutnost iz.. ..klíčová slova: separace, celulární terapie..

Pelvic organ Prolaps
.. pánevního dna . Závěrem je stručně zmíněna terapie . Práce je doplněna obrazovou dokumentací z USG ..

Příklady uplatnění moderních forem léčby v dětské ortopedii
.. jsou popsány principy a postupy Ponsetiho terapie od přikládání sádrových obvazů až po perkutánní t.. ..klíčová slova: Pedes equinovari congenitales, Ponsetiho terapie, sádrové obvazy, Perthesova choroba, pánevní ost..

Onkogynekologie I - Karcinom děložního hrdla
..klíčová slova: - nádory, screening, rizikové faktory, diagnóza, terapie, onkogynekologie, karcinom děložního hrdla, pr..

Neplodnost - diagnostika a léčba (I. část)
..klíčová slova: ženská, infertilita mužská, terapie, reprodukce asistovaná - techniky, neplodnost, ..

Neplodnost - diagnostika a léčba (II. část - léčba)
..klíčová slova: ženská, infertilita mužská, terapie, reprodukce asistovaná - techniky, neplodnost, ..

Urogynekologie - Inkontinence moči u žen
..klíčová slova: - inkontinence, ženy, terapie, inkontinence moči u žen, konzervativní léčba, op..

Roztroušená skleróza - diagnostika, léčba, diferenciální diagnostika
.. mozkovou atrofii a také účinnost imunomodulační terapie. Cílem této práce, která vychází z nejnovějších v.. ..klíčová slova: diagnostika, magnetická rezonance, léčba, DMD terapie, difererenciální diagnostika, akutní di..

Termoterapie
..terapie je část fyzikální terapie, kdy teplo do org.. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licence Termoterapie - 1. část | 8.2.2011 294 KB registrovaný už.. ..klíčová slova: chlad, pozitivní termoterapie, negativní termoterapie, termoterapie částečná a ..

Semináře z Ortopedie a Traumatologie pohybového aparátu
.. problematiky, klasifikace, případně možnosti terapie a komentované RTG ..

Smrtelná komplikace po intraartikulární aplikaci kortikoidů
.. výsledky: VlozteText Histologie: VlozteText Terapie: VlozteText Diskuze/komentář: VlozteTextPřílohy: ..

E-learningový kurz geriatrie
.. rysů chorob vyššího věku, jejich diagnostiky a terapie s ohledem na hlavní cíl geriatrické medicíny &nd.. ..klíčová slova: oligosymptomatologie, polyfarmakoterapie, soběstačnost, intelektové poruchy, deprese, ma..

Vybrané kapitoly z farmakológie: Farmakoterapia kašľa
.. odpovedať na všetky otázky patofyziológie a terapie kašľa. Učebné texty sú určené predovšetkým študen..

Medicína založená na důkazu
.. kdokoli – Otitis Journal Club Algoritmus terapie | 7.4.2016 482.54 KB kdokoli – Otitis..

Vybrané kapitoly z neurologie
.. EEG). Součástí je diagnostická rozvaha a návrh terapie. Cílem nebylo obsáhnout celou neurologii, ale s..

Multimediální atlas pro výuku stomatologické chirurgie - retence zubů a vývojové odontogenní cysty
..klíčová slova: třetí moláry, cysta, odontogenní, diagnostika, terapie,..

Infekčné komplikácie onkologických pacientov
.. najčastejšie limitujúce faktory onkologickej terapie a môžu byť aj príčinou morbidity a mort..

Laboratorní diagnostika v gastroenterologii, kurz-kazuistiky-přednášky a test
.. žaludku, Celiakie - screening - diagnostika a terapie, Exokrinní funkce pankreatu a chronická p..

Anémie v dětském věku
.. ohrožující, že znalost jejich diagnostiky a terapie je naprosto nezbytná.  Přílohy: Příloha D..

Základy intenzivní medicíny
.. Licence Aspirace do plic - příčiny a následky, terapie a prevence | 21.3.2006 290 KB registrovaný ..

Základy anesteziologie
.. MB registrovaný uživatel – Antikoagulační terapie a neuroaxiální blokády | 5.12.2007 332.5 KB re..

Multimediální výukový atlas poruch řeči a příbuzných kognitivních funkcí
.. kognitivních poruch, jejich diagnostiky a terapie u konkrétních pacientů však nelze z důvodů názor..

Ošetrovanie chronických rán
.. e-learningového kurzu s názvom Produkty lokálnej terapie nehojacich sa rán je obsahovo zameraná na o..

Vnitřní lékařství pro bakalářské studium ošetřovatelství
.. metodami a základy diferenciální diagnostiky a terapie. Schopnost orientovat se ve výše uvedených ob..

Kompendium všeobecného praktického lekára pre medikov
.. často ordinované od jednotlivých špecialistov terapie, kombinácia ktorých nie je vždy ideálna. Túto skú..

Současný pohled na patogenezi spinocelulárního karcinomu dutiny ústní
.. skýtají i potencionální možnosti prevence a terapie v novém století. Pokroky v porozumění mol..

Elektronická učebnice dětské medicíny
.. rozpoznání urgentních stavů a jejich terapie. Uvádí též zásady vedení a průběhu anestezie u dě..

MEF strana 1
1
strana 2
2
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2018-11-15]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.9 [2014].