Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 8

Hospital information system

Hospital information system

Hospital information systems are designed with the aim to manage various clinical and patient health care related activities in more efficient way. In contrast to the paper based forms the administration tasks are realized in fully electronic way. This provides easy and fast access to the patient data, patient’s history of illness and treatment, allows monitoring of drug distribution, improves communication between physicians, reduces duplication of information entries, better financial management etc. Hospital Information systems also help in decision making procedures oriented on selection of proper treatment as well as on creation of health care policy.

 
autor: Jaroslav Majerník | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Lékařská informatika a informační věda | kategorie: Materials for Lectures | klíčová slova: information system, hospital, health record, patient record | příloh: 15 | zobrazeno: 9824x | publikováno: 18.3.2011 | poslední úpravy: 15.9.2019

Lymfatický systém a imunoglobuliny

Lymfatický systém a imunoglobuliny

Tato prezentace navazuje na 2 předchozí komentované přednášky. Seznamuje studenty 2. ročníku všobecného i zubního směru s významem, stavbou a funkcí lymfatického oběhu. Vysvětluje vznik a pohyb lymfy, funkci jednotlivých lymfatických orgánů a jejich účast na imunitních procesech. Na závěr se práce věnuje stavbě a významu tříd a podtříd imunoglobulinů, monoklonálním protilátkám a seznamuje studenty s pojmy aktivní a pasivní imunizace, primární i sekundární imunitní odpověď a transplantace.

 
autor: Eliška Mistrová | LF UK Plzeň | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | klíčová slova: Lymfatické cévy, míza, lymfatická uzlina, kostní dřeň, slezina, thymus, imunoglobuliny, aktivní a pasivní imunizace, transplance | příloh: 1 | zobrazeno: 3561x | publikováno: 2.9.2014 | poslední úpravy: 9.12.2014

Automatický analytický systém MODULAR

Automatický analytický systém MODULAR

Videzáznam popisuje činnosti automatického biochemického analytického systému MODULAR, který obsahuje spojení iontově selektivního modulu, dvou biochemických a jednoho imunochemického modulu. Video vzniklo ve spolupráci OKBH FN Brno, Biochemického ústavu a Centra výpočetní techniky LF MU v Brně. Je opatřeno mluveným komentářem.  Délka videa 4 min.

 
autor: Milan Dastych, Jaroslav Winkler | LF MU | disciplína: Lékařská chemie a biochemie, Patologie a soudní lékařství | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: automatizace, klinická biochemie, Modular | příloh: 1 | zobrazeno: 5124x | publikováno: 10.11.2005 | poslední úpravy: 27.10.2011

Autonomic Nervous system - overview

Autonomic Nervous system - overview

Animated scheme of the Autonomic control of body functions. Turn information on or off for step-by-step study or self - testing. The autonomic nervous system (ANS or visceral nervous system or involuntary nervous system) is the part of the peripheral nervous system that acts as a control system functioning largely below the level of consciousness, and controls visceral functions. The ANS affects heart rate, digestion, respiratory rate, salivation, perspiration, diameter of the pupils, micturition (urination), and sexual arousal. Whereas most of its actions are involuntary, some, such as breathing, work in tandem with the conscious mind.

 
autor: Mikuláš Mlček | 1.LF UK | disciplína: Farmakologie, Neurologie, Rehabilitace, fyzioterapie, ergoterapie | kategorie: Materials for Lectures | klíčová slova: Autonomic Nervous system, sympathetic, parasympathetic, Physiological regulations, Neural control, Neurophysiology | příloh: 1 | zobrazeno: 5721x | publikováno: 24.11.2006 | poslední úpravy: 27.4.2012

Robotický systém daVinci v gynekologické operativě

Robotický systém daVinci v gynekologické operativě

Robotický systém da Vinci je horkou světovou novinkou v miniinvazivních operačních přístupech. Výrazně zdokonaluje a posunuje možnosti stávajících laparoskopických technik. Není možno ho považovat za pouhou nadstavbu a zdokonalení, ale za zcela nový přístup. Robotická technologie umožnuje pracovat chirurgům za hranicemi, kterými je dnešní laparoskopická technika limituje.

 
autor: Leopold Rotter, Pavel Ventruba, Igor Crha, Robert Hudeček, Jaroslav Winkler | LF MU | disciplína: Porodnictví a gynekologie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: da Vinci, gynekologická operativa, robotický systém | příloh: 1 | zobrazeno: 9269x | publikováno: 2.4.2008 | poslední úpravy: 27.10.2011

Nervový systém a základy neuronálnych signalizácií

Nervový systém a základy neuronálnych signalizácií

Skriptá sú určené pre študentov 3. stupňa vysokoškolského štúdia (doktorandského) zo študijných odborov Klinická biochémia a Fyziológia živočíchov, ale tiež pre študentov 2. ročníka LF ako pomocné skriptá pre predmet Lekárska biochémia.

 
autor: Oľga Križanová | JLF UK v Martine | disciplína: Lékařská chemie a biochemie | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: nervovy system, Synapsy Neurotransmitery, iónové kanály, metóda štúdia nervových buniek | příloh: 3 | zobrazeno: 2412x | publikováno: 26.10.2012 | poslední úpravy: 29.10.2012

Imunológia - ako pracuje imunitný systém

Imunológia - ako pracuje imunitný systém

Učebnica Imunológia – ako pracuje imunitný systém je určená pre študentov medicíny, zubného lekárstva, nelekárskych študijných programov, ale aj pre lekárov, vedecko-výskumných pracovníkov, ktorí sa venujú biologickým vedám a biomedicíne. Je výstupom projektu KEGA č.032UK-4/2015 MŠVVaŠ SR. Poskytuje ucelený prehľad o fungovaní imunitného systému. Čitateľ získava krok po kroku základné informácie o tom, ako pracuje imunitný systém od molekúl, buniek a tkanív imunitného systému, ktoré sa podieľajú na udržiavaní integrity organizmu a chránia ho pred širokým spektrom patogénov, ktorým sme neustále exponovaní. V závere každej kapitoly sú zaradené súbory otázok a odpovedí, ktoré umožňujú získať spätnú väzbu.

 
autor: Martina Neuschlová, Elena Nováková, Jana Kompaníková | JLF UK v Martine | disciplína: Imunologie, alergologie, Mikrobiologie | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: imunológia, nešpecifická imunitná odpoveď, špecifická imunita, antigén, lymfocyty, protilátky | příloh: 4 | zobrazeno: 2022x | publikováno: 4.12.2017 | poslední úpravy: 11.12.2017

Eustachova trubice a pneumatický systém spánkové kosti

Eustachova trubice a pneumatický systém spánkové kosti

Zánětlivé postižení v oblasti pneumatického systému spánkové kosti, ať už akutní či chronické, patří k nejčastěji se vyskytujícím chorobám především v dětském věku, ale zároveň není nevýznamné také u dospělé populace.

Společně s probíhajícími i budoucími změnami s organizací zdravotnické péče v České republice bude při diagnostice a terapii těchto patologických stavů nesporně stoupat význam praktických lékařů a také otorinolaryngologů v ambulantní sféře. Tato monografie přináší souhrn základních poznatků o klinické embryologii, anatomii, fyziologii, patofyziologii, dostupných vyšetřovacích technikách, diagnostice a terapii nejvýznamnějších patologických stavů v oblasti pneumatického systému spánkové kosti se zaměřením na Eustachovu tubu, jejíž anatomické a funkční vlastnosti považujeme za klíčové pro vznik, průběh a prognózu zánětů v oblasti středouší.

 
autor: Ivo Šlapák, Dalibor Janeček | LF MU | disciplína: Otorinolaryngologie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: Pneumatický systém, spánková kost | příloh: 1 | zobrazeno: 15310x | publikováno: 13.8.2007 | poslední úpravy: 27.10.2011
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 88 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 13

diagnostic methods of nuclear medicine
.. video document performs basic information about diagnostic nuclear medicine. It is.. .. MB registered user – – digestive system evaluation | 16.11.2010 20.81 MB registered user..

Vybraná výuková schémata ze speciální histologie
..klíčová slova: systém, dýchací systém, močový systém, pohlavní systém..

Hypertext atlas of Rare Lymphomas
.. of rare lymphomas contains short clinical information and histological images of biopsies of tumors..

DIOS - Dose Intensity as Oncology Standard
.. can also be used as templates for hospital information system.. .. be used as templates for hospital information system.. .. version of portal platform which provides new information and tools related to problems of toxicity of..

ABC of Informatics
.. of informatics and its background. The information systems and information technologies are widely.. .. informatics and its background. The information systems and information technologies are widely used in.. .. Data protection – basic principles of information safety. Prílohy: Príloha Dátum Veľkosť Prís..

Databases in MS Access
.. handling and evaluation of different types of information. Using a database one can store data about.. .. reports, macros, modules etc. The theoretical information and principles of these objects are summarized..

Mikroskopická anatómia - Elektronická učebnica pre medikov
.. tieto hlavné kapitoly: - Kardiovaskulárny systém - Lymfatický systém - Tráviaci systém 1 - Trá..

Immunology for student of general medicine
.. are covered. The course includes basic information of immunological laboratory methods and their.. .. 960.23 KB MEFANET user – Mucosal immune system | 9.10.2013 661.05 KB MEFANET user –..

Farmakológia oxidu dusnatého
.. a patologický efekt v najdôležitejších systémoch ľudského organizmu (nervový systém, imunitný s..

Basics of Nursing Presentations
.. professionals need reliable and evidence based information source for the study. Basics of Nursing..

Neurologické vyšetření norma
..klíčová slova: vyšetření, periferní nervový systém, centrální nervový systém, neurologie, klinické v..

Pathophysiology for Surgery
.. or 6th year have already partially forgotten the information learned in the 3rd year during the course of.. ..klíčová slova: surgery, gastrointestinal tract, vascular system, thorax,..

Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - II. část
.. imunologie se zaměřením na nespecifický imunitní systém. První kapitola popisuje charakter a působení ko.. ..klíčová slova: systém, makrofágy, HLA systém, c..

Problematika alergických stavov a imunológie
.. Imunológia. Základné vlastnosti IS. Imunitný systém. Alergén. Ag + imunokompetentný ly. Imunitná od.. ..klíčová slova: imunitný systém, alergia,..

Vybrané kapitoly z implantologie formou videozáznamů
..Systém AstraTech - sólo pilíře a uzavřený sinuslift Uká..

Aktuální genetika / Current Genetics
.. languages. It represents a source of up-to-date information supplementary to the classical textbooks of the..

Základy obecné neurologie pro studenty bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence
.. o funkčním a anatomickém uspořádání nervového systému, typech jeho poruch a možnostech vyšetření. Důr.. ..klíčová slova: nervový systém, periferní nervový systém, mozek, mícha, neuron, ..

Anatomical Dissection - Introduction to dissection course
.. anatomical studies in order to provide them with information necessary for correct procedure during.. .. the beginning of the film the students are given information on the instruments used for the dissection most.. .. and structures that students have learnt in the systematic anatomy. The goal of the educational film..

Výukový atlas patologické fyziologie, 1. část
.. shrnuty poznatky zahrnující kardiovaskulární systém, buněčnou smrt, kloubní zánět a vitamín D. Učebn.. ..klíčová slova: fyziologie, kardiovaskulární systém, buněčná smrt, kloub, zá..

Practicals in Pharmacology
.. phytopharmacotherapy and a chapter dealing with information on principles and ethics in experimental.. .. treatments of the CNS, respiratory and digestive systems disorders. There is also an introduction to..

Základy elektrofyziologie srdce
..klíčová slova: srdeční systém..

Anatomical Dissection of the Head
.. and dentistry in order to provide them with information necessary for preparation to the dissection of..

Epidemiology of malignant tumours in the Czech Republic
.. data on this topic. Providing relevant information on cancer epidemiology in the Czech Republic to.. .. main objective of the SVOD project is to develop information systems supporting managerial decision-making.. .. of the SVOD project is to develop information systems supporting managerial decision-making and..

MedicalMedia.eu
.. v tabulce pod textem. Jde o komplexní systém pro správu, úschovu a řízenou distribuci cit..

Přehled lymfatického systému
.. citlivé [?] Licence přehled lymfatického systému | 10.3.2015 909.5 KB uživatel vzdělávací sítě ME.. ..klíčová slova: systém, lymfatické ..

Těhotenství a chlopenní vady
..klíčová slova: kardiovaskulární systém, chlopenní ..

Pediatric oncology for medical students – e-learning programme
.. survivors. The textbook is designed as a basic information of principles and practices in pediatric..

Hypertextový atlas dermatopatologie
.. K získání obrázků s vysokým rozlišením je třeba systém schopný skládání větších celků z menších komponen..

Súbor prezentácií z predmetu Ošetrovateľstvo
.. sa venujeme odbornej terminológii, klasifikačným systémom v ošetrovateľstve so zameraním na NNN al.. .. ktokoľvek – – 2. Metaparadigmatický systém ošetrovateľstva 14.6.2018 1.16 MB ktokoľvek &n..

Digitální atlas normálních nálezů v DICOM formátu
.. and education in the area of medical image information," International Journal of Computer.. .. PACS (Picture Archiving and Communicating System) v rámci spolupráce mezi Lékařskou fakultou Mas..

MEF strana 1
1
strana 2
2
strana 3
3
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2019-09-18]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.9 [2014].