Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 11

Epidemiology of malignant tumours in the Czech Republic
.. September 2005, a web portal on cancer incidence and mortality in the Czech Republic was released.. .. available to all users. Analytical tools Incidence and mortality rates Time trends Age of.. ..klíčová slova: epidemiology, incidence rates, mortality rates, comparison with foreign..

Karcinom endometria
.. (vyjma karcinomu prsu) ve vyspělých zemích. Jeho incidence trvale stoupá, patří mezi nádory s dobrou pro..

Onkogynekologie III - Zhoubné nádory ovária
.. ZN vaječníku je karcinom - uvedena jeho incidence a mortalita, diagnostika, operační léčba a che..

Onkogynekologie II - Zhoubné nádory dělohy a vulvy
.. zhoubný nádor v rozvinutých zemích - od jeho incidence a diagnostiky až po jeho léčbu. Dále uvádí zákla..

Operační léčba v onkogynekologii – karcinom hrdla, těla dělohy a ovaria
.. 823 nádorů děložního hrdla, tj. standardizovaná incidence (v přepočtu na 100.000 žen) činila 15,4. Inc..

Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice
.. všem uživatelům. Analytické nástroje Incidence a mortalita Časové trendy Věk pacientů Reg.. ..klíčová slova: zhoubných nádorů, incidence, mortalita, srovnání se z..

Klinická onkologie pro mediky: solidní nádory a nádory dětského věku
.. typy solidní ch a dětských nádorů z hlediska incidence, klinického obrazu, diagnostiky a ..

Roztroušená skleróza - diagnostika, léčba, diferenciální diagnostika
.. invalidity mladých dospělých osob. Navíc incidence a prevalence této choroby v posledních letech s..

Totální laparoskopická hysterektomie pro karcinom děložního těla
.. 1963 nádorů děložního těla, tj. standardizovaná incidence činila 36,7, což ukazuje na trend mírného vze..

Management of pilonidal sinus
.. tissue is necessary. This increases the incidence of postoperative seroma or haemotoma formation. ..

PRAXE ZALOŽENÁ NA DŮKAZECH V OŠETŘOVATELSTVÍ
.. zařízení dlouhodobé péče, kde je zjištěna vyšší incidence dekubitů za poslední měsíc, jsou jako (P) def..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2019-05-27]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.9 [2014].