Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 2

Akutní infarkt myokardu - patofyziologie, diagnostika a léčba

Akutní infarkt myokardu - patofyziologie, diagnostika a léčba

Obsahem tohoto výukového filmu je stručný úvod do problematiky vzniku akutního infarktu myokardu, dále je ukázán postup koronarografického vyšetření a v poslední části filmu je ukázána léčba infarktu myokardu pomocí přímé koronární angioplastiky.

 
autor: Ladislav Groch | LF MU | disciplína: Kardiologie, angiologie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: angioplastika, koronarografie, stent | příloh: 1 | zobrazeno: 17854x | publikováno: 17.3.2006 | poslední úpravy: 7.6.2011

Primomanifestácia pernicióznej anémie formou rozvoja sekundárneho infarktu myokardu

Primomanifestácia pernicióznej anémie formou rozvoja sekundárneho infarktu myokardu

Termínom megaloblastovej anémie označujeme skupinu anemických syndrómov rôznej patogenézy, ktorá je charakterizovaná tzv. megaloblastovou prestavbou kostnej drene a neefektívnou hematopoézou. V periférnej krvi je prítomná makrocytóza, erytrocyty presahujú veľkosť 96 fl. Príčinou tohto stavu je porucha syntézy DNA v neprítomnosti stavebných prvkov ako sú vitamín B12 alebo kyselina listová, v dôsledku pôsobenia niektorých liekov alebo následkom poruchy priamo v genetickom vybavení bunky. Nasledujúca kazuistika opisuje prípad primomanifestácie ťažkej pernicióznej anémie s hemoglobínom 32,9 g/l formou rozvoja sekundárneho infarktu myokardu u 79-ročnej pacientky, ktorá bola hospitalizovaná na internej klinike.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

 
autor: Ivana Trojová | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Hematologie, Vnitřní lékařství | kategorie: Obrazové kazuistiky | klíčová slova: D51.0 Anémia z nedostatku vitamínu B12 zapríčinená nedostatkom vnútorného faktora, perniciózna anémie, infarkt myokardu | příloh: 3 | zobrazeno: 988x | publikováno: 2.1.2018 | poslední úpravy: 30.4.2018
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 12

Zdravotnická první pomoc - výukové prezentace
.. | 23.9.2014 90.48 KB kdokoli – Infarkt myokardu | 23.9.2014 60.63 KB kdokoli – .. .. | 23.9.2014 90.48 KB kdokoli – Infarkt myokardu | 23.9.2014 60.63 KB kdokoli – Intoxikace..

Urgentná medicína pre medikov
.. Z týchto dôvodov sme rozšírili kapitolu o infarkte myokardu, doplnili sme kapitolu s.. .. týchto dôvodov sme rozšírili kapitolu o infarkte myokardu, doplnili sme kapitolu s psychiatrickou,..

Lékařská chemie, biochemie a molekulární biologie. Praktická cvičení I a II.
.. velké části populace (např. diabetes mellitus, infarkt myokardu, aterosklerosa). Studentům .. .. části populace (např. diabetes mellitus, infarkt myokardu, aterosklerosa). Studentům doporučujeme, aby si p..

STEMI zadnej steny
.. zadný STEMI sa vyskytuje iba v 3-11% všetkých infarktov. Na túto diagnózu by sme mali myslieť v pr.. ..klíčová slova: Akútny trasmurálny infarkt myokardu na iných miestach, STEMI zadnej .. ..klíčová slova: Akútny trasmurálny infarkt myokardu na iných miestach, STEMI zadnej ..

MRI V DETSKEJ KARDIOLÓGII
.. abnormalít komôr Hodnotenie kvality tkaniva myokardu a jeho viabilty Hodnotenie prietokov ..

Náhrada mitrálnej chlopne pre stenózu a MAZE pre paroxyzmálnu fibriláciu predsiení
.. efektívna plocha regurgitácie; IM – infarkt myokardu; LA – ľavá predsieň; LVEF – .. .. plocha regurgitácie; IM – infarkt myokardu; LA – ľavá predsieň; LVEF – ejekčná f..

Vnitřní lékařství pro bakalářské studium ošetřovatelství - cyklus 25 přednášek
.. uživatel – Perfuzní scintigrafie myokardu - videoukázka (11,5 min) - pro rychlejší př..

Distální femoro-popliteální bypass cévní protézou Omniflow
.. štěp však byla spotřebována na revaskularizaci myokardu a na druhostranné končetině byla odstraněna při o..

Diferenciální diagnostika změn ST-T úseku na EKG
.. elevací ST úseku jako projevu akutní fáze infarktu myokardu, stejně tak i depresí ST úseku v si.. .. ST úseku jako projevu akutní fáze infarktu myokardu, stejně tak i depresí ST úseku v situacích pri..

Akútna lymfoblastová leukémia u pacientky s Ph pozitívnym chromozómom
.. rozsahu až po confluens sinuum, prítomný ven. Infarkt vpravo parietálne, s hemoragickou zložkou v ak. š..

Srdcová tamponáda u pacientky s metastatickým postihnutím srdca
.. srdca alebo ruptúrou komorovej steny po infarkte myokardu vedie k rýchlemu nárastu i.. .. srdca alebo ruptúrou komorovej steny po infarkte myokardu vedie k rýchlemu nárastu intraperikardiálneho tl..

Cesta prehltnutej špilky do pečene
.. sínusov. Echo srdca zobrazilo miernu hypertrofiu myokardu ĽK. Na podklade USG vyšetrenia brucha s nálezom ..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2019-08-17]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.9 [2014].