Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 15 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 8

infekční exantémová onemocnění

Infekční exantémová onemocnění

Multimediální přednáška poskytuje přehled klasických i méně známých infekčních onemocnění provázených exantémem.

 
autor: Hanuš Rozsypal | 1.LF UK | disciplína: Infektologie | kategorie: Podklady k přednáškám | klíčová slova: infekce, exantém, kožní příznaky, erytém, purpura | příloh: 1 | zobrazeno: 7069x | publikováno: 23.11.2006 | poslední úpravy: 30.6.2009

Imunologie VŠ lékařství

Imunologie VŠ lékařství

Přednášky pro předmět „imunologie“ za zabývají především teoretickými aspekty imunitní odpovědi. Jsou popsány mechanismy specifické i nespecifické imunity, vzájemné vztahy mezi specifickou a nespecifickou imunitou stejně jako regulace imunitní odpovědi. Důležitou součástí přednáškového cyklu jsou i poznatky o regionalizaci imunitní odpovědi, stejně jako zvláštní kapitola o odpovědi imunitního systému na mikrobiální agens.

 
autor: Jiří Litzman | LF MU | disciplína: Imunologie, alergologie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Materiály k přednáškám | klíčová slova: imunologie, alergologie, imunitní systém, obranyschopnost, protilátky | příloh: 7 | zobrazeno: 27422x | publikováno: 22.9.2006 | poslední úpravy: 3.9.2013

Genetika v zubním lékařství

Genetika v zubním lékařství

Výukový text „Genetika v zubním lékařství“ shrnuje základní pojmy a poznatky z oblasti genetiky a ve speciální části se zaměřením na zubní lékařství. Tato výuková publikace je určena pro studenty Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně předmětu Genetika v zubním lékařství (ZLGE061p, ZLGE061c).

 
autor: Monika Pávková Goldbergová, Anna Vašků, Lýdie Izakovičová Hollá, Renata Gaillyová | LF MU | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla | klíčová slova: Genetika, gen, dědičnost, komplexní onemocnění | příloh: 1 | zobrazeno: 1939x | publikováno: 12.3.2015

Základní nástroje v zubním lékařství

Základní nástroje v zubním lékařství

Znalost správného názvosloví nástrojů a přístrojů pro budoucí zubní lékaře je důležitá. Protetické ošetření má zvláštnost v tom, že se sestává ze 2 fází, a to ordinační a laboratorní. Přístrojové a nástrojové vybavení se proto rozšiřuje o další preparační a brusné nástroje, otiskovací pomůcky, speciální protetické nástroje, kleště a nůžky a různé druhy otiskovacích lžíc.

 
autor: Sonia Bartáková, Patrik Prachár, Božena Budíková, Milada Nekvapilová, Jaroslav Winkler | LF MU | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: otiskovací pomůcky, speciální protetické nástroje, kleště, otiskovací lžíce | příloh: 1 | zobrazeno: 13034x | publikováno: 26.2.2010 | poslední úpravy: 29.6.2018

Základy neurověd v zubním lékařství

Základy neurověd v zubním lékařství

Základy neurověd v zubním lékařství jsou výukový text sloužící jako podklad k přednáškám předmětu neurovědy pro studenty oboru stomatologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. V úvodní části textu je popsána obecná stavba a vývoj nervové soustavy, základní principy reakce nervové tkáně na poškození a mechanismy regenerace, principy zachování stability vnitřního prostředí centrálního nervového systému. Druhá část skript se věnuje systematickému popisu specifických struktur nervového systému a základní anatomii nervových drah.

 
autor: Radim Jančálek, Petr Dubový | LF MU | disciplína: Anatomie, Neurologie, Zubní lékařství | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: nervový systém, struktura, dráhy | příloh: 1 | zobrazeno: 9711x | publikováno: 16.12.2010 | poslední úpravy: 27.10.2011

Úvod do patologické fyziologie zubního lékařství

Úvod do patologické fyziologie zubního lékařství

Úvod do patologické fyziologie zubního lékařství obsahuje kromě jiného také cíle patofyziologie a základní terminologii. Etiologie a patogeneze nemoci: orgánová, buněčná a molekulární úroveň poznání. Prezentace jsou dílem Ústavu patologické fyziologie, 1. lékařské fakulty, Univerzity Karlovy v Praze.
 

 

 
autor: Jan Živný | 1.LF UK | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie, Zubní lékařství | kategorie: Podklady k přednáškám, Ozvučené přednášky, Výukové video | klíčová slova: Patofyziologie, patologická fyziologie, etiologie, patogeneze, arteriovenozní malformace | příloh: 2 | zobrazeno: 10498x | publikováno: 14.5.2010 | poslední úpravy: 9.3.2013

Fyziologie svalstva pro zubní lékařství

Fyziologie svalstva  pro zubní lékařství

Výukový materiál Fyziologie svalstva je určen pro studenty zubního lékařství. Zabývá se morfologií a funkcí kosterní a hladké svaloviny. Samostatná kapitola je věnována nervosvalovému spojení, včetně poruch a možností farmakologického ovlivnění této synapse. 

                                    

 
autor: Jitka Švíglerová, Lukáš Nalos, Milan Štengl | LF UK Plzeň | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | klíčová slova: Fyziologie kosterní svaloviny | příloh: 1 | zobrazeno: 1676x | publikováno: 26.2.2015

Vnitřní lékařství pro bakalářské studium ošetřovatelství

Vnitřní lékařství pro bakalářské studium ošetřovatelství

Učebnice Vnitřní lékařství pro bakalářské studium ošetřovatelství si klade za cíl seznámit studenty se základními rysy interních chorob, jejich úvodními příznaky, s varovnými příznaky závažných komplikací, s diagnostickými metodami a základy diferenciální diagnostiky a terapie. Schopnost orientovat se ve výše uvedených oblastech vidím jako důležitou z pohledu budoucího postavení bakalářsky vzdělaných všeobecných sester, které by měly zastávat místa vedoucích pracovníků ošetřovatelských jednotek, seniorských zařízení apod., a tudíž by měly být schopné rozpoznat počínající závažné zhoršení stavu nemocného a zorganizovat pro něj optimální sled opatření.

 

Vybrané kapitoly z psychiatrie pro zubní lékařství

Vybrané kapitoly z psychiatrie pro zubní lékařství

Výukový text “Vybrané kapitoly z psychiatrie pro zubní lékařství “ obsahuje základní informace o nozologických jednotkách (diagnózách) psychických poruch v psychiatrii dospělých dle Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10). Každá kapitola zahrnuje diagnostiku a léčbu psychických poruch včetně popisu specifik pro stomatologickou praxi.  Připojeny jsou rovněž kapitoly o specificích komunikace s pacienty s psychickou poruchou i základy psychoterapeutických metod. Učebnice je primárně určena pro posluchače zubního lékařství, základní přehled psychiatrických diagnóz a léčebných postupů v ní najdou i posluchači všeobecného lékařství a nelékařských oborů.
 

 
autor: Eva Češková, Alexandra Žourková | LF MU | disciplína: Psychiatrie, psychologie, sexuologie, Zubní lékařství | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: Psychická porucha, diagnostika, etiopatogeneze, psychofarmaka, psychoterapie, přístup k duševně nemocným | příloh: 1 | zobrazeno: 11329x | publikováno: 26.9.2008 | poslední úpravy: 1.8.2013

Morfologie orofaciálního systému pro studenty zubního lékařství

Morfologie orofaciálního systému pro studenty zubního lékařství

Tato učebnice je určena pro studenty „Zubního lékařství“ v rozsahu pregraduálního magisterského studia a současně i pro postgraduální doktorské studium v oboru stomatochirurgie.

2. upravené vydání (online)
ISBN 978-80-244-2702-7

 
autor: Jiří Malínský, Jarmila Malínská, Zdeňka Michalíková | LF UP | disciplína: Anatomie, Histologie, embryologie, Zubní lékařství | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: orofaciální oblast, hlava a krk, anatomie, topografie, mikroskopická stavba, vývoj zubů, anatomie zubů a chrupu | příloh: 1 | zobrazeno: 16188x | publikováno: 14.3.2011 | poslední úpravy: 10.11.2012

Vnitřní lékařství pro bakalářské studium ošetřovatelství - cyklus 25 přednášek

Vnitřní lékařství pro bakalářské studium ošetřovatelství - cyklus 25 přednášek

Cyklus 25 přednášek nazvaný Vnitřní lékařství pro bakalářské studium ošetřovatelství poskytuje základní přehled o problematice jednotlivých podoborů interny - pneumologie, kardiolgie, angiologie, imunologie, hematologie, revmatologie, gastroenterologie, nefrologie, metabolických chorob, endokrinolgie, interních akutních stavů a základy diferenciální diagnostiky. Pojetí tohoto přehledu je motivováno jednou z předpokládaných rolí vysokoškolsky vzdělané sestry - zachytit vznikající komplikace a adekvátně zareagovat.

 
autor: Hana Kubešová | LF MU | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy, Vnitřní lékařství | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Materiály k přednáškám | klíčová slova: pneumologie, onemocnění srdce, angiologie, hypotenze, revmatologie, gastroenterologie, nefrologie, poruchy metabolizmu, onkologie | příloh: 45 | zobrazeno: 15822x | publikováno: 14.11.2005 | poslední úpravy: 12.4.2012

Vybrané kapitoly z infekčního lékařství a cestovní medicíny pro studenty nelékařských zdravotnických oborů

Vybrané kapitoly z infekčního lékařství a cestovní medicíny pro studenty nelékařských zdravotnických oborů

Ve výukovém textu s názvem Vybrané kapitoly z infekčního lékařství a cestovní medicíny pro studenty nelékařských zdravotnických oborů jsou uvedeny kapitoly zaměřující se na systém hlášení a evidence infekčních chorob (registry), legislativa ve vztahu k očkování a epidemiologické bdělosti, nozokomiální nákazy, profesionální infekce, specifické infekce (ESBL, MRSA), bariérová ošetřovatelská péče u infekčního pacienta a pacienta s vysoce nakažlivou chorobou, biosafety levels, zdravotní rizika spojená s cestováním, pásmová nemoc, cestování těhotných žen, očkování v rámci cestovní medicíny, problematika čistoty vod z pohledu cestování.

 
autor: Jana Straková | LF MU | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Výukové publikace a autorská díla | klíčová slova: Infekční choroby, legislativa, bariérová ošetřovatelská péče, cestovní medicína | příloh: 1 | zobrazeno: 2522x | publikováno: 27.10.2014 | poslední úpravy: 12.1.2015

Urologie pro studenty všeobecného lékařství - Obecná urologie, vrozené vady, infekce

Urologie pro studenty všeobecného lékařství - Obecná urologie, vrozené vady, infekce

Urologie je dynamicky se vyvíjející obor. Od pouhé odnože chirurgie se stala během druhé poloviny 20. století zcela samostatným oborem s vlastním systémem postgraduálního vzdělávání. Existuje atestace z urologie I. a II. stupně a nástavbová atestace z dětské urologie. V rámci všeobecného lékařství je na 1. a 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy již urologie vyučována pregraduálně samostatně a je ukončena i samostatnou zkouškou.

 
autor: Milan Hora, Viktor Eret, Václav Janda, Jiří Klečka, Petr Stránský, Ivan Trávníček, Tomáš Ürge | LF UK Plzeň | disciplína: Urologie | klíčová slova: Urologické symptomy, Infekce močových a pohlavních cest | příloh: 1 | zobrazeno: 4309x | publikováno: 14.10.2013 | poslední úpravy: 25.4.2014

Urologie pro studenty všeobecného lékařství - Urolitiáza, uroonkologie, onemocnění retroperitonea, onemocnění dolních cest močových

Urologie pro studenty všeobecného lékařství - Urolitiáza, uroonkologie, onemocnění retroperitonea, onemocnění dolních cest močových

Urologie je dynamicky se vyvíjející obor. Od pouhé odnože chirurgie se stala během druhé poloviny 20. století zcela samostatným oborem s vlastním systémem postgraduálního vzdělávání. Existuje atestace z urologie I. a II. stupně a nástavbová atestace z dětské urologie. V rámci všeobecného lékařství je na 1. a 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy již urologie vyučována pregraduálně samostatně a je ukončena i samostatnou zkouškou.

 
autor: Milan Hora, Viktor Eret, Václav Janda, Jiří Klečka, Petr Stránský, Ivan Trávníček, Tomáš Ürge | LF UK Plzeň | disciplína: Urologie | klíčová slova: Urologická symptomatologie, bilharzióza | příloh: 1 | zobrazeno: 7418x | publikováno: 12.12.2011 | poslední úpravy: 25.4.2014

Urologie pro studenty všeobecného lékařství - Nenádorová onemocnění mužského genitálu, andrologie, urologenitální trauma, akutní stavy v urologii, další zdroje v urologii

Urologie pro studenty všeobecného lékařství - Nenádorová onemocnění mužského genitálu, andrologie, urologenitální trauma, akutní stavy v urologii, další zdroje v urologii

Urologie je dynamicky se vyvíjející obor. Od pouhé odnože chirurgie se stala během druhé poloviny 20. století zcela samostatným oborem s vlastním systémem postgraduálního vzdělávání. Existuje atestace z urologie I. a II. stupně a nástavbová atestace z dětské urologie. V rámci všeobecného lékařství je na 1. a 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy již urologie vyučována pregraduálně samostatně a je ukončena i samostatnou zkouškou.

 
autor: Milan Hora, Viktor Eret, Václav Janda, Jiří Klečka, Petr Stránský, Ivan Trávníček, Tomáš Ürge | LF UK Plzeň | disciplína: Urologie | klíčová slova: Andrologie, Urogenitální trauma, Akutní stavy v urologii | příloh: 1 | zobrazeno: 3216x | publikováno: 14.10.2013 | poslední úpravy: 25.4.2014
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 73 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 224

Kasuistika - Bolestivé léze pod nehty dolní končetiny
.. domnívala, že jde o mozoly, později navštívila infekční kliniku. Jaký je původce a léčba této léze.. .. cizince 1,2 [B00127] Pracoviště: III. klinika infekčních a tropických nemocí 1.LF a F..

Infekce v gynekologii a porodnictví - úvod
..klíčová slova: infekční nemoci, vagína, zánět, gynekologie, porodnictví, ..

Specifická bariérová péče a preventivní opatření u pacientů s infekčním onemocněním
.. podpora pro ošetřovatelskou péči v infekčním lékařství je cílena na specifika bariérové péče .. .. pro ošetřovatelskou péči v infekčním lékařství je cílena na specifika bariérové péče a na spec.. .. předmětu Intenzivní ošetřovatelská péče v infekčním lékařství: Specifická bariérová péče a prevent.. .. Intenzivní ošetřovatelská péče v infekčním lékařství: Specifická bariérová péče a preventivní opatř.. ..klíčová slova: infekční onemocnění, BSL 1-4, bariérová péč..

Kazuistiky infekčních nemocí
.. nabízí kazuistiky infekčních nemocí a stavů, které je imitují. Podle ana.. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licence Kazuistiky infekčních nemocí | 6.12.2006 kdokoli – Pracoviště: .. ..klíčová slova: infekční nemoci, kazuistiky, infektologie,..

Infekce v gynekologii a porodnictví - Vulvovaginální infekce
..klíčová slova: infekční nemoci, vagína, vaginóza bakteriální, kandidóza v..

Elektronická učebnice dětské medicíny
.. a resuscitace, dětská chirurgie, dětské infekční lékařství, dětská radiologie, dětská neurologie, .. .. a resuscitace, dětská chirurgie, dětské infekční lékařství, dětská radiologie, dětská neurologie, dětské očn.. .. David Starý, Ph.D., MUDr. Jan Škvařil Dětské infekční lékařství Výukový text stručně shrnuje aktuální p.. .. Inovace studijního programu všeobecného lékařství s rozšířenou výukou pediatrie na LF MU (CZ.. ..klíčová slova: chirurgie, infekční lékařství, radiologie, neurologie, oční léka.. ..klíčová slova: chirurgie, infekční lékařství, radiologie, neurologie, oční lékařství, onko..

Pulpa - morfologie a fyziologie, patomorfologie a patofyziologie
.. je určen pro studenty 3.-5. ročníku zubního lékařství. Seznámí je s potřebnými znalostmi o pulpě, její ..

Krevní skupiny
.. pro studenty druhého ročníku všeobecného lékařství. Text obsahuje shrnutí dosavadních znalostí o er..

Atlas histologie tvrdých tkání
.. podporují výuku studijního programu Všeobecné lékařství i programu Zubní lékařství, předmětu Histologie a..

Soubor přednášek z anatomie
.. jednotlivých systémů a dle jednotlivých oborů (lékařství, zubní lékařství, bakalářské obory).. ..klíčová slova: zubní lékařství, soubor..

Dětská oftalmologie - 1.díl
.. pro studenty LF MU před zkouškou z očního lékařství, pro lékaře před at.. .. Nauka o refrakci IV - cvičení [BONR0644c] Oční lékařství - přednáška [VLOL7X1] Oční lékařství - cvičení [V..

Elektrochemie
.. 2 [B01604] Lékařská chemie, materiály v zubním lékařství [B01133] Lékařská chemie, materiály v zubním léka..

Profesionální onemocnění horních končetin
.. interaktivní studijní materiál z oboru pracovní lékařství se věnuje v České republice nejčastěji uznávaným .. .. kdokoli – Pracoviště: Klinika pracovního lékařství.. ..klíčová slova: lékařství, Horní končetiny, Rizikové fa..

E-learningový kurz geriatrie
.. cílovou skupinou kurzu jsou studenti všeobecného lékařství ve druhé polovině studia. Absolvováním kurzu moh.. .. 31.7.2015 kdokoli – Předměty/kurzy Vnitřní lékařství -předpromoční praxe [VLVL11Xpp] Klinická praxe [V..

Vybrané kapitoly z pediatrie – aktualizované a rozšířené vydání
.. Obsáhlou publikaci pro studenty všeobecného lékařství tvoří 41 kapitol, které jsou zveřejňovány postu.. ..klíčová slova: lékařství, e-učebnice, ..

Praktikum z patologické fyziologie
.. k výuce praktických cvičení studentů všeobecného lékařství a zubního lékařství. Text je rozdělen do dvou čás..

Etika v medicíně
.. jako materiály doplňující výuku sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví. Jsme přesvědčeni, že t.. .. Pracoviště: Ústav sociálního a posudkového lékařství.. ..klíčová slova: lékařství, veřejné z..

Kapitoly z lékařské etiky
.. seminářů lékařské etiky pro studenty všeobecného lékařství a zubního lékařství. Soubor edukačních textů podá.. .. skupiny studentů a studentek všeobecného lékařství a pro výuku jsou primárně určeny. Jsou tedy stu..

Obecná histologie
.. Atlasu obecné histologie je uvést studující lékařství do studia mikroskopické a submikroskopické s.. .. studia ve studijních programech Všeobecné lékařství a Zubní lékařství, a posluchačům bakalářských stu..

Manuál pro praktikum ze speciální histologie. Mikroskopická anatomie výukových preparátů
.. studující druhého ročníku všeobecného i zubního lékařství přináší popis mikroanatomie výukové sady prepa..

Základy mikroskopických technik v histologii a embryologii
.. a elektronové mikroskopie, s nimiž se studenti lékařství setkávají ve studiu biologie, histologie, e..

Imunokompetentní buňky
.. určený pro studenty všeobecného a zubního lékařství 2. ročníku na LF UK v Plzni. Obsahuje základní ch..

Základy elektrofyziologie srdce
.. je určen pro studenty všeobecného lékařství 2. ročníku. Obsahem materiálu jsou základní info..

Pohybová aktivita v prevenci nemocí
.. Ukazuje stručnou historii oboru tělovýchovného lékařství a jeho zařazení ve světové a naší medicíně. Pojed..

Výuková videa – urologie
.. propedeutika- přednáška [BPKP021p] Vnitřní lékařství [VLVL076] Gynekologie a porodnictví [MFGP071] ..

Antropometrika
.. – Pracoviště: Klinika rehabilitačního lékařství 1.LF a..

Rozštěpové vady obličeje
.. digitální skripta jsou určena studentům zubního lékařství jako výukový text pro předmět ortodoncie. Zabývá ..

Základy fyziologie srdeční mechaniky
.. materiál je určen pro studenty všeobecného lékařství 2. ročníku. Obsahem materiálu jsou základní info..

Imunitní mechanismy
.. pro studenty 2. ročníku všeobecného i zubního lékařství. Tato prezentace navazuje na již zveřejněný kom..

Základy ošetřovatelských postupů a intervencí
.. [BROC011p] Ošetřovatelská péče ve vnitřním lékařství - cvičení [BROV0211c] Ošetřovatelská péče ve vnit..

MEF strana 1
1
strana 2
2
strana 3
3
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2018-12-13]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.9 [2014].