Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 1

hyperbarická oxygenoterapie

Hyperbarická oxygenoterapie

Hyperbarická medicína, v čele s hyperbarickou oxygenoterapií, tedy léčbou kyslíkem, který je inhalován při vyšším okolním tlaku v prostředí hyperbarických komor, se v průběhu času stala základním způsobem léčby celé řady onemocnění. Nezpochybnitelný benefit pro pacienty přináší zejména v léčbě intoxikací kouřovými plyny, v terapii hypoxie ať již generalizované či lokální, je doplňkem v léčbě chirurgických ran a komplikací celé řady stavů doprovázejících interní onemocnění. Nezastupitelnou roli hraje také v potápěčské medicíně. V současné době však, navzdory možnostem, které přináší léčba kyslíkem, dochází k výraznému poklesu zájmu o tuto metodu. Tento text zpracovává v přehledu obsah hyperbarické medicíny, především pak téma hyperbarické oxygenoterapie (HBO). Stručně se věnuje historii této metody, fyzikálním principům HBO a vlivům kyslíku na lidský organismus. Přináší přehled v současnosti dostupných prostředků pro její realizaci, technického provedení vlastní metody a bezpečnosti, která je nedílnou součástí všech procesů týkajících se manipulace s vysokým tlakem. Zbývající část textu je věnována indikacím HBO, kontraindikacím a komplikacím, které se mohou projevit v průběhu léčby.

 
autor: Jan Horák | LF UK Plzeň | disciplína: Biofyzika | klíčová slova: kyslík, tlak, hyperbarická komora, hyperbarická oxygenoterapie | příloh: 1 | zobrazeno: 3317x | publikováno: 30.7.2014 | poslední úpravy: 23.1.2015
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 8 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1

Náhrada aortálnej chlopne, plastika trikuspidálnej chlopne
.. cm2, AR stopová, PAP 30 mmhg. Záver: ľavá komora norm. veľkosti s ľahkou koncentrickou LVH, EF c..

Plastika mitrálnej chlopne pre M. Barlow (s regurgitáciou) s peroperačným SAM (prolaps predného cípu mitrálnej chlopne do výtokového traktu ľavej komory)
.. polovici systoly, závažná regurgitácia; ľavá komora (LA) je dilatovaná: LVD 6,0cm, , LVS 4,8 cm , ..

Aortokoronárny bypass
.. Dilatovaný bulbus aorty (41mm), ľavá komora normálnej veľkosti, bez hypertrofie, bez s..

Náhrada ascendentnej aorty pre aneuryzmu ascendentnej aorty a plastika bikuspidálnej aortálnej chlopne pre kombinovanú chybu
.. ECHO – echokardiografia; LV – ľavá komora; LVEF – ejekčná frakcia ľavej komory; RCX &..

Konstriktívna perikarditída, reoperácia
.. hrúbkou do 4.7cm, s rozšírenými predsieňami aj komorami srdca, s priestrannejšou VCS a výraznejšie ro..

Infekčná endokarditída trikuspidálnej chlopne u intravenózneho narkomana
.. a objemovým preťažením pravej predsiene, pravá komora hraničnej veľkosti, ľavá komora nedilatovaná, bez..

Náhrada mitrálnej chlopne pre stenózu a MAZE pre paroxyzmálnu fibriláciu predsiení
.. chlopne: 3,6cm. Záver: nedilatovaná ľavá komora, kinetika je primeraná, na mitrálnej chlopni o..

Srdcová tamponáda u pacientky s metastatickým postihnutím srdca
.. v diastole, dutiny srdca nedilatované, ľavá komora bez regionálnych porúch kinetiky, bez s..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2019-11-22]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.9 [2014].