Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 11

Horúčka
.. mnohých ochorení. Vo viac ako 90% ju vyvoláva infekcia, najčastejšie vírusová alebo baktériová. Defin..

Aktuálna problematika infekčných ochorení
.. v klinickej a ambulantnej praxi. Ideálna infekcia. Infekčné ochorenia - história, súčasnosť. Všeob..

Manažment ochorenia sinus pilonidalis
.. nebolestivá cysta drenovaná sinusom, no následná infekcia vyvolá hnisanie a vznik abscesu. Ten môže sp..

Rohovka - 3. časť - KERATOPLASTIKA - PERFORAČNÁ
.. a zdvíhaniu ťažkých bremien. Komplikácie: Infekcia, rejekcia, astigmatizmus, rekurencia pôvodnej ..

Rohovka - 2. časť - KERATOPLASTIKA - LAMELÁRNA
.. pooperačnými komplikáciami sú rejekcia alebo infekcia. Napriek teoretickým výhodám lamelárnych ker..

Cesta prehltnutej špilky do pečene
..klíčová slova: teleso, perforácia, infekcia, cudzie teleso, perforácia, ..

Nekonvenčné T-lymfocyty
.. odpoveď na vnútorný stres, ako je napr. vírusová infekcia či malígna transformácia. Je zaujímavé, že ich ro..

Akútna lymfoblastová leukémia u pacientky s Ph pozitívnym chromozómom
.. a amikacínom, incipientná invazívna mykotická infekcia pľúc - aspergilóza nasadená cielená anti..

Infekčná endokarditída trikuspidálnej chlopne u intravenózneho narkomana
.. endokarditída (IE) je endovaskulárna mikrobiálna infekcia lokalizovaná na natívnych chlopniach, nástennom e..

Podtlakové uzatváranie rán – nové poznatky a možnosti aplikácie
.. terapie boli považované neliečená infekcia v rane vrátane osteomyelitídy, fistuly medzi r..

Základné princípy diagnostiky a liečby autoimunitných chorôb
.. nemôže byť vnímané len v zmysle ochrany pred infekciami. Najmä vo vyspelých krajinách v posledných rok..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2019-11-17]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.9 [2014].